Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.alternativboende.goteborg.se Hur gick det ? - Boendestatus vid in- respektive utflyttning från ett boende för ungdomar Anders CW Johansson Verksamhetsgemensam.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.alternativboende.goteborg.se Hur gick det ? - Boendestatus vid in- respektive utflyttning från ett boende för ungdomar Anders CW Johansson Verksamhetsgemensam."— Presentationens avskrift:

1 www.alternativboende.goteborg.se Hur gick det ? - Boendestatus vid in- respektive utflyttning från ett boende för ungdomar Anders CW Johansson Verksamhetsgemensam enhet

2 www.alternativboende.goteborg.se Undersökningsgrupp (n=115) Samtliga utflyttade ungdomar från Ungdomsenheten under åren 1997 – 2007 Totalundersökning Försumbart internt bortfall (< 2 %) Psykosocial problematik Åldersgruppen 17-22 år Medianålder vid inflyttning är 18 år Jämn könsfördelning Inga könsskillnader

3 www.alternativboende.goteborg.se Frågeställningar 1.Var bodde ungdomarna vid inflyttningen till enheten ? 2.Vilken var ungdomarnas planerade boendeform vid utflyttning ? 3.Finns det något samband mellan tid i boendet och boendestatus vid utflyttning ?

4 www.alternativboende.goteborg.se Studerade variabler Huvudsaklig boendeform de senaste 30 dagarna ? Hur planerar du att bo efter utskrivningen ? IN-formulär UT-formulär Vårdtid

5 www.alternativboende.goteborg.se Boendestatus vid in- respektive utflyttning. Absoluta tal (n=115) INUT Egen bostad223 Andrahand/inneboende1737 Försöks/träningslägenhet84 Institution141 Familjevård91 Fängelse/häkte02 Hotell100 Hos föräldrar3320 Hos släktingar82 Bostadslös01 Annan boendeform1312 Okänt112 Totalt115

6 www.alternativboende.goteborg.se Boendestatus vid in- respektive utflyttning på. I procent (n=115) Vid inflyttning Vid utflyttning

7 www.alternativboende.goteborg.se Alternativ- Boende- sfären Institution + Familjevård + Fängelse/häkte Hos föräldrar + Hos släktningar Egen bostad + Andra hand/inneboende Försöks-/träningslägenhet Hotell Okänt Kategorisering Egen bostad Andrahand/inneboende

8 www.alternativboende.goteborg.se Inflyttning Utflyttning Boendestatus vid in- respektive utflyttning. I procent (n=115)

9 www.alternativboende.goteborg.se Bostadsmarknad vid in- respektive utflyttning. I procent (n=115) IN UT

10 www.alternativboende.goteborg.se 3. Tid i boende - Boendestatus

11 www.alternativboende.goteborg.se Medelboendetid Inskrivning - Utskrivning Egen bostad Alternativ- boende- sfären Institutions- sfären Informell sektor Det offentliga rummet Okänt Inflyttning Totalt Egen bostad527 (15)373 (2)492 (1)204 (5)80 (3)400 (26) Alternativ- boendesfären 833 (9)56 (1)244 (3)637 (13) Institutions- sfären 511 (13)701 (2)391 (4)288 (1)196 (2)468 (22) Informell sektor 455 (23)515 (1)148 (2)348 (11)569 (4)424 (41) Logimarknaden641 (7)1218 (1)70 (3)538 (11) Okänt43 (1)181 (1)112 (2) Utflyttning Totalt 552 (67)532 (5)211 (4)336 (25)288 (1)254 (13) 457 (115)

12 www.alternativboende.goteborg.se Medelboendetid och boendestatus efter utflyttning 18 mån 11 mån 7 mån 8 mån 15 mån

13 www.alternativboende.goteborg.se Nettoeffekter

14 www.alternativboende.goteborg.se Nettoeffekt efter utflyttning. I absoluta tal. Alternativ- boende- sfären - 8 Egen bostad + 41 Institutions- sfären - 18 Logi- marknaden - 11 Informell sektor - 16 Okänt + 12

15 www.alternativboende.goteborg.se Nettoeffekt per bostadsmarknad efter utflyttning (i absoluta tal) + 41 - 8 - 33

16 www.alternativboende.goteborg.se Slutsatser Utflyttningsgruppen har en påtagligt förbättrad boendestatus Det verkar finnas ett visst samband mellan boendestatus och tid i boendet Individuell och samhällsekonomisk vinst Dropout-grupp Inga könsskillnader kan påvisas

17 www.alternativboende.goteborg.se i … kan vara en framgångsfaktor

18 www.alternativboende.goteborg.se Tack för visat intresse ! ALLSVENSKT GULD !!!


Ladda ner ppt "Www.alternativboende.goteborg.se Hur gick det ? - Boendestatus vid in- respektive utflyttning från ett boende för ungdomar Anders CW Johansson Verksamhetsgemensam."

Liknande presentationer


Google-annonser