Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkan vilka är våra utmaningar? 27 september 2007 www.ltu.se/samverkan Samverkan vilka är våra utmaningar? 27 september 2007 www.ltu.se/samverkan Open.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkan vilka är våra utmaningar? 27 september 2007 www.ltu.se/samverkan Samverkan vilka är våra utmaningar? 27 september 2007 www.ltu.se/samverkan Open."— Presentationens avskrift:

1 Samverkan vilka är våra utmaningar? 27 september 2007 www.ltu.se/samverkan Samverkan vilka är våra utmaningar? 27 september 2007 www.ltu.se/samverkan Open Space Seminariepass 1

2 Sempass 1 1. Samverkan: mindre/mellanstora företag och studenter/universitet Branschvisa minimässor (studenter - mindre/mellanstora företag) Mentorsföretag/mentorer (hela studietider även på gymnasienivå) Priodisk - skola, näringsliv Samverkan på individnivå Bryta strukturer inom skola/universitet för näringslivspåverkan på innehållet

3 Sempass 1 2. Vilken nytta kan företagen ha av att samarbeta med förskola/skola? Varför har inga företagare valt att diskutera denna fråga? Endast skolfolk som varit delaktiga i denna frågeställning?.… men såhär tänkte vi Återväxt i form av arbetskraft/entreprenörer Ungdomar kan utgöra testgrupper/produktutvecklare! PR - publicitet i tidningar/massmedia Gratis arbetskraft? Måste skolan tänka om? Har vi ”missbrukat” prao o.d?

4 Sempass 1 3. Hur skapar vi meningsfull samverkan där nyfikenhet och kreativitet utvecklas och tas tillvara? Möjligheter utan begränsningar Meningsfull praktik, få en utmaning att bita i som kräver eget tänk Mod och tillit Att få ha vilka frågor man vill Inte för mycket fokus på rätt eller fel Entreprenörs-”kurs” från lågstadiet till gymnasienivå Lärobokens makt Rädslor

5 Sempass 1 4. Hur och var knyts och utförs samverkan mellan skolan och omvärld/näringsliv rent konkret/praktiskt? En ledare (rektor) som tror på dig och en röd tråd och gemensam vision. Den här visionen har vi, om du inte är med måste vi hjälpas åt att hitta rätt väg, eller måste du hitta nytt jobb. Lägg alla mål på bordet så inser du att målen tangerar varandra i många ämnen. Då inser man att man kan gå ut i samhället och bland företagare, och ändå ge barn och ungdomar var de behöver. Gemensam plattform: Små företagare har heller inte råd att gå ifrån för att komma till skolan. Sök bidrag! Virtuella nätverk Vi vet inte vad vi möter om två eller fem år. FORTS nästa sida

6 Sempass 1 4. Hur och var knyts och utförs samverkan mellan skolan och omvärld/näringsliv rent konkret/praktiskt? Börja på föräldramöte: se vilka företag du har bland föräldrar. Ta fram problem bland barn och låt dem lösa dem. Låt dem misslyckas. Varför gick det dåligt/bra? Elevernas egenintresse spånar du vidare på. Vi måste hitta kanaler åt eleverna att komma ut med sina idéer. Näringslivet måste berätta för barnen vad de behöver för att kunna jobba på deras företag. Hur ser klassrummet ut i förhållande till företagarrummet? Man behöver inte bli företagare, du kanske kan försörja dig inom äldrevård, vård eller andra arbetsplatser.

7 Sempass 1 5. Behöver skolan ha kontakter med arbetsplatsen? Scanna av! BaslägerReflektion ”Tag-kontakt-verktyg” Förhållningssätt

8 Sempass 1 6. Gruvan? Samhället beredd? Hur kommer skolan med i planeringen? Gemensam strategi för Pajala Skapa politisk enighet Involvera många aktörer Tänk globalt (bl.a. Arbetskraft) Samla kloka erfarenheter ex. Orsa Involvera hela samhället ”Skolan” tar initiativet

9 Sempass 1 7. Hur mötas på ett bra sätt? Skola och näringsliv. Ingen grupp formerades

10 Sempass 1 8. Hur identifiera gemensamma utmaningar att samverka kring? Få andras synvinklar Olika erbjudanden för olika deltagare: –Kompetensutveckling och gratis marknadsföring för företagare, anställda –Praktik, exjobb, arbete eller nyföretag för studenter, elever Olika kanaler för olika deltagare: –Företagare: branschorganisation, vuxenutbildning (universitet hakar på) –Studenter: kurser, frivilligpraktik, sommarkontor… Meningsfullt, annars inget intresse Company matchmaking -> ”Need Matchmaking” Hur fixar vi tillsammans? Nu är det många som fixar: kommun, skola, branschorganisation, företagare… Vem balanserar aktörernas samverkan? Alla har olika intressen? Ha nytta av varandra, inte utnyttja.

11 Samverkan vilka är våra utmaningar? 27 september 2007 Open Space Seminariepass 2

12 Sempass 2 1. Samverkan som win-win process Inte bara pengar Synliggör ”vinst” Språket viktigt Inte ”underdogga”

13 Sempass 2 2. Hur veta VAD ungdomarna vill - deras passion! 1.Tillfråga ungdomar 2.Flexiblare organisation/struktur anpassa kursplaner etc. 3.Ändrat/utvecklat förhållningssätt hos pedagoger. 4.Skapa vardagliga samtal. Dialog om vilja/passion/mål. 5.Utveckla lärorollen -> coachingroll 6.Samsyn - kunskapssyn -uppdraget 7.Pedagoger måste våga ”utmana” ungdomen. 8.Inleda (tidigt) ”viljeprocesser” hos de små barnen så att de kan uttala viljan/passionen. 9.Flexiblare/lösare plan av ”praktiktid” hos företagare. 10.Våga som pedagog lära av andra, även eleverna, andra pedagoger, näringsliv.

14 Sempass 2 3. Hur kan man samverka med en pessimist? Någon man behöver men som inte tror på din id é Tro på sin id é !!! Ta till sig kritik och anpassa sin id é till en viss gr ä ns. What can I do for You? Leta andra v ä gar. Ett Nej är början till ett Ja. Uthållighet Förhandla Nya kontakter/nytt perspektiv Ständigt utveckla sin id é St å ut med os ä kerhet

15 Sempass 2 4. Hur skapar vi mötesplatser där utbildning, näringsliv och universitet möts? Mindre prat, mer verkstad Visa branschråd (eller motsvarande) Konkreta behov. Få ut resultat av mötet. Beslutsfattare måste vara med. Skolan bjuder in. Koordinator

16 Sempass 2 5. Hur kan skola och universitet hjälpa till att starta reella företag? Hur starta reella företag? (med skolans hjälp) Skicka med ansökan om FA-skatt tillsammans med utbildningskatalogen Inför lärare Företagslots på universitetet Moget Företagande Ett slags ”UF” på grundskola, gymnasie och universitet

17 Sempass 2 Plattform 6. Hur få samsyn? Verka? Skola - samhälle Framtid Flexibel Ingen grupp formerades

18 Sempass 2 7. Hur påverka/förändra attityder till samverkan? FÖRHÅLLNINGSSÄTT Träna att se individ grupp Våga möta varandra över gränser –Se utbyte, ”nytta” –Göra tillsammans Strukturer - Individ + Grupp Inse Mötas Göra Samverka

19 Sempass 2 8. Hur ger vi barn/elever möjligheter att bli delaktiga i samhället? OBS! Vi saknade företagens tankar i denna fråga. Lyssna på barnen/eleverna Ta tillvara på det de säger Meningsfulla uppgifter och frågeställningar Förskolan/skolan ska bli bättre på att synliggöra verksamheten Skapa gemensamma forum med näringslivet, politiker och universitet. HUR syns barnens medverkan, tankar och id é er i det som h ä nder i staden?

20 Samverkan vilka är våra utmaningar? 27 september 2007 Open Space Seminariepass 3

21 Sempass 3 1. Vem tjänar vad på samverkan? Inga anteckningar

22 Sempass 3 2. Hur ska vi kunna bryta konflikten mellan att uppnå skolans kursmål och ambitioner att verka i ett näringslivssammanhang så mycket som möjligt? Inga anteckningar

23 Sempass 3 3. Vad finns det för goda exempel på när samverkan fungerat bra? Delaktighet i/med arkitekter m.fl. i ett byggprojekt. Sätta avtryck - lämna gåva i form av konstnärlig utsmyckning Som företagare ta emot kandidater/personer som gör exjobb. Win-win

24 Sempass 3 4. Hur blir vi (studenter) rika på era erfarenheter? Ge så får du! Vad händer i mitt intresseområde? Fråga! (Alla vill berätta!) Scrap book Improvisera

25 Sempass 3 5. Manligt/kvinnlig syn på samverkan? Manliga strukturer styr kriterier för samverkan ”Manligt” = Resultatorientering Formellt ”Kvinnligt” = ProcessorienteringInformellt Viktigt att vara medveten om detta: Företag - mest manligt Skola - mest kvinnligt Universitet - blandat men mest manligtvara

26 Sempass 3 6. Vad händer med lärprocesser? Lärarrollen - företagarrollen Inga anteckningar

27 Sempass 3 7. Hur utbilda för egen försörjning? Leva sin dröm… Bra självkänsla, självförtroende Att blir lyssnad på Välkomnande Tron på människan Att skapa meningsfulla sammanhang Vara nyfiken Inspirera!!! Reflektera

28 Sempass 3 8. Vilka forum? - att mötas En utgångspunkt Karriärcentrum RUC Samverkan - Näringsliv? - Kommuner? - Lärosätten?

29 Sempass 3 9. Om man identifierat en gemensam utmaning - hur kan olika utbildningsaktörer ge samverkansaktörerna coaching och anpassad kunskap? Inga anteckningar


Ladda ner ppt "Samverkan vilka är våra utmaningar? 27 september 2007 www.ltu.se/samverkan Samverkan vilka är våra utmaningar? 27 september 2007 www.ltu.se/samverkan Open."

Liknande presentationer


Google-annonser