Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En jämlik hälsa- går det att åstadkomma? Marianne Olsson Mofirm www.mofirm.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En jämlik hälsa- går det att åstadkomma? Marianne Olsson Mofirm www.mofirm.se."— Presentationens avskrift:

1 En jämlik hälsa- går det att åstadkomma? Marianne Olsson Mofirm

2 Presentation ► Idag: Landstinget Sörmland, SKL, Mofirm ► Uppdrag: Ordf EHMA, medlem av EU- kommissionens styrgrupp för EIP-AHA ► Förut: Angereds Närsjukhus, SU, SKL, Partille och Ale kommuner ► Omväxlande chef och expert på verksamhetsutveckling

3 Återstående livslängd vid 30 års ålder Källa: Befolkningsstatistiken och utbildningsregistret, SCB. Folkhälsorapport 2009.

4 Åtgärdbar dödlighet och utbildning Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen, Utbildningsregistret SCB (Lägesrapport för hälso- och sjukvården 2008)

5 Hälsopolitisk åtgärdbar dödlighet. Antal dödsfall per efter utbildningsnivå år, Ålderstandardiserade siffror Källa: Patientregistret Socialstyrelsen, Utbildningsregistret SCB- (Se Lägesrapport för Hälso- och sjukvården 2010).

6 Från Finn Diderichsen: DK: Review af ojämlik hälsa – 12 prioriterade determinanter: A: tidiga determinanter som påverkar social position og hälsa: 1. Barns tidiga utveckling 2. Oavslutat skolgång 3. Segregation i boendet B: Determinanter som medierer effekten av social position: 4. Langvarig arbetsløshet 5. Arbetsmiljö – ergonomisk och psykosocial 6. Fattigdom – inkomst 7. Fysisk miljö – partikler, skador 8. Social exklusion 9. Levnadsvanor – ”KRAM” C: Determinanter for ojämlika konsekvenser av sjukdom 10. Tidigt åldrande - frailty 11. Ojämlik vård – struktur – kvalitet och effekt 12. Flexibla arbetskrav – också for de sjuka

7 Nordöstra Göteborg ► 4 stadsdelar ► invånare ► 50 procent födda utanför Sverige ► Högt fattigdomsindex

8 Dödlighet i hjärtinfarkt (ischemisk hjärtsjukdom) Bergsj ö n Gunnar ed Kortedal a L ä rjedale n Nordost L ä net Riket Kvinnor MänMän Antal döda/ (medelfolkm, 15 + år). Standardiserade tal Källa: Socialstyrelse. Dödsorsaksregistret.

9 Dödlighet i KOL (Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom) Bergsj ö n Gunnare d Kortedal a L ä rjedale n Nordost L ä net Riket Kvinno r MänMän Antal döda/ medelfolkm, 15 + år Standardiserade tal Källa: Socialstyrelse. Dödsorsaksregistret. I Bergsjön dör tre gånger så många kvinnor av kol än i riket I Bergsjön dör tre gånger så många kvinnor av kol än i riket

10 Dödlighet lungcancer Bergsj ö n Gunnar ed Kortedal a L ä rjedale n Nordost L ä net Rike t Kvinnor MänMän Antal döda/ (medelfolkm, 15 + år). Standardiserade tal Källa: Socialstyrelse. Dödsorsaksregistret. Dödligheten i lungcancer i nordost högt över riksgenomsnittet Dödligheten i lungcancer i nordost högt över riksgenomsnittet Bland män i Bergsjön är dödligheten mer än dubbelt så hög som riket Bland män i Bergsjön är dödligheten mer än dubbelt så hög som riket

11 Att göra: ► Aggregera OCH disaggregera data ► Generella OCH riktade insatser ► Fokusera och prioritera ► Involvera brukare och boende ► SMARTA mål ► Var beredd att återuppfinna/redesigna verksamhet ► Använd förbättringskunskap

12 Möjliga satsningsområden? ► Barns och ungdomars uppväxtvillkor ► Hälsosamtal vid t ex 35 och 60 ► Aktivt och hälsosamt åldrande


Ladda ner ppt "En jämlik hälsa- går det att åstadkomma? Marianne Olsson Mofirm www.mofirm.se."

Liknande presentationer


Google-annonser