Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ESU Enheten för stöd och utveckling. norrtalje.se 2014-11-21 ESU/BARN- OCH UTBILDNINGSKONTORET 2 ESUs uppdrag och ansvar ●Antagning till kommunens särskilda.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ESU Enheten för stöd och utveckling. norrtalje.se 2014-11-21 ESU/BARN- OCH UTBILDNINGSKONTORET 2 ESUs uppdrag och ansvar ●Antagning till kommunens särskilda."— Presentationens avskrift:

1 ESU Enheten för stöd och utveckling

2 norrtalje.se ESU/BARN- OCH UTBILDNINGSKONTORET 2 ESUs uppdrag och ansvar ●Antagning till kommunens särskilda undervisningsgrupper samt mottagande i särskola. Biträdande enhetschef. ●Kostnader för barn/elever placerade i andra kommuner. ●Bedömning o beviljande av tilläggsbelopp för barn/elever med extraordinära behov av särskilt stöd. ●Bedömning och beviljande av handikapphjälpmedel. ●Antagning Häverö resursskola. Samverkan med socialtjänsten. ●Rådrummet i samverkan med socialtjänsten. Syftet är att arbeta förebyggande med rådgivande, tidiga insatser för barn och ungdom. ●Mobila Skolteamet. Samverkan med socialtjänsten. ●Kuratorer och specialpedagog. På uppdrag av rektorer f – 9. ●Resurspedagog bedömer behov av stimulansplats på förskola och fritidshem. ●Skolpliktsbevakning.

3 norrtalje.se ESU/BARN- OCH UTBILDNINGSKONTORET 3 Organisation & person Enheten för Stöd och Utveckling, ESU Enhetschef Helena Walukiewicz Ekonomi/Administration Monica Persson Handläggare Agneta Eriksson Skolkuratorer Maria Ståhl, vik Yvonne Österman Rosa Rahbar, vik Monica Norström Alexandra Scurtu Berit Pettersson Anna Johansson Specialpedagoger Hans-Åke Sperne Åsa Nilsson Carina Larsson Resurspedagog Solweig Björkehag-Åhs Förvaltningschef Åse Modin Ledningsgrupp Bitr. enhetschef Benita Johansson-Burlin Mobila skolteamet Björn Törnqvist (ESU) Nina Goude (Socialtjänsten) Rådrummet ESU Barn o Elevhälsan Socialtjänsten

4 norrtalje.se ESU/BARN- OCH UTBILDNINGSKONTORET 4 Enhetschef ●Chefsuppgifter ●Deltagande i BUS o utökad ledningsgrupp ●Antagning till Häverö resursskola o mobila Skolteamet ●Beviljande av externa skolplatser ●Tilläggsbelopp förskola - gymnasium ●Skolpliktsbevakning ●Övriga uppdrag från ledning gruppen.

5 norrtalje.se ESU/BARN- OCH UTBILDNINGSKONTORET 5 Bitr. enhetschef ●Kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper ●Grundsärskola, gymnasiesärskola ●Tilläggsbelopp ●Externa kommunplaceringar i förskola/skola ●Handläggningstiden är 4 veckor

6 norrtalje.se ESU/BARN- OCH UTBILDNINGSKONTORET 6 Ekonomi & administration ●Budget o budgetuppföljning ●Tilläggsbelopp ●Fakturahantering ●Administration

7 norrtalje.se ESU/BARN- OCH UTBILDNINGSKONTORET 7 Skolkuratorer ●Stödsamtal med elever, föräldrar och skolpersonal. ●Förändringsarbete med grupper och klasser. ●Mobilisering av nätverk och möten runt elever. ●Handledning av skolpersonal, enskilt eller i grupp. ●Konsultativa samtal med rektorer och personal. ●Utbildningar för elever, lärare och föräldrar. ●Krishantering. ●Rådgivning och förmedling av kontakt med socialtjänst, BUP och andra verksamheter. ●Förebyggande arbete mot droger i samarbete med föräldrar - Effekt.

8 norrtalje.se ESU/BARN- OCH UTBILDNINGSKONTORET 8 Resurspedagog ●Utreder barns behov av extra stöd och stimulans på förskola och fritidshem ●I samverkan med föräldrar och berörd personal. ●Timmar av särskilda skäl enligt Skollagen ●Handläggningstiden är 4 veckor

9 norrtalje.se ESU/BARN- OCH UTBILDNINGSKONTORET 9 Specialpedagoger ●Riktar sig främst till förskole- och skolpersonal i deras arbete kring barns och elevers utveckling och lärande. ●Konsultativt, handledande och fortbildande arbetssätt. ●Resp. förskolechef/rektor är uppdragsgivare. ●Uppdragen skickas skriftligen till ESU:s enhetschef.

10 norrtalje.se ESU/BARN- OCH UTBILDNINGSKONTORET 10 Mobila skolteamet ●Samverkan mellan socialtjänstens öppenvård och ESU, Barn- och skolkontoret ●Förebyggande arbete i elevens när- och skolmiljö. Psykosocial problematik. ●Skolgång kombinerad med annat stöd. ●Socialtjänsten utreder behovet av stödinsats. ●Mobilisera och samverka med elevens nätverk (föräldrar, skola, socialtjänst, BUP m. fl.) ●Styrdokument: socialtjänstens vårdplan och skolans åtgärdsprogram.

11 norrtalje.se ESU/BARN- OCH UTBILDNINGSKONTORET 11 Rådrummet ●Någon att prata med – professionell samtalspartner. ●Förälder, barn, personal inom förskola/skola. ●Bollplank – tips, nya infallsvinklar. ●Snabb hjälp, möjlighet till samtal. ●Telefon: , ●Onsdagar och torsdagar ●Hjälpen är gratis och du får vara anonym

12 norrtalje.se Personalförteckning ESU Postadress: Box 803, Norrtälje, Fax Besöksadress: Estunavägen 14, Norrtälje Leding & AdministrationKort nr.Mobil tel. Helena WalukiewiczEnhetschef Benita Johansson-BurlinBitr. enhetschef Monica PerssonEkonom/administratör Handläggare Agneta Eriksson Resurspedagog Solweig Björkehag Åhs Kuratorer Maria Ståhl, vikLångsjö, Bålbro Monica NorströmRoslags, Grind, Park, Drottningdal, Vätö Alexandra ScurtuGrind, Norrsund, Väddö, Singö, Grisslehamn, BjörköA Bodil Forsbergtjänstledig Anders Bergtjänstledig Yvonne ÖstermanLänna, Riala, Frötuna, Köpmanholm (0175-2) Rosa Rahbar, vikLommarn, Rådmansö, Kvisthamra Berit PetterssonHallsta, Skebo, Gottsta, Herräng Anna JohanssonSvanberga, Rånäs, Edsbro, Närtuna Special pedagoger Hans-Åke Sperne Åsa Nilsson Carina Larsson Mobila Skolteamet Nina GoudeMobila skolteamet, soc tj Björn TörnqvistMobila skolteamet


Ladda ner ppt "ESU Enheten för stöd och utveckling. norrtalje.se 2014-11-21 ESU/BARN- OCH UTBILDNINGSKONTORET 2 ESUs uppdrag och ansvar ●Antagning till kommunens särskilda."

Liknande presentationer


Google-annonser