Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.regionvarmland.se Och forsarna sjunga sin ljuvliga sång -vid den vill jag somna så stilla en gång och vila i värmländska jorden I Värmeland - ja där.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.regionvarmland.se Och forsarna sjunga sin ljuvliga sång -vid den vill jag somna så stilla en gång och vila i värmländska jorden I Värmeland - ja där."— Presentationens avskrift:

1 www.regionvarmland.se Och forsarna sjunga sin ljuvliga sång -vid den vill jag somna så stilla en gång och vila i värmländska jorden I Värmeland - ja där vill jag bygga och bo, med enklaste lycka förnöjder. Dess dalar och skog ge mig tystnadens ro, och luften är frisk på dess höjder. Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Värmland -Nuläge 2014 och framtid

2 www.regionvarmland.se Bättre liv för sjuka äldre i Värmland Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Nationell satsning 2010-2014 4,3 miljarder Prestationsersättning

3 Politisk styrgrupp Beredningsgrupp Den sårbara familjen Psykisk hälsa Kommuncheferna Landstingsdirektören Regionstyrelsen Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Gemensamt årligt möte Årligt seminarium - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Nya perspektiv En gemensam arena för kommunerna i Värmland och Landstinget i Värmland att mötas i dialog för värmlänningarnas bästa Catarina Segersten Larsson, ordförande Ulric Andersson Sten Fransson Elisabeth Kihlström Ingela Wretling Yvonne Lennemyr, RV ordförande Gunilla Öberg, vård och omsorgsdirektör, Karlstad Per-Joel Sewelén, verksamhetschef lärande och stöd, Arvika Kristina Steijner, socialchef, Filipstad Ann-Katrin Nilsson, verksamhetschef vård och omsorg, Sunne Henrik Svensson, divisionschef medicin, LiV Karin Haster, tf divisionschef psykiatri, LiV Karin Malmqvist, divisionschef allmänmedicin, LiV Åsa Wahlén, utvecklingsledare hälso- och sjukvårdsstaben, LiV Ing-Marie Thyr, verksamhetschef för skola och välfärd, Storfors. Ing-Marie Knutsson, verksamhetschef allmänmedicin/QBUFF, LiV. Karin Melberg, områdeschef handikapp- omsorgen, Torsby. Åsa Storm, enhetschef psykosenheten psykiatriska öppenvården, LiV. Ann-Katrin Nilsson, verksamhetschef vård och omsorg, Sunne. Bengt Hanson, chefläkare allmänmedicin, LiV. Kjell-Åke Holdar, utvecklingsledare alkohol- inspektör socialtjänst, Arvika. Carolyn Isaksson, verksamhetschef länsgemensam psykiatri, LiV. Kommuncheferna Landstingsdirektören

4 www.regionvarmland.se Mål: Att samverkan skall komma den enskilde medborgaren till del genom en ökad kvalitet i berörda verksamheter inom följande områden God vård i livets slutskede Preventivt arbetssätt God vård vid demens- sjukdom God läkemedels- behandling för äldre Sammanhållen vård och omsorg Vision: Skapa förutsättningar för en trygg och frisk ålderdom

5 www.regionvarmland.se Ledningskraft Chefer från slutenvård, primärvård och kommunal vård och omsorg Ledningskraft är representanter Värmland och dess handlingsplan Nationella och regionala träffar

6 www.regionvarmland.se Ledningskraft Deltagarna har som uppgift att förmedla äldresatsningens syfte, handlingsplanens vision, mål och innehåll till berörda parter i länet samt Skapa förutsättningar för att handlingsplanen omsätts i praktisk handling och leder till varaktig förändring

7 www.regionvarmland.se Ledningskraft i Värmland Kommuner: Margaretha Rudner, Grums kommun Ann-Katrin Nilsson, Sunne kommun Peter Nylander, Karlstads kommun Eva Nilsson, Arvika kommun Ann-Charlotte Brattström, Kristinehamns kommun Slutenvården: Karin Lundin, Sjukhuset i Torsby, LiV Lena Bäckman, akutmottagningen, csk, LiV Birgitta Evensson, Division medicinska specialiteter, LiV Ann-Kristin Olsson, Sjukhuset i Arvika, LiV Cristina Jönsson/Marinette Moberg, Division opererande specialiteter, LiV Division allmänmedicin, Landstinget i Värmland : Karin Malmqvist, Ulrika Thufvesson Kerstin Karlsson Eva Bergquist Anders Olsson Landstinget i Värmland: Niklas Forsberg (analysstöd) Åsa Wahlén (utvecklingsledare) ”Bättre liv för sjuk äldre i Värmland”, Region Värmland (Process-stöd): Veronica Arnesson Berit Hassel Linnea Grankvist Josefin Hellberg

8 www.regionvarmland.se Vem är vi till för? Vilka värden ska vi skapa? Sammanhållen vård och omsorg – ett sömlöst system

9 www.regionvarmland.se Värdeskapande processer för dem systemet är till för Värdet för patienten kan endast uppstå i det direkta mötet med vårdens medarbetare Det är i mötet med patienten som våra arbetssätt kan förbättras och resurser optimeras Hur använder vi systemets befintliga resurser för den äldres bästa?

10 www.regionvarmland.se Grundläggande krav Mätperiod: 1 okt 2013- 30 sep 2014 Struktur för ledning och styrning Riskanalys, egenkontroll, avvikelse- hantering Regional handlingsplan

11 www.regionvarmland.se God vård i livets slutskede SVENSKA PALLIATIVREGISTRET Fokus på förbättring av kvalitetsindikatorerna: – Brytpunktssamtal – Smärtskattning – Munhälsobedömning – Vid behovs ordination av injektionsläkemedel vid ångest

12 www.regionvarmland.se Preventivt arbetssätt Fall, undernäring, trycksår och munhälsa med stöd av Senior alert Premierar hela vårdpreventiva processen (riskbedömning, åtgärder, uppföljning)

13 www.regionvarmland.se God vård vid demenssjukdom Demensutredning och uppföljning vid demenssjukdom Svedem, vårdcentraler Symtomskattning vid ångest, oro, aptitsvårigheter, sömnproblem, aggressivitet etc. BPSD-registret, kommunerna

14 www.regionvarmland.se God läkemedelsbehandling för äldre Minska användning av: Olämpliga läkemedel Antipsykosläkemedel Antiinflammatoriska läkemedel Statistiskt säkerställd förbättring Mätperiod: 1/3-31/8 2013 jfr 1/3- 31/8 2014

15 www.regionvarmland.se Sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård Oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar Sjukhus, primärvård och äldreomsorg tillsammans! Statistiskt säkerställd förbättring Mätperiod: 1/3-31/8 2013 jfr 1/3- 31/8 2014

16 www.regionvarmland.se Sömlöst system för vårdtagaren Kommun Sluten- vård Primär- vård

17 www.regionvarmland.se Hur jobbar vi med de mest sjuka äldre och målområdena hos oss?

18 www.regionvarmland.se Dialog om framtiden - Bibehålla fokus på att göra skillnad för sjuka äldre ! Vad händer sen? Hur ser fortsättningen ut när denna ök avslutats? Förberedelser för 2015? Vilka områden bör fortsatt prioriteras inom området äldres hälsa? Hur skall vi jobba här hos oss? Hur ska vi jobba med frågorna tillsammans med övriga huvudmän?

19 www.regionvarmland.se www.nya-perspektiv.regionvarmland.se 2014-09-19 Josefin.Hellberg@regionvarmland.se Berit.hassel@regionvarmland.se Veronica.arnesson@regionvarmland.se


Ladda ner ppt "Www.regionvarmland.se Och forsarna sjunga sin ljuvliga sång -vid den vill jag somna så stilla en gång och vila i värmländska jorden I Värmeland - ja där."

Liknande presentationer


Google-annonser