Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Scenarioexempel ”Översvämning i Silverån” Hur man kan använda WIS i krishanteringsarbetet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Scenarioexempel ”Översvämning i Silverån” Hur man kan använda WIS i krishanteringsarbetet."— Presentationens avskrift:

1 Scenarioexempel ”Översvämning i Silverån” Hur man kan använda WIS i krishanteringsarbetet

2 Upplysningscentral Översvämning Silverån (2012-07-01) Här hanteras själva översvämningen och arbetet med den. Delad händelse = flera aktörer deltar. Principskiss: två ”händelser” Översvämning Silverån (2012-07-01) Här hanteras frågor och svar som kommuniceras ut till allmänheten. Intern händelse = enbart vår aktör.

3 publiceringsförfrågan SKRIBENT* REDAKTÖR TALESPERSON arbetshandling publicerad Arbetet i samverkansstaben Översvämning Silverån (2012-07-01)

4 Upplysningscentral Översvämning Silverån (2012-07-01) publiceringsförfrågan obesvarade frågor skickas som publiceringsförfrågan redaktörerna kompletterar med korrekt svar och publicerar arbetshandling publicerad Arbetet i upplysningscentralen besvarade frågor syns som publicerade handlingar

5 Intern rollfördelning Upplysningscentralens personal ska enbart använda denna händelse. De ges inte ens läsrätt till huvudhändelsen ”Översvämning Silverån”. Vi samutnyttjar WIS-redaktörerna på så sätt att samverkansstabens redaktörer också arbetar som redaktörer åt upplysningscentralen.

6 Demonstration Att skapa gemensam händelse

7 Gå till Händelser och kontrollera att händelsen inte redan finns Klicka på Skapa händelse (du måste ha standardroll Redaktör)

8 Välj Delad händelse Välja första händelsetyp som passar Skriv datum för händelsens början (för att skilja på flera snarlika händelser) Fyll i händelsenamn respektive beskrivning

9 Välj vilka personer eller grupper som ska ha vilken roll i denna händelse De utan bock kommer inte ens att få läsa denna händelse! Klicka på en grupp för att se vilka som ingår OBS! Att neka läsrätt bland kollegor bör endast användas i undantagsfall!

10 Dela ut: välj aktörer eller aktörsgrupper som ska kunna läsa era noteringar ”Alla-pilen” används för att flytta alla de regionala aktörs- grupperna (länen) Aktörerna är uppdelade i olika grupper Enskilda aktörer väljs genom att veckla ut listan

11 Skicka händelsetips till de närmast berörda aktörerna (men spamma inte) Händelsetips syns som ”gula lappar” hos aktörens standardredaktörer. Prenumerera på ”ärenden till mig som redaktör” för att få dem som e-post eller SMS. Klicka Spara!

12 Upplysningscentralens händelse skapas på samma sätt, men denna händelse är intern, upplysningscentralens personal är skribenter.

13 Demonstration Att publicera en notering

14 Klicka på Skriv notering

15 Er aktör måste delta i händelsen för att kunna skriva:

16 Välj typ av notering. Välj synlighet. Egen aktör = noteringen kan bara läsas av dina kollegor Valda aktörer = noteringen kan läsas av alla de aktörer ni delar ut denna händelse till

17 Skriv ett noteringsnamn (rubrik). Riktigt korta meddelanden skriver man direkt här Skriv längre text här… Man kan bifoga filer Redaktörer och talespersoner kan publicera direkt. Övriga skickar för godkännande till redaktör.

18


Ladda ner ppt "Scenarioexempel ”Översvämning i Silverån” Hur man kan använda WIS i krishanteringsarbetet."

Liknande presentationer


Google-annonser