Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En jämlik hälsa- går det att åstadkomma? Marianne Olsson Mofirm www.mofirm.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En jämlik hälsa- går det att åstadkomma? Marianne Olsson Mofirm www.mofirm.se."— Presentationens avskrift:

1 En jämlik hälsa- går det att åstadkomma? Marianne Olsson Mofirm www.mofirm.se

2 marianneolsson5@gmail.com Presentation ► Idag: Landstinget Sörmland, SKL, Mofirm ► Uppdrag: Ordf EHMA, medlem av EU- kommissionens styrgrupp för EIP-AHA ► Förut: Angereds Närsjukhus, SU, SKL, Partille och Ale kommuner ► Omväxlande chef och expert på verksamhetsutveckling

3 marianneolsson5@gmail.com Återstående livslängd vid 30 års ålder Källa: Befolkningsstatistiken och utbildningsregistret, SCB. Folkhälsorapport 2009.

4 marianneolsson5@gmail.com Åtgärdbar dödlighet och utbildning Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen, Utbildningsregistret SCB (Lägesrapport för hälso- och sjukvården 2008)

5 marianneolsson5@gmail.com Hälsopolitisk åtgärdbar dödlighet. Antal dödsfall per 100 000 efter utbildningsnivå 45-74 år, 1995-2007. Ålderstandardiserade siffror Källa: Patientregistret Socialstyrelsen, Utbildningsregistret SCB- (Se Lägesrapport för Hälso- och sjukvården 2010).

6 marianneolsson5@gmail.com Från Finn Diderichsen: DK: Review af ojämlik hälsa – 12 prioriterade determinanter: A: tidiga determinanter som påverkar social position og hälsa: 1. Barns tidiga utveckling 2. Oavslutat skolgång 3. Segregation i boendet B: Determinanter som medierer effekten av social position: 4. Langvarig arbetsløshet 5. Arbetsmiljö – ergonomisk och psykosocial 6. Fattigdom – inkomst 7. Fysisk miljö – partikler, skador 8. Social exklusion 9. Levnadsvanor – ”KRAM” C: Determinanter for ojämlika konsekvenser av sjukdom 10. Tidigt åldrande - frailty 11. Ojämlik vård – struktur – kvalitet och effekt 12. Flexibla arbetskrav – också for de sjuka

7 marianneolsson5@gmail.com Nordöstra Göteborg ► 4 stadsdelar ► 95 000 invånare ► 50 procent födda utanför Sverige ► Högt fattigdomsindex

8 marianneolsson5@gmail.com Dödlighet i hjärtinfarkt (ischemisk hjärtsjukdom) Bergsj ö n Gunnar ed Kortedal a L ä rjedale n Nordost L ä net Riket Kvinnor353.0411.5276.2297.2334.5239.2241.1 MänMän 494.3440.1356.7355.5411.7289.9296.1 Antal döda/100 000 (medelfolkm, 15 + år). Standardiserade tal Källa: Socialstyrelse. Dödsorsaksregistret.

9 marianneolsson5@gmail.com Dödlighet i KOL (Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom) Bergsj ö n Gunnare d Kortedal a L ä rjedale n Nordost L ä net Riket Kvinno r 81.671.551.139.661.030.826.6 MänMän 63.557.759.241.455.530.730.1 Antal döda/100 000 medelfolkm, 15 + år Standardiserade tal Källa: Socialstyrelse. Dödsorsaksregistret. I Bergsjön dör tre gånger så många kvinnor av kol än i riket I Bergsjön dör tre gånger så många kvinnor av kol än i riket

10 marianneolsson5@gmail.com Dödlighet lungcancer Bergsj ö n Gunnar ed Kortedal a L ä rjedale n Nordost L ä net Rike t Kvinnor28.238.848.551.441.734.436.6 MänMän 124.088.384.059.989.045.950.5 Antal döda/100 000 (medelfolkm, 15 + år). Standardiserade tal Källa: Socialstyrelse. Dödsorsaksregistret. Dödligheten i lungcancer i nordost högt över riksgenomsnittet Dödligheten i lungcancer i nordost högt över riksgenomsnittet Bland män i Bergsjön är dödligheten mer än dubbelt så hög som riket Bland män i Bergsjön är dödligheten mer än dubbelt så hög som riket

11 marianneolsson5@gmail.com Att göra: ► Aggregera OCH disaggregera data ► Generella OCH riktade insatser ► Fokusera och prioritera ► Involvera brukare och boende ► SMARTA mål ► Var beredd att återuppfinna/redesigna verksamhet ► Använd förbättringskunskap

12 marianneolsson5@gmail.com Möjliga satsningsområden? ► Barns och ungdomars uppväxtvillkor ► Hälsosamtal vid t ex 35 och 60 ► Aktivt och hälsosamt åldrande


Ladda ner ppt "En jämlik hälsa- går det att åstadkomma? Marianne Olsson Mofirm www.mofirm.se."

Liknande presentationer


Google-annonser