Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur vet vi att vi gör nytta med postoperativ smärtlindring?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur vet vi att vi gör nytta med postoperativ smärtlindring?"— Presentationens avskrift:

1 Hur vet vi att vi gör nytta med postoperativ smärtlindring?
Sigga Kalman

2 Vilken nytta är möjlig? Förbättrade medicinska resultat
Lägre kostnad alt förbättrad kostnadseffektivitet Minskad smärta Patient upplevd / bedömd nytta

3 Förbättrade medicinska resultat
Ja för högriskpatienter Troligen Lägre incidens av kronisk smärta Förbättrad complience

4 Lägre kostnad alt förbättrad kostnadseffektivitet
? Avancerade smärtlindringsmetoder är kostsamma

5 Minskad smärta och bättre patienttillfredställelse?
Nej. Editorial, Gordon DB, Dahl JL, Pain 2004;107:1-4 Nej, Gordon et al. Pain Manage Nurs, 2002; 3(4): , men Kunskap ökar Attityder förändras Dokumentation förbättras Minskning av i.m. injektioner (25%-20%) Personalen bedömde det som bättre

6 Forts. Minskad smärta och bättre patienttillfredställelse
Nej, Dahl JK et al. J Pain 2003;4: Mål att förändrade struktur och praktik vid smärtbehandling. Nationellt kvalitetsprojekt med mer än 200 sjukhus Resultat: ingen förändring i smärtintensitet eller patienttillfredsällelse

7 Forts. Minskad smärta och bättre patienttillfredställelse
Ja, (?) Stromberg MW et al. Pain Manage Nurs 2003;1:11-22 Jmf mellan stort och mindre sjukhus Behandlingsfokuserade strategier Högt VAS vid Bristande preoperativ information väntan på smärtlindring

8 Vad är fel? Farmakologin? Metoden? Tillämpningen? Mätningen?

9 Vårdkvalitet är multidimensionell
Kan bedömas utifrån Donabedians model (Donabedian, 1968) Struktur Process Resultat

10 Forts. Vårdkvalitet är multidimensionell
Struktur syftar på varaktig karaktär hos kliniken och inkluderar policy, verksamhet, vårdstandard och organisation Process syftar på vad som görs under vården. I detta sammanhang ingår bedömning och behandling av smärtan. Resultat syftar på slutresultat av vården eller patientens svar på vården. I detta sammanhang intensitet och tid med smärta, hur smärtan påverkar aktivitetet eller patienttillfredställelse.

11 Slutsats: Gordon et Dahl 2004
Ingen har lyckats visa att förbättrad process (ex mäta smärta) har medfört förbättrad smärtlindring.

12 Paradoxer och problem Patienten är nöjd ändå!
Vi vet inte vilka strategier som förbättrar?

13 Vad är kvalitet när det gäller smärtbehandling?
Vad vill vi nå? Vad kan vi nå Vi måste ha konkreta svar! Mätbara Ackurata

14 Vad vill vi nå? SFAI:s riktlinjer VAS <4 Är det ett ”äkta” mål?
Förankrat i hjärna och hjärta och plånbok?

15 Vad är viktigt? Vetenskapligt framtaget underlag från klinisk verklighet Hur förhåller sig våra smärtlindringsrutiner till utfall av vården? (Chassin and Galvin, 1998)

16 Framgång i kvalitetsarbete (Bradley et al., JAMA 2001;285:2604-11).
Klart beskrivna mål Administrativt stöd Kliniskt stöd Hur det implementeras Hur data används och återkopplas Läkarengagemang (obs ej bara deltagande!!)

17 Varför bristande läkar-engagemang?
Vetenskapssyn? Experiment resultat induktion Samla data vad visar data deduktiv- hypotesskapande testa!

18 Vad krävs för ett bra kvalitetsarbete?
Respekterad kliniker som 1. är beredda att ändra sitt kliniska handlande 2. har förmåga att bygga consensus 3. söker förbättringsmöjligheter

19 Kvalitativ smärtbehandling (Gordon et Dahl, Pain 2004;107:1-4)
Adekvat bedömning och utvärdering Interdisciplinär Behandlingsplanering i samarbete Patienturval Effektiva och adekvata behandlingar Kostnadsmedvetenhet Kulturellt adekvat Tillgång till specialist vid behov

20 Vad är viktigt? Hur förhåller sig dessa processer till varandra?
Hur påverkar de resultatet?

21 Medicinsk kvalitetsinspektion
Att patienten informeras rutiner finns Att resultat dokumenteras systematiseras analyseras Att handlingsplan finns implementeras

22 God medicinsk kvalitet!
Definiera, mät, analysera, agera! Se till att någon ger Er mellantider

23 Hur vet vi att vi gör nytta med postoperativ smärtlindring?
Vi kan ta reda på det!


Ladda ner ppt "Hur vet vi att vi gör nytta med postoperativ smärtlindring?"

Liknande presentationer


Google-annonser