Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AKK i förskolan Alternativ och kompletterande kommunikation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AKK i förskolan Alternativ och kompletterande kommunikation"— Presentationens avskrift:

1 AKK i förskolan Alternativ och kompletterande kommunikation
Lång tradition i Lycksele att jobba med tecken i förskolan.

2 AKK i förskolan Barn har olika förutsättningar att utveckla sin kommunikation. Pedagogerna Lycksele kommun erbjuds intern fortbildning i AKK- Alternativ och kompletterande kommunikation. Kursen består av nio träffar

3 Kristina Lindblad - Förstelärare i särskolan,
Specialpedagog inriktning Utvecklingsstörning påbyggnadsutbildning inom tal, språk , kommunikation och grav språkstörning. Har gjort största delen av mitt pedagogiska arbete i särskolan framförallt med Kommunikation – AKK i träningsskolan

4 Eva Wiklund – Har jobbat som barnskötare i förskolan i 25år
Eva Wiklund – Har jobbat som barnskötare i förskolan i 25år. Uppvuxen med döva föräldrar och har tecken som modersmål. CODA barn – Children of Deaf Adults

5 Vad är kommunikation? Första träffen kommunikationskedjan medium
mottagare meddelande effekt sändare återkoppling

6 Begreppet, AKK – Alternativ och kompletterande kommunikation
Många begrepp som ändras med tiden! Kanske blir det som Sarah Blackstone presenterade på kommunikationskarnevalen i Göteborg i våras. Det nya internationella begreppet blir CAA - Communication Access for All.

7 Varför behöver vi AKK i förskolan
Barn har olika förutsättningar att utveckla sitt tal, språk och kommunikation. AKK är hela den BRO av insatser som behövs för att ersätta eller komplettera ett bristande tal/språk i kommunikationen mellan människor Heister Trygg, B.

8 Kognitivt stöd Med kognitivt stöd menas hjälpmedel och strategier som ska underlätta fungerandet i vardagen.

9 Fler exempel på kognitivstöd kan vara socialaberättelser och seriesamtal

10 Kommunikativt stöd -GAKK
Stöd för överförande av ett budskap från en individ till en annan t.ex.: Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation - TAKK Grafisk Alternativ och Kompletterande kommunikation -GAKK

11 Tecken som alternativt och kompletterande kommunikation
123 pedagoger i Lycksele kommun har utbidats.

12 Åtta TAKK träffar, varje träff har ett Tema:
Jag, min familj, persontecken handalfabet och småord/nyttoord siffror, antal, pronomen, verb Djur, adjektiv och frågeord mat

13 5. leksaker, verb, kläder/tillhörigheter
6. fordon, känslor/egenskaper, prepositioner 7. tidsord, aktiviteter, veckodagar, årstider, väder/natur. 8. möbler, inventarier, personer, hygien, kroppsdelar

14 Resultat och fortsättning
Åtta arbetslag utvärderar kursen efter nio träffar våren 2013: Bedömer ni att det finns barn i er verksamhet som är i behov av AKK? Sju arbetslag menar att det alltid finns barn i gruppen i behov av AKK.

15 Vilken typ av kognitivt stöd och/eller kommunikativt stöd används på förskolan? Ge exempel
Arbetslagen beskriver, i vardagssituationer använder personalen: TAKK bildstöd vid av- och påklädning Bilder för dagsschema, Veckoschema sociala berättelser och seriesamtal annan struktur som barnet behöver i vardagen.

16 Ser arbetslaget någon nytta av Kognitivt stöd i verksamheten
Ser arbetslaget någon nytta av Kognitivt stöd i verksamheten? Ge exempel! Arbetslagen beskriver att det blir en trygghet för barnen att ha struktur på dagen, veta vad som ska hända. Bilder är tydlig och konkret och det blir lättare för barnen att själva söka information ex. dagens aktiviteter.

17 Använder personalen TAKK?
sex arbetslag svara ja, dagligen. två arbetslag svarar Ja, men sparsamt. Ex. på situationer: Matsituationen Samling Påklädning Saga ”jobbarstund” Sånger när vi pratar om känslor, dagar och månader.

18 Några exempel som arbetslagen ser nyttan av TAKK i verksamheten?
förbättrad och förstärkt kommunikation. språket kommer igång tidigare. vi når fram och vi ser barnets glädje! det förstärker och hjälper barnet att förstå. lätt att använda även för de minsta. personalen pratar långsammare. sänker ljudnivån i barngruppen. hjälper barnet som inte har ett verbalt tal. ett stöd i bokstavsträning.

19 Fortsättning följer…. Vi har fått otroligt positiv feedback från enskilda deltagare. I deras utvärdering fanns en återkommande önskan om en fortsättning. I nuläget jobbar vi på en fortsättningskurs i AKK. (ca 4-5 träffar) Fokus kommer att ligga på tillämpning av AKK. Deltagarna kommer att få uppgifter mellan träffarna, det ska bli tillfälle att lära av varandra. Vi vill också att kursen ska ge fördjupade kunskaper i bl.a. neuropsykiatriska diagnoser, utvecklingsstörning, bemötande och förhållningssätt.

20 länkar: Ninja koll om hjärnan www.ritadetecken.se
Bildprogram för tecken Allmän sida för AKK https://www.facebook.com/AKK.lycksele.se?ref=bookmarks Lyckseles Face Book sida för AKK intresserade Södra regionens kommunikationscentrum Kommunikations och dataresurscentrum Gratis bilder för AKK användning Ninja koll om hjärnan


Ladda ner ppt "AKK i förskolan Alternativ och kompletterande kommunikation"

Liknande presentationer


Google-annonser