Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Musikens grundbegrepp och symboler

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Musikens grundbegrepp och symboler"— Presentationens avskrift:

1 Musikens grundbegrepp och symboler
En repetition av teoretiska begrepp och symboler som ska göra det lättare att förstå och att göra sig förstådd när det gäller spel, sång och musiklyssning.

2 Vad ska du kunna? Tonernas namn Noter och notsystemet
Centrala musikbegrepps betydelser Praktisk tillämpning på instrument vi arbetat med dvs. piano keyboard, gitarr, bas och trummor.

3 Våra toner Tonernas namn Toner tar vi på olika sätt med röst och instrument. Enklaste sättet att visa de toner vi använder är att visa en bild av hur de sitter på en piano.

4 De vita tangenternas heter alltså C, D, E, F, G, A och H eller B (H mer förr i Sverige B från engelskan). De svarta tangenterna har olika namn beroende på vilken ton de ersätter. Tangenten mellan C och D kallas C# (”ciss”) eller Db (”dess”) beroende på om det är C eller D som blir utbytta mot den.

5 Noter och notsystemet Noter har olika värden för att visa hur länge en ton ska låta. Kolla att du vet vad de vanligaste heter och relatera dem till fjärdedelsnoter. Vet man noters värde kan man läsa rytmen i det noterade. Kommer du ihåg när vi läste TA–A–A–A, TA–A, TA, TATE och TAVATEVE?

6 Notsystemet För att skriva ner musik använder vi oss av fem parallella linjer där vi placerar ut noter som talar om vilken ton som ska spelas och hur länge. Detta kallas notsystemet. Kan du läsa rytmen? Känner du igen den?

7 Klaver De fem raderna i notsystemet behöver en angivelse i starten som visar om det är diskant eller basstämma. Dessa ”nycklar” kallas klaver. Här en G-klav som talar om Här en F-klav som visar var tonen ettstrukna G ligger. var tonen lilla F ligger.  

8 För att förstå var tonerna hör hemma på notsystemet tittar vi på bilden nedan. Tänk på att vi här skriver noterna i G-klav som man oftast ser när de visar melodier.

9 Andra viktiga begrepp Puls, Tempo, Rytm, Melodi, Tak/taktart, Ackord,
För att kunna förstå och göra sig förstådd är det viktigt att känna sig säker på vissa grundläggande musikbegrepp. Kolla att du förstår och kan förklara vad som menas med Puls, Tempo, Rytm, Melodi, Tak/taktart, Ackord, Toner, Noter och Musikteori.

10 Några frågor på det? Kolla att du får tag på rätt papper och länkar idag Arbeta själv med det du behöver öva eller hitta någon att arbeta med som kan hjälpa och som du kan hjälpa vidare Fråga kamrater eller lärare om det är saker du inte förstår Lycka till!


Ladda ner ppt "Musikens grundbegrepp och symboler"

Liknande presentationer


Google-annonser