Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ESU Enheten för stöd och utveckling. norrtalje.se 2014-11-21 ESU/BARN- OCH UTBILDNINGSKONTORET 2 ESUs uppdrag och ansvar ●Antagning till kommunens särskilda.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ESU Enheten för stöd och utveckling. norrtalje.se 2014-11-21 ESU/BARN- OCH UTBILDNINGSKONTORET 2 ESUs uppdrag och ansvar ●Antagning till kommunens särskilda."— Presentationens avskrift:

1 ESU Enheten för stöd och utveckling

2 norrtalje.se 2014-11-21 ESU/BARN- OCH UTBILDNINGSKONTORET 2 ESUs uppdrag och ansvar ●Antagning till kommunens särskilda undervisningsgrupper samt mottagande i särskola. Biträdande enhetschef. ●Kostnader för barn/elever placerade i andra kommuner. ●Bedömning o beviljande av tilläggsbelopp för barn/elever med extraordinära behov av särskilt stöd. ●Bedömning och beviljande av handikapphjälpmedel. ●Antagning Häverö resursskola. Samverkan med socialtjänsten. ●Rådrummet i samverkan med socialtjänsten. Syftet är att arbeta förebyggande med rådgivande, tidiga insatser för barn och ungdom. ●Mobila Skolteamet. Samverkan med socialtjänsten. ●Kuratorer och specialpedagog. På uppdrag av rektorer f – 9. ●Resurspedagog bedömer behov av stimulansplats på förskola och fritidshem. ●Skolpliktsbevakning.

3 norrtalje.se 2014-11-21 ESU/BARN- OCH UTBILDNINGSKONTORET 3 Organisation & person Enheten för Stöd och Utveckling, ESU Enhetschef Helena Walukiewicz Ekonomi/Administration Monica Persson Handläggare Agneta Eriksson Skolkuratorer Maria Ståhl, vik Yvonne Österman Rosa Rahbar, vik Monica Norström Alexandra Scurtu Berit Pettersson Anna Johansson Specialpedagoger Hans-Åke Sperne Åsa Nilsson Carina Larsson Resurspedagog Solweig Björkehag-Åhs Förvaltningschef Åse Modin Ledningsgrupp Bitr. enhetschef Benita Johansson-Burlin Mobila skolteamet Björn Törnqvist (ESU) Nina Goude (Socialtjänsten) Rådrummet ESU Barn o Elevhälsan Socialtjänsten

4 norrtalje.se 2014-11-21 ESU/BARN- OCH UTBILDNINGSKONTORET 4 Enhetschef ●Chefsuppgifter ●Deltagande i BUS o utökad ledningsgrupp ●Antagning till Häverö resursskola o mobila Skolteamet ●Beviljande av externa skolplatser ●Tilläggsbelopp förskola - gymnasium ●Skolpliktsbevakning ●Övriga uppdrag från ledning gruppen.

5 norrtalje.se 2014-11-21 ESU/BARN- OCH UTBILDNINGSKONTORET 5 Bitr. enhetschef ●Kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper ●Grundsärskola, gymnasiesärskola ●Tilläggsbelopp ●Externa kommunplaceringar i förskola/skola ●Handläggningstiden är 4 veckor

6 norrtalje.se 2014-11-21 ESU/BARN- OCH UTBILDNINGSKONTORET 6 Ekonomi & administration ●Budget o budgetuppföljning ●Tilläggsbelopp ●Fakturahantering ●Administration

7 norrtalje.se 2014-11-21 ESU/BARN- OCH UTBILDNINGSKONTORET 7 Skolkuratorer ●Stödsamtal med elever, föräldrar och skolpersonal. ●Förändringsarbete med grupper och klasser. ●Mobilisering av nätverk och möten runt elever. ●Handledning av skolpersonal, enskilt eller i grupp. ●Konsultativa samtal med rektorer och personal. ●Utbildningar för elever, lärare och föräldrar. ●Krishantering. ●Rådgivning och förmedling av kontakt med socialtjänst, BUP och andra verksamheter. ●Förebyggande arbete mot droger i samarbete med föräldrar - Effekt.

8 norrtalje.se 2014-11-21 ESU/BARN- OCH UTBILDNINGSKONTORET 8 Resurspedagog ●Utreder barns behov av extra stöd och stimulans på förskola och fritidshem ●I samverkan med föräldrar och berörd personal. ●Timmar av särskilda skäl enligt Skollagen ●Handläggningstiden är 4 veckor

9 norrtalje.se 2014-11-21 ESU/BARN- OCH UTBILDNINGSKONTORET 9 Specialpedagoger ●Riktar sig främst till förskole- och skolpersonal i deras arbete kring barns och elevers utveckling och lärande. ●Konsultativt, handledande och fortbildande arbetssätt. ●Resp. förskolechef/rektor är uppdragsgivare. ●Uppdragen skickas skriftligen till ESU:s enhetschef.

10 norrtalje.se 2014-11-21 ESU/BARN- OCH UTBILDNINGSKONTORET 10 Mobila skolteamet ●Samverkan mellan socialtjänstens öppenvård och ESU, Barn- och skolkontoret ●Förebyggande arbete i elevens när- och skolmiljö. Psykosocial problematik. ●Skolgång kombinerad med annat stöd. ●Socialtjänsten utreder behovet av stödinsats. ●Mobilisera och samverka med elevens nätverk (föräldrar, skola, socialtjänst, BUP m. fl.) ●Styrdokument: socialtjänstens vårdplan och skolans åtgärdsprogram.

11 norrtalje.se 2014-11-21 ESU/BARN- OCH UTBILDNINGSKONTORET 11 Rådrummet ●Någon att prata med – professionell samtalspartner. ●Förälder, barn, personal inom förskola/skola. ●Bollplank – tips, nya infallsvinklar. ●Snabb hjälp, möjlighet till 1 - 5 samtal. ●Telefon: 0176 - 747 42, 0176 - 747 58 ●Onsdagar 8.30-10.30 och torsdagar 16.30-18.30. ●Hjälpen är gratis och du får vara anonym

12 norrtalje.se Personalförteckning ESU Postadress: Box 803, 761 28 Norrtälje, Fax 717 70 Besöksadress: Estunavägen 14, 761 28 Norrtälje Leding & AdministrationKort nr.Mobil tel. Helena WalukiewiczEnhetschef4705070-247 72 83 Benita Johansson-BurlinBitr. enhetschef1696070-366 98 96 Monica PerssonEkonom/administratör4647073-962 36 43 Handläggare Agneta Eriksson1771073-962 36 47 Resurspedagog Solweig Björkehag Åhs1190070-204 70 97 Kuratorer Maria Ståhl, vikLångsjö, Bålbro1077073-558 20 54 Monica NorströmRoslags, Grind, Park, Drottningdal, Vätö1118070-250 83 89 Alexandra ScurtuGrind, Norrsund, Väddö, Singö, Grisslehamn, BjörköA1850070-994 80 24 Bodil Forsbergtjänstledig Anders Bergtjänstledig Yvonne ÖstermanLänna, Riala, Frötuna, Köpmanholm (0175-2)5679070-217 47 60 Rosa Rahbar, vikLommarn, Rådmansö, Kvisthamra1524073-558 20 52 Berit PetterssonHallsta, Skebo, Gottsta, Herräng1756073-962 36 23 Anna JohanssonSvanberga, Rånäs, Edsbro, Närtuna1769073-962 36 46 Special pedagoger Hans-Åke Sperne4688070-832 43 26 Åsa Nilsson1736073-962 34 40 Carina Larsson4112 070-660 44 79 Mobila Skolteamet Nina GoudeMobila skolteamet, soc tj.073-558 24 89 Björn TörnqvistMobila skolteamet070-226 38 54


Ladda ner ppt "ESU Enheten för stöd och utveckling. norrtalje.se 2014-11-21 ESU/BARN- OCH UTBILDNINGSKONTORET 2 ESUs uppdrag och ansvar ●Antagning till kommunens särskilda."

Liknande presentationer


Google-annonser