Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Smittskydd i Sverige år efter unionsupplösningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Smittskydd i Sverige år efter unionsupplösningen"— Presentationens avskrift:

1 Smittskydd i Sverige - 100 år efter unionsupplösningen
Anders Lindberg smittskyddsläkare maj 2005 Smittskyddsenheten Halland Länssjukhuset, Halmstad A Lindberg

2 “Brödrafolkens väl” A Lindberg

3 Sigmund Freud: ”Den narcisistiska kulten av små skillnader”
Genom att överdriva små olikheter som finns mellan i grunden likartade kulturer skapar man vi-känsla i den egna gruppen A Lindberg

4 A Lindberg

5 A Lindberg

6 Klamydia 2004 - antal anmälningar
Källa: Folkehelseinstituttet, N Smittskyddsinstituet, S A Lindberg

7 STI 2004 - antal anmälningar
Källa: Folkehelseinstituttet, N Smittskyddsinstituet, S A Lindberg

8 Tarminfektioner 2004 - antal anmälningar
Källa: Folkehelseinstituttet, N Smittskyddsinstituet, S A Lindberg

9 MRSA 2004 - antal anmälningar
Källa: Folkehelseinstituttet, N Smittskyddsinstituet, S A Lindberg

10 A Lindberg

11 Norrbotten Västerbotten Jämtland Västernorrland Gävleborg Dalarna
Uppsala Värmland Västmanland Örebro Stockholm Sörmland Västra Götaland Östergötland Jönköping Gotland Halland Kalmar Kronoberg 21 landsting/regioner 290 kommuner Blekinge Skåne A Lindberg

12 Smitta - många dimensioner
- biologisk/medicinsk - geografisk/social/kulturell… - psykologisk (rädsla, diskriminering…) - etisk (autonomi, ansvar, solidaritet …) - juridisk (skyldigheter och rättigheter…) A Lindberg

13 Vi angår varandra! A Lindberg

14 Svenska smittskyddsförfattningar
Smittskyddslag 2004:168 Riksdagen SmL Smittskyddsförordning 2004:255 Regeringen SmF Föreskrifter Allmänna råd mm SOSFS 2004:5 (M) m fl Socialstyrelsen Tillägg i SmL 1 jan 2005: ”Extraordinära smittskyddsåtgärder” A Lindberg

15 Sjukdomar allmänfarliga anmälningspliktiga smittsamma A Lindberg

16 Smittskyddslagen 1 § tillgodose befolkningens behov av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar 6 § - värna både om skyddet för osmittade och om dem som bär på en smittsam sjukdom A Lindberg

17 Aktörer Socialstyrelsen - tillsyn och samordning Smittskyddsinstitutet
- statlig expertmyndighet Varje landsting - svarar för smittskyddsåtgärder inom landstingsområdet - i varje landsting ska det finnas en smittskyddsläkare Varje kommun - svarar för åtgärder mot ”objektburen smitta” A Lindberg

18 Ansvar Var och en… …uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder
Den som vet eller har anledning att misstänka… smittsam sjukdom …skyldig att vidta de åtgärder som krävs… Den som vet eller har anledning att misstänka… allmänfarlig sjukdom… …skyldig att söka läkare… A Lindberg

19 Ansvar: information Den som vet eller har anledning att misstänka… allmänfarlig sjukdom… …skyldig att lämna information om smittan till andra människor som han eller hon kommer i sådan kontakt med att beaktansvärd risk för smittoöverföring kan uppkomma A Lindberg

20 Anmäl via webben A Lindberg

21 Förhållningsregler Den behandlande läkaren skall besluta om individuellt utformade förhållningsregler i syfte att hindra smitt- spridning för den som bär på eller misstänks bära på en allmänfarlig sjukdom Förhållningsreglerna får endast avse Inskränkningar som gäller arbete, skolgång eller deltagande i viss annan verksamhet förbud mot att donera blod och organ förbud mot att dela injektionsverktyg skyldighet att informera vårdgivare och andra som utför icke-medicinska ingrepp skyldighet att informera sexualpartner om smittbärarskap skyldighet att vid sexuella kontakter iaktta ett beteende som minimerar risken för smittspridning skyldighet att iaktta särskilda hygienrutiner skyldighet att hålla regelbunden kontakt med behandlande läkare A Lindberg

22 Smittskyddsläkarnas SMITTSKYDDSBLAD A Lindberg

23 Smittskyddsläkarens ansvar
Smittskyddsläkaren skall planera, organisera och leda smittskyddet och verka för effektivitet, samordning och likformighet I smittskyddsläkarens uppgifter ingår att se till att allmänheten har tillgång till information ge råd och anvisningar för utsatta grupper se till att förebyggande åtgärder vidtas stödja behandlande läkare och andra följa upp anmälningar och se till att åtgärder vidtas bevaka att smittade får stöd och vård fortlöpande följa smittskyddsläget A Lindberg

24 A Lindberg

25 Allmänfarliga sjukdomar
(SmL, bilaga) - campylobacterinfektion - difteri - infektion med entero- hemorragisk E. coli (EHEC) - giardiainfektion - gonorré - hepatit A-E - hiv-infektion - infektion med HTLV I eller II - klamydiainfektion - kolera - infektion med meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) - mjältbrand - paratyfoidfeber - pest - infektion med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G - polio - rabies - salmonellainfektion - shigellainfektion - smittkoppor - svår akut respiratorisk sjukdom (SARS) - syfilis - tuberkulos - tyfoidfeber - virala hemorragiska febrar exkl. denguefeber och sorkfeber (nephropathia epidemica) A Lindberg 30 st

26 Anmälningspliktiga sjukdomar utöver allmänfarliga sjukdomar (SmF, bil
- infektion med atypiska mykobakterier - botulism - brucellos - infektion med cryptosporidium - denguefeber - echinokockinfektion - infektion med entamöba histolytica - gula febern - invasiv infektion -hemolyserande grupp-A-streptokocker (GAS) - invasiv infektion med haemophilus influenzae - harpest (tularemi) - kikhosta - legionellainfektion - leptospirainfektion - listeriainfektion - malaria - invasiv meningokockinfektion - mässling - papegojsjuka - invasiv pneumokockinfektion - påssjuka - röda hund - sorkfeber (nephropathia epidemica) - stelkramp - trikinos - Q-feber - infektion med vancomycin- resistenta enterokocker (VRE) - vibrioinfektion exkl. kolera - viral meningoencefalit - yersiniainfektion A Lindberg 30 st

27 Smittspårningspliktiga sjukdomar
[SoS föreskrifter SOSFS 2004:5 (M), bilaga] Alla allmänfarliga sjukdomar + följande - botulism - brucellos - infektion med cryptosporidium - echinokockinfektion - infektion med Entamoeba histolytica - kikhosta - legionellainfektion - listeriainfektion - mässling - papegojsjuka - påssjuka - röda hund - trikinos - infektion med vancomycin resistenta enterokocker (VRE) - vibrioinfektion exkl. kolera - yersiniainfektion A Lindberg 30 allmänfarliga +16 st


Ladda ner ppt "Smittskydd i Sverige år efter unionsupplösningen"

Liknande presentationer


Google-annonser