Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det stora i det lilla Vårdarsång på Skoga Äldrecentrum i Solna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det stora i det lilla Vårdarsång på Skoga Äldrecentrum i Solna"— Presentationens avskrift:

1 Det stora i det lilla Vårdarsång på Skoga Äldrecentrum i Solna
”Ett projekt i sann medmänsklig anda!”

2 Vinjett Solen lyser in genom fönstret och fågelkvitter letar sig in genom den öppna terrassdörren, våren kan anas därute. Här inne är det stilla. Vid borden sitter några av våra boende, var och en innesluten i sina tankar. Någon tittar drömmande ut genom fönstret, en annan plockar med bordsduken, några passar på att ta en förmiddagsslummer och i köket plockar personalen med disken. När sången börjar sin vindlande väg genom rummet händer något. Fokus förflyttas till en gemensam upplevelse här och nu. Det tar tid, alla är inte med på en gång, men långsamt förmår melodin och tonerna allt fler att lyfta blicken och lyssna. Leenden väcks, det glittrar till i ögonen, en och annan börjar sjunga med och någon vickar på tårna i takt med sången. Plötsligt är vi flera som sitter och sjunger tillsammans, boende och personal. Vi tar varandras händer och gungar dem i takt till sångerna vi sjunger. Blickarna som möts är fyllda av glädje över att vi är här, vi upplever detta tillsammans. En äldre man ler med hela ansiktet, klappar min hand och säger: ”Du och jag är glada!”

3 Bakgrund Under hösten 2013 och våren 2014 har projekt Vårdarsång på Skoga Äldrecentrum i Solna genomförts i samarbete med omvårdnadspersonal. Ansvarig för planering och genomförande har varit Pernilla Hugoson, musikterapeut demensteamet, Solna omvårdnadsförvaltning.

4 Syfte Syftet med projektet har varit att ge personalen en fördjupad insikt i hur musik och sång kan påverka människor både fysiskt och psykiskt samt hur sång och inspelad musik kan användas av omvårdnadspersonal som ett verktyg för att förbättra kommunikationen med de boende. Detta för att förbättra den psykosociala miljön för de boende, stärka gemenskapen mellan boende och personal samt ge personalen en metod där närhet och närvaro står i centrum för relationen till de boende och som kan öppna för ömsesidig kommunikation.

5 Så här har vi gjort! Musikterapeut och omvårdnadspersonal har arbetat tillsammans på avdelningen. Musikkartläggning för alla boende. Dokumentation av omvårdnadssituationer där sång/musik kan användas. Sammanställning av sånghäften utifrån teman t.ex. lugn och ro, dansvisor, julsånger, sång och rörelse m.m. Personalutbildning 4 timmar fördelade på fyra tillfällen.

6 Metoden är enkel! Vårdarsång fungerar så att vårdaren sjunger en, för den boende, välbekant sång under tiden som den boende t.ex. får hjälp att klä på sig. Sången har en hållande och bärande funktion i sammanhanget och ger både boende och vårdare möjlighet till en gemensam positiv upplevelse där de kan dela känslor av glädje och samhörighet och på så sätt stärka sin relation. Sångerna väcker minnen hos den äldre med demens som gör att de för en stund kan få vara den person de en gång har varit och som de fortfarande är.

7 Vinjett I korridoren står en äldre kvinna vid sin rullator. Hon vaggar lite på stället och säger med uppgiven röst. ”Jag är så trött, jag vet inte vad jag ska göra!” En personal kommer gående, hon ler mot kvinnan och tar henne försiktigt under armen. ”Jag ska hjälpa dig!” I långsam takt tar de sig framåt i korridoren samtidigt som de sjunger en välbekant sång. Den äldre kvinnans ansikte mjuknar och ett leende bryter fram. Nu vet hon var hon är på väg. Sången bär dem båda mot ett gemensamt mål.

8 Utvärdering Boende: Boende har uttryckt sin uppskattning verbalt t.ex. ”Jag blir glad när du sjunger”, ”Det var vackert!”, ”Det är så gott att få lyssna till visor ibland.” Samt med ansiktsuttryck och kroppsspråk att sången och musiken berör dem, ett leende i samförstånd, en handtryckning, händer och fötter som rör sig i takt med sången, en smekning över kinden, andetag som djupnar, närvarande ögonkontakt. Sångtexterna har väckt minnen och associationer som gett upphov till samtal. Personal: Personalen har bidragit med entusiasm, engagemang och kunskap. Sången har fungerat som en dörröppnare. Sång under omvårdnadsarbetet har hjälpt till att stärka relationen till de boende. Stämningen på avdelningen har blivit lugnare och mer harmonisk Personalen har blivit mer medveten om ljudmiljöns betydelse Den som en gång har mött en glimt av samförstånd från sin boende och fått ett leende som svar på sin sång den personalen slutar aldrig att sjunga. ” En hand kan inte klappa man måste vara två!” Anhöriga: Anhöriga har visat intresse och uppskattning över att musik och sång används mer aktivt och medvetet på våningen. Några av de anhöriga som ibland har deltagit i sångstunderna har upplevt det välgörande att få en stunds avkopplande samvaro med sin familjemedlem. En anhörig har berättat att han tycker att hans fru pratar bättre när hon har sjungit och deltagit i sångstunder och flera andra har uttryckt att de ser att deras anhörig mår gott av sången och musiken under sångstunderna.

9 Ett projekt i sann medmänsklig anda!
Slutsats Musik är alltid relation, att sjunga eller att lyssna på musik tillsammans med sina boende ger tillfällen att dela känslor, upplevelser, minnen och kan ge något att samtala om en stund. Ett projekt i sann medmänsklig anda!

10 ”… har du hört någon gång musiken, när jag fattar helt lätt din hand,
Tack! ”… har du hört någon gång musiken, när jag fattar helt lätt din hand, och i världen omkring finns riken, men de är alla samma land.” (Beppe Wolgers)


Ladda ner ppt "Det stora i det lilla Vårdarsång på Skoga Äldrecentrum i Solna"

Liknande presentationer


Google-annonser