Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Entreprenörskapets dynamik Många äro kallade men få äro utvalda

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Entreprenörskapets dynamik Många äro kallade men få äro utvalda"— Presentationens avskrift:

1 Entreprenörskapets dynamik Många äro kallade men få äro utvalda
Ekon Dr. Mikael Samuelsson Biträdande professor Handelshögskolan Stockholm VD SSE Business Lab AB ESBRI föreläsning

2 Entreprenöriell dynamik
Var är det och vilka problem kan vi identifiera Några exempel Avslutande förslag

3 Dynamiska problem Olika och oklara definitioner Monopol på kunskap
Luft i den ”officiella” statistiken Matchningsproblem mellan kunskap och beslutsfattande

4 Dynamiska definitioner och monopol?
Befolkningen Entreprenörer i vardande Entreprenörer Nya företag Etablerade företag Företag i vardande Nutek/ITPS E-spegen GEM Nutek Entreprenörskaps-barometern 18-30, år Populationen för riksurvalet utgörs av samtliga folkbokförda personer i Sverige i åldern 18 till 30 år. Som urvalsram har Registret över totalbefolkningen, RTB, använts. Urvalet är proportionellt stratifierat med avseende på kön. Inom strata har det dragits ett obundet slumpmässigt urval, OSU. Urvalet består av män och kvinnor, det vill säga sammanlagt personer. 2 027 personer intervjuades, vilket innebär en svarsfrekvens på ungefär 69 procent. Männen svarade i större utsträckning än kvinnorna. Svarsfrekvensen var 69,5 procent bland männen jämfört med 67,8 procent bland kvinnorna. Svarsfrekvensen är högst bland de yngsta, i åldern 18 till 20 år, drygt 76 procent. Av de 31 procent som inte intervjuades gick knappt 20 procentenheter inte att nå och 10 procentenheter vägrade att delta i undersökningen. Syftet med statistiken är att skilja ut genuint nystartade verksamheter från samtliga nyregistrerade företag. Ett företag räknas som nystartat när verksamheten antingen. är helt nystartad eller har återupptagits efter att ha varit vilande i minst två år. I statistiken ingår inte ägarbyten, ändringar av juridisk form eller andra ombildningar. ITPS undersökning ger dessutom en unik möjlighet att inhämta kunskap om såväl företagets profil (till exempel bransch, omsättning och antal sysselsatta) som företagarens profil (till exempel ålder, utbildning och invandrarbakgrund). Undersökningens urvalsram är det totala antalet nyregistrerade företag hos Bolagsverket, Skatteverket och momsregistret. Nyregistreringar inom jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske och nyregistreringar som inte är nya verksamheter ingår inte i statistiken. Storleken på urvalsramen varierar från år till år. Den brukar uppgå till omkring nyregistrerade företag. Från dessa dras ett stratifierat urval, och en postenkät skickas till drygt nyregistrerade företag. Svarsfrekvensen ligger för närvarande på cirka 80 procent. Oberoende forskare och individuella forskningsprojekt Jobs and society nyföretagarbarometer

5 Dynamiskt entreprenörskap och dynamiska entreprenörer
Skapandet av ny affärsverksamhet Skapar och tillfredställer behov Påverkar befintliga företag/entreprenörer att bli mer effektiva = dynamik Skapar nytt och optimerar inom givna ramar

6 Dynamisk dynamik? Konkurrens De starkaste överlever och anpassar sig
Innovationer skapar nya erbjudanden Imitationer effektiviserar inom kända gränser

7 Dynamiska dimensioner
Entreprenörer i vardande Etablerade entreprenörer Företag i vardande Etablerade företag Imitationer Innovationer Nya erbjudande Befintliga erbjudande

8 Tidig dynamik Havande Exploatering Företagsstart Befruktning
Första steget Nya företag

9 GEM entreprenörsdynamik

10 Dubbelfel?

11 Dynamisk luft Antal företag ökar (nästan) varje år
Antal entreprenörer i vardande ökar inte Antalet företagare ökar inte 70% av alla företag omsätter < 499 tkr Företag Entreprenörer i vardande Företagare

12 Ingen dynamik? ITPS – nya företag mindre produktiva än befintliga företag GEM – färre entreprenörer i vardande än befintliga entreprenörer Konstant antal företagare Konstant antal entreprenörer i vardande

13 Urval – selektion - överlevnad
Fel urval – fel skäl att starta och avsluta Dålig selektion Hög överlevnad

14 Att skilja agnarna från vetet
Kan man bevisa att en affär fungerar finns väldigt få gränser att växa om man vill Få vill

15 Om Darwin har rätt Har vi för få nya entreprenörer och företagare
Alternativt fel typ av nya entreprenörer och företagare Har vi för många företag som är för(blir) små Har vi för liten utslagning av etablerade företag

16 Sverige behöver Fler entreprenörer och/eller Bättre entreprenörer
Bättre kombinationer av entreprenörer Heltidsentreprenörer Snabba entreprenörer Tillväxtvänliga entreprenörer

17 Dynamiska förslag Samarbete mellan officiell kunskap och mjuk kunskap
Gör det mer möjlighetsbaserat och mindre nödvändighetsbaserat att utveckla affärer

18 Hur gör vi Gör det möjligt även för välutbildade att starta och bygga företag, kanske genom lägre skatter, högre avkastning. Inte så mycket stöd eller ”en dörr in” Kuvös verkar fel när det gäller företag Affär och teknik hand i hand Informationsutbyte och förståelse mellan ämnen Starta eget bidrag, kanske för alla?


Ladda ner ppt "Entreprenörskapets dynamik Många äro kallade men få äro utvalda"

Liknande presentationer


Google-annonser