Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Entreprenörskapets dynamik Många äro kallade men få äro utvalda Ekon Dr. Mikael Samuelsson Biträdande professor Handelshögskolan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Entreprenörskapets dynamik Många äro kallade men få äro utvalda Ekon Dr. Mikael Samuelsson Biträdande professor Handelshögskolan."— Presentationens avskrift:

1 Mikael.Samuelsson@hhs.se www.hhs.se Entreprenörskapets dynamik Många äro kallade men få äro utvalda Ekon Dr. Mikael Samuelsson Biträdande professor Handelshögskolan Stockholm VD SSE Business Lab AB

2 Mikael.Samuelsson@hhs.se www.hhs.se Entreprenöriell dynamik Var är det och vilka problem kan vi identifiera Några exempel Avslutande förslag

3 Mikael.Samuelsson@hhs.se www.hhs.se Dynamiska problem Olika och oklara definitioner Monopol på kunskap Luft i den ”officiella” statistiken Matchningsproblem mellan kunskap och beslutsfattande

4 Mikael.Samuelsson@hhs.se www.hhs.se Dynamiska definitioner och monopol? Befolkningen Entreprenörer i vardande Entreprenörer Nya företagEtablerade företag Företag i vardande Nutek Entreprenörskaps- barometern 18-30, 18-64 år Nutek/ITPS E-spegen GEM Oberoende forskare och individuella forskningsprojekt Jobs and society nyföretagarbarometer

5 Mikael.Samuelsson@hhs.se www.hhs.se Dynamiskt entreprenörskap och dynamiska entreprenörer Skapandet av ny affärsverksamhet Skapar och tillfredställer behov Påverkar befintliga företag/entreprenörer att bli mer effektiva = dynamik Skapar nytt och optimerar inom givna ramar

6 Mikael.Samuelsson@hhs.se www.hhs.se Dynamisk dynamik? Konkurrens De starkaste överlever och anpassar sig Innovationer skapar nya erbjudanden Imitationer effektiviserar inom kända gränser

7 Mikael.Samuelsson@hhs.se www.hhs.se Dynamiska dimensioner Entreprenörer i vardande Etablerade entreprenörer Företag i vardande Etablerade företag Imitationer Innovationer Nya erbjudande Befintliga erbjudande

8 Mikael.Samuelsson@hhs.se www.hhs.se Tidig dynamik Havande ExploateringFöretagsstart Befruktning Första steget Nya företag

9 Mikael.Samuelsson@hhs.se www.hhs.se GEM entreprenörsdynamik

10 Mikael.Samuelsson@hhs.se www.hhs.se Dubbelfel?

11 Mikael.Samuelsson@hhs.se www.hhs.se Dynamisk luft Antal företag ökar (nästan) varje år Antal entreprenörer i vardande ökar inte Antalet företagare ökar inte 70% av alla företag omsätter < 499 tkr

12 Mikael.Samuelsson@hhs.se www.hhs.se Ingen dynamik? ITPS – nya företag mindre produktiva än befintliga företag GEM – färre entreprenörer i vardande än befintliga entreprenörer Konstant antal företagare Konstant antal entreprenörer i vardande

13 Mikael.Samuelsson@hhs.se www.hhs.se Urval – selektion - överlevnad Fel urval – fel skäl att starta och avsluta Dålig selektion Hög överlevnad

14 Mikael.Samuelsson@hhs.se www.hhs.se Att skilja agnarna från vetet Kan man bevisa att en affär fungerar finns väldigt få gränser att växa om man vill Få vill

15 Mikael.Samuelsson@hhs.se www.hhs.se Om Darwin har rätt Har vi för få nya entreprenörer och företagare Alternativt fel typ av nya entreprenörer och företagare Har vi för många företag som är för(blir) små Har vi för liten utslagning av etablerade företag

16 Mikael.Samuelsson@hhs.se www.hhs.se Sverige behöver Fler entreprenörer och/eller Bättre entreprenörer Bättre kombinationer av entreprenörer Heltidsentreprenörer Snabba entreprenörer Tillväxtvänliga entreprenörer

17 Mikael.Samuelsson@hhs.se www.hhs.se Dynamiska förslag Samarbete mellan officiell kunskap och mjuk kunskap Gör det mer möjlighetsbaserat och mindre nödvändighetsbaserat att utveckla affärer

18 Mikael.Samuelsson@hhs.se www.hhs.se Hur gör vi Gör det möjligt även för välutbildade att starta och bygga företag, kanske genom lägre skatter, högre avkastning. Inte så mycket stöd eller ”en dörr in” Kuvös verkar fel när det gäller företag Affär och teknik hand i hand Informationsutbyte och förståelse mellan ämnen Starta eget bidrag, kanske för alla?


Ladda ner ppt "Entreprenörskapets dynamik Många äro kallade men få äro utvalda Ekon Dr. Mikael Samuelsson Biträdande professor Handelshögskolan."

Liknande presentationer


Google-annonser