Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UMEÅ UNIVERSITET ~ SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET I UMEÅ ~ VASA UNIVERSITET ~ ÅBO AKADEMI I VASA ~ SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN I VASA ~ VASA YRKESHÖGSKOLA.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UMEÅ UNIVERSITET ~ SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET I UMEÅ ~ VASA UNIVERSITET ~ ÅBO AKADEMI I VASA ~ SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN I VASA ~ VASA YRKESHÖGSKOLA."— Presentationens avskrift:

1 UMEÅ UNIVERSITET ~ SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET I UMEÅ ~ VASA UNIVERSITET ~ ÅBO AKADEMI I VASA ~ SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN I VASA ~ VASA YRKESHÖGSKOLA ~ SVENSKA YRKESHÖGSKOLAN ~ CHYDENIUS-INSTITUTET I KARLEBY UniZon Kvarken Merenkurkun alueen korkeakoulujen yhteistyö Johanna Backman, Merenkurkun neuvosto 13.9 ja 14.9.2005

2 UMEÅ UNIVERSITET ~ SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET I UMEÅ ~ VASA UNIVERSITET ~ ÅBO AKADEMI I VASA ~ SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN I VASA ~ VASA YRKESHÖGSKOLA ~ SVENSKA YRKESHÖGSKOLAN ~ CHYDENIUS-INSTITUTET I KARLEBY Interreg III A Merenkurkku - Mittskandia ”Merenkurkku ja MittSkandia muodostavat yhdessä alueen jossa on hyvät liikenneyhteydet, aktiivinen yhteistyö ja suuri yhteenkuuluvuus” 18 kuntaa Norjassa Mo i Rana Vaasa Vasa 56 kuntaa Suomessa Kokkola Karleby Seinäjoki Umeå 16 kuntaa Ruotsissa

3 UMEÅ UNIVERSITET ~ SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET I UMEÅ ~ VASA UNIVERSITET ~ ÅBO AKADEMI I VASA ~ SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN I VASA ~ VASA YRKESHÖGSKOLA ~ SVENSKA YRKESHÖGSKOLAN ~ CHYDENIUS-INSTITUTET I KARLEBY UniZon Kvarken 2001-2005 UniZon tekee aloitteita ja harjoittaa mielenkiintoisia tutkimus-, koulutus- ja kehityshankkeita Vaasan ja Uumajan korkeakoulujen kanssa. 4,1 MEURO 2001 –2005 Merenkurkun neuvosto

4 UMEÅ UNIVERSITET ~ SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET I UMEÅ ~ VASA UNIVERSITET ~ ÅBO AKADEMI I VASA ~ SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN I VASA ~ VASA YRKESHÖGSKOLA ~ SVENSKA YRKESHÖGSKOLAN ~ CHYDENIUS-INSTITUTET I KARLEBY Uumajan yliopisto SLU, Ruotsin maatalousyliopisto Vaasan yliopisto Åbo Akademi Vaasassa Svenska handelshögskolan i Vasa Ruotsalainen ammattikorkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu Chydenius-institutet i Karleby

5 UMEÅ UNIVERSITET ~ SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET I UMEÅ ~ VASA UNIVERSITET ~ ÅBO AKADEMI I VASA ~ SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN I VASA ~ VASA YRKESHÖGSKOLA ~ SVENSKA YRKESHÖGSKOLAN ~ CHYDENIUS-INSTITUTET I KARLEBY

6 1972-1979 1980-1994 1995-19992000-2006 Start Nordic Funding Interreg IIInterreg III 1972-1979 1980-19941995-19992000-2006 StartProjectsInterreg IIInterreg III 1972-1979 1980-19941995-19992000-2006 StartProjectsInterreg IIInterreg III > 100 milj. sek 18,7 milj. sek 3,7 milj. sek Tutkimukseen/ koulutukseen liittyvät hankkeet 1972- 2005

7 UMEÅ UNIVERSITET ~ SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET I UMEÅ ~ VASA UNIVERSITET ~ ÅBO AKADEMI I VASA ~ SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN I VASA ~ VASA YRKESHÖGSKOLA ~ SVENSKA YRKESHÖGSKOLAN ~ CHYDENIUS-INSTITUTET I KARLEBY Tutkimuspalvelu UniNet Vasa universitet Vasa yrkeshögskola Sveriges lantbruksuniversitet Österbottens högskola Svenska handelshögskolan NIRCE Kvarkenspecialister Luis Ledande praktik Aluekehittämiskoulutus Aluetutkimus Äldre i Botnia Nuorisotutkimus Umeå universitet Chydeniusinstitutet Svenska yrkeshögskola UniZon-funktion& aktiviteter Kokousarenat m.m. Biobränsle, näringsrika, scand. sam.fak. Merinova Äldrecentrum i Västerbotten 2001-2003

8 UMEÅ UNIVERSITET ~ SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET I UMEÅ ~ VASA UNIVERSITET ~ ÅBO AKADEMI I VASA ~ SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN I VASA ~ VASA YRKESHÖGSKOLA ~ SVENSKA YRKESHÖGSKOLAN ~ CHYDENIUS-INSTITUTET I KARLEBY Kokousarenat, opiskelijavaihto, jatko-opiskeljavaihto Mediayhteistyö Joint Study Programme in Engineering Yrittäjyyshanke LUIS/ Käsityöpedagogiikan osaamiskeskus NIRCE, NIR Center of Excellence UniNet, United Network for Educational Technology 2004-2006

9 UMEÅ UNIVERSITET ~ SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET I UMEÅ ~ VASA UNIVERSITET ~ ÅBO AKADEMI I VASA ~ SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN I VASA ~ VASA YRKESHÖGSKOLA ~ SVENSKA YRKESHÖGSKOLAN ~ CHYDENIUS-INSTITUTET I KARLEBY UniZonin arkea Partnereiden kanssakäyminen –ohjausryhmän rooli INTERREG-sihteeristö Rahoittajat – pidetään hyvällä tuulella… Talous - esim. toteutuneet kulut! Maksatukset Ei hyväksytyt kustannukset Huom! 20%- loppuosuus Väliraportit ja loppuraportti esimerkki Gastro indikaattorit

10 UMEÅ UNIVERSITET ~ SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET I UMEÅ ~ VASA UNIVERSITET ~ ÅBO AKADEMI I VASA ~ SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN I VASA ~ VASA YRKESHÖGSKOLA ~ SVENSKA YRKESHÖGSKOLAN ~ CHYDENIUS-INSTITUTET I KARLEBY

11 Avtal mellan Kvarkenrådet och delprojektet LUIS/ Slöjdpedagogiskt kompetenscenter i Kvarkenregionen Kvarkenrådet avtalar härmed om att LUIS ingår i UniZon Kvarken-projektet i enlighet med godkänd och av projektparterna inlämnad projektplan år 2005 i vilken ingår planeringen av en gemensam konferens år 2006 och uppbyggnaden av ett gränsöverskridande slöjdpedagogiskt kompetenscenter. Parter i projektet är lärarutbildningen vid Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi i Vasa och Lärarutbildningen vid Umeå universitet. Kvarkenrådet förbinder sig genom detta avtal såvida verksamhetsprinciperna i UniZon Kvarken efterföljs, med beaktande av gällande stödförutsättningar för Interreg samt gällande momsregler i respektive land, att kanalisera Interreg-medel till delprojektet. Bruttobudgeten för delprojektet är 500 000 SEK år 2005, varav maximalt 250 000 SEK kan utgöras av Interreg- medel om finansieringsplanen i övrigt uppnås enligt tabellen nedan: Finansieringsplan 2005 Tillgångar: Finansiellt Arbetsinsatser Medfinansiering UmU (pengar) X Medfinansiering UmU (arbetsinsatser) X Medfinansiering ÅA (pengar) X Medfinansiering ÅA (arbetsinsatser) X Övriga medfinansiärer X Interreg-finansiering via Unizon X Summa X00 000 X00 000 Delprojektbudgeten totalt X00 000 Denna budget förutsätter att medfinansieringen i tidsredovisat arbete och pengar inkommit till Kvarkenrådet. Delprojektets parter förbinder sig att följa principerna som gäller inom UniZon Kvarken-projektet. Kvarkenrådet är projektägare. Inga representationskostnader kan ingå i rekvisitionerna. Rekvisitionsperioderna är per april, augusti och december år 2005, gärna oftare. Rekvisitionerna ska inlämnas inom två veckor efter dessa datum. I samband med rekvisitionen inlämnas en gemensam lägesrapport. Dessa insänds till Kvarkenrådet i Vasa eller Umeå. Avtalet ingås i tre exemplar, ett för varje avtalspart.

12 UMEÅ UNIVERSITET ~ SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET I UMEÅ ~ VASA UNIVERSITET ~ ÅBO AKADEMI I VASA ~ SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN I VASA ~ VASA YRKESHÖGSKOLA ~ SVENSKA YRKESHÖGSKOLAN ~ CHYDENIUS-INSTITUTET I KARLEBY Verkkotyöskentely

13 UMEÅ UNIVERSITET ~ SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET I UMEÅ ~ VASA UNIVERSITET ~ ÅBO AKADEMI I VASA ~ SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN I VASA ~ VASA YRKESHÖGSKOLA ~ SVENSKA YRKESHÖGSKOLAN ~ CHYDENIUS-INSTITUTET I KARLEBY ”Co-operate locally, win regionally Co-operate regionally, win globally” www.unizon.nu


Ladda ner ppt "UMEÅ UNIVERSITET ~ SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET I UMEÅ ~ VASA UNIVERSITET ~ ÅBO AKADEMI I VASA ~ SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN I VASA ~ VASA YRKESHÖGSKOLA."

Liknande presentationer


Google-annonser