Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Form, perspektiv Ur bl.a. Effektiv Visuell kommunikation Bo Bergström

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Form, perspektiv Ur bl.a. Effektiv Visuell kommunikation Bo Bergström"— Presentationens avskrift:

1 Form, perspektiv Ur bl.a. Effektiv Visuell kommunikation Bo Bergström
Typografi och grafisk design Henriette Koblanck

2 Kommunikationsplan Mål, vilka är våra produkter, vad utmärker dem, var finns vår marknad… Målgrupp, vem/vilka kan behöva, vilka problem löser vår produkt… Medium, Webbsajt, TV, Dagspress, Bio m.m. Budskap, det gäller att överrösta bruset… Tidsplan, kräver anpassning till säsongsbehov… Budget Utvärdering/uppföljning

3 Budskap Budskap Berättande System Känslor Tolkning Löfte Resultat
Instrumentellt Dramatiskt Slutet USP Reducerande Problemlösning Slippa Relationellt Icke-dramatiskt Öppet ESP Generös Välbefinnande Åtrå USP: Unique Selling Proposition (unikt försäljningsargument, den säljbara skillnaden), som ett inbrottslarm omöjligt att forcera, som språkkurs med originell metod för inlärning eller mäklaren med näsa för rätt torp. ESP: Emotional Selling Proposition, emotionellt försäljningsargument eller den säljbara känslan, Kaffe förhöjer upplevelsen av vistelse i naturen, en skön promenad utmed stranden, frisk luft och så kaffet.

4 Målgrupp

5 Formen Form och innehåll
Visuell kommunikation är som en marknadsplats där försäljarna vid sina stånd försöker väcka uppmärksamhet hos folk, visa sina varor, övertyga om deras förträfflighet. Då är det viktigt hur visuella element sätts samman, rubrik, bild, om sammanställningen är enkel eller överlastad. En ordnad form är lätt att läsa av och en rörig svår, det första intrycket är avgörande och oftast får sändaren bara en chans. Med begreppet form avses hur formgivaren disponerar och fördelar rubriker, fotografier, texter, illustrationer, ikoner, logotyper på en yta. Med begreppet innehåll avses vad de olika delarna fylls med och vilka tankar och vilket informationsstoff som förmedlas. De två tycks stå i en växelverkan men formen existerar inte förrän den fått ett innehåll att gestalta och innehållet existerar inte förrän det har tagit form. Men en bra form kan aldrig rädda eller dölja en dålig idé. Formen får mottagarens öga att hitta rätt och innehållet får henne att förstå. Form + innehåll = budskap. Några kryddor behövs dock, därför tillsätter formgivaren en spännande idé, enkelhet, dramatik, överraskning, finurlighet, mänsklig värme och en nypa humor. rebeccasantos.blogg.se syrransgranne.se

6 Texter och bilder, då och nu
Formen är en av de viktigaste kulturyttringarna i mänskligt liv och omfattar allt från arkitektur, konst, mode och inredning till industridesign, konsthantverk och visuell kommunikation. Långt tillbaka var formgivaren en som målade en bild eller tecken på grottvägg, pressade en träbit mot lertavla, högg in bokstäver i sten eller långsamt förfärdigade tjocka handskrifter. Den grafiska formgivaren och boktryckaren var en gång en och samma person men med samhällsutveckling och mekanisering av boktryckarkonsten på grund av ett ökat behov blev det två separata yrken. Allt trycksak trycktes, bands och lästes i en allt fortare ström, massproduktionen förflackade dock kvaliteten. William Morris, engelsk författare, målare, formgivare, tog upp kampen under 1800-talet mot denna förflackning och kom att betyda mycket för kravet på hantverksskicklighet och val av äkta material. Toulouse-Lautrecs affischkonst blev viktig för utvecklingen av förmågan att kommunicera med text och bild. En tidig art dairector so-high-so-ho.blogspot.com andrewlmurray.com

7 Texter och bilder, då och nu
Bauhaus, Walter Gropius history-wiki.wikispaces.com En arkitekt vid namn Walter Gropius fann under 20- och 30-talen djup och stark inspiration i Morris Arts and Crafts Movement, som ledde till en av världshistoriens viktigaste formskolor, Bauhaus. Denna tyska skola i arkitektur, konsthantverk, fotografi, dans och mycket annat ville i funktionalismens anda söka en brygga mellan konst och industri. Form och funktion blev slagord och visuell kommunikation blev en viktig del i undervisningen. Jan Tschichold kom att personifiera Die Neue Typografie, en sträng funktionalistisk och asymmetrisk grafisk form, som var förhärskande under samma tid. Under 50-talet blev Samuel Bass berömd för sina revolutionerande filmaffischer, där han minimerade användandet av förutsägbara filmbilder till förmån för starka grafiska element. flickr.com stilistinn.blogspot.com

8 Texter och bilder, då och nu
Jan Tschichold Jan Tschichold kom att personifiera Die Neue Typografie, en sträng funktionalistisk och asymmetrisk grafisk form, som var förhärskande under samma tid. albertobarbieri1971.wordpress.com

9 Texter och bilder, då och nu
Saul Bass Under 50-talet blev Saul Bass berömd för sina revolutionerande filmaffischer, där han minimerade användandet av förutsägbara filmbilder till förmån för starka grafiska element. areaofdesign.com

10 Texter och bilder, då och nu
Herb Lubalin 60-talet skakades av den kreativa revolutionen på Madison Avenue i NY. Revolutionen bestod i att reklamkreatörerna tog makten från kontaktmännen och ekonomerna. Copywriter och art director etablerade ett djupare samarbete, som resulterade i ett starkare och effektivare samspel mellan text och bild. Bland företrädarna märktes Bill Bernbach, Herb Lubalin, grafisk formgivare och George Lois, art director. Andy Warhol, konstnär filmare och mediemänniska vakade över det hela. imgspark.com uploadimages4free.com

11 Texter och bilder, då och nu
A great ad campaign will make a bad product fail faster, It will get more people to know it's bad. William Bernbach Bill Bernbach av Doyle, Dane, Bernbach reklambyrå. billbernbach.wordpress.com

12 Texter och bilder, då och nu
Andy Warhol americanthings.wordpress.com

13 Texter och bilder, då och nu
David Carson David Carson utmanade mot förra seklets slut god smak och form genom att i dekonstruktivistisk anda låta text och bild integreras så långt att tidskriften Ray Guns sidor mer påminde om litografiska verk än journalistik. ellelovesart.com

14 Formen Tre partner Beställaren Mottagaren formgivaren

15 Formen Hur väljer formgivaren formen? Planera Sortera Sanera
Organisera Kalkylera Forma Skissa…

16 Formen Spännande ytor Liggande Stående Kvadratiskt övriga
shonali.blogg.se sowhatsnext.blogg.se

17 Formen Det sköna formatet, det gyllene snittet
ur.se filmskolen.vgb.no Människan har alltid försökt att matematiskt bestämma det skönaste och mest harmoniska förhållandet mellan längd och bredd. Svaret finns i det gyllne snittet. Greken Euklides 300-talet f Kr, redogör i sina böcker för den gudomliga proportionen., en linje delad på så sätt att den mindre delen (a) förhåller sig till den större (b) som den större förhåller sig till hela linjen: A:b=b:(a+b). ( b: a =k [5_+1]:2=1,618…) , eller enl. Fibonacci på 1100-talet, som bygger på serien 1,2,3,5,8,13,21 osv., där summan av de två föregående talen bildar nästa tal och där de sist beräknade talen kommer till användning i arkitektur, skulptur, i design av möbler och andra bruksföremål i formgivning av böcker och tidskrifter och även i bildformat (8 cm hög, 13 cm bred). mkakarine.blogg.no dookypoo.deviantart.com lineryen.blogspot.com

18 Val av format Funktion Budskapet Ekonomin Distributionen
jimmypetemetrobloggen.serson.com Funktion: ger ofta svaret på detta val, en affisch kräver större utrymme än en biobiljett … tips ang. vägaffischer: fota affischen med kameramobilen och håll den på en armlängds avstånd, kan budskapet tydas är affischen godkänd. Budskap: en bok om maratonlopp kan få ett logiskt, liggande och en broschyr om Eiffeltornet ett stående format… Ekonomin: hur stor budget man har kan vara avgörande.. Distrubition: Mottagarna hämtar själva en broschyr i en butik eller köper ett magasin i en kiosk, vikt, format kan blir avgörande.. kreera.mkfc.se 007museum.com

19 Grundformer Punkten + linjen
Oavsett yta, format, satsyta och oavsett om formgivaren arbetar i ett tryckt, rörligt eller interaktivt medium gäller det att bestämma sig för grundformen, karaktär, som ska stämma med mål och budskap. Punkten och linjen kan vara till hjälp, de kan företräda bilder eller texter, vilken relation de ska ha med varandra m.m.

20 Komposition Form Vi ser de olika objekt under vårt liv, men undrar vi varför de har den speciella utseende, formen? Omslaget till blocket: den röda ytan där vissa bokstäver ryms spelar en roll, den vita då? Bildar bokstavskombinationen ett nytt budskap? Varför splittra upp ordet på detta sätt? nk.se mindfulnessmamma.blogg.se

21 Komposition, A & O Attrahera Orientera
Form får inte bli ett självändamål och existera endast för sin egen skull, utan dess främsta uppgift är att bereda väg för budskapet genom att attrahera, orientera. nk.pl

22 Komposition Symmetri Asymmetri

23 Komposition Symmetri Asymmetri nyttigt.eu

24 Komposition

25 Komposition , Öppen, sluten form
I konstnären Anders Widoffs verk får vi exempel på ytterligare grundformer i formgivningens värld. Den öppna och den slutna formen, vilka mottagaren reagerar helt olika inför. Den öppna är generös, välkomnande, ofta icke-dramatisk, inbjudande och fri. Den slutna är spännande dramatisk men kanske snål och något klaustrofobisk samt rymningssäker. josabeth.blogs.se aptstudio.blogspot.com

26 Komposition Optiska mittpunkten
Bilder brukar sitta lite upptill i ramarna, baserad på optiska mittpunkten som ligger strax över den i mm exakta. Arrangeras texter och bilder vid denna punkt är det ingen risk att det upplevs att de trillar ur, vilket kan hända om de placeras vid den exakta mittpunkten, istället får man en klassisk och harmonisk form. Ögat brukar skanna in den övre halvan först och sen går den till den nedre halvan för att skanna in innehållet och då den andra skanningen upplevs av hjärnan och ögat som långt ner på ytan. Generellt kan man säga att den övre delen upplevs mer positiv av mottagaren än den nedre.

27 Komposition Psykologisk form Närhetens lag Likhetens lag
Slutenhetens lag Vad kan formgivning och psykologi har att ge varandra? Närhetens lag säger att de former som uppträder nära varandra, upplevs att höra samman. De bildar en helhet, en gestalt, det viktigaste arbetsredskapet är även här luft (vit yta) som avgränsar och knyter samman.

28 Komposition Närhetens lag Här ska bilderna läsas från
Vänster till höger. Här ska bilderna läsas uppifrån och ner.

29 Komposition Likhetens lag
Påpekar att former som liknar varandra hör samman, denna lag används när formgivaren i en t.ex. katalog eller sajt vill göra mottagaren uppmärksammad på återkommande tekniska fakta, med hjälp av enhetlig typografi, vinjetter, ikoner, färger som hjälper mottagaren att hitta.

30 Komposition Slutenhetens lag
Kommer till användning när formgivaren vill avgränsa (sluta) viss information (produktbeskrivningar, valmöjligheter, priser) med hjälp av en ram eller färgplatta, resultatet blir en tydlig struktur.

31 Fyra designprinciper Kontrast storlek styrka Form färg
Attraktion, orientering, ytor, format, grundformer och några stänk av psykologi bildar tillsammans stommar i följande fyra klassiska formprinciper: Kontrast, i storlek, styrka, form och färg skapar en dynamisk och spännande form. storlekskontrast är extra användbar eftersom den även kan skapa en ingång i det visuella arrangemanget, som mottagaren välkomnar. Statiskt Dynamiskt

32 Fyra designprinciper Balans
Det vanligaste sättet att skapa balans är att arbeta med rubriker och text och bild axialt och symmetriskt. Motsatsen är att arbeta asymmetriskt men en skicklig formgivare kan även här skapa harmoni.

33 Fyra designprinciper Linje
Innebär att t.ex. huvudrubriker i en tidning eller tidskrift placeras på samma höjd i alla sidor, att bilder infogas enligt ett visst mönster, att marginaler är lika stora rakt igenom och navigeringsinstrumenten är placerade enhetligt på sajtens samtliga sidor. Till sin hjälp har formgivaren ett stödraster, grid, som skapar mallar för formen. userstyles.org

34 Annonsformgivning Bilderna
Bilden i annonsvärlden är viktig, så viktig att om mottagaren inte finner bilden intressant lämnar hon ofta annonsen och går vidare. Storleken spelar roll också, stora bilder drar uppmärksamheten lättare, men det visar sig att mer text faktiskt skapar förtroende. cmsviking.wordpress.com

35 Annonsformgivning Annonsens grundform
Det är lite vanskligt att ge sig in i och försöka beskriva fasta mönster och mallar i en verksamhet som i hög grad sägs styras av krav på nyskapande, men mönstren finns faktiskt där.

36 Form, perspektiv Mk,.l Ur bl a: Effektiv visuell kommunikation, Bo Bergström Typografi och grafisk design, Henriette Koblanck


Ladda ner ppt "Form, perspektiv Ur bl.a. Effektiv Visuell kommunikation Bo Bergström"

Liknande presentationer


Google-annonser