Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skriva webbtexter för Lubas LOUISE LARSSON 1 OKTOBER 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skriva webbtexter för Lubas LOUISE LARSSON 1 OKTOBER 2014."— Presentationens avskrift:

1 Skriva webbtexter för Lubas LOUISE LARSSON 1 OKTOBER 2014

2 Agenda Bakgrund – lu.se, – antagning.se, – statistik m.m. Skriva för webben – målgrupp, – beteende, – tips m.m. – kort om SEO Exempel – goda och mindre goda…

3 LUBAS-texterna – en guldgruva… …för marknadsföring av våra utbildningar till en intresserad och motiverad målgrupp välbesökt informationskälla för potentiella studenter utgör basen i utbildnings- informationen i flera kanaler:

4

5 på vår internationella webb…

6 …och naturligtvis på svenska lu.se!

7 Utbildningarna visas på antagning.se Här ansöker i princip alla unga studenter till sin utbildning Gemensam för hela Sverige Bygger enbart på det som du matat in i Lubas

8 Länken leder till lu.se Från kursens info på antagning.se finns EN länk. Den leder till beskrivningen på www.lu.se www.lu.se

9 Texten på lu.se leder till antagning.se Den första djupare kursbeskrivning som en presumtiv student möter är på lu.se Den texten hämtas från Lubas Länk till antagning.se för anmälan Länk vidare till fakultets- eller institutionswebb för mer info

10 studera.nu

11 studentum.se

12 allastudier.se

13 arbetsformedlingen.se

14 Nytt: Årskatalogen 2015/16 3 kataloger blir 1 från senhösten 2014 Innehållet blir likt vårt årliga inspirationsmagasin Innehåller program på grundnivå och kort info om kurser och masterprogram. Kursutbudet är enbart tillgängligt i vår digitala utbildningskatalog på www.lu.se. www.lu.se Gör det du matar in i Lubas ännu viktigare!

15 LUCAT LUBAS lu.se/Drupal Ladok

16 20-i-topp på lu.se 15 mars–15 april

17 Besöksstatistik 15 mars–15 april 2014 Unika sidvisningar Program och kurser – sida 45 500 Ekonomprogrammet – sida 5 200 Samtliga LUBAS-sidor517 000

18 Att skriva effektiva texter för webben

19 Besökarna på lu.se… … har olika mål med sitt besök beroende på vilka de är: –få kontakt med en forskare –planera ett studiebesök på en institution –hitta information om våra utbildningar

20 Hur beter vi oss på webben? Uppgiftsorienterade Skumläser och ”jagar” information Otåliga och vill snabbt hitta rätt

21 Eyetracking - så läser vi på webben

22 Vem ska läsa just den här sidan? ”Skriver du för alla skriver du inte för någon!” en webbsida – en målgrupp Tänk på en person när du skriver… …och låt hen gärna läsa efteråt!

23 Tänk på en konkret person! Karriärsdrivna Karin, 18 år ”Hur mycket är det värt att ha pluggat på Lunds universitet om man söker jobb internationellt?” Karin ska snart ta studenten från naturvetenskapliga programmet på Polhemsgymnasiet i Göteborg. Hon har höga betyg och tänker bli läkare. Hon vill börja på plugga på universitetet direkt efter studenten. Karin vill få de bästa karriärmöjligheterna efter sina studier och hoppas på att jobba utomlands någon gång. Hennes mål är att… få överblick över antagningsprocessen veta vad man läser inom läkarprogrammet veta att hon får ett socialt bra liv under studieperioden få bekräftat att LU är ett bra universitet veta vilka möjligheter det finns till att plugga utomlands Beteende Studiemotiverad Målinriktad Söker information om ett specifikt ämne

24 Tänk på målgruppen… ”Utbildningen syftar till att utbilda sjuksköterskor som är väl förberedda att medverka i dagens och morgondagens hälso- och sjukvårdande arbete såväl i ett nationellt som ett internationellt perspektiv (…) För att utöva omvårdnad på ett för patienten optimalt sätt krävs dessutom relevanta kunskaper inom medicinska, samhälls- och beteendevetenskapliga områden och humaniora.” Äldre text för sjuksköterskeprogrammet i LUBAS (2000-talet, dock)

25 Aktuell, inledande text för sjuksköterskeprogrammet i LUBAS (2014) …så att du talar deras språk… ”Sjuksköterskeyrket passar dig som vill arbeta i nära kontakt med människor i livets alla skeden. Sjuksköterskan har en arbetsledande ställning inom hälso- och sjukvården och ansvarar för att patienten får en god omvårdnad. Som sjuksköterska kan du arbeta på sjukhus, vårdcentraler eller i hemmiljö. (…)”

26 Aktuell, inledande text för meteorologingången i LUBAS …och lockar till läsning ”Blir det regn imorgon, eller kan vi åka till stranden? Kommer svenska städer att dränkas när glaciärerna smälter? Blir det vanligare med våldsamma stormar och nedrivna skogar och hus? (…) Det finns många frågor som människor ställer – oroligt när de funderar på bussen eller framför nyheterna. Vill du vara med och söka svaren på dem? Då leder den här ingången till en utbildning för dig.”

27 ”The Scent of Information” Besökaren klickar vidare så länge ”informationsdoften” ökar i styrka. Exempel: En gymnasist blir nyfiken på nationalekonomi i Lund…nationalekonomi

28 Språket Vårdat, enkelt och begripligt (Språklagen och LU:s språkpolicy) Kända ord och begrepp Du-tilltal och aktiv form: ”Under kursen kan du…” istället för ”Under kursen ges studenten möjlighet att…”

29 Språket Du-tilltal – tänk på att du skriver för den presumtive studenten Undvik opersonliga och anonyma termer som ”man”, ”studenten, ”de studerande”. Detta innebär att studenten får möjlighet att koppla samman och använda kunskaper från tidigare studier inom både fysik och matematik. Det innebär att du har nytta av det du redan kan om fysik och matematik.

30 Språket Vi ska skriva ”ska”, inte ”skall” Utbildningen skall beakta angelägna samhälleliga och arbetsmarknadsmässiga behov av specialistkompetens inom bioinformatik och skall vara upplagd så att den främjar de studerandes anställbarhet. Utbildningen ska ta hänsyn till samhällets och arbetsmarknadens behov av specialistkompetens inom bioinformatik. Därför har vi planerat utbildningen så att den ska ge dig en god grund för att kunna arbeta inom området.

31

32 Språket Vi använder aktiva verb ”Stor vikt läggs vid skrivande som en ständig process samt vid hur man ger och tar konstruktiv respons. Varje student tilldelas en individuell handledare som skall hjälpa studenten att ge form och innehåll åt den bok som skall bli färdig…” ”Vi lägger stor vikt vid skrivande som en ständig process. Du får också lära dig att ge och ta konstruktiv respons. Varje student får en handledare som kan hjälpa till att ge form och innehåll åt den bok som ska bli…”

33 Språket Mellanrubriker i långa texter Radbrytningar för att dela upp olika stycken Fetmarkera sällan, kursivera aldrig (förutom engelska ord i en i övrigt svensk text). Punktlistor vid uppräkningar. Gör det så enkelt som möjligt för läsaren att läsa texten. Länka till mer information eller inspiration. Sätt punkt. En lång mening kan ofta delas upp i två och bli lättare att läsa.

34 Läsbarhetsindex, lix.se

35 Några exempel

36 Så här ser Lubas-texterna ut just nu Program: 7% har ingen text alls 15% har ett lix-värde på över 60 Innebär ”mycket svår byråkratsvenska” 24% har ett lix-värde på 40-50 Innebär ”medelsvår, normal tidningstext” 12% har mellanrubriker Bara 6 st är kandidatprogram. Resten är master. 21% länkar vidare ”fel” T.ex. till startsidor, samlingssidor eller har brutna länkar

37 Så här ser Lubas-texterna ut just nu Kurser (heltid, grundnivå) 12% saknar beskrivning helt 26% har ett lix-värde på över 60 Innebär ”mycket svår byråkratsvenska” 20% har ett lix-värde på 40-50 Innebär ”medelsvår, normal tidningstext” 66% saknar radbrytningar 16% saknar länk vidare 28 sidor (6%) saknar beskrivningstext och länk vidare. Flertalet har bristfälliga kontaktuppgifter.

38 Presentationstext: engelska lu.se

39

40

41

42

43

44 Rubriker till din text Dessa mellanrubriker föreslår vi för program: (Inled med grundläggande fakta, det vill säga programöversikt) Utbildningens innehåll Efter utbildningen (karriärmöjligheter, arbetsmarknad m.m.) För kurser där den här dispositionen passar, skriver du ”Kursens innehåll” och ”Efter kursen” i stället.

45 Sammanfattning Rubrik som sammanfattar innehållet Det viktigaste först! Nyckelord tidigt i texten. Nya stycken – ofta! Radbrytningar! Mellanrubriker som sammanfattar innehållet Gärna punktlistor (max 7-8 punkter)

46 Hur hittar besökaren till lu.se? sökmotorer 47 % hänvisnings- webbplatser 28 % direkt trafik 24 % sociala medier 1 %

47 Sökord på antagning.se och i Lubas Antagning.se går på de sökord som du skrivit in i Lubas samt på utbildningens rubrik och ämne Lu.se går på de ord som finns i rubrik och beskrivningstext från din text i Lubas. Viktigt därför att vanliga sökord och viktiga nyckelord finns med både i fältet för sökord och i beskrivningstext! Annars hittar inte målgruppen.

48

49

50

51 Och så några ord om SEO… Står för ”search engine optimization” – sökordsoptimering = Skriva så att sökmotorer på Google och lu.se hittar din text Använd ord i texten som den presumtive studenten känner till! Nämn eventuella ”oönskade” synonyma ord någonstans. Ex. Dagis – förskola, jurist – advokat Extra viktiga fält är rubrik, inledning, mellanrubriker och feta ord Särskilt viktiga ord kan nämnas några gånger. T.ex. ”Läs till läkare i Lund”, ”Vid Lunds universitets läkarprogram…”, ”Bli medicinare hos oss i Lund”

52 Några goda exempel

53

54 Nu

55

56 Nu

57

58

59 Vi hörs! Behöver du bollplank, checklistor etc för dina texter, kontakta: Louise Larsson louise.larsson@er.lu.selouise.larsson@er.lu.se 046-222 08 44 Eva Fredenholm eva.fredenholm@kommunikation.lu.seeva.fredenholm@kommunikation.lu.se 046-222 73 21 Du kan också kontakta kommunikatören på din fakultet.

60


Ladda ner ppt "Skriva webbtexter för Lubas LOUISE LARSSON 1 OKTOBER 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser