Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klimatförändringar i Västerbottens län Klimatunderlag och data från SMHI 2010-05-06 CARIN NILSSON.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klimatförändringar i Västerbottens län Klimatunderlag och data från SMHI 2010-05-06 CARIN NILSSON."— Presentationens avskrift:

1 Klimatförändringar i Västerbottens län Klimatunderlag och data från SMHI 2010-05-06 CARIN NILSSON

2 Klimatunderlag och data från SMHI 2 Bild hämtad från www.ne.se/atmosfären Vulkanerna släpper ut varje år runt 130 miljoner ton koldioxid. Jämfört med de globala utsläppen utgör denna mängd cirka 0,3-0,4 procent. Vulkanutbrott Eyjafjallajökul

3 Klimatunderlag och data från SMHI 3 Hur kan vi säga något om framtidens klimat ? … när vi inte kan göra prognos på nästa månads väder … när man inte kan förutse utvecklingen på aktiemarknaden … när vi ibland missar även morgondagens väder vi känner väl till klimatsystemets grundläggande funktion och processer halten av växthusgaser ökar pga människans aktivitet vi gör inte prognoser över framtidens klimat, bara scenarier

4 Klimatunderlag och data från SMHI 4 ”Vi gör inte prognoser över framtidens klimat, bara scenarier” väder ≠ klimat prognos / prediktion ≠ scenario / projektion hur det blir ≠ hur det kan bli

5 Klimatunderlag och data från SMHI 5 Jordens medeltemperatur förändras Brohan m fl 2006. J. Geophysical Research 111, D12106 + uppdateringar.

6 Klimatunderlag och data från SMHI 6 Sveriges årsmedeltemperatur 1860-2009

7 Klimatunderlag och data från SMHI 7 Umeå Hållbarhetsvecka Carin Nilsson Karta hämtad ur SNA Klimat, sjöar och vattendrag Kartor från www.sna.se Årsmedeltemperatur och årsmedelnederbörd

8 Klimatunderlag och data från SMHI 8 Västerbottens län Observerad årsmedeltemperatur och modellerad temperatur för vinter och sommar, som avvikelse från 1961-1990 Från www.smhi.se → Klimat → Klimatscenarier → Sveriges läns framtida klimat A2 B2 A2 B2 Den beräknade längsta sammanhållna torrperioden per år förändrar sig i genomsnitt lite, men visar en tendens att bli kortare jämfört med 1961-1990 Den längsta värmeböljan beräknas bli längre Uppvärmningsbehovet beräknas minska med ca 20 – 25 %.

9 Klimatunderlag och data från SMHI 9 Umeå Hållbarhetsvecka Carin Nilsson Klimatförändringar i norr Umeå Hållbarhetsvecka Carin Nilsson A1 A2 B1 B2 Tonvikt på ekonomi Regional inriktning Tonvikt på miljö Global inriktning CO 2 ppm Scenarier enligt IPCC

10 Klimatunderlag och data från SMHI 10 Global klimatmodell 200 km -- 100 km Regional Modell Regional Modell 25 km -- 5 km Lokal skala 10 km – punkt data

11 Klimatunderlag och data från SMHI 11 The Copenhagen Diagnosis http://www.copenhagendiagnosis.org / År 2008 global koldioxidhalt 385,2 ppm Källa: WMO´s Greenhouse Gas Bulletin nr 5, 23 novmeber 2009

12 Klimatunderlag och data från SMHI 12 Nederbördsutveckling Västerbottens län http://www.smhi.se/klimatdata/klimatscenarier/klimatanalyser

13 Klimatunderlag och data från SMHI 13 För Sveriges del pekar klimatscenarierna i huvudsak på: SISTA FROSTDAG OCH VEGETATIONSPERIOD Den sista frosten på våren beräknas inträffa omkring 10 dagar tidigare omkring år 2010 jämfört med 1961-1990 och omkring 20-30 dagar tidigare vid seklets slut. Vegetationsperiodens längd beräknas öka med omkring 30-50 dagar. http://www.smhi.se/klimatdata/klimatscenarier/klimatanalyser

14 Klimatunderlag och data från SMHI 14 För Sveriges del pekar klimatscenarierna i huvudsak på: Extrem nederbörd och kortare period med snötäcke Det beräknade antalet dagar med extrem dygnsnederbörd beräknas öka med 5 – 9 dagar i Norrlands kustland 5 – 8 dagar i Norrlands inland, och 10 – 20 dagar i Norrlands fjälltrakter Perioden med snötäcke beräknas i genomsnitt bli omkring 80 – 100 dagar kortare i Norrlands kustland och inland, och omkring 60 – 70 dagar kortare i Norrlands fjälltrakter http://www.smhi.se/klimatdata/klimatscenarier/klimatanalyser

15 Klimatunderlag och data från SMHI 15 Spatial upplösning: 50km  25km  12 km  6km  2km 50 x 50 km

16 Klimatunderlag och data från SMHI 16 Klimatanpassning Klimatanpassning kan definieras som förändringar i respons på faktiska eller förväntade klimateffekter för att reducera skada dra nytta av möjligheter och hantera konsekvenser Källa: IPCC

17 Klimatunderlag och data från SMHI 17 Framtida projektioner: trend and variabilitet

18 Klimatunderlag och data från SMHI 18 Sammanvägning av många scenarier: ensembelscenarier Förändring av medeltemperatur under sommaren 2071-2100 vs 1961-1990 (A1B)‏

19 Klimatunderlag och data från SMHI 19 Sverigeanalysen http://www.smhi.se/klimatdata/klimatscenarier/klimatanalyser  Värmeböljor  Uppvärmningsbehov  Behov av kylning  Vegetationsperiodens längd  längsta torrperiod  Antal dagar med extrem dygnsnederbörd  Extrem 7-dagars nederbörd  Antal dagar med snötäcke  Dagnr för islossning  Maximal byvind

20 Klimatunderlag och data från SMHI 20 Umeå Hållbarhetsvecka Carin Nilsson Länsanalysen http://www.smhi.se/klimatdata/klimatscenarier/klimatanalyser/Sveriges-lans-framtida-klimat-1.8255

21 Klimatunderlag och data från SMHI 21 Umeå Hållbarhetsvecka Carin Nilsson Scenariokartor från Rossby Center http://www.smhi.se/klimatdata/klimatscenarier/scenariokartor Kartor från: Klimat och sårbarhetsutredningen SWECLIM

22 Klimatunderlag och data från SMHI 22 Umeå Hållbarhetsvecka Carin Nilsson Vattenföringsuppgifter http://wqweb-test.smhi.se/wqweb/send/stationRequest Flödesstatistik för 1900-tals klimat http://www.smhi.se/klimatdata/hydrologi/vattenforing

23 Klimatunderlag och data från SMHI 23

24 Klimatunderlag och data från SMHI 24

25 Klimatunderlag och data från SMHI 25 Stöd från SMHI Dialog med klimatanpassningssamordnare Data och klimatanalyser – dataleveranser@smhi.se Föredrag och utbildning Samarbete med berörda myndigheter

26 Klimatunderlag och data från SMHI 26 www.klimatanpassning.se

27 Klimatunderlag och data från SMHI 27 Tack! Carin.Nilsson@smhi.se


Ladda ner ppt "Klimatförändringar i Västerbottens län Klimatunderlag och data från SMHI 2010-05-06 CARIN NILSSON."

Liknande presentationer


Google-annonser