Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UTBILDNING: ”Livslångt lärande” IKT, MILJÖ, ENERGI: CIP (IKT, Int. Energy, Life) (=Program för konkurrenskraft och innovation) (Tillväxtverket, VINNOVA,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UTBILDNING: ”Livslångt lärande” IKT, MILJÖ, ENERGI: CIP (IKT, Int. Energy, Life) (=Program för konkurrenskraft och innovation) (Tillväxtverket, VINNOVA,"— Presentationens avskrift:

1 UTBILDNING: ”Livslångt lärande” IKT, MILJÖ, ENERGI: CIP (IKT, Int. Energy, Life) (=Program för konkurrenskraft och innovation) (Tillväxtverket, VINNOVA, Energimyndigheten) Regionalfonden (Tillväxtverket, Länsstyrelsen) Socialfonden (ESF- rådet) (Integrationsfonden, SOLID) PO1 ”Kompetensförsörjning” PO2 ”Ökat arbetskraftsutbud” Landsbygdsprogrammet ”Leader+” UNGDOM: ”Ung o aktiv i Europa” (Ungdomsstyrelsen) KULTUR 2007 Riksantikvarieämbetet, Nordiska Kulturfonden MEDIA 2007 film, TV, multimedia (Svenska Filminstitutet) FORSKNING, HÄLSA, SAMHÄLLSVETENSKAP 7:e ramprogrammet Strukturfonder VÄNORTSSAMARBETE: Ett Europa för medborgarna (SKL) HÄLSA: Folkhälsoprogrammet EU:s tematiska program Andra intressanta fonder Allmänna arvsfonden Folke Bernadottes minnesfond Olof Palmes Minnesfond/ Internationella Centrum Wallenbergs- stiftelsen Internetfonden SIDA Östersjöenheten Svenska Institutet ICLD SKL International SFUB DinEl Miljöfond Visbyprogrammet SI:s Östersjöprogrammet Anna Lindh- stiftelse Kultur och samhälle Interkulturell dialog Ukraina Ryssland Vitryssland Turkiet …. PROGRESS: ”EU:s sysselsättning, social politik och lika möjligheter” (Kommissionen) Flyktingfonden, SOLID Återvändandefonden, Gränsfonden (Migrationsverket) Kulturkontakt NORD Nordiska film- o TV-fonden Nordiska bilaterala fonder Territoriellt samarbete Interreg IV A Gränsöverskridande program (Nordkalotten, Botnia-Atlantica, Sverige-Norge, Central Baltic, Öresund-Kattegatt-Skagerak, South Baltic) Interreg IV B Transnationella program (Östersjöprogrammet, Nordsjöprogrammet, Norra periferin) Interreg IV C Interregionala program URBACT II SOLID= Solidaritet och hantering av migrationsströmmar Regional tillväxt och sysselsättning LIFE + Naturvårdsverket Ramprogrammet för fundamentala rättigheter och rättvisa

2 Ansökningstider 2010 Strukturfonder/EU:s tematiska program/Andra fonder Januari Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 11/1 Integrationsfonden (SOLID) 14/1 Comenius (fortbildn.) 15/1 Grundtvig (fortbildn., besök och utbyten)15/1 Comenius (assistenter) 29/1 Europeiska Socialfonden PO1&2 utl.1 1/ /2-10 Februari Atlas konferens 1/2 Nordisk Kulturfond 1/2 Europa för medborgarna (Möten mellan medborgare i vänorter)(Vänorternas tematiska nätverk) 15/2 (Aktivt civilt samhälle i Europa, för organisationer) 15/2 Ung och aktiv 1/2 Media (audiovis) 2/2 Leonardo (praktik o utbyten) 5/2 Forska & Väx /2 DinEl Miljöfond 15/2 ?id=1711 Allmänna arvsfonden, beslut 17/2 Folke Bernadottes minnesfond Comenius (partnerskap) 19/2 Leonardo (partnerskap) 19/2 Grundtvig (partnerskap) 19/2 Comenius Regio partnerskap 19/2 Grundtvig (workshops) 19/2 Progress: EURES European Employment Services 22/2 Europeiska Socialfonden PO1&2 utl.1 1/ / Leonardo (utvecklingsprojekt) 26/2 Mars Svenska institutet, Gymnasieskolan, 1/3 Allmänna arvsfonden, Vi deltar! 1/3 Nordisk Kulturfond 1/3 Nordplus vuxen 1/3 Nordplus Horisontal/Junior/Nordiska språk och kultur 1/3 Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 1/2-5/3 Svenska institutet, Expertutbyte 18/1 - 15/3 Atlas förberedande besök, partnerskap 15/3 Progress: Arbesmarknadsrelationer och social dialog 16/ Palmestipendiet 20/3 Allmänna arvsfonden, beslut 24/3 Förberedande besök (Comenius, Leonardo, Grundtvig) 31/3 Grundtvig (assistenter och volontärprojekt) 31/3 Övergripande programmet 31/3 LLP studiebesök 31/3 Östersjöprogrammet 4/1-22/3 Internetfonden 11/1-14/3 mer/internetfonden/#2 April Nordisk Kulturfond 1/4 Ung och aktiv 1/4 Atlas praktik 1/4 Atlas konferens 6/4 Progress: Information, samråd med och medverkan av representatnter i företag 9/4 Kultur 2007 (litteratur) 15/4 INTERREG IV A 15/4 Athena 15/4 Progress: Informations- och utbildningsåtgärder för arbetstagarorganisationer 20/4 Comenius (fortbildn.) 30/4 Grundtvig (fortbildn., besök och utbyten) 30/4 Media (festivaler) 30/4 Flyktingfonden och Återvändandefonden i april Sverige/http://www.polisen.se/Om-polisen/Polisen-i- Sverige/ Organisation/Rikspolisstyrelsen Ungdomsstyrelsen: jämställdhetsarbete bland de nationella minoriteterna 6/3-30/4 Allmänna arvsfonden ”Fördel barn” ansökningar kan skickas fortlöpande

3 Ansökningstider 2010 Strukturfonder/EU:s tematiska program/Andra fonder Maj Allmänna arvsfonden, beslut 5/5 Kultur 2007 (kulturutbyte) 15/5 Förberedande besök (Comenius, Leonardo, Grundtvig) 31/5 Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 4/5-26/6 uprogram/stockholm/omprogrammet e4211fdba8c87b html uprogram/stockholm/omprogrammet e4211fdba8c87b html Internetfonden 18/5-13/9 mer/internetfonden/ Europeiska Socialfonden PO1&2 utl.2 1/5- 6/9 Juni Allmänna arvsfonden, beslut 1/6 Europa för medborgarna (Möten mellan medborgare i vänorter)(Medborgarprojekt) 1/6 ml Ung och aktiv 1/6 Kultur 2007 (litteratur) 15/6 Internetfonden 18/5-13/9 mer/internetfonden/ Europeiska Socialfonden PO1&2 utl.2 1/5- 6/9 Juli Media (biofilm) 7/7 Media (promotion) 7/7 Media (audiovis) 7/7 Media (video on demand) 7/7 Internetfonden 18/5-13/9 mer/internetfonden/ Europeiska Socialfonden PO1&2 utl.2 1/5- 6/9 Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 31/5-16/7 Augusti Kultur 2007 (kulturutbyte) 15/8 Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 3/8-18/9 uprogram/stockholm/omprogrammet e4211fdba8c87b html uprogram/stockholm/omprogrammet e4211fdba8c87b html Förberedande besök (Comenius, Leonardo, Grundtvig) 31/8 Internetfonden 18/5-13/9 Europeiska Socialfonden PO1&2 utl.2 1/5- 6/9 Progress 31/8 (arbesmarkandsrelationer och social dialog) Allmänna arvsfonden ”Fördel barn” ansökningar kan skickas fortlöpande

4 Ansökningstider 2010 Strukturfonder/EU:s tematiska program/Andra fonder September Allmänna arvsfonden 1/9 Nordisk Kulturfond 1/9 Europa för medborgarna (Möten mellan medborgare i vänorter)(Vänorternas tematiska nätverk) 1/9 Ung och aktiv 1/9 Dynamiska innovationssystem i omvandling 1/9 miska-innovationssystem-i-omvandling/Omstallningsformaga- och-kompetensformaga Forska &Väx /9 Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2/8-10/9 Progress: Information, samråd med och medverkan av representatnter i företag 3/9 Atlas konferens 1/9 Atlas förberedande besök, partnerskap15/9 Comenius (fortbildn.) 15/9 Grundtvig (fortbildn., besök och utbyten) 15/9 Kultur 2007 (litteratur) 15/9 Svenska institutet, Expertutbyte 16/8 – 20/9 Europeiska Socialfonden PO1&2 utl.2 1/5- 6/9 Internetfonden 19/7-12/9 SFUB Sällskapet för folkundervisningens befrämjande Oktober Nordisk Kulturfond 1/10 Atlas praktik 1/10 Studiebesök 15/10 Förberedande besök (Comenius, Leonardo, Grundtvig, Nordplus junior/vuxen) 15/10 Europa för medborgarna (Aktivt civilt samhälle i Europa, för organisationer)15/10 html Var Dags IT: Nöje som drivkraft för innovation 15/10 INTERREG IV A 15/10 Integrationsfonden (SOLID) i slutet av okt November Ung och aktiv 1/11 Kultur 2007 (litteratur) Kultur 2007 (kulturutbyte) Atlas konferens 1/11 Förberedande besök (Comenius, Leonardo, Grundtvig) 15/11 Stipendier för lärare år December Comenius (elevmobilitet) 1/12 Vänortssamarbete 1/12 ml Ettårsprogrammen 21/12 (Spanien, Frankrike, Tyskland/Österrike) SIDA- Östersöenheten 3/12 rbetsparter/Ostersjosamarbete/Sok -stod-fran-Ostersjoenheten/ rbetsparter/Ostersjosamarbete/Sok -stod-fran-Ostersjoenheten/ Allmänna arvsfonden ”Fördel barn” ansökningar kan skickas fortlöpande


Ladda ner ppt "UTBILDNING: ”Livslångt lärande” IKT, MILJÖ, ENERGI: CIP (IKT, Int. Energy, Life) (=Program för konkurrenskraft och innovation) (Tillväxtverket, VINNOVA,"

Liknande presentationer


Google-annonser