Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En jämlik hälsa- går det att åstadkomma?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En jämlik hälsa- går det att åstadkomma?"— Presentationens avskrift:

1 En jämlik hälsa- går det att åstadkomma?
Marianne Olsson Mofirm

2 Presentation Idag: Landstinget Sörmland, SKL, Mofirm
Uppdrag: Ordf EHMA, medlem av EU-kommissionens styrgrupp för EIP-AHA Förut: Angereds Närsjukhus, SU, SKL, Partille och Ale kommuner Omväxlande chef och expert på verksamhetsutveckling

3 Återstående livslängd vid 30 års ålder
Källa: Befolkningsstatistiken och utbildningsregistret, SCB. Folkhälsorapport 2009.

4 Åtgärdbar dödlighet och utbildning
Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen, Utbildningsregistret SCB (Lägesrapport för hälso- och sjukvården 2008)

5 Hälsopolitisk åtgärdbar dödlighet
Hälsopolitisk åtgärdbar dödlighet. Antal dödsfall per 100 000 efter utbildningsnivå år, Ålderstandardiserade siffror Källa: Patientregistret Socialstyrelsen, Utbildningsregistret SCB- (Se Lägesrapport för Hälso- och sjukvården 2010).

6 Från Finn Diderichsen: DK: Review af ojämlik hälsa – 12 prioriterade determinanter:
A: tidiga determinanter som påverkar social position og hälsa: 1. Barns tidiga utveckling 2. Oavslutat skolgång 3. Segregation i boendet B: Determinanter som medierer effekten av social position: 4. Langvarig arbetsløshet 5. Arbetsmiljö – ergonomisk och psykosocial 6. Fattigdom – inkomst 7. Fysisk miljö – partikler, skador 8. Social exklusion 9. Levnadsvanor – ”KRAM” C: Determinanter for ojämlika konsekvenser av sjukdom 10. Tidigt åldrande - frailty 11. Ojämlik vård – struktur – kvalitet och effekt 12. Flexibla arbetskrav – också for de sjuka

7 Nordöstra Göteborg 4 stadsdelar 95 000 invånare
50 procent födda utanför Sverige Högt fattigdomsindex 7

8 Dödlighet i hjärtinfarkt (ischemisk hjärtsjukdom)
Bergsjön Gunnared Kortedala Lärjedalen Nordost Länet Riket Kvinnor 353.0 411.5 276.2 297.2 334.5 239.2 241.1 Män 494.3 440.1 356.7 355.5 411.7 289.9 296.1 Antal döda/ (medelfolkm, 15 + år). Standardiserade tal Källa: Socialstyrelse. Dödsorsaksregistret. 8

9 Dödlighet i KOL (Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom)
Bergsjön Gunnared Kortedala Lärjedalen Nordost Länet Riket Kvinnor 81.6 71.5 51.1 39.6 61.0 30.8 26.6 Män 63.5 57.7 59.2 41.4 55.5 30.7 30.1 I Bergsjön dör tre gånger så många kvinnor av kol än i riket I Bergsjön 3 gånger så många kvinnor som drabbas av KOL jämfört med riksgenomsnittet. I nordost dör dubbelt så många kvinnor 60,9% av KOL jämfört med regionen i övrigt. Nästan dubbelt så många män (55,5%) i nordost dör av KOL jämfört med riksgenomsnittet. I Bergsjön är det mer än dubbelt så många. Antal döda/ medelfolkm, 15 + år Standardiserade tal Källa: Socialstyrelse. Dödsorsaksregistret. 9

10 Dödlighet lungcancer Bergsjön Gunnared Kortedala Lärjedalen Nordost Länet Riket Kvinnor 28.2 38.8 48.5 51.4 41.7 34.4 36.6 Män 124.0 88.3 84.0 59.9 89.0 45.9 50.5 Dödligheten i lungcancer i nordost högt över riksgenomsnittet Bland män i Bergsjön är dödligheten mer än dubbelt så hög som riket Antal döda/ (medelfolkm, 15 + år). Standardiserade tal Källa: Socialstyrelse. Dödsorsaksregistret. 10

11 Att göra: Aggregera OCH disaggregera data
Generella OCH riktade insatser Fokusera och prioritera Involvera brukare och boende SMARTA mål Var beredd att återuppfinna/redesigna verksamhet Använd förbättringskunskap

12 Möjliga satsningsområden?
Barns och ungdomars uppväxtvillkor Hälsosamtal vid t ex 35 och 60 Aktivt och hälsosamt åldrande


Ladda ner ppt "En jämlik hälsa- går det att åstadkomma?"

Liknande presentationer


Google-annonser