Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Virtualuniversitetet och kursen i vuxendidaktik Välkommen till med virtualiserad undervisning blir allt lekande lätt och Du kan sova genom hela kursen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Virtualuniversitetet och kursen i vuxendidaktik Välkommen till med virtualiserad undervisning blir allt lekande lätt och Du kan sova genom hela kursen."— Presentationens avskrift:

1 Virtualuniversitetet och kursen i vuxendidaktik Välkommen till med virtualiserad undervisning blir allt lekande lätt och Du kan sova genom hela kursen och ändå lära Dig !!* hittills har detta dock kunnat påvisas endast i laboratorieför- hållanden och med chimpanser

2 Vuxendidaktik Vv v v v v V irtualuni v ersitet z z z z z För att klara av denna kurs behöver Du kunna: HTML-kodning C++ programmering Java -script Lotus Learning Base skicka attachments i RTF –format skapa PDF-dokument databashantering Det var väl enkelt och trevligt !!

3 Vuxendidaktik Vv v v v v V irtualuni v ersitet z z z z z Nordstedts Svenska Ordbok Studentutgåva 1999, s. 1307 virtuell´ adj ~t skenbart existerande, om bild som uppkommer vid (vissa typer av) optisk avbildning men inte kan uppfångas på en skärm Nå finns han elu finns han int ? Va int e he som hande Shakespeare va grömt fundersam uvi !

4 Vuxendidaktik Vv v v v v V irtualuni v ersitet z z z z z En definition på virtuell vuxenundervisning: (från Österbotten) ”Tå int man veit om hande lärarin ji vuxen elu täiden studerande ji vuxna, o tå man ji grömt osäker på om hande lärarin ji nain lärar elu om täiden studerande ji tär fö ti studier elu bara fö ti jävlas”

5 Vuxendidaktik Vv v v v v V irtualuni v ersitet z z z z z virtuellt lärande 01010010110101001010100001010101001010 010100101001001001001001001001001010101 111011010101010100100100101001001001010 100101010101010111010111010010010101010 101001001001001001010010010010101010101 1010010010100100100100101001001001001001 1001000100101010111010100101001010010010 1100101001010x(äsch!)01001001001001001001 oj gud vad tråkigt 010100100100100101001001 …………..jag tror jag måste koka en kopp kaffe!

6 … som Du märker är läraren helt bort rationaliserad virtualiserad ! ”Kätevää !!” sa finnin ”He vaa ju billigt” noterade mannen från Österbotten Vuxendidaktik Vv v v v v V irtualuni v ersitet z z z z z

7 Ett virtualiserat försök att beskriva skillnaden mellan undervisning av barn/ungdomar och undervisning av vuxna Vv v v Virtualuniversitet z z z Vuxendidaktik

8 Undan inför undervisningen ! Läro stoff LÄRAREN Undervisning i skolan

9 STANNA, vi vill veta mera ! Kan Du ge exempel ! Fungerar det också i praktiken ? Hur många studieveckor får vi ? Tentda- garna passar inte för mig ! E-posten funge- rar inte ? Vad är www för något ? LÄRAREN Hjälp ! Vuxenundervisning

10 läraren = handledare, tutor, mentor, regissör, iscensättare, underlättare ”facilitator” Vuxendidaktik Vv v v v v V irtualuni v ersitet z z z z z Några av dagens (vuxenpedagogiska slagord) individen i centrum självstyrning öppenhet flexibilitetoberoende tid och rum öppna inlärningsmiljöer

11 Vuxendidaktik Vv v v v v V irtualuni v ersitet z z z z z Är dessa begrepp värdeneutrala ? Objektiva ? … eller i högsta grad värdeladdade ! handlar det om ett ”antingen- eller-tänkande”?

12 Vuxendidaktik Vv v v v v V irtualuni v ersitet z z z z z Låt oss se närmare på och granska några av dessa slagorden !! Varför blev det så mörkt ?

13 Vuxendidaktik Vv v v v v V irtualuni v ersitet z z z z z …oberoende tid och rum … ”Men läraren behöver inte arbeta en viss tid utan kan koncentrera sitt arbete och kan t.ex. sitta hemma och jobba” ”I och med virtualiseringen kan folk utföra en del av studierna på sin hemort ” Slutsats hem och hemort är det oberoende rummet ingen fritid, d.v.s. från arbete och studier frikopplad tid Meddelanden från Åbo Akademi nr 16/2000

14 Vuxendidaktik Vv v v v v V irtualuni v ersitet z z z z z ”Folk behöver inte alltid vara på föreläsningar vissa tider på dagarna utan kan välja vilken tid på dagen de vill arbeta” …oberoende tid och rum … Vilken tid – men det skulle ju inte vara nå tider ?? Utan oberoende tid och rum !!! Meddelanden från Åbo Akademi nr 16/2000

15 Vuxendidaktik Vv v v v v V irtualuni v ersitet z z z z z …oberoende tid och rum … ”Grundbetydelsen av e-learning är att med hjälp av elektro- nisk media stödja kunskapsprocessen, för en enskild individ eller hela företaget. Den nya teknologin gör det möjligt att på ett interaktivt sätt utbyta kunskap oberoende av tid och rum ” Nu börjar det bli tjatigt ! Var finns datorn man arbetar med – i rymden ? Theresa Mack, Vd, NextLevel Ab, i Svenska dagbladets e-learning bilaga

16 Vuxendidaktik Vv v v v v V irtualuni v ersitet z z z z z Tervetuloa virtuaaliseen oppimisympäristöön Mikäli sinulla on tunnus järjestelmään voit siirtyä omaan virtuaalityötilaasi tästä.tästä Kaikille avoin arkisto oppilaiden töistä löytyy tästä.tästä öppenheten då …. ? Varför kommer jag inte in ???

17 Vuxendidaktik Vv v v v v V irtualuni v ersitet z z z z z ”Avoimissa oppimiskeskuksissa on lainattavissa itse- opiskelumateriaalia kurssien suorittamiseksi. Eri opinto- suuntien yhteistyö on myös kehitetty siten, että esim. matematiikan materiaalin saa samasta paikasta sekä A-level-opiskelija että ammatillisissa opinnoissa oleva. Avoimet oppimiskeskukset ovat avoinna illalla klo 20 saakka, viikonloppuisin ja kesälomien aikana. Opiskelijan tehtäväksi jää opiskelu…. fortsätter” Kunde man inte delegera även lärandet åt läraren !!

18 Vuxendidaktik Vv v v v v V irtualuni v ersitet z z z z z …oberoende tid och rum … ”Opiskelijoilla on viivakoodilla varustettu henkilökortti, joka kuljetetaan kortinlukijan kautta opiskelutilaan saavuttaessa. Tietokoneiden varaaminen pitää suorit- taa etukäteen. Enimmillään sen voi varata 2 tunniksi päivässä, Internet-koneen vain tunniksi. Työskentelyn pitää sen vuoksi olla tehokasta ja hyvin ennalta suunniteltua” Men skulle det inte vara en öppen inlärningscentrum = avoin oppimiskeskus ?

19 Vuxendidaktik Vv v v v v V irtualuni v ersitet z z z z z problembaserat lärande, samarbetslärande, erfarenhetsbaserad lärande, flexibelt lärande, livslångt lärande, virtuellt lärande, e-learning ………. Kejsarens nya kläder eller ? Nu får det räcka – tack och god natt !

20 Vuxendidaktik Vv v v v v V irtualuni v ersitet z z z z z Oberoende tid …och apparatur Denna presentation sponsorerades av.. och hemoglobinvärdet för producenten översteg tyvärr 175


Ladda ner ppt "Virtualuniversitetet och kursen i vuxendidaktik Välkommen till med virtualiserad undervisning blir allt lekande lätt och Du kan sova genom hela kursen."

Liknande presentationer


Google-annonser