Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Följdfrågor till Åsa? Små avlopp stora utmaningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Följdfrågor till Åsa? Små avlopp stora utmaningar."— Presentationens avskrift:

1 Följdfrågor till Åsa? Små avlopp stora utmaningar

2 Innan lunch  Kortfattat om innehåll och funktioner på avloppsguiden.se  Avloppsguidens användarförening  På gång  Projekten från HaV:s utlysning  Uppdateringar och omtag  Övrigt på gång  Reflektion från besök i Norge  Utöver Avloppsguiden inom VA-guiden

3 avloppsguiden.se  Samlingsplats för oberoende information om små avlopp  Riktar sig till husägare, myndigheter och branschen  221 miljökontor är medlemmar  Avloppsguidens användarförening drivs av kommunerna AAvloppsguiden fyller 10 år i år! Kortfattat om innehåll

4  Viktigt med en samlingsplats för  Möten, stöd och utbildning  Avloppsguiden firar 10 år men är långt ifrån klara:  Stort behov av vägledning och samarbete  Vänta inte ut den nationella nivån – gå samman och driv på Bakgrund och roll Kortfattat om innehåll

5 Vägledningsbehov Bedömning av retention och lokalisering av avloppsanläggningar (8§ p.3). Vilka tekniker som klarar respektive kravnivå (se 7:e stycket s. 34). Smittskydd – barriärtänk och log-reduktion (12-16 §§) Mer inför prövningen: bl.a. bestämning av högsta gvy, påverkansområde och geohydrologisk undersökning (17-18 §§). Eget omhändertagande av avloppsfraktioner (6, 12 §§) Krav på små avlopp och kretslopp – nybyggnation och etablering av system för omhändertagande (§§10-11 och 1.2.13 s36) Drift- och underhållsinstruktion (5§, bilaga 1) (8:e stycket s. 36). Installationsintyg och hantering av det vid tillsyn

6 För husägare  Planera ditt avlopp – ”Mini-guider”  Avloppsteknik – Beskrivning av avloppstekniker  Avloppsfakta – Öppet bibliotek  Öppet forum  Broschyrer och checklistor  Sök företag och produkter Kortfattat om innehåll

7 För branschaktörer  Fler än 19 000 unika besökare varje månad  = Bra annonsplats  Entreprenörer och konsulter  Tillverkare och återförsäljare  Branschnyheter  Nyhetsbrev till bransch och myndighet Kortfattat om innehåll

8 Sök företag och produkt Kortfattat om innehåll

9 För myndigheter  Kunskapsbank med 292 expertsvar, 171 rapporter samt kommundokument och dokumentation  Omvärldsbevakning och notiser  Diskussionslista via e-post  avloppsbloggen  Medlemsnytt  Användarföreningen driver frågor Kortfattat om innehåll

10 För myndigheter  Kunskapsbank med 292 expertsvar, 171 rapporter samt kommundokument och dokumentation  Omvärldsbevakning och notiser  Diskussionslista via e-post  avloppsbloggen  Medlemsnytt  Användarföreningen driver frågor Bjuds in under 2014 Kortfattat om innehåll

11 Användarföreningen

12  Ideell förening av de miljökontor som använder avloppsguiden.se  Föreningens ändamål  Främja erfarenhetsutbyte  Underlätta handläggningen  Dialog med nationella aktörer  fortsatt utveckling av Avloppsguiden  Styrelsen, 2014-2015:  Bollnäs, Eskilstuna, Kungsbacka, Strömstad, Örebro och Örnsköldsvik.

13 Användarföreningen  Medlemsträffar – utbildning och utbyte  Nästa prel 11-12 september, Västerås/Örebro Fokus: uppföljning av minireningsverk  Dialoger med nationella aktörer  Aktionsgruppen Små Avlopp, HaV, SKL  Remissvar till miljödepartementet  Sökte och fick projektmedel från HaV

14 Nyheter och på gång HaV-projekt  11 av 39 projekt delar på 4,7 miljoner 1. Verktyg som underlättar bedömningar 2. Test och jämförelse av olika reningstekniker Översikt på Myndighetsfliken myndighet.avloppsguiden.se HaV:s utlysning av projektmedel

15 Nyheter och på gång HaV-projekt Underlag till en handledning om tillsyn av minireningsverk Likriktade krav på egenkontroll och servicerapporter Förbättrad och konkretiserad dialog mellan tillsynsmyndigheter och bransch  Metodutveckling för likriktad tillsyn av minireningsverk – samband mellan prestanda och egenkontroll  Samverkan mellan kommuner – delar på tillsyn  Fokus på egenkontroll och service  Stickprov som referens till servicerapporter Avloppsguidens Användarförening

16 Nyheter och på gång HaV-projekt  Verktyg för bedömning av självrening vid prövning av små avlopp – fosforretention och smittskydd  Litteraturstudie  Förslag till riktlinjer VA-guiden och WRS Uppsala Retention i landskapet

17 Nyheter och på gång HaV-projekt  GIS-baserat stöd för bedömning av skyddsnivåer för miljöskydd, demonstrationsprojekt  Testa antagande om fosforretention i GIS-modell  Förstudie för utveckling av kartverktyg för likvärdig prövning och effektiv tillsyn av små avlopp  Prototyp till GIS-modell, mer än enbart fosfor JTI Retention i landskapet WSP

18 Nyheter och på gång HaV-projekt  VA-rådgivning, stöd för effektiv tillsyn av små avlopp  Utveckla erfarenhetsutbytet mellan 15-20 kommuner som idag driver eller planerar VA-rådgivning  Sammanställa och sprida erfarenheter  Guidning till de planerar insatser med VA-rådgivning eller kommunikationsprojekt VA-guiden och Ecoloop

19 På gång avloppsguiden.se  Uppdatering och omtag av hela webb-portalen 1. Rätta fel och uppdatera i sak 2. Nytt upplägg och nya sidor  Berätta gärna för oss vad som är bra eller mindre bra info@avloppsguiden.se Avloppsteknik Prisuppgifter Visa flera sorters utbildingar för entreprenörer

20 Nyheter och på gång Avloppsguiden  Sidor om dricksvatten – finns Pågår…  Uppdatering av marknadsöversikten  Sida om BDT-rening och fritidsboende  Dialog med ME om utveckling och förbättring av diplomutbildningen  Stöd gentemot Länsstyrelser  Och så HaV-projekt och inkommande…

21 På gång Avloppsguiden  Vi söker folk…

22 Reflektion efter besök i Norge  Avløp Norge – branschförening på gång  Uppdateringar av VA/Miljö-blad  Kvalitetssäkring i flera led Reportage finns på avloppsguiden.se

23 VA-guiden =

24 Vatten Avlopp Kretslopp  Den årliga mötesplatsen för alla som arbetar med små avlopp, VA-planering och dagvatten  2015 är vi i Borås, 19-21 mars  Nu även på film! vak2014.sevak2014.se

25 dagvattenguiden.se  Samlingsplats för kunskap, information och erfarenhetsutbyte om dagvatten och dagvattenhantering  Riktar sig till planerare, inspektörer, konsulter, entreprenörer och tillverkare  Består av öppna sidor, branschsidor, och medlemssidor

26 Nyheter och på gång  Fler kommuner med specifik dagvattentaxa  Taxan används som ett incitament till bättre anläggningar  Fler ser möjligheterna med dagvatten och inte bara hindren  Flera domar om detaljplaner och dagvattenutsläpp  Juridik kurser

27 VA-planeringsguiden.se  Nationell kunskapsbank och ett nätverk för kommunal planering av vatten och avlopp  Riktar sig till kommunens plan-, VA- eller miljöförvaltning, på kommunförbund eller bolag

28 Medlemmar från hela Sverige

29 Nyheter och på gång  Vägledning för kommunal VA-planering - uppdaterad  6 § Lagen om allmänna vattentjänster - med och uppdaterar LST tillsynsvägledning  VA-rådgivning – kurs under våren med nätverkande  Vattenförvaltning, vattenplaner och MKN

30

31 Vi bygger nätverk och samlar kunskap Små avlopp Dagvatten VA-planering.


Ladda ner ppt "Följdfrågor till Åsa? Små avlopp stora utmaningar."

Liknande presentationer


Google-annonser