Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Termoventiler AB T SB Kulvertladdning till slavtank med solslinga Returladdning till huvudtank med extra pump Panncentral Boningshus Huvudtank Panna Slavtank.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Termoventiler AB T SB Kulvertladdning till slavtank med solslinga Returladdning till huvudtank med extra pump Panncentral Boningshus Huvudtank Panna Slavtank."— Presentationens avskrift:

1 Termoventiler AB T SB Kulvertladdning till slavtank med solslinga Returladdning till huvudtank med extra pump Panncentral Boningshus Huvudtank Panna Slavtank THTH Laddomat 21 T ST Laddomat 3110 Radiator Vedpanna kopplas till… Exp. kärl …en ackumulator- tank med… Reglercentralen Laddomat 3110… …startar och stoppar kulvertpumpen P L …Laddomat 21 Bild 1 Systemlösning 883106 Solfångare används de dagar då solen skiner… …för att värma upp slavtanken… Kulvert PLPL PRPR …och returpumpen P R kan lagra solvärme i huvudtanken så här funkar det..! Elpatron Dubbelbackventil, DBV, mot självcirkulation

2 Termoventiler AB Panncentral Boningshus Huvudtank Panna Slavtank Exp.kärl THTH T SB Laddomat 21 T ST Laddomat 3110 Kulvert- pump Pannan och… Värmen från förra eldningen är slut. …tankarna är kalla och orsakar inga förluster Radiator Elpatron Elpatronen värmer toppen av tanken… Bild 2 … tillräckligt för att ge varmvatten... …och värme Kulvert PLPL PRPR Laddomat Kulvertstyrning med solslinga Det är dags att börja elda !

3 Termoventiler AB Panncentral Boningshus Huvudtank Panna Slavtank Exp. kärl THTH T SB Laddomat 21 T ST Elpatron Laddomat 3110 Pannan börjar eldas… …och blir varmare och varmare Radiator Bild 3 Kulvert PLPL PRPR Laddomat Kulvertstyrning med solslinga

4 Termoventiler AB Panncentral Boningshus HuvudtankSlavtank THTH T SB Laddomat 21 T ST Laddomat 3110 Panna Rökrörs- termostaten blir varm... Den inbyggda backventilen…...hålls stängd av pumpflödet Det hindrar kylning av pannan under uppstarteldningen …vattnet börjar cirkulera internt i pannan …och startar pumpen… Radiator Exp. kärl Elpatron Bild 4 Kulvert PLPL PRPR Laddomat Kulvertstyrning med solslinga

5 Termoventiler AB Panncentral Boningshus HuvudtankSlavtank THTH T SB Laddomat 21 T ST Laddomat 3110 Panna Tanken laddas med hett vatten ….och pannan kyls med förvärmt vatten Radiator Exp. kärl Elpatron Bild 5 Kulvert PLPL PRPR Laddomat Kulvertstyrning med solslinga

6 Termoventiler AB Panncentral Boningshus Huvudtank Panna Slavtank Exp. kärl THTH T SB Laddomat 21 T ST Laddomat 3110 …som då startar kulvertpumpen P L …blir termostat T H varm… Radiator Efter en stunds laddning… Elpatron Bild 6 Kulvert PLPL PRPR Laddomat Kulvertstyrning med solslinga

7 Termoventiler AB Panncentral Boningshus Huvudtank Panna Slavtank Exp. kärl THTH T SB Laddomat 21 T ST Laddomat 3110 Hetvatten matas från tanktoppen… Radiator Elpatron Bild 7 Kulvert PLPL PRPR Laddomat Kulvertstyrning med solslinga

8 Termoventiler AB Panncentral Boningshus Huvudtank Panna Slavtank Exp.kärl THTH T SB Laddomat 21 T ST Laddomat 3110 När T SB blivit varm… …stoppas kulvertpumpen P L och flödet mellan husen avstannar Radiator Elpatron Bild 8 Kulvert Slavtanken fylls på med hett vatten… PLPL PRPR Laddomat Kulvertstyrning med solslinga

9 Termoventiler AB Panncentral Boningshus Huvudtank Panna Slavtank Exp.kärl THTH T SB Laddomat 21 T ST Laddomat 3110 Boningshusets radiatorsystem förbrukar värme… …samtidigt som pannan laddar tanken full. Efter det avslutas eldningen Radiator Bild 9 Kulvert PLPL PRPR Elpatron Laddomat Kulvertstyrning med solslinga

10 Termoventiler AB Panncentral Boningshus Huvudtank Panna Slavtank Exp.kärl THTH T SB Laddomat 21 T ST Laddomat 3110 När T ST blir kall Startar kulvert- pumpen P L igen Och varmt vatten fyller slavtanken igen… Radiator Elpatron Bild 10 Kulvert Slavtanken töms efterhand som huset förbrukar värmen PLPL PRPR Laddomat Kulvertstyrning med solslinga

11 Termoventiler AB Panncentral Boningshus Huvudtank Panna Slavtank Exp.kärl THTH T SB Laddomat 21 T ST Laddomat 3110 Fyllningarna av slavtanken upprepas tills huvudtanken är helt tom …då blir T H kall… …och stoppar kulvertpumpen P L Radiator Elpatron Bild 11 Kulvert PLPL PRPR Laddomat Kulvertstyrning med solslinga

12 Termoventiler AB Panncentral Boningshus Huvudtank Panna Slavtank THTH T SB Laddomat 21 T ST Laddomat 3110 När värmen är slut i tankarna och både T H och T ST är kalla, startas tillskottsvärmen = Elpatronen, automatiskt. Radiator Elpatronen värmer endast översta delen av slavtanken = MINIMALA förluster Det är dags att börja elda i pannan igen ! Exp. kärl Elpatron Bild 12 PLPL PRPR Radiatorsystemet förbrukar den värme som är kvar, tills T ST blir kall Laddomat Kulvertstyrning med solslinga

13 Termoventiler AB Panncentral Boningshus Huvudtank Panna Slavtank Exp. kärl THTH T SB Laddomat 21 T ST Elpatron Laddomat 3110 Kulvert Radiator Bild 13 Laddomat Kulvertstyrning med solslinga Solfångare PLPL PRPR De dagar solen värmer solfångaren… …eller ifrån huvudtanken om den är laddad. …värms botten av slavtanken Efter ett tag är hela tanken uppvärmd…..och det behövs ingen tillskottsvärme, varken från elpatronen… SOLFÅNGAR- ANLÄGGNINGEN

14 Termoventiler AB Panncentral Boningshus Huvudtank Panna Slavtank Exp-kärl THTH T SB Laddomat 21 T ST Elpatron Laddomat 3110 Kulvert- pump Kulvert Radiator Bild 14 Solfångare PLPL PRPR Om solslingan värmer upp slavtanken så varmt det går… T RL …blir termostaten T RL varm… …som börjar föra över hett vatten från slavtanken till huvudtankens topp. …och startar returpumpen P R … Laddomat Kulvertstyrning med solslinga

15 Termoventiler AB Panncentral Boningshus Huvudtank Panna Slavtank Exp-kärl THTH T SB Laddomat 21 T ST Elpatron Laddomat 3110 Kulvert Radiator Bild 15 Solfångare PLPL PRPR Om värmebehovet blir större i husets radiatorsystem… …än vad solfångaranläggningen klarar av att tillföra… …börjar kulvertpumpen P L föra tillbaks värmen från huvudtanken Laddomat Kulvertstyrning med solslinga

16 Termoventiler AB Panncentral Boningshus Huvudtank Panna Slavtank Exp-kärl THTH T SB Laddomat 21 T ST Elpatron Laddomat 3110 Kulvert Radiator Bild 16 Solfångare PLPL PRPR När även den tillförda värmen tagit slut… …eller solslingan värmer tillräckligt för att täcka behovet av värme… Laddomat Kulvertstyrning med solslinga …så startar elpatronen. Det är dags att börja elda igen! …och det varken finns någon mer lagrad värme i huvudtanken…


Ladda ner ppt "Termoventiler AB T SB Kulvertladdning till slavtank med solslinga Returladdning till huvudtank med extra pump Panncentral Boningshus Huvudtank Panna Slavtank."

Liknande presentationer


Google-annonser