Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LDB-projektet Presentation på workshop om digitalt bevarande Stockholms stadsarkiv, den 4 mars 2009 av Göran Kristiansson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LDB-projektet Presentation på workshop om digitalt bevarande Stockholms stadsarkiv, den 4 mars 2009 av Göran Kristiansson."— Presentationens avskrift:

1 LDB-projektet Presentation på workshop om digitalt bevarande Stockholms stadsarkiv, den 4 mars 2009 av Göran Kristiansson

2 Arkivutredningen Arkiv för alla
Direktiv: lämna förslag till hur arkiv-myndigheterna på bästa sätt kan rustas IT-referensgrupp Arkivutredningens betänkande Arkiv för alla – nu och i framtiden finns att hämta som pdf-fil via Internet på följande adress;

3 Vad händer om inget görs?
Teknikens snabba åldrande Enorma datamängder Hot mot rättssäkerheten Elektronisk offentlig förvaltning

4 Den tomma historieboken
Seklet började med dasd aisdk asda asd asdud fdfdk dsfkjsdfs dsfsdf dsfsfjh s . Djdshjsd fkjs jskjskhf jsd. Fkjs jskjskhf jsd. aisdk asda asd asdud fdfdk dsfkjsdfs dsfsdf dsfsfjh s . Djdshjsd fkjs jskjskhf jsd. Fkjs jskjskhf jsd. aisdk asda asd asdud fdfdk dsfkjsdfs dsfsdf dsfsfjh s . Djdshjsd fkjs jskjskhf jsd. Fkjs jskjskhf jsd. aisdk asda asd asdud fdfdk dsfkjsdfs dsfsdf dsfsfjh s . jdshjsd fkjs jskjskhf jsd. Fkjs jskjskhf jsd. aisdk asda asd asdud fdfdk dsfkjsdfs dsfsdf dsfsfjh s . Djdshjsd fkjs jskjskhf jsd. Fkjs jskjskhf jsd.aisdk asda asd asdud fdfdk dsfkjsdfs dsfsdf dsfsfjh s . Djdshjsd fkjs jskjskhf jsd. Fkjs jskjskhf jsd. aisdk asda asd asdud fdfdk dsfkjsdfs dsfsdf dsfsfjh s . Djdshjsd fkjs jskjskhf jsd. Fkjs jskjskhf jsd. Djdshjsd fkjs jskjskhf jsd. Fkjs jskjskhf jsd. aisdk asda asd asdud fdfdk dsfkjsdfs dsfsdf dsfsfjh s . Djdshjsd fkjs jskjskhf jsd. Fkjs jskjskhf jsd.Djdshjsd fkjs jskjskhf jsd. Fkjs jskjskhf jsd. Djdshjsd fkjs jskjskhf jsd. Fkjs jskjskhf jsd. aisdk asda asd asdud fdfdk dsfkjsdfs dsfsdf dsfsfjh s . Djdshjsd fkjs jskjskhf jsd. Fkjs jskjskhf jsd. Slut 2000-talet ?

5 Omvärldsanalys Situationen i Sverige Norden
Arkivmyndigheterna klarar inte uppgiften Samordningsbehov Elektronisk förvaltning Norden Övriga internationella insatser Standardisering Studiebes i San Diego USA

6 Vision Konceptuell modell – Open Archival Information System

7 Vision Format för digitala arkivleveranser
XML och emulering Informationspaket Arkivinformation (EAD/EAC) Exempel Förståelsedokumentation (XHTML/TEI) Dataleverans (ex E-dok) Leveranskontroll Förvaring och administration av digitala arkiv. Exempelvis ARKIS Tillgängliggörande av digital information. Exempelvis NAD

8 Handlingsplan Långsiktig planering Forskning och utveckling
Nationella planer för digitalisering och bevarande Forskning och utveckling Utveckling av metoder och rutiner Implementering Hantering av äldre digital information Samordnings- och utvecklingsenhet Personal och utbildningsbehov Finansiering

9 Projektet Långsiktigt Digitalt Bevarande (LDB)
9

10 Projektets mål På kort sikt:
Att bidra till att i första hand den offentliga sektorn får ett långsiktigt digitalt bevarande På längre sikt: Att skapa ett kompetenscenter som gynnar utveckling och nyttjande av lösningar för långsiktigt digitalt bevarande 10

11 Referensmodell: Myndighet
Callcenter Caseworker Archivist Create Provide help Process Describe Search Other systems Other systems View ? Store document Employers Documents in files Administrative document Archive Receive Distribute Citizens Metadata Forms Templates Deliver National Archives Citizens Open Register Search/FAQ Arrival archive Edit Publish Citizens Create/modify View Local and public applications Complementary information

12 Open Archival Information System (OAIS) – En konceptuell modell
Informationspaket Bevarandeplanering K O N S U M E T P R O D U C E N T Innehålls- förteckning (sökbar) Representations- information (struktur, semantik) Data Hantering Arkiv- beskr. Dataobjekt (fysiskt, digitalt) Arkiv- beskr. Access sökning SIP Incheckning förhandling DIP DIP söksvar inleverans beställning AIP utleverans Arkivering AIP Bevarande- Information (referensinfo, proveniens, kontext, äkthet) Paketidentifikation (fraktsedel) Administration ADMINISTRATÖR SIP = Submission Information Package / Informationspaket för inleverans AIP = Archival Information Package / Informationspaket för arkivering DIP = Dissemination Information Package / Informationspaket för spridning

13

14

15 Arkitektur över informationspaket
SIP/(AIP) METS Paketnivå Teknisk metadata PREMIS Arkivbildar- information EAC Arkivbeskrivning EAD Arkivstrukturnivå Dokumenthanterings- system ERMS Ekonomisystem SIE-XML Databaser [ ADDML] Andra system [to be defined] eller eller eller Systemstrukturnivå Utseende metadata Ex Stilformulär Förståelse- dokumentation Ex manualer Digitala Dataobjekt Digitala Dataobjekt Digitala Dataobjekt Fysiska Dataobjekt (Ex: XSLT / XSL-FO) (Ex: PDF/A) (Ex: TIFF, XML, PDF/A, ASCII, …) Objektnivå 15

16 Stat, kommuner, landsting
LDB - centrum LTU Nationellt kompetenscentrum i Boden Kompetensutveckling RA/LA Långsiktigt säkrad tillgänglighet Stat, kommuner, landsting Företag Medborgare, folkrörelser Samhället


Ladda ner ppt "LDB-projektet Presentation på workshop om digitalt bevarande Stockholms stadsarkiv, den 4 mars 2009 av Göran Kristiansson."

Liknande presentationer


Google-annonser