Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EFR & SE representationsorgan Vad då för och hur?.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EFR & SE representationsorgan Vad då för och hur?."— Presentationens avskrift:

1 EFR & SE representationsorgan Vad då för och hur?

2 ”Medbestämmande”

3 ”Medbestämmande” över gränserna?

4 Föregångare till informations & samrådsrättigheter ● OECD riktlinjer för MNCs (1976 reviderade 1979, 1982, 1984, 1991, 2000 and 2011) ● Direktiv 75/129/EEG om kollektiva uppsägningar (reviderat till RÅDETS DIREKTIV 98/59/EG)

5 Varför då och hur? ● Europeiska Enhetsakten 1986 sätter fart på gränsöverskridande företagsomstruktureringar ○ (Fler beslut med kvalificerad majoritet…) ● Facken kräver lagstiftning – Kommissionen svarar ”förhandla” men Arbetsgivarorganisationerna – inte pigga ● Kommissionen, parlamentet och rådet lagstiftar ● → Directiv 94/68EC

6 Direktiv 94/45EC: Syfte ● Information & samråd (= consultation, Anhörung) ” för att säkerställa att arbetstagarna i gemenskapsföretag informeras och att samråd med dessa äger rum på rätt sätt då beslut som berör dessa arbetstagare fattas i en annan medlemsstat än den där de är anställda” ● OPT OUT för UK (tas tillbaka 1997) ● Direktivet innehåller en bestämmelse som ålägger Kommissionen att utvärdera dess verkan och föreslå eventuella ändringar före utgången av 1999….

7 Facken kräver en revision ● Information & samråd oftast ett spel för gallerierna Definitionerna för vaga och till intet förpliktigande ● Endast 800 av 2400 möjliga företag har inrättat ett EFR ● Fackens medverkan erkänns icke… ● Oklarheter om resurser och rättigheter…

8 Direktivet 2009/38 en omarbetning ● Vi kan tacka Sarkozy… (!!!!) Arbetsgivarna ville inte den här gången heller….. ● Bättre definitioner av begreppen Information & Samråd ● En läpparnas bekännelse (i en bisats) vad gäller fackens medverkan ● Rätt till utbildning… ● Men många problem återstår (också den fackliga passiviteten och eller den låga organisationsgraden i ett antal fall…)

9

10

11

12

13 A strategy: EWC as the core of a representation network EIF Coordination UNION SYNDICAT GEWERKSCHAFT CTI Select committee Comité restreint UNION SYNDICAT GEWERKSCHAFT CTI UNION SYNDICAT GEWERKSCHAFT CTI UNION SYNDICAT GEWERKSCHAFT CTI UNION SYNDICAT GEWERKSCHAFT CTI UNION SYNDICAT GEWERKSCHAFT CTI UNION SYNDICAT GEWERKSCHAFT CTI EWC CEE EBR TU support

14 ……… European Works Council Betriebsra t Europäischer Betriebsrat Comité d’entreprise Comité d’entreprise européen EWC – EBR- CEE:????? Ondernemingsraad Conseil d’entreprise Europese ondernemingsraad.......... ? Europos darbų tarybos Samarbejdsudvalg Europæiske samarbejdsudvalg Samarbejdsudvalg Europæiske samarbejdsudvalg Samarbejdsudvalg Europæiske samarbejdsudvalg EWC = CEE = EBR = EOR = CAE ????

15 Strategy Investments What ? Was ? Quoi? Working methods

16 Parental leave H & S Working time Equal opportunities R & D UNION SYNDICAT GEWERKSCHAFT CTI Droits Rights Training Profit sharing … + ? Environment Subcontrating Outsourcing Performance assesment


Ladda ner ppt "EFR & SE representationsorgan Vad då för och hur?."

Liknande presentationer


Google-annonser