Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sigtunaboxen - 3 fokusområden för en framtidssäkrad skola

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sigtunaboxen - 3 fokusområden för en framtidssäkrad skola"— Presentationens avskrift:

1 Sigtunaboxen - 3 fokusområden för en framtidssäkrad skola
Lars Sundberg, utvecklingsledare för IKT och skola Sigtuna kommun Twitter: #sigbox

2 Behovsorienterad och verklighetsanknuten pedagogisk utveckling
Skolans Pedagogisk idé System Kompetens Utrustning Teknik Behovsorienterad och verklighetsanknuten pedagogisk utveckling Långsiktig strategi

3 Läget 2010 i Sigtuna kommun…
FLER NÅR SKOLMÅLEN – meritvärde, måluppfyllelse gymnasiebehörighet. kvitto på att Sigtunas skolutvecklingsprogram har varit framgångsrikt både när det gäller bredd och spets. – Inspirerande och motiverade lärare är en nyckelfaktor för att det ska fungera i skolan och i Sigtuna kommun har vi de lärare vi behöver för att bli en av Sveriges bästa skolkommuner. Förändringen börjar i klassrummet och läraren är förändringsagenten. Rektor, förvaltning och politik har en uppgift – att ge läraren de bästa förutsättningarna. – Skolutvecklingsprogrammet har också satt målet att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Vi har därför tagit fram nya lönekriterier för rektorer och lärare, så kopplingen mellan mål, resultat och lärarnas löner blir tydlig.

4 Ett skolutvecklingsprogram blir till
Politiken vill - enas om ett program SKL 8 framgångskriterier Budget Överlämnar till verksamheten

5 Det blir en box, en #sigbox
Avgränsa och fokusera Förpacka och kommunicera McKinsey, Fullan, Hattie, ESO 2011, Williams  Lärarna En förändrad undervisning BFL-IKT-SUA 21 CLS

6 SIGTUNABOXEN BFL+IKT+ SUA + 21 Century learning skills = SANT!
”Alla elever ska stimuleras att nå eller överträffa sina kunskapsmål i alla ämnen utifrån höga förväntningar och egna individuella möjligheter ”. Skolutvecklingsprogram för framtidens skola #sigbox

7 BFL = Bedömning för lärande förhållningssättet
IKT = Informations- och kommunikationsteknik verktyget SUA = Språkutvecklande arbetssätt förutsättningen #sigbox

8 Stora effekter För hög måluppfyllelse
Förskoleaktiviteter 0,48 Motivation 0,48 Utomhuspedagogik 0,52 Kamrathandledning 0,55 Ord- och lästräningsprogram 0,67 Störst effekt Självskattning 1,44 Bedömning för lärande BFL 0,90 Videoanalys av undervisningen 0,88 Lärares tydlighet i undervisningen 0,75 Förtroendefull relation lärare-elev 0,72 För hög måluppfyllelse enligt John Hattie, Synligt lärande

9 SUA - språkutvecklande arbetssätt
Undervisningen är planerad utifrån ämnes- och språkmål Balans mellan tala, lyssna, läsa och skriva Ämnesinnehåll kopplas till tidigare kunskaper och erfarenheter En rik klassrumsinteraktion Kontextrik undervisning Eleverna ges stöttning Källa: Pauline Gibbons och Maaike Hajer #sigbox

10 Learning Design: 21C Skills Framework
Samarbete Tar eleverna gemensamt ansvar för sitt arbete? Fattar de viktiga beslut tillsammans? Beroendeförhållande mellan de olika delarna i arbetet? Kunskapsbyggande Hur utmanas eleven att tolka, analysera, sammanställa och utvärdera information? Tillämpning i nya situationer? Ämnesintegration? Självreglering Planerarar och utvärderar eleven sitt arbete och förbättrar det baserat på feedback/feedforward? Får eleven en bra målbild och hjälp i att välja strategi för att ta sig dit? Kamratbedömning? Verklighetsbaserad problemlösning och innovation Hur utmanar vi och utvecklar elevens problemlösningsförmåga? Hur används data eller situationer från verkligheten i detta? Användning av IKT för lärande Är eleven passiva användare av IKT, aktiva användare eller utvecklare av en IKT-produkt för en verklig publik? Effektiv kommunikation Förväntas det av eleven att hen ska kommunicera sina egna idéer och tankar?? Backas de upp av fakta/bevis? Utformning för målgrupp?

11 Hur hänger det ihop! BFL IKT- 21 Century learning skills SUA Förhållningssätt Verktyg Förutsättning
Undervisningen är planerad utifrån ämnes-och språkmål Balans mellan tala, lyssna, läsa och skriva Ämnesinnehåll kopplas till tidigare kunskaper och färdigheter Eleverna ges stöttning En rik klassrumsinteraktion Kontexrik undervisning Tydliggöra mål och kunskapskrav Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess Skapa aktiviteter som synliggör lärandet Återkoppling som för lärandet framåt Aktivera eleverna som lärresurser för varandra Kunskapsbyggande Självreglering Användning av IKT i lärande Effektiv kommunikation Kollaboration Innovation och problemlösning

12 LÄRANDE ORGANISATION för Systematiskt kollegialt lärande
Den organisation som skapar goda förutsättningar för medarbetarnas lärande tillvaratar detta lärande nyttiggör detta lärande i organisationens strävan att påverka och anpassa sig till omvärlden. (Granberg, Ohlsson 2000) #sigbox

13 a & o FÖRANKRING + delaktighet
POLITIK - Skolpolitiskt program mars 2012 FÖRVALTNING – 2 projektledare REKTORER 100 % delaktighet i att forma och leda processen #sigbox

14 HUR GÖR MAN DÅ ? ”Spray and Pray”
Vanliga klassiska kurser, om man jämför, ger obetydliga förbättringar av undervisningen #sigbox

15 HUR GÖR MAN DÅ ? Modern skolforskning visar att kompetensutveckling blir effektiv när - den egna undervisningen systematiskt förbättras utifrån de faktiska behoven eleverna har, - genomförs genom kollegialt lärande på den egna skolan med en förbättringsagent - utmanar praktiken utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet garanterar stödprocesser i minst 5 år (Timperley, D Wiliam, U Blossing, m.fl) #sigbox

16 Samtliga kommunala grundskolor organiserat för kollegialt lärande, för utveckling av undervisningen i s.k. samtalsgrupper, minst var 4:e vecka, minst 1,5 h. Boråsutbildare IKT-utbildare SUA-utbildare Samtalsledare Lärare Elever #sigbox

17 Sigtunaboxen + + BFL + IKT + SUA = SANT! Samtalsledare Lärare
Samtalsledare leder samtalsgrupper, 8-12 personer/grupp på egen skola med start vt 12 Moment 1 - februari Arbetsuppgifter Dela Reflektera Analysera Moment 2 – mars Moment 3 - april Moment 4 – maj + Samtalsledare Moment 1 – v.13 Arbetsuppgifter Dela Reflektera Analysera Moment 2 Moment 3 Boråsutbildare IKT-utbildare Samtalsledare + Lärare

18 http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

19 http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

20 Formativ utvecklingsplan för lärare
För utveckling och synliggörande av lärares undervisning #sigbox

21 Nyckelstrategi 2 ur utvecklingsplanen Tydliggör mål och kunskapskrav
Till viss del Utvecklat Väl utvecklat Läraren har en LPP med tydlig koppling till Lgr11 och där det som ska bedömas är tydligt och förståeligt, aligment Läraren tydliggör mål, kunskapskrav och det som ska bedömas är integrerat i undervisningen, analogt såväl som digitalt, Läraren kan tydliggöra och synliggöra ”the big 5”-förmågorna: 1 Begreppslig 2 Hantering av information 3 Kommunikativ 4 Analytisk 5 Metakognitiv Eleven vet, förstår och kan beskriva olika kunskapskrav och kvalitéer. Läraren involverar eleven i planeringsprocessen för att nå målen. Läraren behärskar många formativa bedömningstekniker. #sigbox

22 Digitala Lärmiljöer i Sigtuna kommun
#sigbox

23

24 Pussel OCH Dela Kommunicera Publicera
4/7/2017 4:43 AM Pussel Fungera som stöd för LÄRANDET i skolan Dela Kommunicera Publicera OCH Fungera som stöd för lärandet KOMPETENSUVECKLINGSINSATSER i skolan och kommunen Fungera som stöd i utvecklande av PROJEKT- OCH PROCESSINRIKTADE arbetssätt på förvaltningen © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

25

26 Digitala Lärmiljöer i Sigtuna kommun
#sigbox

27 Varför Sigtunaboxen, jo…..
Ger alla elever skickliga lärare Ger alla elever framtidens kunskaper och förmågor Ger alla elever möjligheter till att äga sitt lärande och få mycket goda kunskaper Ger högre kunskaper i alla ämnen Möjliggör bättre inkludering av elever i behov av särskilt stöd

28 Starkt förbättrade betyg i Sigtuna kommun
Nått målen i alla ämnen Genomsnittligt meritvärde Gymnasiebehörighet Yrkes- Högskole- 2014 2013 Åk 9 78,9 60,4 224,1 189,5 84,9 74,5 83,7 72,1 Åk 8 60,2 58,1 194,3 178,4 71,8 73,3 71,6 70,5 Åk 7 65,4 55,6 186,6 174,6 78,5 73,9 77,9 73,1 Åk 6 81,8 69,3 209,2 203,2 86,7 83,1 86,4 18,5%....

29 Måluppfyllelse över tid
FLER NÅR SKOLMÅLEN – meritvärde, måluppfyllelse gymnasiebehörighet. kvitto på att Sigtunas skolutvecklingsprogram har varit framgångsrikt både när det gäller bredd och spets. – Inspirerande och motiverade lärare är en nyckelfaktor för att det ska fungera i skolan och i Sigtuna kommun har vi de lärare vi behöver för att bli en av Sveriges bästa skolkommuner. Förändringen börjar i klassrummet och läraren är förändringsagenten. Rektor, förvaltning och politik har en uppgift – att ge läraren de bästa förutsättningarna. – Skolutvecklingsprogrammet har också satt målet att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Vi har därför tagit fram nya lönekriterier för rektorer och lärare, så kopplingen mellan mål, resultat och lärarnas löner blir tydlig.


Ladda ner ppt "Sigtunaboxen - 3 fokusområden för en framtidssäkrad skola"

Liknande presentationer


Google-annonser