Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inställning till socker och intresse för kost och motion Resultaten baseras på intervjuer genomförda av The Nielsen Company. Minerva (2 241)1997, (2 969)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inställning till socker och intresse för kost och motion Resultaten baseras på intervjuer genomförda av The Nielsen Company. Minerva (2 241)1997, (2 969)"— Presentationens avskrift:

1 Inställning till socker och intresse för kost och motion Resultaten baseras på intervjuer genomförda av The Nielsen Company. Minerva (2 241)1997, (2 969) 1999, (2 465) 2001, Nordisk Market*Monitor (2 785) 2004, (2 907) 2006 och (2 570) 2008

2 sida Attityder till socker 1997-20083-12 Attityder till socker 2008 – beroende på kroppsvikt (BMI) Konsumtion av sockersötade produkter 2008 13-19 - beroende på kroppsvikt (BMI) Attityder till sötning av livsmedel, inköp och anledning till att 20-26 - köpa alternativsötade livsmedel – beroende på kroppsvikt (BMI) Viktutveckling 1997-2008 27-35 - intresse för den egna hälsan – beroende på kroppsvikt (BMI) Motionsvanor 2008 – beroende på kroppsvikt (BMI) 36-38 Sammanfattning 39 Innehåll

3 Inställning till socker 1997–2008

4 % Påstående om socker – instämmer helt/delvis Inställning till socker 1997–2008 Källa: The Nielsen Company. Baserat på intervjuer med personer mellan 15 och 65 år. Nordisk MarketMonitor: 2 241 i 1997, 2 969 i 1999, 2 465 i 2002, 2 785 i 2004, 2 907 i 2006 och 2 570 i 2008 Omkring 82% av befolkningen håller med om att socker ger energi. Andelen som anser att socker är ”tomma kalorier” har ökat från 49% till 51% 2008.

5 % Påstående om socker – instämmer helt/delvis Inställning till socker 1997–2008 Nästan 90% av befolkningen anser att socker orsakar hål i tänderna. Andelen som anser att barn inte bör äta socker är så gott som oförändrad på 63% 2008. Källa: The Nielsen Company. Baserat på intervjuer med personer mellan 15 och 65 år. Nordisk MarketMonitor: 2 241 i 1997, 2 969 i 1999, 2 465 i 2002, 2 785 i 2004, 2 907 i 2006 och 2 570 i 2008

6 % Påstående om socker – instämmer helt/delvis Inställning till socker 1997–2008 Vitt socker bleks i en kemisk process Socker är vanebildande Jag får dåligt samvete när jag äter socker Det är helt OK att äta de sötsaker man har lust med Jämfört med tidligare år anser allt färre, 10% 2008 mot 49 % 1997, att det är OK att äta de sötsaker, man har lust med, medan en hög andel av befolkningen fortsatt får dåligt samvete när de äter socker. Hela 46% tror att socker är vanebildande jämfört med 24% 2002. 24 % av befolkningen tror 2008 att socker bleks i en kemisk process. Källa: The Nielsen Company. Baserat på intervjuer med personer mellan 15 och 65 år. Nordisk MarketMonitor: 2 241 i 1997, 2 969 i 1999, 2 465 i 2002, 2 785 i 2004, 2 907 i 2006 och 2 570 i 2008

7 % Socker är fettbildande Fett innehåller fler kalorier än socker Socker förbränns före fett Påstående om socker – instämmer helt/delvis Inställning till socker 1997–2008 Befolkningen vet att socker kan bidra till övervikt. Det vet 69% 2008, men endast en tredjedel av befolkningen vet att socker/kolhydrater förbränns före fett och endast 26% vet 2008 mot 69% 1997, att fett innehåller fler kalorier än socker. Källa: The Nielsen Company. Baserat på intervjuer med personer mellan 15 och 65 år. Nordisk MarketMonitor: 2 241 i 1997, 2 969 i 1999, 2 465 i 2002, 2 785 i 2004, 2 907 i 2006 och 2 570 i 2008

8 Sammanfattning  Relativt hög kunskapsnivå kring socker och övervikt, men mindre än en tredjedel av befolkningen vet att fett innehåller fler kalorier än socker.  Fler i dag än 1997 har dåligt samvete när de äter socker. Det är också något fler 2008 än 2006.  46 % anser 2008 fortfarande att socker är vanebildande, trots att det saknas vetenskapliga bevis för påståendet. Se bl.a. sammanfattningen från SNF:s seminarium inom området www.snf.ideon.se/snf/konf/sammanfatning_socker.pdf Se även danska Ernæringsrådets rapport ”Sukkers sundhedsmæssige betydning” på: www.meraadet.dk/gfx/uploads/rapporter_pdf/Sukkerrapport_www.pdf

9 Inställning till socker 2008 – beroende på BMI (Body Mass Index)

10 % Påstående om socker – instämmer helt/delvis Kunskap och inställning till socker 2008 – beroende på BMI (Body Mass Index) Knappt 30 % i alla viktgrupper – men färre underviktiga - vet att fett innehåller fler kalorier än socker. Knappt 40 % vet samtidigt att socker/kolhydrater förbränns före fett. I stort sett 70 % i alla viktgrupper vet, att socker är fettbildande. Jämfört med tidigare år, är det allt färre som instämmer helt eller delvis i alla frågorna. Tal för 2006 finns på www.perspektiv.nu Källa: The Nielsen Company. Nordisk MarketMonitor kvartal 1. 2008 Baserat på 2 570 intervjuer med personer mellan 15 och 65 år.

11 % Påstående om socker – instämmer helt/delvis Kunskap och inställning till socker 2008 – beroende på BMI (Body Mass Index) Dåligt samvete för att man äter socker ökar med vikten, men även många normal- och underviktiga får dåligt samvete när de äter socker. Det är mest de mycket överviktiga som anser att socker är vanebildande. Källa: The Nielsen Company. Nordisk MarketMonitor kvartal 1. 2008 Baserat på 2 570 intervjuer med personer mellan 15 och 65 år.

12 Sammanfattning  Stor andel av befolkningen instämmer i, att socker är vanebildande främst bland överviktiga och att man får dåligt samvete när man äter socker, men det är också vanligt bland under- och normalviktiga.  Okunskapen är nästan lika stor i alla viktgrupper om att fett innehåller dubbelt så många kalorier som socker. Jämfört med tidigare år, är det allt färre som instämmer helt eller delvis i alla frågorna.

13 Konsumtion av sockersötade produkter 2008

14 Läsk Godis (i påse) Choklad GlassSaft Godis och choklad verkar vara de produkter med sockerinnehåll som svenskarna konsumerar oftast. Jämfört med tidigare år minskar frekvensen för läskkonsumtion. Tal för 2006 finns på www.perspektiv.nu Källa: The Nielsen Company. Nordisk MarketMonitor kvartal 1. 2008 Baserat på 2 570 intervjuer med personer mellan 15 och 65 år.

15 Konsumtion av sockersötade produkter 2008 – beoende på BMI (Body Mass Index)

16 Konsumtion av läsk – beroende på BMI (Body Mass Index) Normalviktig Underviktig Lätt överviktigMycket överviktig Det är färre underviktiga som dricker läsk minst en gång i veckan. Jämfört med tidigare år minskar frekvensen för läskkonsumtion i alla viktgrupperna. Källa: The Nielsen Company. Nordisk MarketMonitor kvartal 1. 2008. Baserat på 2 570 intervjuer med personer mellan 15 och 65 år.

17 NormalviktigUnderviktig Lätt överviktig Mycket överviktig Konsumtion av godis (i påse) – beroende på BMI (Body Mass Index) Knappt 25 % i alla viktgrupper äter godis minst en gång i veckan. Jämfört med tidigare år har frekvensen ökat bland lätt och mycket överviktiga. Tal för 2006 finns på www.perspektiv.nu Källa: The Nielsen Company. Nordisk MarketMonitor kvartal 1. 2008. Baserat på 2 570 intervjuer med personer mellan 15 och 65 år.

18 NormalviktigUnderviktig/spenslig Lätt överviktig Mycket överviktig Konsumtion av choklad – beroende på BMI (Body Mass Index) Liknande konsumtionsmönster i alla viktgrupper. Jämfört med tidigare har frekvensen ökat bland alla viktgrupper. Tal för 2006 finns på www.perspektiv.nu Källa: The Nielsen Company. Nordisk MarketMonitor kvartal 1. 2008. Baserat på 2 570 intervjuer med personer mellan 15 och 65 år.

19 Sammanfattning  Godis och choklad verkar vara de produkter med sockerinnehåll som svenskar konsumerar oftast. Jämfört med tidigare år minskar frekvensen för läskkonsumtion.  Liknande konsumtionsmönster i alla viktgrupper av godis och choklad. Jämfört med tidigare år har frekvensen för chokladkonsumtion ökat bland alla viktgrupper. Tal för 2006 finns på www.perspektiv.nu

20 Attityder till produkter sötade med socker eller sötningsmedel Konsumtion av produkter med sötningsmedel 2006-2008 – beroende på BMI (Body Mass Index)

21 Betyder det något för dig, hur det du äter och dricker är sötat? % Det är bara 15 % av befolkningen, som inte bryr sig om hur en produkt de äter är sötad. De flesta försöker undvika produkter som är sötade med sötningsmedel. Källa: The Nielsen Company. Nordisk MarketMonitor kvartal 1. 2008. Baserat på 2 570 intervjuer med personer mellan 15 och 65 år.

22 Betyder det något för dig, hur det du äter och dricker är sötat? – indelning efter BMI (Body Mass Index) % Ungefär lika många i alla viktgrupper försöker att undvika produkter med socker. Det finns en tendens till att ju mer man väger desto mindre är andelen, som undviker sötningsmedel. Källa: The Nielsen Company. Nordisk MarketMonitor kvartal 1. 2008. Baserat på 2 570 intervjuer med personer mellan 15 och 65 år.

23 Viktindelning bland dom som försöker att undvika produkter med socker % Ungefär samma andel i alla viktgrupperna försöker undvika sockersötade produkter. Källa: The Nielsen Company. Nordisk MarketMonitor kvartal 1. 2008. Baserat på 2 570 intervjuer med personer mellan 15 och 65 år.

24 Viktindelning bland dem som försöker att undvika produkter med sötningsmedel % Det finns en tendens till, att intresset för att undvika sötningsmedel avtar med stigande vikt. Källa: The Nielsen Company. Nordisk MarketMonitor kvartal 1. 2008. Baserat på 2 570 intervjuer med personer mellan 15 och 65 år.

25 Konsumtion av light-produkter – indelad efter BMI (Body Mass Index) % Dagligen till 1–2 gånger per vecka Det är framförallt de med lätt till svår övervikt som ofta väljer light-produkter. Men även underviktiga och normalviktiga äter eller dricker produkter med sötningsmedel. Jämfört med tidigare har frekvensen bland lätt överviktigas konsumtion minskat. Källa: The Nielsen Company. Nordisk MarketMonitor kvartal 1. 2008. Baserat på 2 570 intervjuer med personer mellan 15 och 65 år.

26 Orsak till att köpa läsk/saft sötad med sötningsmedel - indelad efter BMI (Body Mass Index) % Instämmer helt/delvis med påståendet I alla viktgrupper väljer de flesta light-produkter för att de innehåller färre kalorier. Detta gäller i synnerhet överviktiga, medan underviktiga ofta väljer light för att undvika hål i tänderna. Knappt var tionde i alla viktgrupper väljer light-produkter för att de smakar bättre. Källa: The Nielsen Company. Nordisk MarketMonitor kvartal 1. 2008. Baserat på 2 570 intervjuer med personer mellan 15 och 65 år.

27 Sammanfattning  Fler försöker undvika produkter med sötningsmedel än produkter med socker.  Endast en liten andel av befolkningen bryr sig inte om hur det de äter eller dricker är sötat.  Det finns en tendens till, att ju mer man väger desto mindre är andelen som undviker sötningsmedel.  Det är i stort sett samma andel i alla viktgrupper som försöker att undvika sockersötade produkter.  Främst överviktiga äter eller dricker light-produkter med sötningsmedel, men även en stor andel normal- och underviktiga väljer light, Jämfört med tidigare har frekvensen bland lätt överviktigas konsumtion av light-produkter minskat.  I alla viktgrupper väljer de flesta light-produkter för att de innehåller färre kalorier. Detta gäller i synnerhet överviktiga. 

28 Viktutveckling 1997–2008 och intresse för den egna hälsan

29 % Viktutveckling 1997–2008 Källa: The Nielsen Company. Baserat på intervjuer med personer mellan 15 och 65 år. Nordisk MarketMonitor: 2 241 i 1997, 2 969 i 1999, 2 465 i 2002, 2 785 i 2004, 2 907 i 2006 och 2 570 i 2008 Från 1997 till 1999 har andelen normalviktiga minskat. Under samma period vill en större andel av befolkningen uppge längd och vikt i 1999. Därför är det svårt att säga något om utvecklingen. Utvecklingen verkar vara relativ stabil under åren 1999–2006. Fler har blivit överviktiga under 2008. BMI-värden är beräknade mot bakgrund av självrapporterad längd och vikt. Därför är värdena osäkra.

30 % I vilken utsträckning är du intresserad av vad som är nyttigt och onyttigt? Indelat efter BMI. Generellt intresserar sig en stor del av befolkningen mycket för vad som är nyttigt och onyttigt. Tendensen är att ju mindre man väger, desto större är intresset för hälsa. Källa: The Nielsen Company. Nordisk MarketMonitor kvartal 1. 2008. Baserat på 2 570 intervjuer med personer mellan 15 och 65 år.

31 Ange de fem viktigaste faktorerna (av 23 möjliga) för din hälsa Ser man till befolkningen som helhet anser de flesta att det viktigaste för hälsan är inte röka och vara fysisk aktiva. Idag anser färre än år 2006, att det är viktigt att äta mer frukt och grönt, att äta mindre socker och att begränsa fett i matlagningen och på smörgås. % Källa: The Nielsen Company. Baserat på intervjuer med personer mellan 15 och 65 år. Nordisk MarketMonitor: 2 465 i 2002, 2 785 i 2004, 2 907 i 2006 och 2 570 i 2008

32 Ange de fem faktorer du tycker är viktigast för din hälsa, forts. Färre anser, att det är viktigt att äta mer kolhydrater, trots de officiella kostrekommendationerna. Källa: The Nielsen Company. Baserat på intervjuer med personer mellan 15 och 65 år. Nordisk MarketMonitor: 2 465 i 2002, 2 785 i 2004, 2 907 i 2006 och 2 570 i 2008 %

33 % Ange de fem faktorer (av 23 möjliga) du tycker är viktigast för din hälsa - indelat efter BMI (Body Mass Index) Underviktiga tenderar att fokusera mest på att äta mer frukt och grönsaker, begränsa fettet i matlagningen och vara fysisk aktiv. De överviktiga fokusera minst på att vara fysisk aktiva och mest på att begränsa socker och fettinnehållet i matlagningen, när de ska ange vad som är viktigast för hälsan. Källa: The Nielsen Company. Nordisk MarketMonitor kvartal 1. 2008. Baserat på 2 570 intervjuer med personer mellan 15 och 65 år.

34 % Källa: AC Nielsen AIM. Bygger på 2 465 intervjuer 2002, 2 785 2004 och 2 907 2006 Källa: The Nielsen Company. Nordisk MarketMonitor kvartal 1. 2008. Baserat på 2 570 intervjuer med personer mellan 15 och 65 år. Ange de fem faktorer (av 23 möjliga) du tycker är viktigast för din hälsa - indelat efter BMI (Body Mass Index) Överviktiga avstår i synnerhet från smör på brödet. Även om färre anser att det är viktigt för hälsan att äta mer kolhydrater är det fortfarande en stor andel som äter frukt och grönsaker, ris och pasta som tillbehör.

35 Ange de fem faktorer (av 23 möjliga) du tycker är viktigast för din hälsa % Både de som är intresserade och de som inte är intresserade av vad som är nyttigt och onyttigt är överens om, att det är viktigt att undvika att röka och vara fysisk aktiva. 2006 tyckte flest, att äta mer frukt och grönsaker hade högsta prioritet. Tal för 2006 finns på www.perspektiv.nu Källa: The Nielsen Company. Nordisk MarketMonitor kvartal 1. 2008 Baserat på 2 570 intervjuer med personer mellan 15 och 65 år.

36 Sammanfattning  Fler har blivit överviktiga under 2008. BMI-värden är beräknade mot bakgrund av självrapporterad längd och vikt. Därför är värdena osäkra.  Mer än 60 % av befolkningen är intresserade av hälsa, men intresset sjunker med stigande vikt och stiger med minskad vikt.  De flesta anser att det viktigaste för hälsan är att inte röka och vara fysisk aktiva. Överviktiga tycker inte att motion är lika viktigt för deras hälsa som övriga befolkningen.  Idag anser färre än år 2006, att det är viktigt att begränsa äta mer frukt och grönt, äta mindre socker och begränsa fettet i matlagning och på smörgås.  Det är färre 2008, endast 5% mot 27 % år 2002, som anser att det är viktigt för hälsan att äta mer kolhydrater. I synnerhet överviktiga äter inte ris och pasta lika ofta. Möjligen har trenddieterna "Atkins" och "Low Carb" fortfarande större genomslagskraft än de officiella kostråden.

37 Motionsvanor 2008 indelade efter BMI (Body Mass Index)

38 Vilken motionsform utövar du? % Av 30 möjliga motionsformer är cykling den mest populära. 2008 cyklar 29 % minst en gång i veckan, 2006 var det 21 %. 15 % joggar och mindre än 10 % av övriga motionsformer utövas regelbundet, vilket är i stort sett oförändrad från 2006. Källa: The Nielsen Company. Nordisk MarketMonitor kvartal 1. 2008 Baserat på 2 570 intervjuer med personer mellan 15 och 65 år.

39 Motionsvanor – indelade efter BMI (Body Mass Index) Dagligen till 1 gång i veckan % Cykling är den motionsform som är populär i alla viktgrupper. Som vi sade tidigare, anser många överviktiga inte att motion är en av de viktigaste faktorerna för deras hälsa. Det kanske kan förklara varför inte så många överviktiga motionerar. Det finns också en tendens som visar att andelen aktiva överviktiga inom en motionsform minskar när motionsformen blir fysiskt mer krävande. Källa: The Nielsen Company. Nordisk MarketMonitor kvartal 1. 2008 Baserat på 2 570 intervjuer med personer mellan 15 och 65 år.

40 Slutsatser  Stor andel av befolkningen instämmer i, att socker är vanebildande främst bland överviktiga. Trots att SNF på ett vetenskapligt möte har konkluderat att "begreppet" inte kan bevisas utifrån existerande undersökningar.  Att fler svenskar har dåligt samvete, när de äter socker. Gäller även normal- och underviktiga. Lite fler 2008 än 2006.  2008 vet färre än 2006, att fett innehåller dubbelt så många kalorier som socker. Okunskapen är nästan lika stor i alla viktgrupper.  Fler anser att det viktigaste för hälsan är att inte röka och att vara fysisk aktiv, medan färre anser, att det är viktigt att begränsa intaget av socker och fett samt att äta mer frukt och grönt.  Färre personer än tidigare äter medvetet mer kolhydrater. Kanske har trenddieter fortfarande större genomslagskraft än de officiella kostråden.


Ladda ner ppt "Inställning till socker och intresse för kost och motion Resultaten baseras på intervjuer genomförda av The Nielsen Company. Minerva (2 241)1997, (2 969)"

Liknande presentationer


Google-annonser