Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skriva webbtexter för Lubas

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skriva webbtexter för Lubas"— Presentationens avskrift:

1 Skriva webbtexter för Lubas
louise Larsson 1 oktober 2014 Kort presentation av Louise. Säga att Eva Fredenholm från webbavdelningen brukar vara med.

2 Agenda Bakgrund – lu.se, – antagning.se, – statistik m.m.
Skriva för webben – målgrupp, – beteende, – tips m.m. – kort om SEO Exempel – goda och mindre goda…

3 LUBAS-texterna – en guldgruva…
…för marknadsföring av våra utbildningar till en intresserad och motiverad målgrupp välbesökt informationskälla för potentiella studenter utgör basen i utbildnings- informationen i flera kanaler: Lubas är Lunds universitets utbildningsdatabas. Här samlar institutionerna information om sina kurser och program. Ur databasen hämtas de uppgifter som: - används i antagningssystemet NyA - publiceras på - publiceras på Lunds universitets centrala webbplatser

4 Lubas-texten visas inte bara på antagning. se och lu. se
Lubas-texten visas inte bara på antagning.se och lu.se. Den finns tillgänglig från ett flertal andra sajter. (Delar av) LUBAS innehåll nås också från andra sajter på två sätt: Länk till LUBAS LUBAS-texter hämtas till den egna sajten studera.nu studentum.se allastudier.se arbetsformedlingen.se

5 på vår internationella webb…

6 …och naturligtvis på svenska lu.se!
Vid användartester börjar nästan alla på en övergripande nivå, t ex och program och vidare in till specifika utbildningar Kurser och program-sidan är också en sida som ligger högt i besöksstatistiken på google analytics. Man ser här tydligt att den peakar vid sista ansökningsdag i våras med sidvisningar på en dag. Allra mest besökta publika sidan även just nu under denna ansökningsomgången.

7 Utbildningarna visas på antagning.se
Här ansöker i princip alla unga studenter till sin utbildning Gemensam för hela Sverige Bygger enbart på det som du matat in i Lubas

8 Länken leder till lu.se Från kursens info på antagning.se finns EN länk. Den leder till beskrivningen på

9 Texten på lu.se leder till antagning.se
Den första djupare kursbeskrivning som en presumtiv student möter är på lu.se Den texten hämtas från Lubas Länk till antagning.se för anmälan Länk vidare till fakultets- eller institutionswebb för mer info Här finns två länkar vidare. För den som vill ha mer djupgående information finns en länk vidare till kursens sidor på institutionsnivå eller programmets sidor på Ekonomihögskolans svenska eller internationella webbplats

10 studera.nu på studera.nu gå länken Utbildningens hemsida till vår LUBAS-information

11 studentum.se Här hämtas LUBAS-innehållet till den egna sajten…

12 allastudier.se Samma sak här…

13 arbetsformedlingen.se Även via arbetsförmedlingen kommer man till en utbildningssajt med lubasinnehåll

14 Nytt: Årskatalogen 2015/16 3 kataloger blir 1 från senhösten 2014
Innehållet blir likt vårt årliga inspirationsmagasin Innehåller program på grundnivå och kort info om kurser och masterprogram. Kursutbudet är enbart tillgängligt i vår digitala utbildningskatalog på Gör det du matar in i Lubas ännu viktigare! Utbildningsnämndens beslut!

15 LUBAS LUCAT lu.se/Drupal Ladok
Så här ser Lubas-sidorna ut i dag på lu.se. Här har vi markerat vilka olika källor som finns för sidorna: Sidorna består av inhämtat innehåll från flera håll: Ramverket ligger i Drupal, Allt i huvudfältet, utom kontaktinfon hämtas från LUBAs, och kontaktinfo kommer från LUCAT. LUBAS LUCAT

16 20-i-topp på lu.se 15 mars–15 april
om vi tittar lite på besöksstatistiken på vår webbplats under ansökningsperioden 15 mars-15 april i GA ser det ut så här på 20-i-topp. Stora delar av besöken är kopplade till ansökningsperioden – allt gulmarkerat om vi tittar lite på besöksstatistiken på vår webbplats under perioden mars-april i GA ser det ut så här på 20-i-topp. Tittar man på hur många sidor av dessa som rör utbildningsfrågor och lägger samman antalet sidvisningar landar man på mer än under denna period. Av dessa ca direkt kopplade till utb.info i LUBAS.

17 Besöksstatistik 15 mars–15 april 2014
Unika sidvisningar Program och kurser – sida Ekonomprogrammet – sida Samtliga LUBAS-sidor P & K - den enskilt mest besökta sidan på lu.se under perioden ( bortsett från startsidan och webbmailen, som vi såg i förra bilden) P & K leder ju vidare in i LUBAS där besöken sedan förgrenar sig på alla möjliga utbildningar. Det enskilda program som har flest unika sidvisningar är ekonomprogrammet, plats 21 med nära 5200. Och TOTALT för hela LUBAS är det mer än en halv miljon – unika sidvisningar1!! Grafen visar statistik för LUBAS under perioden, som är något förlängd för att se den branta lutningen efter sista ansökningsdag. Den 15:e april, topp med nära visningar.

18 Att skriva effektiva texter för webben
Handlar dels om hur man faktiskt skriver, men dels också om hur man tänker. Målgrupp och beteende är minst lika viktigt som vilka ord man använder, och dessutom hänger det ihop. Vi ska börja med lite tankar och teorier och sen gräva ner oss i något mer handfasta tips.

19 Besökarna på lu.se… … har olika mål med sitt besök beroende på vilka de är: få kontakt med en forskare planera ett studiebesök på en institution hitta information om våra utbildningar dvs hjälper besökaren att göra det hen kom till webbplatsen för att göra… … men oavsett syftet har de flesta besökare vissa gemensamma beteenden…

20 Hur beter vi oss på webben?
Uppgiftsorienterade Skumläser och ”jagar” information Otåliga och vill snabbt hitta rätt Man behöver bara gå till sig själv.: boka resa leta bostad söka jobb skaffa hund … och söker info via nätet. Men alltid specifik information – inte information för informationens egen skull Webben ska hjälpa en att lösa uppgiften

21 Eyetracking - så läser vi på webben
Den här bilden visar en eye-tracking mätning. Ögonrörelse på skärm har fotograferats med värmekamera. Används bl a inom användarhetsstudier för test av gränssnitt. Bilden visar att ögat rör sig i en F-liknande rörelse – varierar lite med sidans upplägg. Det vanligaste är att svepa snabbt med blicken från vänster till höger ett par gånger och sedan kolla lite långsammare längs med den vänstra marginalen. Det är alltså viktigt att ha den viktigaste informationen högt upp på sidan. Annars lätt att förlora besökare på vägen – de har alltid en stor benägenhet att surfa vidare.

22 Vem ska läsa just den här sidan?
”Skriver du för alla skriver du inte för någon!” en webbsida – en målgrupp Tänk på en person när du skriver… …och låt hen gärna läsa efteråt! I det här fallet arbetar vi med LUBAS-texter, och då är ju målgruppen potentiella studenter. Ni känner säkert någon som tillhör målgruppen…. Försök ha personen i tankarna när ni skriver… ”Hur skulle hen uttrycka sig här?”

23 Tänk på en konkret person!
Karriärsdrivna Karin, 18 år ”Hur mycket är det värt att ha pluggat på Lunds universitet om man söker jobb internationellt?” Karin ska snart ta studenten från naturvetenskapliga programmet på Polhemsgymnasiet i Göteborg. Hon har höga betyg och tänker bli läkare. Hon vill börja på plugga på universitetet direkt efter studenten. Karin vill få de bästa karriärmöjligheterna efter sina studier och hoppas på att jobba utomlands någon gång. Ett tips är att försöka se en verklig person framför dig när du skriver. Tänk: skulle en något vilsen gymnasieelev på trean på gymnasiet förstå vad jag skriver? Skulle en arbetslös 25-åring med drömmar och visioner bli lockad av det här? Eller skulle 45-åringen med tankar på att byta karriär lockas? Etc. Det finns målgrupper framtagna för lu.se under externwebbsprojektet. De är väldigt tydliga och vi skickar gärna ut dem som pdf till er! Exempelt ni ser här är en av dessa ”personas” eller målgrupper som tagits fram. Hennes mål är att… • få överblick över antagningsprocessen • veta vad man läser inom läkarprogrammet • veta att hon får ett socialt bra liv under studieperioden • få bekräftat att LU är ett bra universitet • veta vilka möjligheter det finns till att plugga utomlands Beteende • Studiemotiverad • Målinriktad • Söker information om ett specifikt ämne

24 Tänk på målgruppen… Äldre text för sjuksköterskeprogrammet i LUBAS (2000-talet, dock) ”Utbildningen syftar till att utbilda sjuksköterskor som är väl förberedda att medverka i dagens och morgondagens hälso- och sjukvårdande arbete såväl i ett nationellt som ett internationellt perspektiv (…) För att utöva omvårdnad på ett för patienten optimalt sätt krävs dessutom relevanta kunskaper inom medicinska, samhälls- och beteendevetenskapliga områden och humaniora.”

25 …så att du talar deras språk…
Aktuell, inledande text för sjuksköterskeprogrammet i LUBAS (2014) ”Sjuksköterskeyrket passar dig som vill arbeta i nära kontakt med människor i livets alla skeden. Sjuksköterskan har en arbetsledande ställning inom hälso- och sjukvården och ansvarar för att patienten får en god omvårdnad. Som sjuksköterska kan du arbeta på sjukhus, vårdcentraler eller i hemmiljö. (…)”

26 …och lockar till läsning
Aktuell, inledande text för meteorologingången i LUBAS ”Blir det regn imorgon, eller kan vi åka till stranden? Kommer svenska städer att dränkas när glaciärerna smälter? Blir det vanligare med våldsamma stormar och nedrivna skogar och hus? (…) Det finns många frågor som människor ställer – oroligt när de funderar på bussen eller framför nyheterna. Vill du vara med och söka svaren på dem? Då leder den här ingången till en utbildning för dig.”

27 ”The Scent of Information”
Besökaren klickar vidare så länge ”informationsdoften” ökar i styrka. Exempel: En gymnasist blir nyfiken på nationalekonomi i Lund… Myntat av webbguru Jared Spool beskriva hur besökare som ”fått upp ett spår# som leder till rätt info kan klicka både fyra, fem och sex gånger så länge man tycker sig ha goda skäl att anta att det finns fördjupande information på nästa nivå. EXEMPEL på det?? Gå till Nationalekonomi via Program och kurser – kurser i ämnesordning – nationalekonomi – grundkurs: – ingen lubastext utan ”mer information om utbildningen” (redan här lite modstulen) – institutionssidan (vad vet målgruppen om instituitoner??) - när man väl är framme finns ingen anmälningsknapp Tänk på hur lätt det är att förlora sina läsare på vägen…

28 Språket Vårdat, enkelt och begripligt (Språklagen och LU:s språkpolicy) Kända ord och begrepp Du-tilltal och aktiv form: ”Under kursen kan du…” istället för ”Under kursen ges studenten möjlighet att…” Som myndighet är vi skyldiga att följa språklagen, men egentligen ganska naturligt… Undvik interna uttryck, fackuttryck och förkortningar. Målgruppen har ännu inte kommit in i själva fackspråket./Det akademiska språket. Använd du-tilltal istället för ”man” eller ”studenten” – det är ju en enskild individ som läser det som står på sidan…. Aktiv form istället för passiv!

29 Språket Du-tilltal – tänk på att du skriver för den presumtive studenten Undvik opersonliga och anonyma termer som ”man”, ”studenten, ”de studerande”. Detta innebär att studenten får möjlighet att koppla samman och använda kunskaper från tidigare studier inom både fysik och matematik. Det innebär att du har nytta av det du redan kan om fysik och matematik. Som myndighet är vi skyldiga att följa språklagen, men egentligen ganska naturligt… Undvik interna uttryck, fackuttryck och förkortningar. Målgruppen har ännu inte kommit in i själva fackspråket./Det akademiska språket. Använd du-tilltal istället för ”man” eller ”studenten” – det är ju en enskild individ som läser det som står på sidan…. Aktiv form istället för passiv!

30 Språket Vi ska skriva ”ska”, inte ”skall”
Utbildningen skall beakta angelägna samhälleliga och arbetsmarknadsmässiga behov av specialistkompetens inom bioinformatik och skall vara upplagd så att den främjar de studerandes anställbarhet. Utbildningen ska ta hänsyn till samhällets och arbetsmarknadens behov av specialistkompetens inom bioinformatik. Därför har vi planerat utbildningen så att den ska ge dig en god grund för att kunna arbeta inom området. Ett undantag finns: hundens läte. om myndighet är vi skyldiga att följa språklagen, men egentligen ganska naturligt… Undvik interna uttryck, fackuttryck och förkortningar. Målgruppen har ännu inte kommit in i själva fackspråket./Det akademiska språket. Använd du-tilltal istället för ”man” eller ”studenten” – det är ju en enskild individ som läser det som står på sidan…. Aktiv form istället för passiv!

31

32 Språket Vi använder aktiva verb
”Stor vikt läggs vid skrivande som en ständig process samt vid hur man ger och tar konstruktiv respons. Varje student tilldelas en individuell handledare som skall hjälpa studenten att ge form och innehåll åt den bok som skall bli färdig…” ”Vi lägger stor vikt vid skrivande som en ständig process. Du får också lära dig att ge och ta konstruktiv respons. Varje student får en handledare som kan hjälpa till att ge form och innehåll åt den bok som ska bli…” Ett undantag finns: hundens läte. om myndighet är vi skyldiga att följa språklagen, men egentligen ganska naturligt… Undvik interna uttryck, fackuttryck och förkortningar. Målgruppen har ännu inte kommit in i själva fackspråket./Det akademiska språket. Använd du-tilltal istället för ”man” eller ”studenten” – det är ju en enskild individ som läser det som står på sidan…. Aktiv form istället för passiv!

33 Språket Mellanrubriker i långa texter
Radbrytningar för att dela upp olika stycken Fetmarkera sällan, kursivera aldrig (förutom engelska ord i en i övrigt svensk text). Punktlistor vid uppräkningar. Gör det så enkelt som möjligt för läsaren att läsa texten. Länka till mer information eller inspiration. Sätt punkt. En lång mening kan ofta delas upp i två och bli lättare att läsa. Som myndighet är vi skyldiga att följa språklagen, men egentligen ganska naturligt… Undvik interna uttryck, fackuttryck och förkortningar. Målgruppen har ännu inte kommit in i själva fackspråket./Det akademiska språket. Använd du-tilltal istället för ”man” eller ”studenten” – det är ju en enskild individ som läser det som står på sidan…. Aktiv form istället för passiv!

34 Läsbarhetsindex, lix.se
En god fingervisning om hur lättläst en text är kan man få via lix.se LIX – läsbarhetsindex - utvecklades på 1960-talet av pedagogikforskaren Carl-Hugo Björnsson. LIX är baserat på medeltalet ord per mening och andelen långa ord (ord med fler än 6 bokstäver) uttryckt i procent. Här har vi testat den nya sjukskötersketexten, som fått 49. Och meteorologitexten fick 38. En text är inte ”dålig” bara för att den är lättläst LIX-siffran för den gamla sjukskötersketexten var 92 !!!

35 Några exempel Både goda och dåliga

36 Så här ser Lubas-texterna ut just nu
Program: 7% har ingen text alls 15% har ett lix-värde på över 60 Innebär ”mycket svår byråkratsvenska” 24% har ett lix-värde på Innebär ”medelsvår, normal tidningstext” 12% har mellanrubriker Bara 6 st är kandidatprogram. Resten är master. 21% länkar vidare ”fel” T.ex. till startsidor, samlingssidor eller har brutna länkar

37 Så här ser Lubas-texterna ut just nu
Kurser (heltid, grundnivå) 12% saknar beskrivning helt 26% har ett lix-värde på över 60 Innebär ”mycket svår byråkratsvenska” 20% har ett lix-värde på Innebär ”medelsvår, normal tidningstext” 66% saknar radbrytningar 16% saknar länk vidare 28 sidor (6%) saknar beskrivningstext och länk vidare. Flertalet har bristfälliga kontaktuppgifter.

38 Presentationstext: engelska lu.se
Så här ser den engelska texten ut. Den följer en mall med Programme overview, Career prospects osv. Vi ser gärna att ni följer samma mall! Det underlättar för den presumtive studenten att jämföra och sina val, och ger oss dessutom ett snyggare och mer enhetligt utseende. I dag kan en svensk sida se ut så här… Och så här…

39 På de följande sidorna kan du se hur några utbildningspresentationer ser ut på www.lu.se i dag.
Så här kan det se ut. En sida där ingen beskrivning av utbildningen har lagts in. Länken går dessutom inte direkt till utbildningen utan till en hemsidas startsida, vilket gör att risken är att personen tappar intresset på vägen.

40 På de följande sidorna kan du se hur några utbildningspresentationer ser ut på www.lu.se i dag.
Så här kan det se ut. En sida där ingen beskrivning av utbildningen har lagts in. Finns ingen länk vidare.

41 Och så här…

42 På de följande sidorna kan du se hur några utbildningspresentationer ser ut på www.lu.se i dag.
Här har vi mycket text och det finns en hel del vi kan göra för att underlätta skumläsning. Texten känns lite kompakt och svår att ta till sig även om den innehåller mycket som är både intressant och matnyttigt…

43 Här är samma sida i en mer bearbetad form.
• Först några rader för att skapa nyfikenhet kring kursinnehållet • Sen en uppdelning av resterande text under två mellanrubriker: • Mycket luft, korta stycken • Punktlista ökar överskådligheten Och lite extra under Efter kursen, en länk till intervjuer!

44 Rubriker till din text Dessa mellanrubriker föreslår vi för program:
• (Inled med grundläggande fakta, det vill säga programöversikt) • Utbildningens innehåll • Efter utbildningen (karriärmöjligheter, arbetsmarknad m.m.) För kurser där den här dispositionen passar, skriver du ”Kursens innehåll” och ”Efter kursen” i stället. Så här ser den engelska texten. Den följer en mall med Programme overview, Career prospects osv. Vi ser gärna att ni följer samma mall! Det underlättar för den presumtive studenten att jämföra och sina val, och ger oss dessutom ett snyggare och mer enhetligt utseende. I dag kan en sida se ut så här… Och så här… Följ hellre denna mall: Börja med viktig, grundläggande fakta, en sorts programöversikt. Lägg sen till rubrikerna: Utbildningens innehåll Samt Efter utbildningen (ska innehålla typ arbetsmarknad, karriärmöjligheter, framtida yrkesval etc)

45 Sammanfattning Rubrik som sammanfattar innehållet
Det viktigaste först! Nyckelord tidigt i texten. Nya stycken – ofta! Radbrytningar! Mellanrubriker som sammanfattar innehållet Gärna punktlistor (max 7-8 punkter) Rubrik – Just i LUBAS är ju dessa identiska med utbildningsbenämningarna. Viktigast först – för skumläsaren, bra med nyckelord, även bra för google. Mycket luft, mellanrubriker och punktlistor = bättre överskådlighet

46 Hur hittar besökaren till lu.se?
sökmotorer 47 % hänvisnings- webbplatser 28 % direkt trafik 24 % sociala medier 1 % Här är aktuell fördelning på Ungefär mellan sök och navigering (dessutom kommer en liten andel via sociala medier) Många växlar dessutom mellan att söka och navigera Detta innebär att BÅDA vägarna måste funka Det vi gått igenom tidigare ang. Rubrik, mellanrubriker, nyckelord tidigt etc räcker för google, men vi behöver speca lite för antagning.se och lu.se (Louise)

47 Sökord på antagning.se och i Lubas
Antagning.se går på de sökord som du skrivit in i Lubas samt på utbildningens rubrik och ämne Lu.se går på de ord som finns i rubrik och beskrivningstext från din text i Lubas. Viktigt därför att vanliga sökord och viktiga nyckelord finns med både i fältet för sökord och i beskrivningstext! Annars hittar inte målgruppen. Viktigt att poängtera att antagning.se går på sökorden, men lu.se gör det inte alls!

48 Här visas inte Lunds utbildning…

49 … för den heter nåt annat
… för den heter nåt annat. Och söker man på ”ekonomie kandidatprogramMET” så hittar man den inte heller… Här finns jobb att göra.

50 Så här ser rutan ut i Lubas
Så här ser rutan ut i Lubas. Skriv in orden, enbart separerade med mellanslag. Ej kommatecken eller nåt sånt.

51 Och så några ord om SEO… Står för ”search engine optimization” – sökordsoptimering = Skriva så att sökmotorer på Google och lu.se hittar din text Använd ord i texten som den presumtive studenten känner till! Nämn eventuella ”oönskade” synonyma ord någonstans. Ex. Dagis – förskola, jurist – advokat Extra viktiga fält är rubrik, inledning, mellanrubriker och feta ord Särskilt viktiga ord kan nämnas några gånger. T.ex. ”Läs till läkare i Lund”, ”Vid Lunds universitets läkarprogram…”, ”Bli medicinare hos oss i Lund”

52 Några goda exempel Och så några goda exempel!

53 Tydliga mellanrubriker som går igen på flera av civilingenjörsutbildningarnas sidor, vilket underlättar för den som står och väljer mellan olika utbildningar. I andra meningen blir tilltalet trevligt och personligt ”Som civilingenjör i maskinteknik kan du bli både specialist och problemlösare och kan därmed påverka hur vårt framtida samhälle kommer att se ut”. Vem vill inte söka den utbildningen, liksom? Kursiveringarna hade jag dock tagit bort och ersatt med fetstil. DOCK har de förändrat den här sidan, se nästa slide:

54 Nu Samma text, men 1,5 år senare. Rubrikerna är borta!
Den trevliga meningen ”Som civilingenjör i maskinteknik kan du bli både specialist och problemlösare och kan därmed påverka hur vårt framtida samhälle kommer att se ut” har ändrats till ”Som civilingenjör i maskinteknik kan du både som specialist och problemlösare delta i utvecklingen av befintliga och nya innovativa produkter och processer som driver den hållbara utvecklingen framåt.” Lite krångligare! Men kanske mer korrekt, vad vet jag.

55

56 Nu

57 Du-tilltal, lagom längd, aktiva verb. Mer info-länk.

58 Punktlista.

59 Vi hörs! Behöver du bollplank, checklistor etc för dina texter, kontakta: Louise Larsson Eva Fredenholm Du kan också kontakta kommunikatören på din fakultet.

60


Ladda ner ppt "Skriva webbtexter för Lubas"

Liknande presentationer


Google-annonser