Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rättigheter för hörselnedsatta unga inom idrotten Örebro 10:e maj 2014 Johanna Wester, barnrättsinformatör.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rättigheter för hörselnedsatta unga inom idrotten Örebro 10:e maj 2014 Johanna Wester, barnrättsinformatör."— Presentationens avskrift:

1 Rättigheter för hörselnedsatta unga inom idrotten Örebro 10:e maj 2014 Johanna Wester, barnrättsinformatör

2 Johanna Wester Kursledare på Amnestyakademin Kommunikatör på ECPAT Barnrättsinformatör för UNICEF Född 1984

3 Heta stolen Innan vi sätter igång vill jag göra en lek för att få oss varma. Stå upp om påståendet jag snart säger stämmer!

4 Heta stolen Jag kan redogöra för vad Barnkonventionen är

5 Heta stolen Vi gör det med ett annat påstående! Stå upp om ni tror att: Barnkonventionen gäller alla under 20 år

6 Heta stolen Vietnam har antagit barnkonventionen

7 Heta stolen USA har antagit barnkonventionen

8 Heta stolen Barnkonventionen i sin helhet är lag i Sverige

9 Heta stolen Barnkonventionen är lag i något land

10 Heta stolen FACIT

11 Deklaration om de mänskliga rättigheterna De mänskliga rättigheterna gäller alla människor i hela världen. De behov man har för att ha ett okej liv, måste följas. De kallas rättigheter. Deklarationen om de mänskliga rättigheterna blev klar och antogs av FN år FN står för Förenta Nationerna. Det är det mest översatta dokumentet i världen. Mer än bibeln! Detklarationen är 30 punkter om människans värde och lika rättigheter över köns-, ålders- och alla andra gränser.

12 Människors lika värde och lika rättigheter är nödvändiga för att det ska kunna frihet, rättvisa och fred i världen. Lagen måste skydda rättigheterna, så att människan inte ska behöva göra dumma saker.

13 Barnkonventionen Även Barnkonventionen är framtagen av FN, år Det är världens mest antagna konvention. De flesta gillar den! Barnkonventionen är en lista över alla barns alla rättigheter, i 54 punkter. Framför allt är de här sakerna viktiga: 1. Alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad. 2. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barnet. 3. Alla barn har rätt till liv och utveckling. 4. Alla barn har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

14 Länderna ska samarbeta för barns rättigheter. Ett barn måste ha det bra oavsett vilket land det bor i, eller hur barnet ser ut eller beter sig!

15 Varje land som skrivit under Barnkonventionen måste hjälpa barnen i det landet så bra de bara kan. Varje land är skyldigt att hjälpa barn i även andra länder om de kan. Länderna måste be andra länder om hjälp att ta hand om barnen ifall de inte klara de själva. ( Hur ofta tror ni att det händer?)

16 Vilka ska ha koll på att barns rättigheter följs? Vem har koll på hur de som bestämmmer beter sig mot barn i ett land?

17 Den signerande statens regering är huvudansvarig. I vårt fall är det alltså den svenska regeringen. I FN (i Genéve) sitter en barnrättskommitté med 18 barnexperter från olika länder. Vart fjärde år rapporterar svenska regeringen till dem om hur barn har det här i landet. Vi får en del beröm av FN, men mer kritik. Vi har exempelvis inte Barnkonventionen som lag och barn som är i svensk migration (så som ”flyktingbarn”) behandlas inte tillräckligt bra.

18 Alla barn har rätten att få saker som… -Jämställdhet -Skydd mot våld -Ha sitt namn -Bra vård eller hjälp med en funktionsnedsättning - Leka och vila -Uttrycka sin mening -Känna till sina rättigheter -Kunna äta sig mätt -Lära sig nya saker

19 Hur skulle du bäst beskriva vad en rättighet är för ett litet barn? Berätta för den som sitter bredvid dig!

20 Varför är vila en rättighet, även om barn inte får vila exakt när de vill? Varför är mat en rättighet medan godis inte är det? Kanske kan ni fråga er:

21 För att istället för ”rättighet” kan man använda ordet ”behov”. Mat är en rättighet därför att man inte kan överleva utan mat. Man behöver verkligen mat. Men man kan ha ett rätt okej liv utan godis. Kanske kan man äta lite hallon istället.

22 Flickors rättigheter Flickor utbildas mindre än pojkar. Det är ett av många tecken på att vi lever i ett patriarkat, vilket betyder att män i genomsnitt ges mer makt än kvinnor, exempelvis när det gäller politik, pengar, egendomar och hur lagen ibland kan se ut. Men först när flickor är utbildade och sedda kan ett samhälle blomstra ekonomiskt och politiskt.

23 All uppmuntran och solidaritet som tjejer kan få, i att uppfinna och uttrycka sin egen identitet, är viktig och värdefull.

24 Barnkonventionen bestämmer att barn ska kunna göra sin röst hörd i alla frågor som rör dem. Stora som små barn, i stora som små frågor.

25 Alla barn har rätt att överleva, växa och utvecklas

26 Ett urval av rättigheter att ha i åtanke för just unga i just sportmiljön Inflytande Att må fysiskt och psykiskt väl Att utveckla sin identitet Att få all information man behöver, på ett sätt som man förstår Att leka Att få vila Att få respekt från omgivningen

27 Rätten till delaktighet i sporten En ungdoms rätt att få komma till tals i alla frågor som rör det är absolut. Det innebär att barnet ska ha rätt att säga vad hon/han tycker oavsett om en vuxen tycker att det är viktigt eller inte. Den sportande ungdomen har alltså rätt att säga vad det tycker, men har samtidigt ingen skyldighet att ha en åsikt. Ingen kan tvinga en ung person (eller en vuxen) att avslöja vad den tycker eller tänker om något.

28 Artikel 12 i Barnkonventionen ger barn rätt att bli hörda och tagna på allvar. Det vill säga: - att uttrycka tankar, åsikter och idéer (artikel 13 och 14) - att få gehör för sina åsikter, tankar och idéer i relation till ålder och mognad (artikel 12) - tillgång till information (artikel 13 och 17) - att själva få samla och sprida information (artikel 13) - att bilda egna organisationer (15)

29 Varje barn har rätt till den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling. – Artikel 27 Rätten till trygghet På vilka sätt kan den här rättigheten komma fram inom sporten? Ge ett exempel till personen bredvid dig!

30 Att unga får vara delaktiga i vad som bestäms inom deras sportande är viktigt! 1. Ungdomen ges möjlighet att få uttrycka sin mening under den process det handlar om. 2. Ungdomen får information om processen och sin roll i den. 3. Ungdomen ska ha en meningsfull roll i processen. 4. Ungdomen deltar frivilligt i processen. Psykologen Roger A. Hart delar upp ungdomsdelaktigheten såhär:

31 Så vad betyder ordet delaktighet faktiskt när man pratar om ungas rättigheter? Ge varandra ett par exempel på när en ungdom i er verksamhet har getts eller kan ges delaktighet!

32 I Barnkonventionen listas barnets alla rättigheter, som ligger ”utanpå” de mänskliga rättigheterna Alla barn blir snart vuxna. Vilka sorts konsekvenser kan det få för en vuxen människa att inte ha fått lära sig sina rättigheter eller sitt värde? Vilken sorts medborgare kan det bli? Byt några ord om detta med personen bredvid dig!

33 Att alla kan sina rättigheter är viktigt… …för att man ska kunna utveckla en stark självkänsla, integritet och kunna lösa konflikter på ett positivt sätt …för att man genom kunskapen om sina rättigheter även ska förstå och ta hand om andras rättigheter …för att kunskapen om rättigheterna ska gå i arv från generation till generation, och spridas från land till land i en alltmer global värld

34 Unga är experter på att vara unga. De kan därför ge experthjälp i hur man kan vara en bra vän, mentor och stöttepelare för dem. Hur hjälper man en ung person (med exempelvis hörselnedsättning) att vara uttrycksfull om saker som är viktiga för honom eller henne?

35 Sporta med barnrättsperspektiv! Ett barnrättsperspektiv genomsyrar en verksamhet när: barnets hela människovärde och integritet respekteras barnets utveckling främjas barnet inte diskrimineras på grund av härkomst, kön, religion, funktionshinder eller andra liknande skäl barnets bästa, både på lång och kort sikt, uppmärksammas och övervägs i alla beslut som berör dem direkt eller indirekt barnet får möjlighet att säga sin mening och får den respekterad tillräckliga resurser avsätts för att främja barnets rättigheter barn och vuxna har god kunskap om dessa

36 Tips till ni som är verksamma inom dövsporten Fortsätt vidareutbilda er och era eventuella kollegor i rättigheter Skapa en likabehandlingsplan om ni inte redan har en Gör föräldrarna delaktiga ibland, be om deras tips och ge dem era Instifta ”ungdomsråd” eller liknande i sportföreningen Uppmuntra egen organisering hos barnen och bidra till den som uppstår av sig själv Arbeta förebyggande mot mobbning med hjälp av lek och utbildning Gör det möjligt att uttrycka sin åsikt på olika sätt; rita, fota, skriva, spela teater, leka. Låt alla idéer behandlas som enbra idé när en ungdom eller kollega är kreativ eller hjälpsam, även om idén inte genomförs. Idéer är värdefulla!

37 Lycka till i ert sportande! Johanna Wester Barnrättsinformatör Kontakt: Nättidning: Facebook: Nättidningen Barns Rättigheter


Ladda ner ppt "Rättigheter för hörselnedsatta unga inom idrotten Örebro 10:e maj 2014 Johanna Wester, barnrättsinformatör."

Liknande presentationer


Google-annonser