Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© 2012 Om bildspelet Detta bildspel kan användas i sin helhet, men även anpassas både vad gäller antal bilder och ordningen på bilderna Uppdaterat november.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© 2012 Om bildspelet Detta bildspel kan användas i sin helhet, men även anpassas både vad gäller antal bilder och ordningen på bilderna Uppdaterat november."— Presentationens avskrift:

1 © 2012 Om bildspelet Detta bildspel kan användas i sin helhet, men även anpassas både vad gäller antal bilder och ordningen på bilderna Uppdaterat november 2010

2 © 2012 Bankgiro Inbetalningar – för en enklare vardag NN, Affärsrådgivare

3 © 2012 Agenda Hur ser din vardag ut? Nyttan med Bankgiro Inbetalningar Så här fungerar Bankgiro Inbetalningar Tillval i Bankgiro Inbetalningar Hur mycket kan jag spara? Kundcase –VW-finans –Resursbank –IBK Handen Hur du kommer igång

4 © 2012 Hur ser din vardag ut? Bankgiro Inbetalningar skapar enklare rutiner i vardagen och sänker företagets kostnader.

5 © 2012 Nyttan med Bankgiro Inbetalningar beror på hur du hanterar dina inbetalningar idag Du tar emot dina inbetalningar manuellt med Insättningsuppgift på papper. Du tar emot dina inbetalningar elektroniskt med Insättnings- uppgift via Internet. Manuell hantering Elektronisk hantering Du tar emot dina inbetalningar elektroniskt med Inbetalnings- service OCR

6 © 2012 Nyttan med Bankgiro Inbetalningar om du har Insättningsuppgift på papper Alla inbetalningar redovisas i en fil helt elektroniskt Möjliggör automatisk avprickning i kundreskontran –Enklare hantering –Tidsbesparing Snabbare redovisning – information redan på betalningsdagen Ingen pappersredovisning –Ingen kostnad för papper och porto –Skapar mervärde till ett miljövänligt tänkande

7 © 2012 Nyttan med Bankgiro Inbetalningar om du har Insättningsuppgift via Internet Alla inbetalningar redovisas i en fil helt elektroniskt Möjliggör automatisk avprickning i kundreskontran –Enklare hantering –Tidsbesparing

8 © 2012 Nyttan med Bankgiro Inbetalningar om du har Inbetalningsservice OCR Alla inbetalningar redovisas i en fil –Oavsett om OCR-numret är korrekt eller inte –Mer information om betalningen möjliggör effektivare avprickning –Fler OCR-referenser kan redovisas i en betalning Ingen pappersredovisning –Ingen kostnad för papper och porto –Skapar mervärde till ett miljövänligt tänkande Alla betalningar presenteras i Insättningsuppgift via Internetbanken som komplement

9 © 2012 Betalningsmottagare Betalare Internetbank Blankettbetalning Fil Leverantörsbetalning (LB) + ev Insättningsuppgift via Internet som komplement Så här fungerar Bankgiro Inbetalningar Bankkontor 01001 10101

10 © 2012 Tillval i Bankgiro Inbetalningar Det finns flera olika tillval: OCR-referenskontroll Utökad blankettregistrering Bildfil Redovisning flera gånger per dag

11 © 2012 OCR-referenskontroll – så här fungerar det Om du….. –vill ha kontroll av referenserna vid betalning i internetbankerna –vill fakturera med OCR-avier ska du ha OCR-referenskontroll Vid betalning kontrolleras referensnumret –Checksifferkontroll –Ev. längdkontroll Ju högre kontrollnivå du väljer, desto –fler betalningar med korrekt OCR-referensnummer –effektivare avprickning kan uppnås.

12 © 2012 Mjuk eller hård kontroll av OCR- referensnumret i internetbankerna Mjuk kontroll Om betalningen innehåller ett felaktigt OCR-referensnummer eller saknar OCR-referensnummer så får betalaren ett felmeddelande om att OCR- referensnumret inte har fyllts i rätt, men betalningen kan göras ändå. Hård kontroll Om betalningen innehåller felaktigt OCR-referensnummer eller saknar OCR-referensnummer så accepteras den inte av internetbanken. Syfte: Du får högre kvalitet i redovisningen av inbetalningar.

13 © 2012 Tre typer av hård kontroll Typ av kontrollVad kontrolleras? Hård kontrollAtt OCR-referensnumret innehåller korrekt checksiffra. Hård kontroll med variabel längd Att OCR-referensnumret innehåller korrekt checksiffra och längdsiffra (anger hur långt OCR-referensnumret ska vara inklusive checksiffra). Hård kontroll med fast längd Att OCR-referensnumret, i enlighet med de uppgifter som har angivits i avtalet, innehåller korrekt checksiffra och längd.

14 © 2012 Utökad blankettregistrering – så här fungerar det Detta är en kompletterande registrering för att få redovisning av alla referensnummer på betalningar gjorda med girering-/ inbetalningsavi. –Utan detta kommer blankettbetalningar att redovisas utan referensnummer. –För att hitta referensen måste du i så fall antingen ha tjänsten Insättningsuppgift via Internet eller tillvalet Bildfil. Syftar till att öka förutsättningarna för automatisk avprickning i kundreskontran.

15 © 2012 Kontroll av betalningsreferenser – vid registreringstillfället Typ av kontrollVad kontrolleras? OCR-referensnummerEnligt avtal om OCR-referenskontroll. Samma kontroll utförs som för OCR-betalningar. Observera: OCR-referenskontroll måste ha valts som tillval. Annan referens med fast längd 2-25 tecken Maximalt tre (3) längder kan kontrolleras. Kontroll kan utföras att checksiffran är korrekt om referensen – är numerisk och – innehåller en checksiffra. Endast checksifferkontroll Kontroll att checksiffra är korrekt.

16 © 2012 Bildfil – så här fungerar det Bildfil är en fil med elektroniska bilder av betalningar gjorda med girerings- /inbetalningsavier. Bildfilen är ett komplement till den ordinarie redovisningen av inbetalningar Syftar till att förenkla hanteringen av betalningar som inte kan prickas av automatiskt i kundreskontran Som ett alternativ till att få avibilderna på fil, kan du använda tjänsten Insättningsuppgift via Internet.

17 © 2012 Redovisning flera gånger per dag – så här fungerar det Du kan välja att få redovisning via fil en eller flera gånger per dag Om du väljer redovisning flera gånger per dag finns informationen tillgänglig senast följande tider på betalningsdagen –11:30 –14:00 –17:00 Observera att fil skapas endast om betalningar har inkommit

18 © 2012 Hur mycket kan jag spara? (Klicka på pengarna så kan du räkna ut hur mycket) www.bankgirot.se/bgikalkyl

19 © 2012 Hur mycket kan jag spara?

20 © 2012 Svenska Volkswagen Finans ”Bankgiro Inbetalningar har hjälp oss att kapa 25 % av den totala arbetstiden med kundreskontran” Anne Nyström, Chef Cash Management, Svenska Volkswagen Finans

21 © 2012 Svenska Volkswagen Finans Ständig förbättring, nya vägar att öka automatiseringen i avstämningsarbetet Minska manuella hanteringen av betalningar med fel referensnummer Effektivisera vardagsrutinerna Eliminera onödiga och tidskrävande manuella moment Volkswagen Finans har minskat antalet manuellt hanterade inbetalningar med 90 %

22 © 2012 Resurs Bank Sedan Resurs Bank skaffade Bankgiro Inbetalningar har banken gjort effektivitets- förbättringar på 70 % i den dagliga hanteringen av inbetalningar. Susanne Axelsson, Avdelningschef för back officekontoret, Resurs Bank Mats Widén, Affärscontroller, Resurs Bank

23 © 2012 Snabbare och smidigare matchning av betalningar med felaktig referens Minskat antal påminnelser och förseningsavgifter Färre frågor till kundservice – tidsbesparing och nöjdare kunder 70 % effektivitetsförbättring i hanteringen av inbetalningar Betalningsflödet ökar utan att banken behöver anställa mer personal Resurs Bank

24 © 2012 IBK Handen ”Alla som har ett föråldrat system och hundra medlemmar eller fler kommer att spara tid med Bankgiro Inbetalningar.” Conny Augustsson, Kassör, IBK Handen

25 © 2012 Möjliggör automatiserad matchning som bara tar några sekunder Tidsbesparing på ca 120 timmar per år genom Bankgiro Inbetalningar trots att antalet inbetalningar ökat Mer tid till att kvalitetssäkra och utveckla föreningen En flexibel tjänst – planerar att börja med tillvalet OCR-kontroll för en ännu bättre kvalitet i avprickningen IBK Handen

26 © 2012 Hur du kommer igång √ En programvara som stödjer Bankgiro Inbetalningar √ Ett avtal med banken √ En kommunikationslösning (via Bankgirot eller din bank) Provkör om du vill!

27 © 2012 Var hittar jag mer information? www.bankgirot.se/bankgiroinbetalningar Produktbeskrivning Användarmanual Teknisk manual Kalkyler Förteckning över programvaror som stöder Bankgiro Inbetalningar Etc


Ladda ner ppt "© 2012 Om bildspelet Detta bildspel kan användas i sin helhet, men även anpassas både vad gäller antal bilder och ordningen på bilderna Uppdaterat november."

Liknande presentationer


Google-annonser