Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PETS Hämeenkyrö Pentti Aspila

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PETS Hämeenkyrö Pentti Aspila"— Presentationens avskrift:

1 PETS Hämeenkyrö 16.03.2014 Pentti Aspila
Rotary Foundation Rotary Foundation Tähän muistiinpanoja PETS Hämeenkyrö Pentti Aspila 1

2 VILKEN ROTARY FOUNDATION?
ROTARY FOUNDATION är en av Rotary International grundad stipendie- och biståndsfond (RF) Rotary Foundation är en av världens största på privat finansiering baserad stiftelse, kapital ca MUSD (2012) Finlands Rotary © 2014 2 2

3 VAD GÖR DEN OCH VAD FINANSIERAR DEN?
Foundation stöder humanitära bistånds- och utbildningsprojekt Målet är, att förbättra internationellt samförstånd genom program, som förbättrar utbildning eller lindrar fattigdom och sjukdomar Finlands Rotary © 2014 3 3

4 HUR SAMLAR MAN IN MEDLEN?
Rotary Foundations medel fås i huvudsak via gåvor av rotaryklubbar och enskilda rotarianer (satsningar på framtiden) Rotaryklubbarna kan skaffa medel på sätt, som de finner för goda, konserter, försäljningar, jippon Rotary Foundation har FYRA HUVUDFONDER: ÅRLIGA FONDEN (110 M$) VÄRLDSFONDEN (8 M$) GÅVOFONDEN (18 M$) PolioPlus (45 M$) Finlands Rotary © 2014 4 4

5 Rotary stiftelsens medelandvänding
PolioPlus M$ Humanitära program Utbildning program Globala bidrag Distriktsbidrag Andra program Program tillsammans 204 Utvecklingsåtgärder 18 Allmän administration 5 Egentlig verksamhet % ra 5

6 Årliga fondens användning (= nya bidragsmodellen)
SHARE-SYSTEMET Årliga fondens användning (= nya bidragsmodellen) Av gåvorna till Årliga fonden går: 50% Världsfonden (WF) 50% Distriktsfonden (DDF) 25% Distriktsbidrag (DDF) 25% Globala bidrag (DDF) Medlen står till distriktens förfogande efter tre år. Finlands Rotary © 2014 6

7 Årliga fondens bidrag delas upp i globala och distriktsbidrag = SHARE
SHARE-SYSTEMET I PRAKTIKEN Årliga fondens bidrag delas upp i globala och distriktsbidrag = SHARE Distriktet donerar USD till Årliga fonden Efter tre år USD till Foundations Världsfond USD till distriktets konto i Foundation = Distrikt DDF DDF delas upp så här: Distriktsbidrag USD (matchas inte) Globala bidrag USD (Foundation matchar) 7 7

8 Nya bidragstyper Tre bidragstyper: - distriktsbidrag - globala bidrag - paketerade bidrag 8

9 Distriktsbidrag Användningsändamålen av distriktsbidragen bör passa in i Foundations verksamhetstanke Ansöks från distriktet och rapporteras dit Distriktet ansöker från Foundation årligen medel för dessa, högst hälften av DDF-medlen – och rapporterar Inga storlekskrav Hos oss typiskt – € Årligen delbart € 9

10 Globala bidrag Användningsområdet bör passa in på minst ett av focusområdena Internationella projekt (jämför med tidigare Matchande bidrag) Matchning Ansöks ur Världsfonden Från Rotary Foundation med hjälp av ett online-system -> snabbare beslut Minimistorlek USD från Världsfonden > USD Verkningarna bör vara beständiga 10

11 Focusområdena Fred och förebyggande/lösning av konflikter
Förebyggande och behandling av sjukdomar Vatten och sanitet Mödra- och barnavård Grundläggande utbildning och läs- och skrivkunnighet Ekonomisk utveckling och samhällsutveckling 13

12 Paketerade bidrag Paketerade bidrag används tillsammans med Rotary Foundations strategiska samarbetspartners Dessa i princip färdigt planerade projekt kräver inte egen finansiering varken av klubb eller distrikt Huvudsakligen kan dessa utnyttjas inom vissa geografiska områden (= vissa rotarydistrikt) 12

13 Paketerade bidrag Samarbete med strategiska partners
På förhand planerade projekt Från Världsfonden Passar ihop med focusområdena 13

14 Paketerade bidrag Rotarianernas deltagande Definiering av behovet
Teknisk sakkunskap Service Marknadsföring och information Monitorering och värdering Aga Khan universitetet UNESCO-IHE 14

15 Vad kan man finansiera? I alla projekttyper kan ingå:
humanitära projekt studiestipendier yrkesutbildningsteam (VTT = Vocational Training Teams) 15

16 Vad sker med GSE? Det traditionella GSE-utbytet kan fortfarande göras med distriktsbidrag, dock inte med globala bidrag VTT kan finansieras med globala bidrag, om de har tillräcklig anknytning till focusområdena och en hållbar effekt visavi VTT Inga begränsningar beträffande resans mål, använd tid eller deltagare 16

17 Distrikt 1410 internationella projekter
- Constructing toilet blocks in schools in India in Kharar and Mohal Turku International RC 2000 $ $ DDF - Vaccination of young women against HPV in Zamosc in Poland Alastaro RC 2500 $ $ DDF - Purchasing a vehicle to children’s home in Turi in Estonia Kokemäki RC 1351 € € DDF - Rain Water Harvesting for draught affected area in District 3131 DDF 5000 $ - Cataract Surgeries & Eye Care Project, $ DDF   - Improving Health, Hygiene & Education Sevices At Deen Gaon 2000 $ DDF - Zambia water project III, Pori RC Kenya literacy project, Forssa RC - The Philippines, Reconstructing schools 17

18 Distriktsprojekt Forssan Rk: Säker skolväg, 1 000 €
Mariehamn Rk: Lek för livet, € Turku Aboa Nova: Stöd till familjeläger i Åbo Mikaels församling diakoniarbete organiseras, € Vehmaa Rk: Eftermiddag med program för invånare och förskoleelever i servicehus, € Meri-Pori Rk: Stöd till Meri-Pori skolans idrottsdag 700 € Pori Rk: Ungt huvud, Drogarbete för ungdom, € 18

19 Projekt för året Projekt med distriktsbidrag Globala bidrag 19

20 Projekt med distriktsbidrag 2014-15
Tillgängliga pengar USD ( €) Tidtabell - Ansökan måste lämnas senast - Behandlas av Distriktsrådet i april - Distriktets förslag till TRF 15.5. - TRF beslut i juli - Pengar att använda i augusti - Rapport i slutet av rotaryåret 20 20

21 Projekt med distriktsbidrag 2014-15
Projektstorlek ca – € Finansiering av kanske 10 projekt Kriterier - Anpassas till TRF verksamhetstanken Rotaryklubbens starka deltagande Eget arbete, egen finansiering - Klubben har kvalificerats 21

22 Projekt med distriktsbidrag 2014-15
Ansökans stuktur: Projektets namn Ansvarig klubb och ansvarsperson Projektmål Målgruppen och fördelen den får Projektinnehåll och förverkligande Rotarianer deltar Rapportering och annan information Budget (total budget, ansökan, annat) 22

23 Globala bidrag - Måste ha internationell partner
- Noggrann styrning av TRF, fokusomr., etc - Min USD (TRF minst ) - Projektresultatens hållbarhet - Kontinuerlig ansökan - Klubben måste vara kvalificerad 23

24 Globala bidrag Distriktet får kontinuerligt förslag att deltaga
Klubbarna kunde deltaga regionvis, AG:s roll? Ansvarsklubb och andra deltagare, t.ex $ Pågående: Indien distrikt 3080: Utveckling av skolor - Bulgarien, Varna: Vattenrenare till skolor 24

25 Klubbens kvalificering
25

26 Kvalificering, vad är det?
Ändamålet med kvalificeringen är, att säkra klubbens kapacitet att sköta och administrera projektet. Rätta utbildade personer, som har hand om projektet Ändamålsenlig ekonomisk övervakning. Ändamålsenlig bokföring och verksamhetsgranskning. Ändamålsenligt system för ARKIVERING av alla dokument. Färdighet att rapportera problem. 26

27 Kvalificeringsvillkor?
En klubbmedlem väljs att ta hand om kvalificeringen Minst en, gärna två klubbmedlemmar bör delta i av distriktet anordnad utbildning Klubben bör göra en plan över dokumentarkivering och förflyttning av dokument från en person till en annan, utan avbrott i kedjan Klubben bör se till att inga intressekonflikter finns eller uppstår Distriktet kan besluta om ytterligare villkor, om de anses vara nödvändiga och måttliga 27 27

28 Vad är klubbens samarbetsavtal (MOU)?
Ett avtal, som rör klubbar, som erhåller olika bidrag från Foundation eller distriktet. Fordras av alla klubbar, som verkställer Rotary Foundation eller distriktsprojekt. Genom att underteckna samarbetsavtalet garanterar klubben, att den fyller alla Rotary Foundations krav rörande bidragsadminstration. Samtidigt styrker klubben, att den följer alla Foundations anvisningar och direktiv Vad betyder det här för vår klubb? 28

29 Vad har förändrats? Rotary Foundations verksamhet förnyas så, att den svarar mot allmänt vedertagen projektpraxis Fordrar långsiktigare planering än förr Fordrar, att det i klubben finns en person, som sätter sig in i frågan Är något arbetsdrygare än tidigare DSG-bidragen Distriktet hjälper vid förberedaningen av projektet Mera åsiktsutbyte mellan klubbarna och distriktet 29

30 FRÅGOR? REFLEKTIONER! 30

31 Ordförande för distriktets Foundationkommitté 2013-2016 Pentti Aspila
Om du har frågor så tag gärna kontakt! 31

32 BÖRJA FRISKT PLANERA NYA PROJEKT!
32


Ladda ner ppt "PETS Hämeenkyrö Pentti Aspila"

Liknande presentationer


Google-annonser