Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Individualiserande och aktiverande pedagogik i nätmiljö Didaktiskt forum 19.9.2002 Tore Ståhl

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Individualiserande och aktiverande pedagogik i nätmiljö Didaktiskt forum 19.9.2002 Tore Ståhl"— Presentationens avskrift:

1 Individualiserande och aktiverande pedagogik i nätmiljö Didaktiskt forum Tore Ståhl

2 Aktiverande pedagogik? kooperativt / kollaborativt lärande, samarbetslärande elev-/ studentcentrerat lärande PBL projektlärande utforskande lärande

3 Internet lärmiljöer audiografik videokonferens video datorkonferens ljudkassett datorstödd undervisning TV telefon radio datorstödd kommunikation brev interaktivitet tid programmerad inlärning aktivitet ? Lärande & teknologi

4 Datateknik, undervisning och lärande “Datateknikens pedagogiska betydelse ligger i att den kan möjliggöra studiemiljöer och - situationer, som är pedagogiskt meningsfulla men som inte vore möjliga utan teknik” Sinko & Lehtinen 1999 s. 249

5 Vad skall man lära (sig)? John Dewey: ”Led eleven fram till de värdefulla erfarenheteterna” erfarenhet = aktivitet, i bästa fall

6 Aktiviteter i / via nätmiljö via nätmiljö samma självstudieuppgifter som förr? i nätmiljö informationssökning och -bearbetning kommunikation, diskussion, debatt samarbete runt ett material test & övningar material med info, verklighetstrogna situationer och upplevelser (in)lärningsdagbok referat / reflektion !?

7 Nätets möjligheter

8 Vad lära, var, och hur? yta – djup fakta – förståelse ensam - tillsammans -> grad av aktivitet ?

9 Studiemiljön en fysisk, social och informationsteknisk miljö ett fysiskt och abstrakt / virtuellt rum lärarens kontroll avtar med ökande avstånd till ”kärnan”

10 Bloom, trots allt?

11 Stödåtgärder gruppbildning binda processerna till tid aktiverande uppgifter (!) sekvenserade uppgifter lärarens ”närvaro” 24h start & puffar, feedback, påminnelser, kommentarer

12 Källor & tips Bereiter, Carl Education and mind in the knowledge age. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Inc. ISBN , se även Galambos, Diane Engage! … with Activity-Based Learning. Paper presented at WebCT 2002 – 4th Annual User conference, Boston. Tillgänglig på Kalliala, Eija Verkko-opettamisen käsikirja. Helsinki: Finn Lectura, ISBN , se även Meisalo, Veijo - Sutinen, Erkki - Tarhio, Jorma Modernit oppimisympäristöt. Helsinki: Tietosanoma, ISBN: Sinko, Matti & Lehtinen, Erno Bitit ja pedagogiikka - Tieto-ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa. Sitran julkaisu 194. Jyväskylä: Atena kustannus, ISBN Tillgänglig även på


Ladda ner ppt "Individualiserande och aktiverande pedagogik i nätmiljö Didaktiskt forum 19.9.2002 Tore Ståhl"

Liknande presentationer


Google-annonser