Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.orebro.se 1 Hur organiserar man arbetet med en kommunal webbplats? Exemplet www.orebro.se Björn Hagström, systemansvarig Maria Gille, webbredaktörwww.orebro.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.orebro.se 1 Hur organiserar man arbetet med en kommunal webbplats? Exemplet www.orebro.se Björn Hagström, systemansvarig Maria Gille, webbredaktörwww.orebro.se."— Presentationens avskrift:

1 www.orebro.se 1 Hur organiserar man arbetet med en kommunal webbplats? Exemplet www.orebro.se Björn Hagström, systemansvarig Maria Gille, webbredaktörwww.orebro.se

2 2 Örebro kommun 128 000 inv. Sveriges 7:e största kommun 20 % utländsk bakgrund Ca 11 000 anställda Koalition (m, fp, kd, c och mp) 580 förtroendevalda Örebro kommun, Universitetssjukhuset, Örebro universitet och SCB, Atlas Copco och E.on Oset, Tysslingen och Kvismaren Logistik, handel och utbildning Svampen, Slottet, Hjalmar x 2, Kilsbergen & Hjälmaren http://www3.orebro.se/wwwapps/panorama/

3 www.orebro.se 3 Syftena med kommunens webbplats Ge service Stödja demokratin Marknadsföra Örebro kommun Kommunstyrelsen 2001

4 www.orebro.se 4 Informationspolicyn En kanal vi alltid ska använda vid externinformation är webbplatsen www.orebro.se. All information som riktar sig till de externa målgrupperna ska publiceras på webbplatsen. Dels för att den är arbetsverktyg och faktabas för de anställda i kommunens växel och på Medborgarkontoren; de ska enkelt och snabbt hitta svar på allmänhetens frågor. Dels för att såväl allmänhet som övriga anställda ska veta att all kommunal information alltid finns på webbplatsen – där kan man hitta svar på frågor, bakgrundsinformation och ansvariga politiker. Informationsavdelningen (och därmed webbredaktionen) äger informationsprocessen

5 www.orebro.se 5 Historik orebro.se Första försöket 1996 – bara eldsjälar, stora brister i informationen Webbsystem 2001 – bygger upp en organisation kring arbetet med webben Utvecklar webborganisationen Ny design 2004 Kravspecifikation för nytt webbsystem 2005 Projekt Nytt webbsystem 2006 Parallellt arbete med utvärderingar/fokustester/riktlinjer/redaktionell utveckling

6 www.orebro.se 6 Organisation – roller och grupper Systemägare (1) Systemansvarig (1) Systemförvaltare (1) Webbredaktörer (2) Driftsansvarig (1) Publicerare (ca 70) Sidansvariga (ca 650) Förvaltningsgrupp Webbredaktioner (centralt och lokalt)

7 www.orebro.se 7 Riktlinjer, råd och stöd Vägledningen 24-timmarswebben Informationspolicyn Webbriktlinjer med instruktioner http://www.orebro.se/4.37c0d5e810d685ee73080007393.html Svenska språkrådet samt interna språkriktlinjer Kravprofil för publiceraruppdraget och ansvarsförbindelse http://www.orebro.se/4.782face610df4dedb1f8000597.html

8 www.orebro.se 8 Den redaktionella processen – hur kan man lägga upp arbetet? Webbredaktioner – vi missar inte lokala frågor Planering - Fånga in ”nyheter”, undvik att missa stora händelser, evenemang, beslut etc. Var aktiv både före och efter [efter = fråga varför vi missade något stort] Hitta eldsjälar i organisationen Utveckla nätverk Flöde i organisationen. Alla kan lägga upp på startsidan. Utveckla sökverktyg (utvalda träffar) och A-Ö Intresse från media Samordning av informationskanaler –Annons i tryck och på webb –Webb internt/externt –Teckenspråksfilm/ljudfil –Affisch –Bildskärmar

9 www.orebro.se 9 Utbildning av publicerare? Underskriven överenskommelse Utbildning i teknik samt information och riktlinjer Nyhetsbrev och regelbundna träffar Utbildningar, seminarier

10 www.orebro.se 10 Vad vill besökarna ha och vad skriver vi om? Bred målgrupp Viss information viktig av andra anledningar än stort intresse hos besökarna (t.ex. protokoll) Ibland svårighet att dra ”redaktionella gränser” Ska finnas beröringspunkter med kommunen Ingen nyhetssajt à la na.se eller aftonbladet.se Vad söker besökarna? Komplettera med webbsidor, utvalda träffar i söken, ord i a-ö och frågor i medborgarassistenten

11 www.orebro.se 11 Hur håller vi informationen uppdaterad? Webben är redskap för bl.a. växeln, medborgarkontoren och biblioteken när de svarar på medborgarnas frågor Påminnelser till sidansvariga via mejl Hjälper varandra att hålla koll Lätt för besökare att komma i kontakt med oss och lämna synpunkter Statistik via e-post till publicerare ökar medvetenheten om antalet besökare = bättre uppdaterad information Ett bra arbete med webben bygger på ett bra informationsarbete i grunden

12 www.orebro.se 12 Vem/vilka är ansvariga för orebro.se? Frågor om innehåll – sidansvarig på alla sidor Länk i sidfot på alla sidor till Ansvar orebro.seAnsvar orebro.se Ansvarig utgivare?

13 www.orebro.se 13 Utvärderingar – när, var och hur? Fokustester i egen regi. Så här har vi gjort - exempel på frågeformulär Webbenkäter Tillgänglighetstest Övrigt Tyck till om orebro.se Kommentarer till sidansvariga

14 www.orebro.se 14 Hur jobbar vi med utveckling? Ingen brist på idéer från organisationen… Input från: Webbenkäter Fokusgrupper Kommentarer från besökarna Kommentarer från den egna organisationen För att få pengar måste vi gå igenom IT-planen där vi tvingas motivera vad vi vill, varför vi vill det och helst komma med mätbara mål

15 www.orebro.se 15 Grund- och gymnasieskolor Ska in i vårt nya cms Ser fram emot att komma in Andra behov av publicerare (vill ha fler, kanske enklare behörighet?) Dålig eller ingen informatörskompetens samt erfarenhet av att äga och förvalta webbplatser Lärare får tillgång till ”klassrum”? Arbetet pågår för fullt

16 www.orebro.se 16 Extern webbplats/intranät - integrering Samma system och samma personer som publicerar Likartad design, men olika fokus (sakområden kontra organisation) Ingen ”dubbelpublicering” Sök på intranätet söker även på orebro.se Svårigheter samt för- och nackdelar?

17 www.orebro.se 17 På gång - orebro.se Se över struktur/innehåll Alla skolor ska in i vårt gemensamma webbsystem Krisinformation Implementering av nya funktioner, fas 2 & 3 Nytt dokument- och ärendehanteringssystem Blanketter Ny design E-tjänster Enklare länkar RSS Se över syftena med orebro.se


Ladda ner ppt "Www.orebro.se 1 Hur organiserar man arbetet med en kommunal webbplats? Exemplet www.orebro.se Björn Hagström, systemansvarig Maria Gille, webbredaktörwww.orebro.se."

Liknande presentationer


Google-annonser