Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utveckling av Framtidens Siljan med fokus på Mora och Orsa Kommun

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utveckling av Framtidens Siljan med fokus på Mora och Orsa Kommun"— Presentationens avskrift:

1 Utveckling av Framtidens Siljan med fokus på Mora och Orsa Kommun
DESTINATIONSDESIGN Utveckling av Framtidens Siljan med fokus på Mora och Orsa Kommun LundbergDesign // Berg Arkitektkontor // Ogilvy Destination

2 AGENDA 1. Projektbeskrivning 2. Sammanfattning Workshops
3. Designmetod 4. Research & inspiration 5. Designstrategi 6. Verktygslåda 8. Exempel på designelement 9. Siljan Stories 10. Prioriteringsplan

3 PROJEKTBESKRIVNING Uppdraget är en konceptuell förstudie som under 2010 kan ligga till grund för åtgärder inom kommunerna, men även fungera som inspiration och riktlinjer för näringsidkare och privatpersoner i området. Lundberg Design tillsammans med Berg Arkitektkontor och OGILVY Destination har fått uppdraget att utveckla en tydlig designlinje för Siljansområdet, med fokus på Mora & Orsa Kommun. Denna designlinje, eller ”röda tråd” ska hjälpa kommunerna att utvecklas som destinationer och få en unik identitet.

4 WORKSHOP Mora Sammanfattning av workshop i Mora 8/9 2009
Spontana ord och idéer från workshopen i Mora: Mycket symboler, Zorn, Vasaloppet, sport. Moraborna uppskattar estetik, design och kvalitet, vill INTE ha ett Disneyland. Siljansringen drar mycket människor på grund av sin natur och friluftsliv. Önskan om mer liv, ungdomar, förbipasserande ska vilja stanna. Sportcentrum. Events, evenemang - ”nya” sporter som skateboard, dirt-bike mm. Resecentrum, var hur? Mer än bara resecentrum. Utnyttja vattnet. Förena vattnet och centrum. Frågor utvalda av workshopdeltagarna - Infarterna till centrum - Saxviken - Resecentrum - Utveckling inom handel - Underlätta paketering - Bevara kulturtraditioner, som lockar turister - Vasaloppets utveckling - Hur stärker vi Mora som sportdestination? - Kommunikation centrum-Noret - Vintervecka- sommarvecka - Genomfart Mora

5 WORKSHOP Orsa Sammanfattning av workshop i Orsa 9/9 2009
Spontana ord och idéer från workshopen: Enkelhet, närhet, öppenhet, vildmark. Grönklitt är väldigt starkt och expanderande. Camping, sommarsemester. Tradition, orörd exotisk miljö. Vacker nära sjö. Flytta liv ut i vattnet. Centrera stadskärnan. Skapa en lockande entré till Orsa, signalera var centrum är. Få in mer ”Dalakänsla”. Profil: barnvänligt/välkomnande. Frågor utvalda av workshopdeltagarna - Levande centrum – hur kommer vi dit?, Skapa ett centrum med själ - Hur ska man märka att man kommit till Orsa? - Förstärka vårt varumärke, förstärka profil som besöksmål - Hur får vi rätt balans mellan det genuina och en hållbar framtid? - Hur får vi Dala-känslan i centrum? Med Orsatouch? - Hur får vi ett centrum för hela familjen, barnvänligt, familjärt? - Inbjudande infart/entré - Hur kan vi nyttja vårt vatten som en tillväxtfaktor? - Hur kan man utveckla natur & djurtemat i besöksnäring & fritid? - Vilka hus byggnader/platser är uppskattade/ej uppskattade i Orsa - Hur ska vi kunna behålla det genuina? - Bergbana till Grönklitt – transportfrågor - Hur skapa kulturcentrum? - Hur får vi Orsabor att bli mer positiva till Orsa centrum? - Hur stimulerar vi kreativiteten i Orsa, flest galenpannor/capita - Skapa en gemensam entré – rama in och välkomna folk till Siljansområdet. Var? Hur? - Hur skapa Mötesplatser som är lockande och meningsfulla? - Vad/vilka platser/hus är uppskattade i Orsa. Vilka uppskattas ej? - Bättre kommunikation. Bättre förbindelser/infrastruktur. - Hur välkomnar vi människan som bor här, kommer hit? Alla åldrar!

6 DESIGNMETOD – att tydliggöra destinationen ur ett varumärkesperspektiv
Tradition i samtid Utifrån workshops i Orsa och Mora har vi fått en bild av vad både orternas och besökarnas vision är om respektive orter. En slutsats är att de flesta innevånare vill behålla det genuina, och inte tappa själ. Däremot vill de inte att traditionerna ska stagnera och konserveras som i ett museum. De önskar inte heller att deras Siljan ska bli ett ”Disneyland” där symbolerna blir kitchiga. Vi har sökt inspiration både på plats och från referenser på nätet och i litteratur. Siljan har många symboler, där dalahästen är den starkaste. Vi har valt att jobba med Siljans traditioner och symbolik som inspiration i vårt designarbete. Lyfta fram särarterna En önskan är också att lyfta fram särarterna i orterna. Detta har vi tagit fasta på, men inte genom att särskilja designramverket mellan de olika orterna, utan hålla en gemensam designlinje, med subtila förändringar i de olika orterna. Vi lyfter istället fram särarterna med olika upplevelser som är unika för respektive ort, tex. naturen och björnarna i Orsa och en ny trevlig bryggpromenad i Mora. Vad får besökaren? För att få en genomgående designstrategi i Siljan, eller ”röd tråd” som känns meningsfull och har ett syfte, bestämde vi oss för att utgå ifrån vad Siljan kan erbjuda idag och i framtiden. Vad förväntar sig besökaren, vem är besökaren och vad kan Siljanregionen leverera? Vi vill skapa ett ”Framtidens Siljan” där basen är ett utbud av aktiviteter, anpassade för olika behov och målgrupper med hjärtat i Siljans mångfald. Den röda tråden utgår ifrån upplevelser i och runt Siljan, som man minns resten av livet och som kanske dessutom lockar en turist tillbaka, på besök eller flytt till regionen.

7 RESEARCH & INSPIRATION Natur Siljan

8 RESEARCH & INSPIRATION Gamla traditioner Siljan
Folkmusik & spelmansstämmor Folkdräkter Vevkullor Vasaloppet Kyrkbåtar Midsommar

9 RESEARCH & INSPIRATION Konst & Hantverk Siljan
Hårkonst Allmoge och kurbitsmålning Jobs handtryck Dalahästar i olika former Zorn Ortstypiska folkdräkter textilier och mönster Allmogemålning

10 RESEARCH & INSPIRATION Nya tradtioner Siljan
Exotisk björnpark, Orsa Hockey Classic Car Week, Rättvik Downhill-cykling Gesunda Dalhalla & Musik vid Siljan Vattenlek på Orsa Camping

11 RESEARCH & INSPIRATION Hantverk i ny tappning Siljan

12 RESEARCH & INSPIRATION Arkitekturelement; trä/korsvirke

13 RESEARCH & INSPIRATION Arkitekturelement; typologi; by

14 RESEARCH & INSPIRATION Arkitekturelement; typologi stuga

15 RESEARCH & INSPIRATION Arkitekturelement; naturpaviljong

16 RESEARCH & INSPIRATION Arkitekturelement; mönster

17 DESIGNSTRATEGI Framtidens Siljan
För att välkomna och guida besökaren, skapas ett ramverk i ”Framtidens Siljan” anda, där aktiviteter, paketering, skyltsystem, designelement och arkitektoniska element hör samman. Vi delar upp vår strategi i tre plan: Designstrategi ”Framtidens Siljan” Upplevelser, paketlösningar och utflykter anpassade till fyra olika intressen. Dessa paketeringar ska stärka Siljan som turistdestination, samt uppmuntra till ett resande runt hela Siljan, där kommunerna tjänar på att ta del av konceptet. Verktygslåda En ”verktygslåda”, specifikt utarbetad för Siljanområdet, som kan ligga till grund för framtida aktioner i området. Verktygslådan innehåller: - Färger - Grafisk profil - Skyltsystem - Designelement - Arkitektoniska element Platsspecifika designåtgärer Utveckling av kommunerna kring Siljan med fokus på Mora & Orsa, med basen i Designstrategin och Verktygslådan.

18 DESIGNSTRATEGI Framtidens Siljan
Vi bygger vår strategi på själva upplevelsen av Siljan. Vad möter besökaren i Siljan, hur upplever han det och hur ser ramen ut. Vi vill lyfta fram det som besökare och boende anser vara den genuina ”Dalakänslan”, i alltifrån spännande aktiviteter, till att uppleva lugnet i naturen och de unika traditionerna. .

19 DESIGNSTRATEGI Framtidens Siljan
Siljanbesökaren Istället för att dela in målgrupperna demografiskt (efter ålder, kön, yrke osv) delar vi in Siljanbeökaren i fyra olika rubriker utifrån intresse/humör. Oavsett om du är 7 år eller 50+ så kan du gilla att prova olika saker. Det kan även variera under dagen vad du känner för att hitta på. Kanske vill man ha fria tyglar i naturen i lugn och ro, eller testa något som får adrenalinet att rusa i kroppen. En stilla stund är det inte många som tackar nej till, kanske ensam eller med sällskap. Frihet Vildmark, natur, vandring, björnparken… Tradition Kultur, traditioner, konst mm… Adrenalin Sport, fysisk aktivitet, zipline, vasaloppet… Livets goda Äta, njuta, restaurant, spa…

20 DESIGNSTRATEGI Framtidens Siljan
Bokning upplevelser Skiss på hemsida, där man enkelt kan boka in en eller flera upplevelser, samt få en överblick över utbudet, som riktar sig till olika intressen. Upplevelserna är korta, ett par timmar till en dag för att man ska kunna välja och vraka och prova på flera saker. Man uppmuntrar även ett flöde i Siljanregionen. Kanske en björnsafari i Grönklitt på morgonen och Grillning på toppen av Gesunda i Mora på kvällen?

21 DESIGNSTRATEGI Framtidens Siljan
Exempel på aktivitet ”Siljans Bryggor” Ett exempel på upplevelse är en beökstur till ”Siljans Bryggor”, ett koncept som bygger på att utnyttja Siljans vatten som utflyktsmål. Turen uppmuntrar besökaren att uppleva Siljan från olika håll, och inte bara stanna på ett ställe.

22 VERKTYGSLÅDA Verktygslådan fungerar som en palett av designelement som tillsammans och upprepat bildar den röda tråden i Siljan. Varje ort är unik i sina tillgångar och attraktioner, men den röda tråden känns igen i orterna kring Siljan. Verktygslådan innehåller element så som färger, skyltsystem för hänvisning i orterna, grafisk profil, belysningsarmatur och arkitektoniska element som kan tillämpas i både olika sammanhang, från liten skala till stor. Innehållet i verktygslådan är inspirerade av Siljans traditoner, i en ny tappning.

23 VERKTYGSLÅDA Region Siljan
Arkitektoniska element Skyltsystem Mönster Belysningsarmatur Basfärger till arkitektoniska element: falurött, slamsvart och järnvitriol grå Accentfärger till skyltsystem och liknande

24 VERKTYGSLÅDA Skyltsystem
Kurbits Kurbitsen är en av de starkaste symbolerna för Siljanregionen. Den stiliserade kurbitsen är ett återkommandee element i skyltsystemet som innefattar allt från upprepande skyltning längs vägen in till Siljan, och vidare in i de olika kommunerna till hänvisningsskyltar och pictogram.

25 VERKTYGSLÅDA Skyltsystem
Vägen till… Skyltar som placeras på befintliga lyktstolpar kan vara ett återkommande moment längs vägarna till resmålen. De olika orterna får varsin färg för att signalera vart man har kommit. Siljanregionen; svart, Mora; röd, Orsa; grön osv…

26 VERKTYGSLÅDA Skyltsystem
Hänvisning… Hänvisnings- /informationsskyltar på rastplatser, utsiktsplatser och liknande. Svensk och engelsk text.

27 VERKTYGSLÅDA Arkitektoniska element
Hänvisning Hänvisningsskyltar i kommunerna i Siljan. Svensk och engelsk text där det behövs.

28 VERKTYGSLÅDA Grafiska element
Grafisk profil, symboler och pictogram som vägledning till olika aktiviteter.

29 VERKTYGSLÅDA Designelement
Rapporterat kurbitsmönster Kan användas till markläggning, övergångsställen, busskurer mm Gjutna betongplattor för markbeläggning Övergångsställe

30 VERKTYGSLÅDA Belysningsarmatur
Inspirerat av midsommar Belysningsarmaturen som kan vara ett upprepande element i Siljan, hämtar inspiration från Siljans alla midsommarstänger. En förenklad och stiliserad version får symbolisera den platstypiska traditionen i Siljan. Ljusdioderna i ramen symboliserar ljuspunkterna runt Siljansringen.

31 VERKTYGSLÅDA Arkitektoniska element
Knuttimringsraster Ett flätat trädraster kan åstadkomma ett igenkännbart mönster i många olika skalor. Det kan användas för att skapa ett samtida gärdsgård. Flätningspunkterna ger flexibilitet i form av vridningspunkter så att staketet kan vikas runt träd eller ringla fram längs en väg. Rastret kan även användas för att dekorera befintliga hus och köplador och för att ge identitet åt nya hus. Hållbarhet Materialen är föreslagna utifrån största möjlig hållbarhet, såväl ekologisk som ekonomisk, med lågt underhållsbehov och lokal produktion. Rastren föreslås göras i trä för att bekräfta Siljan som en träregion, och målas med slamfärger såväl för dess konserverande verkan på trät som för att bekräfta traditionerna i den samtida utformningen.

32 ANALYS – SILJAN styrkor, svagheter och möjligheter
Vackra vyer Fantastiskt landskap Orörd vildmark Levande friluftsliv Skog, berg och vatten Många besökare Traditioner Kultur Stark turistnäring Entreprenörsanda Rikt diverisifierat näringsliv mm Svagheter: Dåligt flöde av besökare mellan orterna Vattnet är dåligt utnyttjat Svårt att känna när man “är i Siljan” Dålig tillgänglighet vid vackra utsiktsplatser Möjligheter: Öka flödet mellan orterna Lyfta fram attraktiva noder som besökare enkelt når Bevara och utveckla kultur och tradtioner Tydliggöra hänvisning i trakten Utveckla och dra nytta av entreprenörsandan Utveckla besöksnäringen Paketera och kommunicera existerande utbud Addera aktivitet i linje med existerande näring osv

33 DESIGNEXEMPEL ”Siljans bryggor”
Siljans vatten är en mycket viktig del i vad lokalbefolkningen anser som del av “Dala-känslan”. Idag nyttjas vattnet relativt lite. Siljan är en lugn sjö med oändliga möjligheter som kan gynna både turister och lokalbefolkning. Siljans bryggor Vår idé är ett koncept där sjön blir en attraktion i sig, i något som vi kallar “Siljans bryggor”. Rättvik har redan sin långbrygga, som är ett viktigt tecken för orten. Tanken är att bryggorna blir ett signum för hela Siljan, utan att kopiera Rättviks brygga. Alla bryggor är unika och ett resmål I sig. Dessa ska dessutom uppmuntra till en rörelse i siljanregionen. Bryggan kan dessutom vara placerad på mark, som utsiktsplatå i ett vackert område, med bländande utsikt, som det finns gott om I trakten. Designexempel kommer senare i presentationen. Långbryggan i Rättvik

34 DESIGNELEMENT Utsiktsbryggor
För att tillgängliggöra Siljans makalösa natur kan en serie av ”utsiktsbryggor” placeras där naturen är som vackrast. På vissa platser handlar det bara om att skapa utrymme för att stanna till invid vägen, men även helt nya platser kan lyftas fram och bli nya målpunkter där naturen är som mest Dalarna. I skissen används verktygslådans fria staplade träelement för att skapa en slät brygga över stock och sten som ta besökaren genom skogen, fram till skogsbrynet och utsikten. När naturplatserna har valts ut bör lägesspecifik design studeras för lyfter fram platsens unika kvalitéer likt flera lyckade exempel från Norge t.ex. Stegastein. Några förslag på placeringar Från vänster: Holen, Fryksås, Siljansnäs mm Inspiration; Stegastein, Norge

35 ANALYS – ORSA styrkor, svagheter och möjligheter
Vacker vildmark Växande besöksnäring med björnparken och Grönklitt Stark gemenskap/sammanhållning i bygden Attraktiva naturnära boendemiljöer mm Svagheter: Oatttraktiv entré Svag identitet i tätbygden med en gles och splittrad stadskärna Brist på arbetsplatser Tätorten ligger utanför flödet till Grönklitt Möjligheter: Attraktiv småstad Förtäta gaturum för sammanhållen stadskärna Addera mötesplatser i centrum t.ex. lekplats, tillfälliga trädgårdar, skatepark och marknadsplats Utveckla besöksnäringen Addera aktivitet i linje med natur och friluftsliv Utveckla/utöka vattennära besöksboende Fånga flödet till Grönklitt Skyltsystem för service Synlig stadskärna osv

36 DESIGNELEMENT Stugby Orsa
En del av ”Siljans bryggor” Dalagårdens klassiska täta gruppering av fristående hus runt en fyrkantig gård kan användas i samtida stadsförtätning. Det kan också användas som en igenkännbar ikon i helt nya sammanhang. Den ”flytande stugbyn” är ett förslag på hur Orsa kan aktivera sin vattenkontakt ytterligare. Hyrbara stugor kan kompletteras med servicebodar för båttrafik på Siljan och bastubodar. Förslag på placeringar av stugbyn:

37 DESIGNELEMENT Rondellen i Orsa
Tradition i ny tappning Rondellutsmyckning inspirerad av belysningsarmaturen och symbolvärdet kring den. LEDstrålkastare lyser upp mot reflektorer som kastar ut ljuset mot körbanan för ett bra ljus för trafikikanterna i rondellen. LED är en effektiv belysning genom sin låga energiförbrukning. På den stora ringen sitter ljusarmaturer som projecerar mönster på den välvda innerytan. Mönster skall varieras och skapa en livfull och unik rondell som bara finns i Orsa.

38 DESIGNELEMENT Rondellen i Orsa

39 DESIGNELEMENT Rondellen i Orsa

40 DESIGNELEMENT Järnvägsgatan i Orsa
Raster förtätar gatubilden Järnvägsgatan har förlorat sin karraktär av stadsgata. Gaturummet behöver få ett tydligare gaturum med bebyggelse längs gatans båda sidor. Höjden på bostadshuset längs gatans västra trottoar och den helt öppna östsidan skapar en ogästvänlig och ospännande gatusträcka i Orsas absoluta centrum. Raster i form av staket i varierade höjder ger en förtätning och omväxling av gaturummet, på så sätt förvandlas Järnvägsgatan till en mer stadslik gata. Behovet av nya bostäder i Orsa centrum verkar vara litet, då Orsa kommuns kan erbjuda vackra boendemiljöer på naturnära tomter utanför tätorten. För att kunna skapa ett attraktivt gaturum utan att bebygga hela Järnvägsgatan kan man arbeta med spaljéer, små parker, parkeringsplatser skyddade av plank. Hålrum mellan byggnader kan förtätas med staket med olika raster. Förslag på placering:

41 DESIGNELEMENT Vildmarkscenter i Orsa
Entrén till Orsa stadskärna är inte representativ för Orsas levande företagsliv och rika kultur- och naturlandskap. Vi föreslår att man placerar ett Vildmarkscenter i korsningen mellan Kaplansgatan och Järnvägsgatan. Här markeras början på stadskärnan med husvolymer som kombinerar tradition och samtid. Mellan byggnadsvolymerna föreslås lekplatser med klätterställningar som bygger på verktygslådans tolkning av knuttimring till fritt staplade träelement. På andra sidan Kaplandsgatan kan klätterställningarna återkomma som ett pärlband av fristående skulpturer och skapa en länk till Kricksjön. Förslag på placering:

42 ANALYS – MORA styrkor, svagheter och möjligheter
Vackert landskap God tillgång till sport och fritidsaktivitet Stark identitet Stort flöde av besökare/ välkänd ort Attraktiv bostadsort Handelsnod för regionens invånare mm Svagheter: Oattraktiv entré till Mora med trafiktekniska problem Dålig bytesnod tåg-buss Svag koppling mellan trafikflöde och service noder Svag koppling mellan stadscentrum och Siljan Underskott på bostäder Möjligheter: Fånga flödet till och från Sälen (förbipasserande) Orienterbarhet och info om service riktad till förbiresande Ta hand om tågresande mot sälen med en attraktiv bytesnod Utveckla besöksnäringen Paketera och kommunicera existerande utbud Addera aktivitet i linje med existerande näring Växande handelscentrum (kommunbor) Skapa fler attraktiva adresser med designsatsning i centrum Skapa större kundunderlag med utvecklad trafik- och entrénod osv

43 DESIGNELEMENT Saxviken i Mora
Saxviken Bryggpromenad - En del av ”Siljans bryggor” Saxvikens kajlinje används för att knyta samman staden och naturen med kommunikationer. Verktygslådans träraster används för att skapa ett generöst aktivitetsstråk längs viken där design, material och belysning används för att skapa en sammanhängande promenad likt en ”boardwalk”. Skyltning och platsbildningar visualiserar och underlättar redan existerande aktiviteter samtidigt som det bjuder in till ny programmering. Tex med: Kallbadhus med bastu och ”utegym” Nytt resecentum med vattenkoppling Ny gästhamn Båtklubb Handelsbodar Pircafé med skridskouthyrning och trappor ner till vattnet Vindskydd och utsiktsplatser Trappor ner mot vattnet (kan användas som läktare till flytande scen) .

44 DESIGNELEMENT Saxviken i Mora
Saxviken Bryggpromenad - En del av ”Siljans bryggor” Bryggans plankmönster kan användas för att skapa tredimensionella objekt för att tillhandahålla olika funktioner som bänkar, vindskydd, paviljonger och handelsbodar.

45 DESIGNELEMENT Saxviken i Mora
Centrums förlängning - Pir För att stärka den visuella kopplingen mellan Moras stadskärna och Siljans vatten bör existerande siktlinjer öppnas upp och förlängas. I linje med det arbete som redan har påbörjats föreslås parken mellan Hamngatan och Köpmannagatan rensas ytterligare för att markera det centrumnära läget. Med lågt hållen vegetation, nya belysningsarmaturer och generösa passager över väg- och spårområde med markbehandling som knyter samman kajen med Hamngatans och Köpmannagatans gångstråk upprättas en visuell kontakt över Strandgatan. I Köpmannagatans förlängning förelås en pir som förlänger gatan långt ut i Siljan. Den raka siktlinjen som betonas med kontinuerligt ljusband blir en stark länk mellan centrum och vattenrummet.

46 DESIGNELEMENT Gesunda
Ziplinetorn Skissförslag på ett ziplinetorn som skulle kunna placeras på Gesundaberget i Mora. Tornet bygger på verktygslådans tolkning av knuttimring till fritt staplade träelement.

47 SILJAN STORIES Vi får följa tre sällskap genom Orsa och Mora, där Verktygslådans element är representerade på upprepade ställen, för att visualisera känslan av Framtidens Siljan. Besökarupplevelserna i Siljan är baserade på: FRIHET – Vildmark, Natur… TRADITION – Kultur, Historik… ANDRENALIN – Sport, Fysisk aktivitet, zipline… LIVETS GODA – Äta Njuta / restaurant… Story 1 Småbarnsfamiljen de Vries, Holland Syfte: visa Verktygslådan + Destinationsdesign + ”Siljans bryggor” , Orsa Story 2 Lasse & Louise, medelålders par Syfte: Visa visa Verktygslådan + Destinationsdesign + ”Siljans bryggor”, Mora Story 3 Fabian, Wille och Marcus, 18 år Syfte: Visa olika upplevelsemöjligheter, enligt de 4 typerna

48 FAMILJEN DE VRIES, HOLLAND
Story 1 Syfte: Visa Toolbox + Destinationsdesign Orsa och ”Siljans bryggor”, Orsa Småbarnsfamiljen från Holland, Vintersemester i Orsa. Grietje och Bernhard, barnen Pieter och Marretje, Holland Den holländska familjen åker bil till Orsa. Två barn Marretje, 5 och Pieter 7 år. De har aldrig varit i Sverige, men har blivit rekommenderade av vänner som varit där att om man ska på semester till Sverige så är det Siljan som gäller - där finns allt. Och för barnen är Orsa lämpligaste alternativet. De har också en stark önskan från sina barn att se isbjörnar, så det passar på att åka på vintersemester till Orsa. Familjen har bestämt sig för att bo i ”Stugbyn på vattnet”, och de är tacksamma för det prisvärda men unika boendet – där de slipper trånga stugor med våningssängar, som de har hört är vanligt boende i Sverige.

49 FAMILJEN DE VRIES, HOLLAND
I hyrbilen på väg från flygplatsen… ”Orsa!!! Mamma, nu är vi framme!”, Pieter är exalterad…

50 FAMILJEN DE VRIES, HOLLAND
”Ser ni, ljuset ändrar färg!”, säger mamma Grietje.

51 FAMILJEN DE VRIES, HOLLAND
”Vad vackert, nu byter det färg igen! Jag tror mönstret är typsikt för trakten”, säger Bernhard

52 FAMILJEN DE VRIES, HOLLAND
I stugbyn på Orsasjön…”Vilka fina stugor” säger Bernhard. Gretje håller med. ”Vi borde åka hit i sommar också, tänk att ta ett morgondopp det första man gör…”. Bernard svarar: ”Ja men nu kan vi åka skridskor utanför dörren!”

53 FAMILJEN DE VRIES, HOLLAND
I björnparken i Grönklitt ser familjen isbjörnarna… ”Jag vill se björnar!” säger Pieter.”Men titta, där är en isbjörn med sina ungar!!” utbrister Gretje.

54 FAMILJEN DE VRIES, HOLLAND
Eftermiddagen spenderar familjen nere i centrum, där de besöker Vildmarkscenter, men först blir det lite lek…

55 ARMANDO OCH LUCIANA, MILANO
Story 2 Syfte: Visa Verktygslådan + Destinationsdesign + ”Siljans bryggor”, Mora Italienskt medelålders par. Weekend i Mora med omnejd. Armando & Lucia, Milano Armando och Luciana flyr det novembergrå stadslivet i Milano för en weekend i Siljan. De är intresserade av mat, shopping, och vacker natur. De har upptäckt sajten där de kan boka upplevelser, och bokar kvällen innan avresa en tur till en av utsiktsbryggorna.

56 ARMANDO OCH LUCIANA, MILANO
Armando och Luciana anländer tidigt med taxi från flygplatsen… ”Que bello!” , säger Armando. ”Jag längtar efter att få komma ut i naturen!” , säger Luciana…

57 ARMANDO OCH LUCIANA, MILANO
Armando och Luciana tar en busstur till en av utsiktsbryggorna. ”Vilket vackert landskap!”, säger Luciana. ”Ja, det här var precis vad jag behövde” säger Armando.

58 ARMANDO OCH LUCIANA, MILANO
Paret flanerar i centrum… ”Ska vi shoppa lite?”, säger Armando. ”Ja!”, säger Luciana. ”Men först vill jag äta… Vi kan se på skylten vart vi kan hitta en restaurang…”

59 ARMANDO OCH LUCIANA, MILANO
Armando och Luciana tar en kvällspromenad… De följer Köpmannagatan som via en pir leder ända ut på sjön.

60 ARMANDO OCH LUCIANA, MILANO
Paret fortsätter sin promenad längs bryggpromenaden… De blickar ut mot restaurangen ute på piren, ”Där kan vi äta imorgon!” säger Armando.

61 ANNA, STINA, FABIAN & WILLE, UPPSALA
Story 3 Syfte: Visa olika upplevelsemöjligheter Siljan, enligt de 4 typerna Kompisgäng i 20-årsåldern. Sommarsemester i Mora, Gesunda Anna, Stina, Fabian och Wille, Uppsala Kompisgänget beger sig till Mora för att cykla downhill i Gesunda där man kan åka lift upp för backen för att sedan cykla nedför berget på branta stigar. De har kollat in hemsidan där de har köpt liftkort, och ser fram emot att boka in fler aktvieter under veckans lopp - de hittade flera saker som de tyckte lät kul. De är intresserade av att göra äventyrliga saker, men även att njuta av livets goda. Wille jobbar som kock och vill gärna prova på att lära sig någon typisk maträtt för trakten.

62 ANNA, STINA, FABIAN & WILLE, UPPSALA
På tåget upp kollar de in hemsidan igen… ”Titta, man kan bada badtunna vid våran stuga!” säger Fabian. ”Sweet” säger Stina. ”Boka direkt!”

63 ANNA, STINA, FABIAN & WILLE, UPPSALA
På bussen till Gesunda…”Där är berget!” säger Wille. ”Perfekt! Ska bli så kul att ge sig ut i backen” säger Anna.

64 ANNA, STINA, FABIAN & WILLE, UPPSALA
Uppe på toppen… Stina testar zipline. ”Kolla Wille, det där måste vi prova imorgon!”

65 ANNA, STINA, FABIAN & WILLE, UPPSALA
”Ska vi dra till Toppstugan för lunch?” säger Fabian.

66 ANNA, STINA, FABIAN & WILLE, UPPSALA
”Skål för bra åkning idag!”, säger Stina. Wille säger: ”Anna vill du prova baka tultbröd med mig imorgon?”. ”Ja, det kan jag göra! Sen kör vi zip-line på eftermiddagen!”

67 PRIORITERINGSPLAN Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Förslag ges nedan på hur åtgärderna kan prioriteras ut ifrån tids- och ekonomiskt perpektiv; vad som kan göras nu direkt och vad som kan växa fram över längre tid. Vi tror att det är viktigt att utveckla eventuell produktion i diskussion med det lokala näringslivet, där detaljer i utformningen kan justeras för att passa lokal industri och för att ta tillvara kunskap och traditioner på plats. Nivå 1 Designstrategi och upplevelsepaketering Skyltsystem Grafisk profil Färgkoder Materialförslag Nivå 2 Belysningsarmaturer Arktitektoniska åtgärder som rasteranvändning Rondellutsmyckning / landmärken Utsiktbryggor / rastplatser Nivå 3 Större satsningar såsom tex: Bryggpromenad (Mora) Pir (Mora) Vildmarkscentrum (Orsa) Stugby på vattnet (Orsa) osv

68 LundbergDesign // Berg Arkitektkontor // Ogilvy Destination
TACK! LundbergDesign // Berg Arkitektkontor // Ogilvy Destination


Ladda ner ppt "Utveckling av Framtidens Siljan med fokus på Mora och Orsa Kommun"

Liknande presentationer


Google-annonser