Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Självvald inläggning Michael Viklund Norra Stockholms Psykiatri Jonas Pils Södra Stockholms psykiatri.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Självvald inläggning Michael Viklund Norra Stockholms Psykiatri Jonas Pils Södra Stockholms psykiatri."— Presentationens avskrift:

1 Självvald inläggning Michael Viklund Norra Stockholms Psykiatri Jonas Pils Södra Stockholms psykiatri

2 “På grund av det minskade intresset för vårdavdelningen som terapeutisk miljö, och synen på den som något som egentligen inte borde finnas om bara öppenvården fungerade optimalt, har slutenvården inte utvecklats…” - Lars Jacobsson, professor emeritus, Läkartidningen, 2013

3 Problem i dagens heldygnsvård Överbeläggningar Långa vårdtider Hot och våld, tvångsvård Känsla av maktlöshet hos patienter Känsla av maktlöshet hos personal “Oattraktiv” arbetsplats för personal (låg status, personal försvinner, tufft arbetsklimat)

4 Bakgrund Jaeren DPS Problem med långa vårdtider, tvångsvård, hot och våld Personal kände att det var en ohållbar situation Krisplatser upprättades som en nödlösning Detta formaliserades över tid till självvald inläggning

5 Självvald inläggning i Norge Målgrupp: psykospatienter Förebygga sämre mående Kontrakt skrivs med patienten Enklare inläggning på heldygnsvården med inskrivning av sjuksköterska

6 Personalens oro inför självvald inläggning Att patienter ska missbruka självinläggning Använda heldygnsvården som ett hotell Ökade vårdtider Ännu mer problem med överbeläggningar

7 Resultat Oron var obefogad Färre vårddygn totalt, men fler vårdtillfällen Mindre tvångsvård Mindre våld och hot Bättre samarbete mellan personalen och patienter Både personal och patienter nöjda med förändringen

8 Resultat i antal veckor

9 Vad är orsaken till Norges resultat?

10 Möjliga orsaker Trygghet – vet att man inte blir avvisad Tillgänglighet – vet att det finns en ledig säng Mer makt över sin situation Ser avdelningen mer som något att använda sig av (heldygnsvård vid behov istället för att behöva få recept varje gång) Bättre relationer och mer samarbete mellan personal och patienter (allians) Patienter får vård tidigare (i tid)

11 Pilotprojekt självvad inläggning i Sverige Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) Brukarorganisationer (RSMH, Frisk&Fri, IFS) Beställarenheten beställer/finansierar Ett pilotprojekt där Norges arbetssätt provas och utvärderas i Sverige

12 Pilotprojekt självvald inläggning start hösten 2014 Norra Stockholms psykiatri (NSP), avdelning 5 S:t Görans sjukhus Psykiatri Södra Stockholm (PSS), Psykiatrisk vårdenhet Enskede-Årsta-Vantör Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ) (med annan målgrupp)

13 Beskrivning av insatsen Patienter med psykosdiagnos Skriver kontrakt som gäller ett år Patienten kan söka till avdelningen 24 timmar om dygnet Får stanna max 5 dagar per tillfälle Inskrivning görs av sjuksköterska på NSP och läkare på PSS

14 Utvärdering Statistik över antal vårddygn, tvångsvård samt tvångsåtgärder Skattning av livskvalitet vid kontraktskrivning och ett år efter Intervjuer med patienter vid kontrakt och ett år efter Alliansskattning Attitydmätning hos personal under hösten och efter ett år

15 Eventuella problem med implementering Rådande kultur/förhållningssätt: ”Mota Olle i grind” och heldygnsvård som ett nödvändigt ont Översättning till svenska förhållanden Inläggning light Hotell

16 Vad kan vi inspireras av? Relativt enkla (men “utanför boxen”) arbetsförändringar kan påverka mycket – Patienters mående och egenmakt – Personal mår bättre – Relationer/allians – Hot och våld minskar – Attraktionskraft och status

17 Vad kan vi inspireras av? Heldygnsvården är en viktig resurs i patienters återhämtning Patienter mår bättre av att få mer inflytande över sin vård

18 Svenska erfarenheter från självvald inläggning Patienters reaktioner Sagts vid kontraktsskrivning En inläggning hittills

19 Tack, det var allt! Frågor?


Ladda ner ppt "Självvald inläggning Michael Viklund Norra Stockholms Psykiatri Jonas Pils Södra Stockholms psykiatri."

Liknande presentationer


Google-annonser