Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektet FUNKTION FÖR ALLA Trafikverket 24 september 2014 Karin Larsson-Tängdén.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektet FUNKTION FÖR ALLA Trafikverket 24 september 2014 Karin Larsson-Tängdén."— Presentationens avskrift:

1 Projektet FUNKTION FÖR ALLA Trafikverket 24 september 2014 Karin Larsson-Tängdén

2 Funktion för alla Helhetssyn Kunskapsresa Komplext och enkelt Bra för alla Stolt 2

3 3 83 % medarbetarnöjdhet 2017 80 % medarbetarnöjdhet 2014 83 % resenärsnöjdhet 2017 80 % resenärsnöjdhet 2014 9 % avkastning på eget kapital Minska till 3200 ton CO 2 2017 Nollutsläpp av fossilt CO 2 2020 Hållbar utveckling och gemensamma mål 2014 - 2017

4 Swedavia har i många år arbetat med ledsagning enligt gällande EU-förordning Daglig verksamhet ger bred erfarenhet 140.000 assistanser per år inom Swedavia 10.000 ledsagningar samt 2.800 ensamåkande barn i juni 2014 på Arlanda Arlandas resenärsundersökning visar 94% nöjdhet 4 Bra ska göras bättre – hög ambition

5 Genomlysa alla områden som berör funktionsnedsatta och deras resande med flyg. Nulägesbeskrivning Underlätta och stimulera flygandet för resenärer med funktionsnedsättning. Öka antalet resenärer vilket innebär ökande intäkter för Swedavia. Leverera förslag till fortsatt strukturerat arbete med tillgänglighetsfrågor inom Swedavia. 5 ”Funktion för alla” projektets syfte och mål

6 En viktig del i Swedavias hållbarhetsarbete. Hög ambitionsnivå. Ägarnas intentioner: ”Transportsystemet ska utformas så att det är användbart för personer med funktionsnedsättning” Fler upptäcker möjligheten att flyga och vi stimulerar till högre tillgänglighet Vi får fler resenärer till våra flygplatser vilket ger en bättre affär 6 Varför så stor satsning?

7 7 Två utmaningar Förbättra möjligheterna för funktionsnedsatta att flyga själva Så många som möjligt känner till möjligheten att flyga med assistens

8 8 Stor målgrupp 1,7 miljoner är äldre än 65 år en starkt ökande grupp 2030 är var femte svensk 65+ 1,7 miljoner anser sig ha en funktionsnedsättning Tabell 1 Personer med olika typer av funktionsneds ä ttning, 2010 – 2011 Källa: Trafikanalys, 2013a och SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden (2013) som samlas in genom telefonintervjuer med ett urval av Sveriges befolkning, 16 år och äldre. Funktionsnedsättning Antal (uppskattat) Andel (procent) Nedsatt rörelseförmåga561 0007,2 I hög grad nedsatt rörelseförmåga336 0004,3 Nedsatt hörsel1 351 00017,3 Nedsatt syn296 0003,8

9 9 Många olika funktionsnedsättningar Rörelsehindrade och synskadade vanligast i assistans Ca 40 olika funktionsnedsättnings- organisationer. Anpassning är mångfacetterad och komplicerad

10 Hur har vi arbetat? Strukturerat projektet / många dialoger / process / kunskapsinhämtning Identifierat Swedavias utvecklingsområden Testat och greppat ”lågt hängande frukter”; käpphållare vid diskar, kabinstolar, hörselslingor, trappklättrare Samarbetat och förankrat arbetet internt Referensgrupp från alla Swedavias flygplatser. Regelbunden uppföljning 10

11 Vad är gjort? Inventerat flygplatsernas arbete med assistans Inventerat alla terminaler Inventerat web och app Samarbetat med Jämtland- Härjedalens Turism angående en tillgänglig region (Tillgänglighetsdatabasen Västra Götaland) 11

12 Samarbeten Projektarbete tillsammans med Designhögskolan i Umeå 12

13 Assistans- verksamheten Inventering av flygplatserna Hjälpmedel och fordon Utbildning Pick up points Bytespunkter 13

14 Att utveckla Samordning av inköp av hjälpmedel och fordon för assistans. Kvalitetsäkring och igenkänning Lyft av resenärer i trapp ska endast ske i absoluta undantagsfall. Fokusera på förbättrad arbetsmiljö speciellt i kabin 14

15 Att utveckla Dialog med flygbolag och handlingbolag för att få en ömsesidig förståelse för resenärernas behov. Dialog med flygbolag och resenärer med syfte att höja andelen föranmälningar av assistans. Grundläggande utbildning om resenärer med funktionsnedsättning för alla medarbetare. 15

16 Tydliggöra ansvaret vid bytespunkter genom samverkan med olika trafikslag som tex tåg, buss och färdtjänst. 16

17 17 Terminalinventering Swedavia utarbetar ”Planeringsförutsättningar för god tillgänglighet” Flygplatserna upprättar en åtgärdsplan som är kort- och långsiktig med tillgänglighetsgranskningen som grund Standardisering av olika rum införs i byggprocessen med hänsyn taget till tillgänglighet

18 Hjälpmedel som taktila stråk, hörslingor m m får en Swedaviastandard så igenkänning kan ske på alla flygplatser Tillgänglighetsperspektivet infogas i Byggprocessen Designmanual Grafisk manual Terminalutvecklings- handboken. 18

19 Information och kommunikation Information - det viktigaste av allt Tillgänglighetsgranskning av Swedavias webbplats och appar (278 sidor) Prova på seminarium 19

20 Webplatsen tillgänglighetscertifieras Förbättra informationen på web angående service till resenärer med särskilda behov Utarbeta information angående resenärers rättighet till assistans 20

21 Kommersiella affären En unik person i en grupp kan vara utgångspunkten för valet av konsumtion, resmål och transportsätt för en hel gruppen. Gruppen äldre ökar snabbt. Har tid, har pengar, vill resa, van med flyg och Kommer att kräva anpassning när de väljer konsumtion, resmål och transportsätt. År 2030 är var femte svensk, 2060 var fjärde Har företag idag råd att inte jobba med tillgänglighetfrågor? 21

22 Sammanfattning Vi har fått mer kunskap Med kunskap och nulägesbeskrivningar kan vi ta medvetna beslut Vi kan planera på kort sikt, lite längre och i framtidsprojekt EU-projekt med Funka nu AB Tillgänglighet ska in i den dagliga verksamheten Resan har bara startat 22


Ladda ner ppt "Projektet FUNKTION FÖR ALLA Trafikverket 24 september 2014 Karin Larsson-Tängdén."

Liknande presentationer


Google-annonser