Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Statistik: Lubas-texterna på lu.se PROGRAM SAMT KURSER PÅ GRUNDNIVÅ.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Statistik: Lubas-texterna på lu.se PROGRAM SAMT KURSER PÅ GRUNDNIVÅ."— Presentationens avskrift:

1 Statistik: Lubas-texterna på lu.se PROGRAM SAMT KURSER PÅ GRUNDNIVÅ

2 Viktiga texter – som kan bli bättre Utbildningsbeskrivningarna på lu.se är det första som möter många presumtiva studenter. Men de är av mycket varierande kvalitet. Generellt är programtexterna OK, men kursbeskrivningarna något sämre. Bra tillfälle för oss att bli bättre! Särskilt viktigt när program- och kurskatalogen försvinner!

3 Så här borde det vara… Språket ska vara vårdat, enkelt och begripligt (Språklagen och LU:s språkpolicy) Kända ord och begrepp Du-tilltal och aktiva verb Nya stycken – ofta! Mellanrubriker som sammanfattar innehållet Gärna punktlistor (max 7-8 punkter)

4 Gemensamma rubriker till texterna För program: (Inledning/utbildningsöversikt) Om utbildningen Efter utbildningen (framtid och karriär) För kurser med grundläggande behörighet: (Inledning/utbildningsöversikt) Om kursen Efter kursen

5 Så här gjordes genomgången av texterna Manuellt gått igenom samtliga program samt kurser på heltid och grundnivå som finns på Utgått ifrån ett antal kriterier som ger en grundläggande förståelse för informationens kvalitet. Fokus på bland annat: –Är texten begriplig för en ung presumtiv student? –Innehåller utbildningsbeskrivningen överhuvudtaget någon text? –Har texten radbrytningar och länkar till mer info? –Finns kontaktuppgifter? –Finns det länk till hemsida?

6 Programmen på 291 program

7 Programmen på 6% Håller måttet och behöver inte arbetas om

8 Programmen på 75% Behöver arbetas om till viss del

9 Programmen på 18% Behöver arbetas om i stor utsträckning

10 Programmen på 58% lättlästa texter

11 Programmen på 31% medelsvåra texter

12 Programmen på 4% svåra texter

13 Programmen på 15% har ett lix-värde på över 60, vilket innebär ”mycket svår byråkratsvenska”

14 Programmen på 24% har ett lix-värde på , vilket innebär ”medelsvår, normal tidningstext”

15 Programmen på 7% har ingen text alls

16 Programmen på 21% länkar ”fel” (t.ex. till startsidor, samlingssidor eller har brutna länkar)

17 Programmen på 8% saknar länk vidare

18 Programmen på 38% saknar radbrytningar (45% om man även räknar beskrivningar som helt saknar text)

19 Programmen på 12% har mellanrubriker (Fast bara 6 st är kandidatprogram. Resten är master.)

20 Programmen på 28% saknar bra kontakt

21 Kurser heltid+grundnivå på 475 kurser

22 Kurser heltid+grundnivå på 15% Håller måttet överlag och behöver inte arbetas om

23 Kurser heltid+grundnivå på 58% Behöver arbetas om till viss del

24 Kurser heltid+grundnivå på 27% Behöver arbetas om i stor utsträckning

25 Kurser heltid+grundnivå på 43% lättlästa texter

26 Kurser heltid+grundnivå på 37% medelsvåra texter

27 Kurser heltid+grundnivå på 8% svåra texter

28 Kurser heltid+grundnivå på 26% har ett lix-värde på över 60, vilket innebär ”mycket svår byråkratsvenska”

29 Kurser heltid+grundnivå på 20% har ett lix-värde på , vilket innebär ”medelsvår, normal tidningstext”

30 Kurser heltid+grundnivå på 2,5% har ett lix-värde på 30-39, det innebär ”lättläst, skönlitteratur, populärtidningar”

31 Kurser heltid+grundnivå på 12% saknar beskrivning helt

32 Kurser heltid+grundnivå på 16% saknar länk vidare

33 Kurser heltid+grundnivå på 66% saknar radbrytningar

34 Kurser heltid+grundnivå på 2,5% har mellanrubriker (guldstjärna till juridik och kemi)

35 Kurser heltid+grundnivå på 26% saknar bra kontakt

36 Kurser heltid+grundnivå på 28 sidor (6%) saknar beskrivningstext och länk vidare. Flertalet har bristfällig kontakt.

37 Kurser deltid/halvtid+grundnivå på 521 kurser

38 6% Håller måttet överlag och behöver inte arbetas om Kurser deltid/halvtid+grundnivå på

39 61 % Behöver arbetas om till viss del

40 Kurser deltid/halvtid+grundnivå på 32% Behöver arbetas om i stor utsträckning

41 Kurser deltid/halvtid+grundnivå på 52% lättlästa texter

42 Kurser deltid/halvtid+grundnivå på 31% medelsvåra texter

43 Kurser deltid/halvtid+grundnivå på 9% svåra texter

44 Kurser deltid/halvtid+grundnivå på 25% har ett lix-värde på över 60, vilket innebär ”mycket svår byråkratsvenska”

45 Kurser deltid/halvtid+grundnivå på 25% har ett lix-värde på , vilket innebär ”medelsvår, normal tidningstext”

46 Kurser deltid/halvtid+grundnivå på 2,7% har ett lix-värde på 30-39, det innebär ”lättläst, skönlitteratur, populärtidningar”

47 Kurser deltid/halvtid+grundnivå på 8% saknar beskrivning helt

48 Kurser deltid/halvtid+grundnivå på 27% saknar länk vidare

49 Kurser deltid/halvtid+grundnivå på 79% saknar radbrytningar

50 Kurser deltid/halvtid+grundnivå på 1,5% har mellanrubriker

51 Kurser deltid/halvtid+grundnivå på 31% saknar bra kontakt

52 Kurser deltid/halvtid+grundnivå på 11 sidor (2%) saknar beskrivningstext och länk vidare. Flertalet har bristfällig kontakt.

53 Slutsatser från genomgången (se excel) 1.De utbildningsbeskrivningar som helt saknar text måste kompletteras med text. Direkta felaktigheter som trasiga länkar måste också rättas till. 2.Svårlästa texter bör få en språklig genomgång. Helst med hjälp av en kommunikatör eller språkkonsult. 3.Endast ett fåtal av texterna är perfekta ur ett målgruppsperspektiv. Med andra ord borde ni gå igenom merparten av texterna. Men det är inte lika bråttom. Prioritetsordningen bör således bli: 1.Måste åtgärdas – se orange markering i Excel-arket 2.Bör åtgärdas – se lila markering i Excel-arket 3.Kan åtgärdas på sikt – i princip allt övrigt i Excel-arket

54 Hur går vi vidare? Utbildning: Kontakta och diskutera hur upplägg och tidsplan skulle kunna se Lathund: Finns som pdf och beskriver kortfattat hur text kan formateras (radbrytningar, rubriker etc) i Lubas och hur du skriver på ett klart och målgruppsanpassat sätt. Externa relationer hoppas på att skapa en ”Skriva för Lubas”-webbsida med tips och goda exempel. Genomgången: Alla program och kurser finns i ett Excel- ark som du gärna får sprida. Det går att sortera kurserna och program per område/organisation. Ökat fokus på utbildningsbeskrivningarna: De är viktiga och kommer förbli minst lika viktiga…

55 Det här innehåller utbildningen Fokuserar på var informationen från Lubas visas Beskriver målgruppen för utbildningspresentationerna Hur allting hänger ihop – antagning.se, lu.se, institutionswebbplatser etc Så skriver du målgruppsanpassade texter för webben Innehåller dagsaktuella exempel från fakulteten, andra fakulteter och andra universitet och högskolor Ger konkreta exempel och verktyg att ta med dig ”hem” Tar 3 timmar i sitt grundutförande – anpassas efter behov Kan kompletteras med en praktisk skrivar-workshop

56 För frågor och mer information Louise Larsson, webbredaktör Externa relationer Matilda Roijer, kommunikatör Externa relationer Margareta Nordstrand, sektionschef Externa relationer

57


Ladda ner ppt "Statistik: Lubas-texterna på lu.se PROGRAM SAMT KURSER PÅ GRUNDNIVÅ."

Liknande presentationer


Google-annonser