Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 CoMaNwO-projektet Workshop nr 4 Nösund 11-12 oktober 2007.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 CoMaNwO-projektet Workshop nr 4 Nösund 11-12 oktober 2007."— Presentationens avskrift:

1 1 CoMaNwO-projektet Workshop nr 4 Nösund 11-12 oktober 2007

2 2 Vad har vi sagt om slutleverabler? >> Leverera ett nytt sätt att se på kompetens >> Leverera en pilotmodell för IT:s roll och stöd för denna kompetenssyn –”Systemvision” med prototyper –Designa CMS++ innovativa verktyg för olika aktiviteter kopplat till kompetenshantering –Designa Lärmodeller (organisera och genomföra läraktiviteter och kurser med stöd av IT)

3 3 Några förslag på ”innovativ kompetenssyn” Ett CMS ska ges en mänskligare dimension CMS som ett medarbetarverktyg (individperspektivet) Att se kompetensen på tvärs: individuella kompetenser över och mellan organisationsgränser (nätverksperspektivet) Från ”kvalifikationer” till ”kompensprofiler” Från ”re-aktivt” till ”pro-aktivt” agerende

4 4 Vad har vi för slutleverabler? >> Leverera ett nytt sätt att se på kompetens –kompetenskanon –rapporter och artiklar >> Leverera en pilotmodell för IT:s roll och stöd för denna kompetenssyn –”Systemvision” med prototyper –Designa CMS++ innovativa verktyg för olika aktiviteter kopplat till kompetenshantering Competence Mediator (Visualiseringsverktyg) Impress (CV-appliktion) –Designa Lärmodeller (organisera och genomföra läraktiviteter och kurser med stöd av IT) ABC-modellen –Organisationskultur –Förhandlingsteknik

5 5 Våra fyra workshopar Kartläggning-Förförståelse –”Kompetensförståelse” (Workshop nr 1 – Kärlingesund) Kommunicerande Systemvision –”Designmässa” (Workshop nr 2 – Bokenäset) Utveckling av Lärmodeller –”ABC-modellen” för Organisationskultur och Förhandlingsteknik (Workshop nr 3 – Lysekil) Utveckling av Prototyper –”Leverans och Reflektion” (Workshop nr 4 – Nösund) –Produktblad >> Prototypdemo Impress (CV-applikation) Competence Mediator (Visualiseringsverktyg) ABC-modell (AnpassadBehovsstyrd lärCirkel)

6 6 Fortsättning från förra workshopen Produktblad för CMS-verktygen Impress (CV-applikation) Competence Mediator (Visualiseringsverktyg) ABC-modell (AnpassadBehovsstyrd lärCirkel) Prototyputveckling av CMS-verktygen ovan Utbildningsaktiviteter på nätverksnivå –Kurs i ”Förhandlingsteknik” Strukturer/former för utvärdering och reflektion av projektet Avslutande gemensam aktivitet Uppföljning indikatorer och slutrapport

7 7 Valt tema dessa dagar Leverans: demo av prototyper, problem- och måluppföljning, nyttoaspekter etc… Reflektion: drivkrafter, perspektivgap, forskning vs utveckling, framtid etc…

8 8 Programmet Torsdag 11 okt 12.00 Lunch 13.15 Inledning 13.30 Föredrag: ”Prata om jobbet – lär av din kollega” Johan Lundin, 14.45 Fika 15.15 Slutrapportering 15.30 Workshop: ”Kompetens – till vilken nytta?” 17.15 - 19.15 Reflektion: ”Om utvärdering och eftertanke” Anders Cato 19.30 Middag med fortsatta samtal Fredag 12 okt 07.30 Frukost 08.30 - 09.30 Presentation: Prototyperna ”Impress”, ”Competence Mediator” och ”ABC-modellen” 09.30 Fika 09.45 Hands-on: ”Demo och test av prototyperna” 11.00 Diskussion: ”Kritisk prototypdiskussion och fortsatta aktiviteter” 12.15 Lunch och avslutning

9 9 Deltagare Företagen: Jana Kodesch, Cabeco Sophie Holmgren, Elektronikpartner Mia Johnsson, Elicit Håkan Neldehof, Pia Björklander, Henrik Stenström, Empir Lena Skarsjö, Networking Companies Maria Berggren, Parker Hannifin Högskolan: Lars Svensson Lena Pareto Bo-Göran Bernheim Johan Lundin Malin Pongolini Stefan Nilsson Will Jobe Christian Östlund Tomas Lindroth Ulrika Lundh Snis

10 10 Slutrapportering Projektets faser och resultat Budgetuppföljning mm mm… Indikatorer? –Nya/bevarade arbetstillfällen –Nystartade företag –Nätverksträffar Horisontella mål? –Jämställdhet (t ex antal nystartade företag ledda av kvinnor) –Miljö (t ex åtgärder som bidragit till förbättrad miljö internt i företagen eller genom nätverket) Tidrapporter: Senast den 2:e januari 2008!


Ladda ner ppt "1 CoMaNwO-projektet Workshop nr 4 Nösund 11-12 oktober 2007."

Liknande presentationer


Google-annonser