Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Så förbättrar vi vår konsultverksamhet!” Ett konkret exempel genomfört våren 2001 Nyckelfrågor att arbeta med: Förutsättningar; 1. Företagets historik/bakgrund.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Så förbättrar vi vår konsultverksamhet!” Ett konkret exempel genomfört våren 2001 Nyckelfrågor att arbeta med: Förutsättningar; 1. Företagets historik/bakgrund."— Presentationens avskrift:

1 ”Så förbättrar vi vår konsultverksamhet!” Ett konkret exempel genomfört våren 2001 Nyckelfrågor att arbeta med: Förutsättningar; 1. Företagets historik/bakgrund (händelser, värderingar mm som förklarar beteenden idag)….

2 Det var de här idéerna vi började med…. etablera en konsultenhet i- och för Mellansverige bredda vårt tjänsteutbud förädla och fördjupa koncept för omvärldsanalys med många fler metoder förtydliga tjänsteutbudet söka fler gemensamma kundprojekt tillämpa ryggsäcksmetoden i uppdrag förbättra rutiner och metoder för dokumentation vid systemutveckling förbättra rutiner och metoder för systemutveckling utarbeta en praktisk säljmetodik för Mellansverige aktivera konsulter i säljprocessen ………………

3 Som ni sedan rangordnade efter vikt, nöjdhet och realism…. Hur viktigt? Värdera varje uppgift på en skala 1-4 efter hur viktig du anser den vara för den övergripande uppfyllelsen av processen, där; 1 = relativt oviktig, 2 = ganska viktig, 3 = viktig, 4 = väldigt viktig 1 m 1 m 2 m 3 m 4 etablera en konsultenhet i- och för Mellansverige 2 m 1 m 2 m 3 m 4 bredda vårt tjänsteutbud 3 m 1 m 2 m 3 m 4 förädla och fördjupa koncept för omvärldsanalys med många fler metoder 4 m 1 m 2 m 3 m 4 förtydliga tjänsteutbudet 5 m 1 m 2 m 3 m 4 söka fler gemensamma kundprojekt 6 m 1 m 2 m 3 m 4 tillämpa ryggsäcksmetoden i uppdrag 7 m 1 m 2 m 3 m 4 förbättra rutiner och metoder för dokumentation vid systemutveckling 8 m 1 m 2 m 3 m 4 förbättra rutiner och metoder för systemutveckling 9 m 1 m 2 m 3 m 4 utarbeta en praktisk säljmetodik för Mellansverige 10 m 1 m 2 m 3 m 4 aktivera konsulter i säljprocessen

4 … och sorterade

5 För att orientera och navigera, tittar vi på kluster

6 …och sätter etiketter på dem

7 Det här är viktigt för alla! Mål o visioner Marknad/försäljning Marknadsföring Uppdragsstrategier Systemutveckling och metoder Konsultrollen Samverkan Lager Värde 1 2,82 to 2,89 2 2,89 to 2,96 3 2,96 to 3,03 4 3,03 to 3,10 5 3,10 to 3,17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

8 Det här är alla nöjda med! Mål o visioner Marknad/försäljning Marknadsföring Uppdragsstrategier Systemutveckling och metoder Konsultrollen Samverkan Lager Värde 1 1,60 to 1,68 2 1,68 to 1,77 3 1,77 to 1,85 4 1,85 to 1,94 5 1,94 to 2,02 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

9 Viktigt - Nöjdhet (full skala)

10 Viktigt - Nöjdhet

11 Organis konsulter - Viktigt - Web utvecklare

12 Viktigt - Org kons - Nöjdhet

13 Viktigt - Web utv - Nöjdhet

14 Viktigt - Alla - Realistiskt

15 Hur kommer vi vidare? Identifiera konkreta insatser Prioritera Utse någon som har ansvaret Bestämma en deadline

16 Vad är realistiskt att kunna genomföra? Mål o visioner Marknad/försäljning Marknadsföring Uppdragsstrategier Systemutveckling och metoder Konsultrollen Samverkan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Vilken idé är viktigast? Hur förverk- ligar vi den? Vem gör det? Tills när?

17 Viktigaste punkt/idéKonkreta åtgärder för att förverkligaAnsvarigStoppdatum ………………………….. ………………………………………. …………………… ………………… ………………………….. ………………………………………. …………………… ………………… ………………………….. ………………………………………. …………………… ………………… Identifiera, dokumentera, följa upp förslag

18 Kontexten Ett komplext, ostrukturerat problem Flera konkurrerande intressenter Tidspress Begränsningar ifråga om resor/möten Behov av ett gemensamt conceptuellt ramverk för »Planering »Strategisk »Operativ »Utvärdering »Resultatmätning »Programutvärdering

19 Syften med Concept Mapping Identifiera gemensam conceptuell ram Presentera gruppens idéer grafiskt Uppmuntra teamarbete och samförstånd i gruppen Skapa ett ramverk för planering och utvärdering Beskriva synen på prioriteringar, genomförbarhet, förändring, och status Identifera consensus och oenighet bland deltagarna Identifiera frågor som bäst lämpar sig för handling eller är mest avgörande för mätning

20 Stegen i Concept Mapping 1.Förberedelse »Fokus »Urval och deltagare »Schema och logistik 2.Generering (av idéer eller frågor) »Brainstorming »Bearbeta lämpligt antal bidrag 3.Strukturera eller organisera »Demografi (fokus på organisation och/eller personal) »Fri sortering av kort i högar »Rankning(ar)/värdering 4.Presentation (Analys) »Flerdimensionella skalor »Hierarkisk klusteranalys »Jämföra profiler »Matcha vikt och genomförbarhet (Prioriterade frågor) 5.Tolkning »Strukturerad, deltagande, intressentbaserad 6.Användning »Handlingsplan – Planering Mätning - Utvärdering

21 Matchning visar hetaste frågorna 5432 5 4 3 2 Vikt Genomförbarhet 117 112 100 99 96 95 89 87 86 57 52 51 49 47 46 41 39 38 15 Informera och utbilda allmänheten Utbilda media om ny forskning och nya läkemedel. (100) Skalan är konsekvent för alla kluster så alla axlar är jämlika. Medelvärden beräknas inom varje kluster, så gränsen är olika i varje kluster. “Go-zonen” är den fyrkant som omfattar påståenden som ligger över medel i båda variablerna. Informera allmänheten om fördelar med tidig diagnos och behandling (46)

22 Viktigaste punkt/idéKonkreta åtgärder för att förverkligaAnsvarigStoppdatum ………………………….. ………………………………………. …………………… ………………… ………………………….. ………………………………………. …………………… ………………… ………………………….. ………………………………………. …………………… ………………… Identifiera, dokumentera, följa upp förslag

23 Fördelar och Utmaningar Fördelar »Deltagande, främjar samarbete »Stödjer organisatoriskt lärande »Rigorös, väl underbyggda resultat »Snabb (2-3 v process, 4-6 h deltagartid) Utmaningar »Få rätt fokus »Bearbeta brainstormade påståenden/förslag »Svarsfrekvens, speciellt för webbaserad process »Använda resultaten effektivt

24 Metoden har många tillämpningar Planering/utvärdering av projekt Organisationsöversyn Verksamhetsplanering Förstudie eller kravspec (även IT och industri) Produktutveckling Kursplanering och läroplansarbete Identifiera centrala frågor för forskning Concept-kartan blir utgångspunkt för handling...


Ladda ner ppt "”Så förbättrar vi vår konsultverksamhet!” Ett konkret exempel genomfört våren 2001 Nyckelfrågor att arbeta med: Förutsättningar; 1. Företagets historik/bakgrund."

Liknande presentationer


Google-annonser