Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UTBILDNING: ”Livslångt lärande” IKT, MILJÖ, ENERGI: CIP (IKT, Int. Energy, Life) (=Program för konkurrenskraft och innovation) (Tillväxtverket, VINNOVA,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UTBILDNING: ”Livslångt lärande” IKT, MILJÖ, ENERGI: CIP (IKT, Int. Energy, Life) (=Program för konkurrenskraft och innovation) (Tillväxtverket, VINNOVA,"— Presentationens avskrift:

1 UTBILDNING: ”Livslångt lärande” IKT, MILJÖ, ENERGI: CIP (IKT, Int. Energy, Life) (=Program för konkurrenskraft och innovation) (Tillväxtverket, VINNOVA, Energimyndigheten) Regionalfonden (Tillväxtverket, Länsstyrelsen) Socialfonden (ESF- rådet) (Integrationsfonden, SOLID) PO1 ”Kompetensförsörjning” PO2 ”Ökat arbetskraftsutbud” Landsbygdsprogrammet ”Leader+” UNGDOM: ”Ung o aktiv i Europa” (Ungdomsstyrelsen) KULTUR 2007 Riksantikvarieämbetet, Nordiska Kulturfonden MEDIA 2007 film, TV, multimedia (Svenska Filminstitutet) FORSKNING, HÄLSA, SAMHÄLLSVETENSKAP 7:e ramprogrammet Strukturfonder VÄNORTSSAMARBETE: Ett Europa för medborgarna (SKL) HÄLSA: Folkhälsoprogrammet 2008-2013 EU:s tematiska program Andra intressanta fonder Allmänna arvsfonden Folke Bernadottes minnesfond Olof Palmes Minnesfond/ Internationella Centrum Wallenbergs- stiftelsen Internetfonden SIDA Östersjöenheten Svenska Institutet ICLD SKL International SFUB DinEl Miljöfond Visbyprogrammet SI:s Östersjöprogrammet Anna Lindh- stiftelse Kultur och samhälle Interkulturell dialog Ukraina Ryssland Vitryssland Turkiet …. PROGRESS: ”EU:s sysselsättning, social politik och lika möjligheter” (Kommissionen) Flyktingfonden, SOLID Återvändandefonden, Gränsfonden (Migrationsverket) Kulturkontakt NORD Nordiska film- o TV-fonden Nordiska bilaterala fonder Territoriellt samarbete Interreg IV A Gränsöverskridande program (Nordkalotten, Botnia-Atlantica, Sverige-Norge, Central Baltic, Öresund-Kattegatt-Skagerak, South Baltic) Interreg IV B Transnationella program (Östersjöprogrammet, Nordsjöprogrammet, Norra periferin) Interreg IV C Interregionala program URBACT II SOLID= Solidaritet och hantering av migrationsströmmar Regional tillväxt och sysselsättning LIFE + Naturvårdsverket Ramprogrammet för fundamentala rättigheter och rättvisa

2 Ansökningstider 2010 Strukturfonder/EU:s tematiska program/Andra fonder Januari Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 11/1 http://www.tillvaxtverket.se http://www.tillvaxtverket.se Integrationsfonden (SOLID) 14/1 http://www.esf.se Comenius (fortbildn.) 15/1 Grundtvig (fortbildn., besök och utbyten)15/1 Comenius (assistenter) 29/1 http://www.programkontoret.se Europeiska Socialfonden PO1&2 utl.1 1/12-09 - 23/2-10 http://www.esf.se Februari Atlas konferens 1/2 http://www.programkontoret.sehttp://www.programkontoret.se Nordisk Kulturfond 1/2 http://www.nordiskkulturfond.org Europa för medborgarna (Möten mellan medborgare i vänorter)(Vänorternas tematiska nätverk) 15/2 http://www.nordiskkulturfond.org (Aktivt civilt samhälle i Europa, för organisationer) 15/2 http://ec.europa.eu/citizenship/guide_en.html http://ec.europa.eu/citizenship/guide_en.html Ung och aktiv 1/2 http://www.ungdomsstyrelsen.se Media (audiovis) 2/2 http://www.mediadesk.se/ Leonardo (praktik o utbyten) 5/2 http://www.programkontoret.se/ http://www.programkontoret.se/ Forska & Väx 2010 9/2 http://www.vinnova.se DinEl Miljöfond 15/2 http://www.dinel.se/Templates/Public/Pages/Page.aspx ?id=1711 Allmänna arvsfonden, beslut 17/2 http://www.arvsfonden.se Folke Bernadottes minnesfond http://www.folkebernadottesminnesfond.se http://www.arvsfonden.se http://www.folkebernadottesminnesfond.se Comenius (partnerskap) 19/2 Leonardo (partnerskap) 19/2 Grundtvig (partnerskap) 19/2 Comenius Regio partnerskap 19/2 Grundtvig (workshops) 19/2 http://www.programkontoret.se/ Progress: EURES European Employment Services 22/2 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327 Europeiska Socialfonden PO1&2 utl.1 1/12-09 - 23/2- 10 http://www.esf.se Leonardo (utvecklingsprojekt) 26/2 http://www.programkontoret.se/ Mars Svenska institutet, Gymnasieskolan, 1/3 www.si.se Allmänna arvsfonden, Vi deltar! 1/3 http://www.arvsfonden.se Nordisk Kulturfond 1/3 http://www.nordiskkulturfond.org http://www.arvsfonden.se http://www.nordiskkulturfond.org Nordplus vuxen 1/3 Nordplus Horisontal/Junior/Nordiska språk och kultur 1/3 http://www.programkontoret.se/ Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 1/2-5/3 http://www.tillvaxtverket.se Svenska institutet, Expertutbyte 18/1 - 15/3 www.si.se Atlas förberedande besök, partnerskap 15/3 http://www.programkontoret.se/ Progress: Arbesmarknadsrelationer och social dialog 16/3 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=32 7 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=32 7 Palmestipendiet 20/3 http://www.palmefonden.se http://www.palmefonden.se Allmänna arvsfonden, beslut 24/3 http://www.arvsfonden.se Förberedande besök (Comenius, Leonardo, Grundtvig) 31/3 Grundtvig (assistenter och volontärprojekt) 31/3 http://www.arvsfonden.se Övergripande programmet 31/3 LLP studiebesök 31/3 http://www.programkontoret.se/ Östersjöprogrammet 4/1-22/3 http://eu.baltic.net/ Internetfonden 11/1-14/3 http://www.iis.se/se-ar- mer/internetfonden/#2 April Nordisk Kulturfond 1/4 http://www.nordiskkulturfond.org Ung och aktiv 1/4 http://www.nordiskkulturfond.org http://www.ungdomsstyrelsen.se Atlas praktik 1/4 http://www.programkontoret.se/ http://www.programkontoret.se/ Atlas konferens 6/4 http://www.programkontoret.se http://www.programkontoret.se Progress: Information, samråd med och medverkan av representatnter i företag 9/4 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327 Kultur 2007 (litteratur) 15/4 http://www.kulturradet.se INTERREG IV A 15/4 http://www.centralbaltic.eu/ Athena 15/4 Progress: Informations- och utbildningsåtgärder för arbetstagarorganisationer 20/4 Comenius (fortbildn.) 30/4 Grundtvig (fortbildn., besök och utbyten) 30/4 http://www.programkontoret.se Media (festivaler) 30/4 http://www.mediadesk.se/ Flyktingfonden och Återvändandefonden i april http://www.migrationsverket.se/ http://www.polisen.se/Om-polisen/Polisen-i- Sverige/http://www.polisen.se/Om-polisen/Polisen-i- Sverige/ Organisation/Rikspolisstyrelsen Ungdomsstyrelsen: jämställdhetsarbete bland de nationella minoriteterna 6/3-30/4 http://www.ungdomsstyrelsen.se http://www.ungdomsstyrelsen.se Allmänna arvsfonden ”Fördel barn” ansökningar kan skickas fortlöpande

3 Ansökningstider 2010 Strukturfonder/EU:s tematiska program/Andra fonder Maj Allmänna arvsfonden, beslut 5/5 http://www.arvsfonden.se Kultur 2007 (kulturutbyte) 15/5 http://www.arvsfonden.se http://www.kulturradet.se Förberedande besök (Comenius, Leonardo, Grundtvig) 31/5 http://www.programkontoret.se/ http://www.programkontoret.se/ Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 4/5-26/6 http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/e uprogram/stockholm/omprogrammet.4.210 99e4211fdba8c87b800037502.html http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/e uprogram/stockholm/omprogrammet.4.210 99e4211fdba8c87b800037502.html Internetfonden 18/5-13/9 http://www.iis.se/se-ar- mer/internetfonden/ Europeiska Socialfonden PO1&2 utl.2 1/5- 6/9 http://www.esf.se Juni Allmänna arvsfonden, beslut 1/6 http://www.arvsfonden.se Europa för medborgarna (Möten mellan medborgare i vänorter)(Medborgarprojekt) 1/6 http://www.arvsfonden.se http://ec.europa.eu/citizenship/guide_en.ht ml Ung och aktiv 1/6 http://www.ungdomsstyrelsen.se Kultur 2007 (litteratur) 15/6 http://www.kulturradet.se Internetfonden 18/5-13/9 http://www.iis.se/se-ar- mer/internetfonden/ Europeiska Socialfonden PO1&2 utl.2 1/5- 6/9 http://www.esf.se Juli Media (biofilm) 7/7 Media (promotion) 7/7 Media (audiovis) 7/7 Media (video on demand) 7/7 http://www.mediadesk.se/ Internetfonden 18/5-13/9 http://www.iis.se/se-ar- mer/internetfonden/ Europeiska Socialfonden PO1&2 utl.2 1/5- 6/9 http://www.esf.se Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 31/5-16/7 http://www.tillvaxtverket.se Augusti Kultur 2007 (kulturutbyte) 15/8 http://www.kulturradet.se Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 3/8-18/9 http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/e uprogram/stockholm/omprogrammet.4.210 99e4211fdba8c87b800037502.html http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/e uprogram/stockholm/omprogrammet.4.210 99e4211fdba8c87b800037502.html Förberedande besök (Comenius, Leonardo, Grundtvig) 31/8 http://www.programkontoret.se/ Internetfonden 18/5-13/9 http://www.iis.se/se-ar-mer/internetfonden http://www.iis.se/se-ar-mer/internetfonden Europeiska Socialfonden PO1&2 utl.2 1/5- 6/9 http://www.esf.se Progress 31/8 (arbesmarkandsrelationer och social dialog) http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=32 7 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=32 7 Allmänna arvsfonden ”Fördel barn” ansökningar kan skickas fortlöpande

4 Ansökningstider 2010 Strukturfonder/EU:s tematiska program/Andra fonder September Allmänna arvsfonden 1/9 http://www.arvsfonden.se Nordisk Kulturfond 1/9 http://www.nordiskkulturfond.org Europa för medborgarna (Möten mellan medborgare i vänorter)(Vänorternas tematiska nätverk) 1/9 http://www.arvsfonden.se http://www.nordiskkulturfond.org http://ec.europa.eu/citizenship/guide_en.html Ung och aktiv 1/9 http://www.ungdomsstyrelsen.se Dynamiska innovationssystem i omvandling 1/9 http://www.vinnova.se/Verksamhet/Arbetslivsutveckling/Dyna miska-innovationssystem-i-omvandling/Omstallningsformaga- och-kompetensformaga Forska &Väx 2010 14/9 http://www.vinnova.se Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2/8-10/9 http://www.tillvaxtverket.se http://www.tillvaxtverket.se Progress: Information, samråd med och medverkan av representatnter i företag 3/9 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327 Atlas konferens 1/9 Atlas förberedande besök, partnerskap15/9 Comenius (fortbildn.) 15/9 Grundtvig (fortbildn., besök och utbyten) 15/9 http://www.programkontoret.se Kultur 2007 (litteratur) 15/9 http://www.kulturradet.se Svenska institutet, Expertutbyte 16/8 – 20/9 www.si.se Europeiska Socialfonden PO1&2 utl.2 1/5- 6/9 http://www.esf.se Internetfonden 19/7-12/9 http://www.iis.se/se-ar-mer/internetfonden/ SFUB Sällskapet för folkundervisningens befrämjande http://www.sfub.se Oktober Nordisk Kulturfond 1/10 http://www.nordiskkulturfond.org Atlas praktik 1/10 Studiebesök 15/10 http://www.nordiskkulturfond.org Förberedande besök (Comenius, Leonardo, Grundtvig, Nordplus junior/vuxen) 15/10 http://www.programkontoret.se/ http://www.programkontoret.se/ Europa för medborgarna (Aktivt civilt samhälle i Europa, för organisationer)15/10 http://ec.europa.eu/citizenship/guide_en. html Var Dags IT: Nöje som drivkraft för innovation 15/10 http://www.vinnova.se INTERREG IV A 15/10 http://www.centralbaltic.eu/ Integrationsfonden (SOLID) i slutet av okt http://www.esf.se http://www.esf.se November Ung och aktiv 1/11 http://www.ungdomsstyrelsen.se Kultur 2007 (litteratur) http://www.kulturradet.se Kultur 2007 (kulturutbyte) http://www.kulturradet.se Atlas konferens 1/11 Förberedande besök (Comenius, Leonardo, Grundtvig) 15/11 http://www.programkontoret.se/ Stipendier för lärare år 2010 http://www.sfub.se December Comenius (elevmobilitet) 1/12 http://www.programkontoret.se/ http://www.programkontoret.se/ Vänortssamarbete 1/12 http://ec.europa.eu/citizenship/guide_en.ht ml Ettårsprogrammen 21/12 (Spanien, Frankrike, Tyskland/Österrike) http://www.programkontoret.se/ SIDA- Östersöenheten 3/12 http://www.sida.se/Svenska/Sama rbetsparter/Ostersjosamarbete/Sok -stod-fran-Ostersjoenheten/ http://www.sida.se/Svenska/Sama rbetsparter/Ostersjosamarbete/Sok -stod-fran-Ostersjoenheten/ Allmänna arvsfonden ”Fördel barn” ansökningar kan skickas fortlöpande


Ladda ner ppt "UTBILDNING: ”Livslångt lärande” IKT, MILJÖ, ENERGI: CIP (IKT, Int. Energy, Life) (=Program för konkurrenskraft och innovation) (Tillväxtverket, VINNOVA,"

Liknande presentationer


Google-annonser