Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvecklings- Organisationen -> -> Arbets- Organisationen Helhetsidé Vision Verksamhetsidé -> -> ? ? ? Pedagogiska verksamheten ! ! ! ->? påverkar utformningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvecklings- Organisationen -> -> Arbets- Organisationen Helhetsidé Vision Verksamhetsidé -> -> ? ? ? Pedagogiska verksamheten ! ! ! ->? påverkar utformningen."— Presentationens avskrift:

1 Utvecklings- Organisationen -> -> Arbets- Organisationen Helhetsidé Vision Verksamhetsidé -> -> ? ? ? Pedagogiska verksamheten ! ! ! ->? påverkar utformningen av ligger till grund för lärandet i stabiliserar och påverkar påverkar påverkar utformningen av <- skapar förutsättningar för -> vägleder och utvecklar Förebygger och åtgärdar störningar. Anpassar omvärlden Störningar = utvecklingsbehov Anpassar verksamheten

2 Vägledare utifrån.. Arbetsorganisationslogik resp utvecklingsorganisationslogik

3 Lärdomar från skola A Elever ”Text med instuderingsfrågor och genomgång av svar med läraren är ett effektivt sätt att lära sig.” ”Lektionerna bör vara strukturerade med en tydlig plan och angivna sidhänvisningar.” ”Regelbundna prov och diagnoser behövs.” ”Strukturerade genomgångar där jag får anteckna.” ”Nivågruppering, stöd, läxhjälp.” Tydlig planering av varje moment (Vad ska jag kunna? Hur blir jag bedömd? När sker prov?).” Hans-Åke Scherp Karlstads universitet

4 Lärdomar från skola B Elever: ”Att ta det som hänger ihop oavsett ämne ger en högre motivation som underlättar lärandet.” ”Man blir inte motiverad av att höra att något kommer på skrivningen utan man blir motiverad av att ställas inför ett problem. När man märker att man inte har tillräckliga kunskaper för att kunna lösa problemet blir man motiverad att lära sig det.” ”Om man har någon som bara matar in då är det någon som redan hittat lösningen men om man i en basgrupp försöker hitta lösningen på problem vi måste lösa och vi måste hitta informationen själva då måste jag bearbeta min hjärna för att kunna förstå det här. Jag måste kunna förklara för andra hur jag tänker och byta tankar.” ”Man kan koppla ihop sina erfarenheter med vad som står i böckerna.” ”Man behöver tänka själv.” ”Istället för att man har en lärare som står och pratar hela tiden ger man tid till diskussion, reflektion och bearbetning som gör att man lär sig bättre.” ”I basgruppen delar med sig vad man lärt sig. Kan kolla om man fattat rätt. Man lär av varandra.” ”Man har ett samarbete med lärarna.” Hans-Åke Scherp Karlstads universitet

5 Skolans uppdrag 1840 –1920 Medel Extrem förmedlingspedagogik Hård drill och disciplin Utantilläxor Mål Att fostra tålmodiga ödmjuka lydiga människor

6 Katrinelunds vision: En personlig skola med trygg atmosfär med människor som ges förutsättningar att möta framtiden med kunskaper, tillförsikt och nyfikenhet.

7 Katrinelunds pedagogiska helhetsidé Vårt arbete präglas av att: –Vi intresserar oss för och försöker förstå elevernas tänkande och förståelse. –Vi skapar intressanta lektioner genom att utmana elevernas föreställningar –Vi vågar utmana oss själva för att ständigt lära och utvecklas. –Vi utvecklar verksamheten genom forskning utifrån vårt vardagsarbete. (modell-/forskar skola)

8 Röster i skolan ”Det är så svårt att arbeta med skolutveckling eftersom vi tänker och gör så olika.” ”Det gäller att ha ryggen fri.” ”För mycket prat och för litet verkstad.”, ”Tänk att man aldrig kan få gå på djupet med en fråga.” ”Det är viktigt att skydda verksamheten från uppdragsregnet genom att hålla upp ett uppdragsparaply”. ”Det är svårt att introducera nya saker då många reagerar med motstånd utifrån känslan att det kommer något nytt som ska göras och man knappt har tid med det man redan gör. Vi är många som känner att det blir ”småduttar” av olika saker som vi inte alltid förstår syftet bakom och framförallt inget som vi efterfrågat. ” ”Tiden räcker inte till för allt som ska göras!” ”Det pedagogiska ledarskapet hinner man inte med!”

9 Teorier om lärande –Behaviorism –Konstruktivism Övergripande föreställningar om skola –Eleven som råvara –Eleven som kund –Eleven som medarbetare

10 Bygga goda relationer97% Knyta an till barnens frågor 87% Möjlighet att välja lek Ge barnen återkoppling71% Ge möjlighet att påverka innehållet 65% Utmana barnens föreställningar61% Grupparbete59% Tydlig struktur arbete/lek52% hur de på bästa sätt kan bidra till 679 förskollärares viktigaste lärdomar om hur de på bästa sätt kan bidra till barnens lärande och utveckling Hans-Åke Scherp Karlstads universitet

11 Bygga goda relationer95% Knyta an till barnens frågor85% Ge barnen återkoppling81% Tydlig struktur71% Ge möjlighet att påverka innehållet67% Knyta an till omvärldshändelser51% Utmana barnens föreställningar47% Tydliga krav och betygskriterier46% 1 460 grundskollärares viktigaste lärdomar om hur de kan bidra till elevernas lärande och utveckling Hans-Åke Scherp Karlstads universitet

12 Bygga goda relationer94% Knyta an till elevernas frågor78% Ge eleverna återkoppling76% Tydlig struktur68% Tydliga krav och betygskriterier64% Knyta an till omvärldshändelser60% Ge möjlighet att påverka innehållet57% Utmana elevernas föreställningar50% Tydliggöra kursplanemålen43% Ge möjlighet att välja arbetssätt42% Ägna tid åt repetition18% Regelbundna prov och diagnoser17% 220 gymnasielärares viktigaste lärdomar om hur de kan bidra till elevernas lärande och utveckling Hans-Åke Scherp Karlstads universitet

13 Lärdomar om hur man på bästa sätt bidrar till barns och ungdomars lärande Skolledare % Lärare % God relation95 Knyta an till barnens livsvärld och frågor9384 Utmana föreställningar8851 Ge återkoppling8377 Påverka innehållet7665 Knyta an till omvärldshändelser6843 Påverka arbetssätt6857 Tydliggöra kursplanemålen4734 Grupparbete4443 Tydlig med krav och betygskriterier4136 Tydlig struktur4166 Färdighetsträning1435 Dela upp i delmoment928 Att hålla sig i bakgrunden620 Repetition318 Regelbundna prov och diagnoser29 Enskilt arbete eller enskild lek18

14 Hans-Åke Scherp Karlstads universitet

15 Observationsstudie (Scherp, 1995) Verksamheten i 91 klasser observerades under sammanlagt 252 timmar Två procent av de frågor, som eleverna riktade till läraren utgick från egna erfarenheter som de undrade över. Sju procent av lärarnas frågor till eleverna riktade sig till och visade intresse för elevernas erfarenhetsvärld. Hans-Åke Scherp Karlstads universitet

16 Illeris (1991) Uppföljning av 271 elever 10-15 år efter avslutad skolgång Inga större skillnader vad gäller "skolkunskaper", nuvarande social ställning, yrkesval, litteraturläsning, idrottsutövande, eller kreativ verksamhet men tydliga skillnader vad gäller grundläggande förhållningssätt och värderingar. De som gått på de sk progressiva skolorna hade en ökad benägenhet att intressera sig för demokratifrågor och jämställdhet och förhöll sig mer självständigt och kritiskt i samhällsfrågor. De som gått på de progressiva skolorna var också mer positiva till sin skolgång än de som gått på de mer traditionella skolorna. Hans-Åke Scherp Karlstads universitet

17 Samvariation måluppfyllelse – lärdomar om lärande och undervisning Ingen samvariation mellan meritpoängsmåtten och konstruktivism

18 Hur förstå detta? Helhetsidéer har ingen betydelse för resultaten. En konstruktivistiskt inriktad helhetsidé har ingen betydelse för resultaten. Man har från ledningen inte prioriterat arbetet med helhetsidén. Bakgrundsfaktorer inverkar på resultaten.

19 Samvariation mellan meritvärden och lärdomar i enlighet med verksamhetsidén

20

21 Hur förstå dessa resultat? Elever i socioekonomiskt missgynnade områden har ett större behov av meningsfullhet för att ägna sig åt lärande i skolan. De är på förhand förlorare om man betonar yttre motivation i form av betyg. Elever i socioekonomiskt gynnade områden tar sig igenom skolan utan alltför stor ansträngning med stöd hemifrån. Att få så goda betyg som möjligt med så liten ansträngning som möjligt.


Ladda ner ppt "Utvecklings- Organisationen -> -> Arbets- Organisationen Helhetsidé Vision Verksamhetsidé -> -> ? ? ? Pedagogiska verksamheten ! ! ! ->? påverkar utformningen."

Liknande presentationer


Google-annonser