Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur få produktionssystem och värderingar att gå ihop?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur få produktionssystem och värderingar att gå ihop?"— Presentationens avskrift:

1 Hur få produktionssystem och värderingar att gå ihop?
Bengt-Åke Wennberg Samarbetsdynamik AB

2 Vad är vetenskaplighet och god evidens när det gäller tjänster baserade på kompetens?
Vad gör att det kan vara svårt att sprida erfarenheterna av goda arbetssätt? Krig och konflikthantering – hur kan man resonera om vägen till en förhandlingslösning när parterna bildlikt eller faktiskt skjuter på varandra?

3 Vilka konsekvenser får den aktuella arbetsmiljödiskursen i det moderna arbetslivet?
Modernt konsultarbete - vad kan man sälja, vad kan man bidra till, vad är möjligt och rimligt för konsulter att göra i moderna verksamheter? Hur kan forskningen bättre bidra till processindustrins utveckling – om praktikerdriven forskning?

4 Man efterfrågar Goda råd Uppmaningar Förmaningar Rekommendationer
Hur det skall vara Vad man skall göra Vad man måste Vad man bör tänka på Hur dum kan man vara? Hur det är Hur det fungerar Varför det är som det är Vad man kan göra åt det

5 Droodles

6 Den utforskande uppgiften

7 Hur kan det komma sig att forskningsresultat
får så liten praktisk relevans? Varför sprider sig inte goda exempel och koncepts?

8 Produktionslyftet Den metod som används i produktionslyftet är i huvudsak samma metod och samma tänkande som ingår i begreppet Lean Produktion. En moderni-serad svensk modell Säger Göran Johansson

9 Tveksamheterna Fokus läggs på ”lösningen” istället för att söka ökad
förståelse för de sociala mekanismerna. Risk att gamla tayloristiska mönster återskapas. Erfarenheterna av introduktion och spridning av koncepts är dåliga. Den verksamhet som skall beröras skiljer sig markant från den för vilken principerna för lean är tänkta

10 Dreyfus och Dreyfus

11 Nya koncepts Lean produktion Concurrent engineering TQM
Just in Time Kaizen Time Based Management Business Process Reengineering Concurrent engineering Den lärande organisationen Den gränslösa organisationen Processtyrning T 50 Balanced Score Card

12 Varje utsaga har tre undertexter
logos Om ämnet (logos) Om den som talar (etos) Om den man talar till (patos) etos patos

13 Undertexter i logos Vad som är legitimt och godtaget
Vad man fordrar av sig själv och andra Vad som är möjligt och realistiskt Vad som är önskvärt respektive oönskat Handlingen är den mening som läggs i det man gör/säger

14 Diskurs - så som det samtalas

15 Språket och språkandet skapar vår identitet
Språket bestämmer vad vi kan kommunicera om, Det är ingen ide att säga något de andra inte begriper. Varje språkligt utbyte begränsas av att det skall vara begripligt för de som deltar. Genom språket blir vi någon Michael Foucault

16 Fokusgrupper för att generera diskurser

17 Frederick W Taylor Ett bästa sätt Management styr
Arbetarna drev ett spel för galleriet Belöningar på felaktiga grunder Gräns mellan tänka och utföra

18 De sju slöserierna: 1.Överproduktion 2.Väntan 3.Lager 4.Rörelse 5.Omarbete 6.Överarbete 7.Transporter

19 Kritiken Pressen ökar Retoriska dimridåer
Monotona och standardiserade uppgifter Intensiteten ökar - friktioner och psykisk press Passivisering och inlåsning Moraliska dilemman Elitism Skam och stolthet manipuleras fram P-O Björnfelt Göteborgs Posten

20 Den professionelle aktören
Man vill se sig som unik Man blir någon genom sitt handlande Man reflekterar över sina val Man vill inte bli behandlad som ett barn eller mindre vetande Man vill deltaga i något som är bra för samhället Man är socialt medveten Griper tillfället i flykten Ändamålet helgar inte alltid medlen Vill bli behandlad som partner osv

21 Ronald Ingelhart World Values Survey (www.worldvaluesurvey.org)

22 Taylorismen i ny tappning
Det är ledningen, management, det goda konceptet, konsulten – tankestrukturen som skapar det unika resultatet. Medarbetaren är fortfarande bara en arbetare som bidrar till själva utförandet – inte med sitt eget unika tänkande eller kreativitet. Obs! Det är hur det ”pratas” vi talar om – inte hur det är.


Ladda ner ppt "Hur få produktionssystem och värderingar att gå ihop?"

Liknande presentationer


Google-annonser