Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Delbetänkande av Järnvägstrafikutredningen, SOU 2014:26

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Delbetänkande av Järnvägstrafikutredningen, SOU 2014:26"— Presentationens avskrift:

1 Delbetänkande av Järnvägstrafikutredningen, SOU 2014:26
Tillträde till COTIF 1999 Delbetänkande av Järnvägstrafikutredningen, SOU 2014:26

2 Järnvägstrafikutredningen
Utredningen tillsattes under hösten 2013, kommittédirektiv 2013:79 Första del: delbetänkande om svenskt tillträde till COTIF 1999 och förslag till författningsändringar, SOU 2014:26 Andra del: slutbetänkande senast 27 februari 2015

3 Järnvägstrafikutredningen
Särskild utredare justitierådet Svante O. Johansson Utredningssekreterare hovrättsassessorn Mirja Högström Expertgrupp

4 SOU 2014:26 i maj 2014 SOU 2014:26 kan laddas ner från FÖRSLAG: Sverige ska ansluta sig till COTIF 1999 Inga reservationer CIV- och CIM-linjer ska anmälas

5 COTIF 1999 COTIF 1999 i gällande lydelse, se http://www.otif.org/
ändringsprotokollet från 1999 grundfördraget från 1980 protokollet om privilegier och immunitet bihangen

6 COTIF 1999; bihangen CIV (enhetliga rättsregler för avtal om internationell transport av resande på järnväg) (A) CIM (enhetliga rättsregler för avtal om internationell transport av gods på järnväg) (B) RID (reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods) (C) CUV (enhetliga rättsregler för avtal om nyttjande av vagnar i internationell järnvägstrafik) (D)

7 COTIF 1999; bihangen CUI (enhetliga rättsregler för avtal om nyttjande av infrastruktur i internationell järnvägstrafik) (E) APTU (enhetliga rättsregler för validering av tekniska standarder och antagande av enhetliga tekniska föreskrifter för järnvägsmateriel avsedd att nyttjas i internationell trafik) (F) ATMF (enhetliga rättsregler för tekniskt godkännande av järnvägsmateriel som används i internationell trafik) (G)

8 SOU 2014:26; författningsändringar
Förslag till ändringar och tillägg i bl.a. lagen om internationell järnvägstrafik järnvägslagen järnvägsförordningen förordningen om transport av farligt gods Nya bestämmelser föreslås träda i kraft ”den dag regeringen bestämmer”.

9 SOU 2014:26; konsekvenser Företagen Trafikverket Transportstyrelsen

10 Fortsatt arbete Vad händer nu?

11 Sista sidan…. Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Delbetänkande av Järnvägstrafikutredningen, SOU 2014:26"

Liknande presentationer


Google-annonser