Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

För kunskap och bildning Från språkundervisning till språkfostran - LP 2016 undervisningsråden Terhi Seinä Paula Mattila SRO Hanaholmen den 28 juli 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "För kunskap och bildning Från språkundervisning till språkfostran - LP 2016 undervisningsråden Terhi Seinä Paula Mattila SRO Hanaholmen den 28 juli 2014."— Presentationens avskrift:

1 För kunskap och bildning Från språkundervisning till språkfostran - LP 2016 undervisningsråden Terhi Seinä Paula Mattila SRO Hanaholmen den 28 juli 2014

2 För kunskap och bildning 2 Paula Mattila Anna-Kaisa Mustaparta Kristiina Ikonen Terhi Seinä Anu Halvari Ingelisa Wikholm

3 För kunskap och bildning Den allmänbildande utbildningen revideras: Läroplansarbetet 2012–2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Grunder för lp för förskoleund., den grundl.utb. och påbyggnadsund. Grunder för lp för gymnasiet Grunder för grundl.utb för vuxna och grunder för gymnasieutb. för vuxna Grunder för grundl. konstundervisning Lokal lp Lokala lp 3 Utb. som förbereder för gymnasiet Lokal lp

4 För kunskap och bildning Grunder för läroplanen Statsrådets förordning om mål och timfördelning Lag och förordning om grundläggande utbildning Lokala behov och riktlinjer KOMMUNENS LÄROPLAN SKOLANS LÄROPLAN och årsplanen som bygger på den Lärar-utbildning Läromedel Kvalitetskriterier 4

5 För kunskap och bildning Det centrala målet med revideringen Att tillsammans skapa bättre förutsättningar för skolans fostrande arbete meningsfullt lärande för alla elever en hållbar framtid 5

6 För kunskap och bildning Revideringens betydelse och förutsättningarna för att den lyckas Skolans viktiga roll – eget ansvar för val och handlingar som formar framtiden Bra utgångspunkter för framtidsarbete Tydliga normer Fungerande grunder och läroplaner Kompetent, etiskt orienterad och engagerad personal Identifiering av interna utmaningar Det fostrande arbetets och verksamhetskulturens betydelse – välbefinnande är en förutsättning för lärande och utveckling Barnens/Elevernas roll Pedagogik: IKT, webbmiljöer – digital lärmiljö Nivå på lärande och kompetens 6

7 För kunskap och bildning http://www.oph.fi/lp2016 Startsida med nyheter Mål Tidtabell Arbetsgrupper Stöd för det lokala arbetet Utkast Blogg 7

8 För kunskap och bildning "Vi tycker att revideringen går i rätt riktning. Allt beskrivs tydligt och planen innehåller många viktiga saker." "Riktningen är rätt och läroplanen ändrar inte för mycket, men det som ändrar blir ändå annorlunda, bättre och mångsidigare." "Det är viktigt att ta hänsyn till elevernas åsikter". "Man kunde i mindre grad bestämma om elevernas arbetssätt utan att fråga eleverna, det står mycket om det." "Vi tycker att texten mera kunde betona viktigare frågor, som till exempel att alla barn är olika och har olika målsättningar." "Det viktigaste är att kunna ta hand om sig själv, kunna arbeta och påverka samt ta ansvar och delta." VAD ANSÅG ELEVERNA?

9 För kunskap och bildning 1 Språkämnen, gemensam inledning, innehåller begreppet Språkfostran Lärokurser för andra språket och litteratur Fi/sve för språkliga minoriteter enligt grundlagen 2 Lärokurser för modersmål och litteratur 4 Främmande språk, engelska Finska mm och litt. Svenska mm och litt. Samiska mm och litt. Teckenspråk mm och litt. romani m. och litt. Annat m svenska finska Andra europ. språk Utomeuropei ska språk samiska latin f2 ja litt. sve2 ja litt. samiska 2 och litt. fi /sve för samer Fi för teckensprå kiga Sve för teckensprå kiga 3 Det andra inhemska språket

10 För kunskap och bildning Främmande språk, det andra inhemska språket och samiska som främmande språk Arbetsgruppen för främmande språk har som uppdrag att utarbeta ett utkast till den del av läroplanen som omfattar lärokurserna i främmande språk och det andra inhemska språket för årskurserna 3–9 samt ett förslag till stödmaterial i nämnda lärokurser. Innehållet indelas strukturellt i årskurserna 3–6 och 7–9. Gruppen ska i sitt arbete ta hänsyn till och sträva efter en integrerad språkfostran i samarbete med andra arbetsgrupper i språk. Arbetsgruppen ska också utarbeta ett förslag till hur mål, innehåll och pedagogiska modeller i språk och kommunikation kan ta sig uttryck i förskoleundervisningen 20.11.201410

11 För kunskap och bildning. Ordförande: opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta Medlemmar: rehtori Jari Aarnio, Tampereen yliopiston normaalikoulu lehtori Anne Ainoa, Viikin normaalikoulu, Helsinki timlärare i huvudtjänst Sonja Biese, Gymnasiet Lärkan, Helsingfors stad opetusneuvos Anu Halvari, Opetushallitus opetusneuvos Kristiina Ikonen, Opetushallitus professori Heini-Marja Järvinen, Helsingin yliopisto projektisuunnittelija Annamari Kajasto, Helsingin opetusvirasto professori Ritva Kantelinen, Itä-Suomen yliopisto lehtori Sanna Karppanen, Lauttasaaren yhteiskoulu, Helsinki lehtori Irene Kilpi, Tampereen yliopisto, Kasvatustieteen yksikkö lehtori Terhi Lahdenpohja, Nummenkylän koulu, Hämeenlinna espanjan opettaja Carmen Lehtonen, Kartanonkosken koulu, Vantaa opetusneuvos Paula Mattila, Opetushallitus luokanopettaja Pia Näsman-Hao, Meilahden ala- ja yläaste, Helsinki professor Michaela Pörn, Åbo akademi, Vasa ohjaava opettaja Eija Ruohomäki, Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut lehtori Olli-Pekka Salo, Jyväskylän normaalikoulu lehtori Tiina Salomaa, Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu opetusneuvos Terhi Seinä, Opetushallitus lehtori Virpi Seppälä-Pekkanen, Helsingin normaalilyseo opetusneuvos Ingelisa Wikholm, Opetushallitus 11

12 För kunskap och bildning De centrala förändringarna i timfördelningen inom den grundläggande utbildningen A1-språk 8+8 årsveckotimmar > 9+7 B1-språk 6 > 2+4 tidigareläggs från åk 6 lärarbrist Minister Kiurus svar på frågan om övergångsarrangemangen i maj:tre års övergångsperiod gymnasiets timfördelningsbeslut?

13 För kunskap och bildning Riktlinjer för utveckling av skolans verksamhetskultur En lärande organisation Ansvar för miljön och en hållbar framtid Lokala komplette- rande aspekter Kommunika- tion och mångsidiga arbetssätt Välbefinnande och en trygg vardag Delaktighet och demokrati Kulturell mångfald och språkmedveten- het

14 För kunskap och bildning Mål och mångsidiga kompetenser Vardags- kompetens Kulturell och kommunikativ kompetens Multi- litteracitet Digital kompetens Arbetslivs- kompetens och entrepenör- skap Delaktighet och hållbar utveckling Förmåga att tänka och lära sig Att växa som mänska och samhällsmed -borgare

15 För kunskap och bildning Helhetsskapande undervisning och mångvetenskapliga lärområden Samarbete mellan olika läroämnen och med utomstående samarbetsparter Värden Syn på lärande Mål för fostran och undervisning Mångsidiga kompetenser Skolarbete Läroämne LO Verk- sam- hets- kul- tur

16 För kunskap och bildning

17 Ajankohtaista: Peruskoulun vieraiden kielten arviointi 2014 (9.lk) englanti, ruotsi, saksa, ranska, venäjä European Label - Kielten laatuleima 2014 www.polkka.infowww.polkka.info SPRÅKKIMPPA OPH:n Hyvät käytännöt –sivusto

18 För kunskap och bildning

19 ECML Centret för moderna språk Graz http://www.ecml.at Europeiska språkdagen 26.9. - materialbeställningar UBS http://www.ecml.at

20 För kunskap och bildning

21 FORUM FÖR SPRÅKFOSTRAN KIELIKASVATUSFOORUMI 27-28.10.

22 För kunskap och bildning Glädjen att lära sig föds ur förundran 22 Den vackraste och djupaste känslan vi kan uppleva är känslan av det gåtfulla. Ur den föds all sann konst och vetenskap. Den som är främmande för denna känsla är så gott som död. Albert Einstein

23 För kunskap och bildning Tack! terhi.seina@oph.fi


Ladda ner ppt "För kunskap och bildning Från språkundervisning till språkfostran - LP 2016 undervisningsråden Terhi Seinä Paula Mattila SRO Hanaholmen den 28 juli 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser