Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Digitalisering av kulturarvet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Digitalisering av kulturarvet"— Presentationens avskrift:

1 Digitalisering av kulturarvet
Digitalisering av bild Bildbehandling 5 Skapa markeringar och grafik med Pen Tool (ritstiftet) Jan Buse 2007

2 Introduktion Ett av de mest mångsidiga verktygen i Photoshop är Pen Tool (ritstiftet). Verktyget används som ett avancerat markeringsverktyg, och för att skapa originalgrafik. Pen Tool är ett vektorgrafiskt verktyg, vilket innebär att man inte ritar med ”bläck”, eller någon annan pixelbaserad färg. Istället är det som ritas upp matematiskt grundat och definierat. Vektorgrafikens linjer och former kan därför ses som en slags preliminär skiss, vilken så småningom kan ges olika egenskaper, som t ex kontur- och fyllnadsfärg. Att lära sig behärska Pen Tool är inte svårt, men det kräver övning och tålamod, men det är det värt.

3 Introduktion forts… Man kan rita raka, eller böjda, linjer med Pen Tool. Linjerna kallas för Paths (banor). Består en vektorgrafisk bild av flera linjer är de förenade med s k Anchor points (ankarpunkter). En bana kan vara en linje, När en bana är en linje säger man att den är öppen, och när den bildar en form är den sluten. Anchor points kan man dra och flytta på, och därmed förändra banans utseende. Det är också möjligt att i en färdig bana lägga till, eller plocka bort, Anchor Points. När man gör mer komplicerad grafik skapar man ofta många olika separata banor, i olika lager. Dessa kan sedan kombineras, dupliceras, och förändras på många andra sätt. eller en form Rak bana Böjd bana Anchor Point

4 Introduktion forts… Pen Tool finns i verktygslådan, tillsammans med andra vektorbaserade verktyg: Håller du ned musknappen på ikonen för Pen Tool, ser du vilka andra verktyg som finns där. Lägg särskilt märke till Add Anchor Point, Delete Anchor Point och Convert Point. Med det sista verktyget omvandlar man en bana från att vara en linje till en kurva, eller vice versa.

5 Introduktion forts… Vill man förändra en befintlig banas utseende, gör man det med Path Selection Tool och Direct Selection Tool. Med det första verktyget flyttar man hela banan, och med det andra flyttar (och ändrar på andra sätt) delar av banan genom att dra i dess Anchor Points. Med Direct Selection Tool ändras formen på en del av banan, genom att klicka och dra.

6 Övning 1 Plocka fram bilden Bana 1. Välj Pen Tool, och försäkra dig om att alternativfältet har följande inställningar: Klicka med pennverktyget från punkt A till B, C, D, E, och till A igen. Notera den cirkel som uppstår när du kommer till A igen. Den betyder att banan sluts vid nästa klick.

7 Övning 1 forts.. Klicka bort ögat i lagerpaletten för lagret ”Figur”, så att du lättare kan se banan du gjort. Aktivera nu Path Selection Tool, och klicka därefter på banan. Håll och dra för att flytta runt hela banan på ritytan. Välj därefter Direct Selection Tool, klicka på banan och flytta ankarpunkterna så att den får följande utseende.

8 Övning 1 forts.. Vår bana består endast av raka linjer, men vi kan omvandla dem till kurvlinjer om vi vill. Välj verktyget Convert Point Tool , klicka och dra därefter på ankarpunkten som bildar pilspetsen på banan. När du klickar på ankarpunkten uppstår små ”handtag” vid sidan om ankarpunkten. Dessa kan du också dra i med Direct Selection Tool och på så vis förändra en kurvas form.

9 Övning 1 forts.. Klicka och dra i de andra ankarpunkterna till dess du får en bana med följande utseende. Om du högerklickar med musen på figuren kommer en rullgardinsmeny upp med olika förändringsmöjligheter av banan. Till exempel kan man fylla den, eller måla dess kontur (Stroke Path).

10 Övning 1 forts.. Testa dig fram bland de möjligheter som finns i rullgardinsmenyn. Jag valde en kalligrafisk pensel att konturmåla med, och en fyllnadsfärg som luddar ut kanterna. Jag hade lika gärna kunnat fylla formen med en struktur, eller t ex ett foto, eller något annat.

11 Övning 2 Skapa en bana med följande utseende:
Om du går till övre menyraden och väljer View, Show, Grid, får du fram ett raster som ger god vägledning när du sätter ut stjärnans ankarpunkter. Hur stor, eller liten, du gör stjärnan spelar ingen roll.

12 Övning 2 forts... Nu skall vi duplicera banan vi skapat. Markera därför stjärnan med Path Selection Tool. Du ser att hela banan är markerad när ankarpunkterna syns och är helt svarta. Välj Edit, Copy från övre menyraden. Och därefter Edit, Paste. Du har nu skapat en exakt kopia av stjärnbanan. Den syns inte eftersom den ligger precis bakom den befintliga banan. Mushögerklicka på banan och välj alternativet Free Transform Path.

13 Övning 2 forts... Rotera banan på det här sättet:
Och gör därefter om den till en blomma: Testa att fylla banan med färg på olika sätt, t ex Jag lade på lite extraeffekter, främst från Add a Layer Style (f-ikonen på lagerpaletten)

14 Övning 3 Hittills har vi enbart ritat raka banor som vi i efterhand gjort om till kurvor. Men man kan naturligtvis rita kurvbanor direkt med Pen Tool. Principen är då den att man ”klickar och drar” med verktyget, till skillnad från när man skapar raka linjer då man ju bara klickar. Så, man börjar att skapa en kurva genom att trycka ned musknappen och sedan dra musen åt de håll kurvan skall gå. Vad som då skapas är kurvans startpunkt, tillsammans med en slags riktningslinje. Hit drog jag muspekaren, och angav på så vis vilken riktning kurvan skall ta. Här angav jag startpunkten på min kurva genom att med Pen Tool trycka ned musknappen.

15 Övning 3 forts.. Nästa steg är att ange kurvans sträckning, och det gör vi genom att musklicka var kurvan skall sluta någonstans. Om vi håller ned musknappen och drar (nedåt i exemplet nedan) höjer vi upp kurvan även i höger ände. Och vi kan även sluta banan genom att klicka på startpunkten

16 Övning 3 forts.. Nu skall du själv göra en cirkel med Pen Tool. Öppna bilden Bana 2. Dra från punkt A till den svarta punkten ovanför. Klicka och dra därefter från punkt B till den svarta punkten nedanför. Slut banan genom att klicka på punkt A (dra inte). Testa att göra några kurvor på egen hand, och försök förutse hur kurvan kommer att bli. Prova också att förändra kurvorna med Path Selection Tool, Direct Selection Tool, Convert Point, Add Anchor Point, Delete Anchor Point.

17 Övning 4, byt riktning på böjda banor
När man skapar olika typer av böjda banor med Pen Tool behöver man ju kunna byta riktning på dem ibland. Det skall vi lära oss att göra nu. Plocka fram bilden Bana 3. Aktivera Pen Tool. Dra från punkt A till den röda punkten ovanför. Dra därefter från punkt B till röda punkten nedanför. Vid punkt B skall nu banan ändra riktning, och därför behöver vi skapa en s k hörnpunkt. Alt-klicka därför på punkt B och dra muspekaren upp till den röda punkten ovanför. Slutligen klickar du på punkt C och drar till den röda punkten nedanför. Alltså genom att Alt-klicka på ankarpunkter ändrar man riktningen på banan, och man kan också ändra en kurvlinje till att bli en rak linje, (och vice versa) på det sättet.

18 Övning 5, Kombinera raka och på böjda banor
Alt-klickning är alltså viktigt att kunna om man vill mer precist kunna styra hur en bana skall se ut. I följande övning skall vi fortsätta att göra det samtidigt som vi lär oss kombinera raka banor med kurvbanor. Plocka fram bilden Bana 4. Aktivera Pen Tool. Klicka på punkt A, och Shift-klicka (då skapas en helt vågrät linje) sedan på Punkt B. Klicka en gång till på punkt B och dra samtidigt muspekaren upp till den röda punkten ovanför. Klicka på punkt C och dra samtidigt till den röda punkten nedanför. Alt-klicka därefter på punkt C igen. Och slutligen Shift-klicka på punkt D.

19 Övning 6 Bilden nedan är hämtad från en klisterhäfte utgiven av ”Folket i Bild” under 1930-talet. Häftet är fyllt av gamla fina bilar, som den nedan. Vi skall nu med ritstiftet ta och frilägga den bilden, och på så vis göra den användbar på flera olika sätt. Hämta således bilden Plymouth 1.

20 Övning 6 forts.. Aktivera Pen Tool, och börja med att ”klicka och dra” längs med bilens kontur på ett ställe som passar dig. Passa på att omgående byta namn på banan från Work Path till Yttre kontur: vi kommer behöva använda oss av flera banlager i den här övningen och därför är det bra att ge varje lager ett signifikant namn. Se också till under övningens gång att spara bilden (i Tiff) med jämna mellanrum.

21 Övning 6 forts.. Vid lyktans kant är jag tvungen att Alt-klicka då konturen på bilen skarpt byter riktning. Vid lyktans bas behöver jag också dra upp en ny riktningslinje. Alt-klicka, och dra därefter ut en ny riktningslinje Med pennverktyget kan man följa en kontur på ett harmoniskt naturtroget sätt. För att kunna skapa jämna, fina konturer med pennverktyget, måste man lära sig att inte sätta ut fler ankarpunkter än vad som är absolut nödvändigt, annars blir det lätt ”knyckigt”.

22 Övning 6 forts.. Jobba lugnt och metodiskt, klicka på Delete-knappen om ett bansegment inte blev bra, och gör om det segmentet. Använd Direct Selection Tool och Convert Point Tool för att ändra olika bansegments form. Var medveten om att trycket på den gamla bilbilden är av låg kvalitet, och ibland måste du själv avgöra var någonstans konturen på bilens skall gå. Försök skapa långa harmoniska linjer. Här kapade jag av en del av den ursprungliga konturen, då den inte var jämn och enhetlig.

23 Övning 6 forts.. Efter ett visst pillande kommer vi tillbaka till startpunkten, och kan nu sluta vår bana. Men vi är ännu inte färdiga med Pen Tool. Vi behöver också göra banor runt bilens alla fönster. Det gör vi genom att skapa separata banlager för bilens fönster.

24 Övning 6 forts.. En banmarkering skall göras på konturen på hela framrutan. Men, vi skall också göra separata banor på de sidofönster som syns i den rutan. Likaså skall vi skapa separata banor på de närmaste sidofönstren, och på bakrutan som syns genom dessa.

25 Övning 6 forts.. Varför inte börja med framrutan. Skapa ett nytt banlager med namnet ”Fönster fram”, och använd Pen Tool för att skapa en kontur runt framrutan. Därefter skapar vi banor för fönstren som syns genom framrutan. Döp dessa till ”Fram vänster” och ”Fram höger”.

26 Övning 6 forts.. Gör nu likadant med de främre sidofönstren och bakrutan. Döp dessa banlager till ”Sido vänster”, ”Sido höger”, ”Bak vänster” och ”Bak höger”. Så här skall banpaletten se ut när du är färdig. Nu skall vi frilägga bilen genom att skapa en markering runt den. Klicka på den första banans lager, ”Yttre kontur”, så att det blir aktivt. Högerklicka därefter när muspekaren står på det lagret i banpaletten. En rullgardinsmeny dyker upp, välj Make Selection. Se till att markeringen inte har någon Ludd (dvs Feather). Gå nu till övre menyradens Edit, välj Copy och därefter Paste. Vi har skapat en kopia av bilen.

27 Övning 6 forts.. För att du ordentligt skall kunna se kopian av bilen, behöver du dölja originalbilden genom att klicka bort ögat i lagerpaletten, samt skapa ett vitt bakgrundslager.

28 Övning 6 forts.. Om jag istället göra en konturteckning av bilen, väljer jag alternativet Stroke Path, och därefter upprepar den effekten för alla de banor som jag vill få konturtecknade. Till exempel såhär: Vill jag skapa en ritningslik konturteckning av bilen, får jag alltså helt enkelt skapa banor av bilen alla linjer och detaljer. Det kan ta en liten stund, men är värt besväret. Så här fint kan det bli om man ger det lite tid. Som synes har jag här gjort banor av en annan bilmodell (dock hämtad från samma samling).

29 Övning 7 forts.. När man väl skapat sina banor är det därefter lätt att ändra bilden efter tycke, smak och behov.

30


Ladda ner ppt "Digitalisering av kulturarvet"

Liknande presentationer


Google-annonser