Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LDB-projektet Presentation på workshop om digitalt bevarande Stockholms stadsarkiv, den 4 mars 2009 av Göran Kristiansson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LDB-projektet Presentation på workshop om digitalt bevarande Stockholms stadsarkiv, den 4 mars 2009 av Göran Kristiansson."— Presentationens avskrift:

1 LDB-projektet Presentation på workshop om digitalt bevarande Stockholms stadsarkiv, den 4 mars 2009 av Göran Kristiansson

2 Arkivutredningen Arkiv för alla Direktiv: lämna förslag till hur arkiv- myndigheterna på bästa sätt kan rustas IT-referensgrupp Arkivutredningens betänkande Arkiv för alla – nu och i framtiden finns att hämta som pdf-fil via Internet på följande adress; http://www.regeringen.se

3 Vad händer om inget görs? Teknikens snabba åldrande Enorma datamängder Hot mot rättssäkerheten Elektronisk offentlig förvaltning

4 Den tomma historieboken 2000-talet ? Seklet började med dasd aisdk asda asd asdud fdfdk dsfkjsdfs dsfsdf dsfsfjh s. Djdshjsd fkjs jskjskhf jsd. Fkjs jskjskhf jsd. aisdk asda asd asdud fdfdk dsfkjsdfs dsfsdf dsfsfjh s. Djdshjsd fkjs jskjskhf jsd. Fkjs jskjskhf jsd. aisdk asda asd asdud fdfdk dsfkjsdfs dsfsdf dsfsfjh s. Djdshjsd fkjs jskjskhf jsd. Fkjs jskjskhf jsd. aisdk asda asd asdud fdfdk dsfkjsdfs dsfsdf dsfsfjh s. jdshjsd fkjs jskjskhf jsd. Fkjs jskjskhf jsd. aisdk asda asd asdud fdfdk dsfkjsdfs dsfsdf dsfsfjh s. Djdshjsd fkjs jskjskhf jsd. Fkjs jskjskhf jsd.aisdk asda asd asdud fdfdk dsfkjsdfs dsfsdf dsfsfjh s. Djdshjsd fkjs jskjskhf jsd. Fkjs jskjskhf jsd. aisdk asda asd asdud fdfdk dsfkjsdfs dsfsdf dsfsfjh s. Djdshjsd fkjs jskjskhf jsd. Fkjs jskjskhf jsd. Djdshjsd fkjs jskjskhf jsd. Fkjs jskjskhf jsd. aisdk asda asd asdud fdfdk dsfkjsdfs dsfsdf dsfsfjh s. Djdshjsd fkjs jskjskhf jsd. Fkjs jskjskhf jsd. Djdshjsd fkjs jskjskhf jsd. Fkjs jskjskhf jsd. aisdk asda asd asdud fdfdk dsfkjsdfs dsfsdf dsfsfjh s. Djdshjsd fkjs jskjskhf jsd. Fkjs jskjskhf jsd.Djdshjsd fkjs jskjskhf jsd. Fkjs jskjskhf jsd. aisdk asda asd asdud fdfdk dsfkjsdfs dsfsdf dsfsfjh s. Djdshjsd fkjs jskjskhf jsd. Fkjs jskjskhf jsd. Djdshjsd fkjs jskjskhf jsd. Fkjs jskjskhf jsd. aisdk asda asd asdud fdfdk dsfkjsdfs dsfsdf dsfsfjh s. Djdshjsd fkjs jskjskhf jsd. Fkjs jskjskhf jsd. Slut

5 Omvärldsanalys Situationen i Sverige –Arkivmyndigheterna klarar inte uppgiften –Samordningsbehov –Elektronisk förvaltning Norden Övriga internationella insatser Standardisering

6 Vision Konceptuell modell – Open Archival Information System

7 Vision Format för digitala arkivleveranser –XML och emulering –Informationspaket Arkivinformation (EAD/EAC) ExempelExempel Förståelsedokumentation (XHTML/TEI) Dataleverans (ex E-dok) –Leveranskontroll Förvaring och administration av digitala arkiv. Exempelvis ARKIS Tillgängliggörande av digital information. Exempelvis NAD

8 Handlingsplan Långsiktig planering –Nationella planer för digitalisering och bevarande Forskning och utveckling –Utveckling av metoder och rutiner –Implementering –Hantering av äldre digital information Samordnings- och utvecklingsenhet Personal och utbildningsbehov Finansiering

9 Projektet Långsiktigt Digitalt Bevarande (LDB) 9

10 10 Projektets mål På kort sikt: Att bidra till att i första hand den offentliga sektorn får ett långsiktigt digitalt bevarande På längre sikt: Att skapa ett kompetenscenter som gynnar utveckling och nyttjande av lösningar för långsiktigt digitalt bevarande

11 Arrival archive Referensmodell: Myndighet Distribute Process Archive Store document Receive Deliver Search/FAQ Register Open Publish Edit Documents in files Administrative document MetadataFormsTemplates View Create/modify Describe Search Citizens Employers Local and public applications Complementary information ? Caseworker Archivist Other systems National Archives Citizens Provide help Callcenter Create View

12 Open Archival Information System (OAIS) – En konceptuell modell SIP = Submission Information Package/ Informationspaket för inleverans AIP = Archival Information Package/ Informationspaket för arkivering DIP = Dissemination Information Package/ Informationspaket för spridning OAIS Administration Bevarandeplanering Arkivering Data Hantering Access sökning söksvar beställning utleverans Incheckning förhandling inleverans SIP Arkiv- beskr. AIP Arkiv- beskr. AIP DIP Informationspaket Innehålls- förteckning (sökbar) Dataobjekt (fysiskt, digitalt) Representations- information (struktur, semantik) Bevarande- Information (referensinfo, proveniens, kontext, äkthet) Paketidentifikation (fraktsedel)

13

14

15 Arkitektur över informationspaket 15 Digitala Dataobjekt Digitala Dataobjekt Digitala Dataobjekt Arkivbeskrivning EAD Arkivbeskrivning EAD Arkivbildar- information EAC Arkivbildar- information EAC Dokumenthanterings- system ERMS Dokumenthanterings- system ERMS Paketnivå Arkivstrukturnivå Systemstrukturnivå Objektnivå Ekonomisystem SIE-XML Ekonomisystem SIE-XML Databaser [ ADDML] Databaser [ ADDML] (Ex: TIFF, XML, PDF/A, ASCII, …) Fysiska Dataobjekt SIP/(AIP) METS SIP/(AIP) METS Andra system [to be defined] Andra system [to be defined] Teknisk metadata PREMIS Teknisk metadata PREMIS Förståelse- dokumentation Ex manualer Utseende metadata Ex Stilformulär Utseende metadata Ex Stilformulär (Ex: XSLT / XSL-FO) (Ex: PDF/A) eller ellereller ellereller

16 LDB - centrum Nationellt kompetenscentrum i Boden FöretagStat, kommuner, landsting Medborgare, folkrörelser Samhället LTU Kompetensutveckling Långsiktigt säkrad tillgänglighet RA/LA


Ladda ner ppt "LDB-projektet Presentation på workshop om digitalt bevarande Stockholms stadsarkiv, den 4 mars 2009 av Göran Kristiansson."

Liknande presentationer


Google-annonser