Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Systemlösning Bild 1 så här funkar det..!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Systemlösning Bild 1 så här funkar det..!"— Presentationens avskrift:

1 Systemlösning 883106 Bild 1 så här funkar det..!
Kulvertladdning till slavtank med solslinga Returladdning till huvudtank med extra pump Solfångare används de dagar då solen skiner… Reglercentralen Laddomat 3110… Panncentral TH …startar och stoppar kulvertpumpen PL Vedpanna kopplas till… Laddomat 3110 Boningshus …en ackumulator- tank med… Radiator så här funkar det..! TST Elpatron Exp. kärl TSB …och returpumpen PR kan lagra solvärme i huvudtanken Laddomat 21 …för att värma upp slavtanken… Panna Huvudtank Slavtank …Laddomat 21 PL Kulvert PR Dubbelbackventil, DBV, mot självcirkulation

2 Laddomat Kulvertstyrning med solslinga
Bild 2 Panncentral … tillräckligt för att ge varmvatten... TH Elpatronen värmer toppen av tanken… Laddomat 3110 Boningshus …och värme Radiator TST Värmen från förra eldningen är slut. Elpatron Det är dags att börja elda ! Exp.kärl …tankarna är kalla och orsakar inga förluster TSB Laddomat 21 Pannan och… Panna Huvudtank Slavtank Kulvert- pump PR PL Kulvert

3 Laddomat Kulvertstyrning med solslinga
Bild 3 Panncentral TH Laddomat 3110 Boningshus Pannan börjar eldas… Radiator TST Elpatron Exp. kärl …och blir varmare och varmare TSB Laddomat 21 Panna Huvudtank Slavtank Kulvert PR PL

4 Laddomat Kulvertstyrning med solslinga
Bild 4 Panncentral Rökrörs-termostaten blir varm... TH Laddomat 3110 Boningshus Den inbyggda backventilen… Radiator TST ...hålls stängd av pumpflödet Elpatron …och startar pumpen… Exp. kärl Det hindrar kylning av pannan under uppstarteldningen TSB Laddomat 21 Panna Huvudtank Slavtank …vattnet börjar cirkulera internt i pannan PL Kulvert PR

5 Laddomat Kulvertstyrning med solslinga
Bild 5 Tanken laddas med hett vatten Panncentral TH Laddomat 3110 Boningshus Radiator TST Elpatron Exp. kärl TSB Laddomat 21 Panna ….och pannan kyls med förvärmt vatten Huvudtank Slavtank PL Kulvert PR

6 Laddomat Kulvertstyrning med solslinga
Bild 6 Panncentral Efter en stunds laddning… …blir termostat TH varm… TH Laddomat 3110 Boningshus Radiator …som då startar kulvertpumpen PL TST Elpatron Exp. kärl TSB Laddomat 21 Panna Huvudtank Slavtank PR PL Kulvert

7 Laddomat Kulvertstyrning med solslinga
Bild 7 Hetvatten matas från tanktoppen… Panncentral TH Laddomat 3110 Boningshus Radiator TST Elpatron Exp. kärl TSB Laddomat 21 Panna Huvudtank Slavtank PR PL Kulvert

8 Laddomat Kulvertstyrning med solslinga
Bild 8 Panncentral TH Slavtanken fylls på med hett vatten… Laddomat 3110 Boningshus Radiator TST När TSB blivit varm… Elpatron Exp.kärl …stoppas kulvertpumpen PL och flödet mellan husen avstannar TSB Laddomat 21 Panna Huvudtank Slavtank PR PL Kulvert

9 Laddomat Kulvertstyrning med solslinga
Bild 9 Boningshusets radiatorsystem förbrukar värme… Panncentral TH …samtidigt som pannan laddar tanken full. Laddomat 3110 Boningshus Radiator Efter det avslutas eldningen TST Elpatron Exp.kärl TSB Laddomat 21 Panna Huvudtank Slavtank Kulvert PR PL

10 Laddomat Kulvertstyrning med solslinga
Bild 10 Panncentral Slavtanken töms efterhand som huset förbrukar värmen Och varmt vatten fyller slavtanken igen… TH Laddomat 3110 Boningshus När TST blir kall Radiator Startar kulvert- pumpen PL igen TST Elpatron Exp.kärl TSB Laddomat 21 Panna Huvudtank Slavtank PL Kulvert PR

11 Laddomat Kulvertstyrning med solslinga
Bild 11 Fyllningarna av slavtanken upprepas tills huvudtanken är helt tom Panncentral TH Laddomat 3110 Boningshus …då blir TH kall… Radiator TST …och stoppar kulvertpumpen PL Elpatron Exp.kärl TSB Laddomat 21 Panna Huvudtank Slavtank PR PL Kulvert

12 Laddomat Kulvertstyrning med solslinga
Bild 12 När värmen är slut i tankarna och både TH och TST är kalla, startas tillskottsvärmen = Elpatronen, automatiskt. Panncentral Radiatorsystemet förbrukar den värme som är kvar, tills TST blir kall TH Laddomat 3110 Boningshus Elpatronen värmer endast översta delen av slavtanken = MINIMALA förluster Radiator TST Elpatron Exp. kärl Det är dags att börja elda i pannan igen ! TSB Laddomat 21 Panna Huvudtank Slavtank PR PL

13 Laddomat Kulvertstyrning med solslinga
Bild 13 De dagar solen värmer solfångaren… SOLFÅNGAR- ANLÄGGNINGEN Solfångare Panncentral ..och det behövs ingen tillskottsvärme, varken från elpatronen… TH Laddomat 3110 Boningshus Radiator TST …eller ifrån huvudtanken om den är laddad. Elpatron Efter ett tag är hela tanken uppvärmd… Exp. kärl TSB Laddomat 21 Panna Huvudtank Slavtank …värms botten av slavtanken PL Kulvert PR

14 Laddomat Kulvertstyrning med solslinga
Bild 14 Om solslingan värmer upp slavtanken så varmt det går… Solfångare Panncentral TH Laddomat 3110 Boningshus …som börjar föra över hett vatten från slavtanken till huvudtankens topp. Radiator TST Elpatron Exp-kärl TSB TRL Laddomat 21 Panna Huvudtank Slavtank …blir termostaten TRL varm… …och startar returpumpen PR… Kulvert- pump PR PL Kulvert

15 Laddomat Kulvertstyrning med solslinga
Bild 15 Solfångare Panncentral Om värmebehovet blir större i husets radiatorsystem… TH Laddomat 3110 Boningshus Radiator TST Elpatron …än vad solfångaranläggningen klarar av att tillföra… Exp-kärl TSB Laddomat 21 Panna Huvudtank Slavtank …börjar kulvertpumpen PL föra tillbaks värmen från huvudtanken PR PL Kulvert

16 Laddomat Kulvertstyrning med solslinga
Bild 16 Solfångare Panncentral När även den tillförda värmen tagit slut… …och det varken finns någon mer lagrad värme i huvudtanken… TH Laddomat 3110 Boningshus Radiator TST Elpatron …så startar elpatronen. Exp-kärl TSB Det är dags att börja elda igen! Laddomat 21 Panna Huvudtank Slavtank …eller solslingan värmer tillräckligt för att täcka behovet av värme… Kulvert PR PL


Ladda ner ppt "Systemlösning Bild 1 så här funkar det..!"

Liknande presentationer


Google-annonser