Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EU-kontakt Regioners närvaro EURADA konferens 2004-11/Krister Lindkvist.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EU-kontakt Regioners närvaro EURADA konferens 2004-11/Krister Lindkvist."— Presentationens avskrift:

1 EU-kontakt Regioners närvaro EURADA konferens 2004-11/Krister Lindkvist

2  Sveriges har 7-8 konto North Sw Mid-Sweden Central Stockholm Entreprenörsregionen 2004-11/ K L Sida 2 Entreprenörsregionen i EU-perspektiv Regional närvaro i Bryssel  250 regionkontor från medlemsländer från wan-o-bees allm info-intressebevakning West East South Malmö

3  Besökt 17 nov: Central SwedenDalarna - Gävleb - Örebro län tf ch Desirée Asker West Sweden 69 kommuner kring Gbg ch Kjell Peterson SYDSAM Skåne – Småland – Halland-Blekinge (ch Sofie Gardestedt) Frida Bergman Entreprenörsregionen 2004-11/ K L Sida 3 Entreprenörsregionen i EU-perspektiv Regional närvaro i Bryssel

4 WestCentralSYDSAM Budget Mkr1334 Årsavgifter kr/invån 53,600,87 Personal Bryssel hemma därav Specialister 4 7 (6) 2 (3) 2 Kansli RegfKalmar Styrelse179 22+22 ersättare Bildat 19922000(1986) 1990 Entreprenörsregionen 2004-11/ K L Sida 4

5  Focus Utbildning Kultur Miljö Entreprenörsregionen 2004-11/ K L Sida 5 Entreprenörsregionen i EU-perspektiv SydSam  Uppgifter Politisk intressebevakning Info-förmedling Förankra nätverk Företräda Sydsverige enl huvudmännens intentioner Östersjösamarbete

6  Fokus / Arbetsområden Miljö och energi Lokal utveckling Social ekonomi Folkhälsa Entreprenörsregionen 2004-11/ K L Sida 6 Entreprenörsregionen i EU-perspektiv Central Sweden  Metodik Informera Utbilda för EU-stöd till reg. Utveckl + int projekt Projektrådgivning Kontaktresa 1 vecka/mån Länsträffar info-dagar Utbildning o forskning Kommunikationer Näringslivsutveckl, interna-ing Östersjösamarbete

7  Uppgifter Ta tillvara på de möjligheter som vårt EU medlemskap erbjuder våra medlemmar …. Entreprenörsregionen 2004-11/ K L Sida 7 Entreprenörsregionen i EU-perspektiv West Sweden  Metodik Projektrådgivn (60-tal projektansökn. 100Mkr/2004) Information Utbilda för EU-stöd till reg. Utveckl + Inter.- projekt Lobbying (30000 i Bryssel, 100000 i Washington) Utveckling Intressebevakning Kunskap

8  Idé till partners i internationell grupp Lombardiet (Milano) Baden-Würtenberg Bayern Rhone-Alp Entreprenörsregionen 2004-11/ K L Sida 8 Entreprenörsregionen i EU-perspektiv Projektidé International. E-8 (E-4)-grupp  Jämför West Sweden / förslag 2004 4. Utveckling av internationella samarbeten vad gäller; erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, klusterutveckling, verksamhetsområde. (Vill också ha allmän info om tänkbara sektorspgm) Catalunja Dublin Wales Birmingham/West Midland

9  Reflektion: Påhäng eller aktiv ingång? Stora resurser läggs på närvaron i Bryssel Projekt - arbete och kunskap – inte snabba pengar Klart engagemang för att dra nytta av medlemskap från regionens medlemmar Entreprenörsregionen 2004-11/ K L Sida 9 Entreprenörsregionen i EU-perspektiv Regional närvaro i Bryssel

10 Entreprenörsregionen 2004-11/ K L Sida 10 Entreprenörsregionen i EU-perspektiv EURADA, Nätverksorganisation med EU-bas Association of Regional Development Agencies non profit organisation to promote regional economic development through dialogue with the Eu Commission services, interchange of good practice among members, transnational co-operation among members, regional development agencies as a concept.

11 Entreprenörsregionen 2004-11/ K L Sida 11 Entreprenörsregionen i EU-perspektiv EURADA EURADA gathers around 150 development agencies from 25 countries of both the European Union and Central and Eastern Europé www.eurada.org/

12 Entreprenörsregionen 2004-11/ K L Sida 12 Entreprenörsregionen i EU-perspektiv EURADA  Medlemmar Organisation med uppdrag ekonomisk utveckling Klara band med lokal/regional myndighet Representerar viktig o relevant geografisk area Finns även: Associate Members Partner Members(Public service suppliers)

13 Entreprenörsregionen 2004-11/ K L Sida 13 Entreprenörsregionen i EU-perspektiv EU  EU ökar från 15 till 25  Lissabonstrategin 2000: Reformera den europeiska ekonomin för att anpassa till det globala kunskapssamhället. ”Den öppna samordningsmetoden” Inte lagstiftning utan ”benchmarking”, EU:s mål att 2010 vara världens mest konkurrenskraftiga ekonomi. Utfall 11/04: Tillväxtgapet till USA och Asien ökar

14 Entreprenörsregionen 2004-11/ K L Sida 14 Entreprenörsregionen i EU-perspektiv EURADAÅrskonferens AGORADA 2004+ Regional konkurrenskraft – påverkan  Regional ledning – Näringslivsstimulans – Flexibilitet  Humankapital – formella och informella nätverk  Infrastuktur – Mark – Finansiering  Anpassning av entreprenöriell kultur Mobilisera hela utbildningssystemet  Makroekonomisk jämförelse

15 Entreprenörsregionen 2004-11/ K L Sida 15 EURADA AGORADA 2004+ SW/Göran Ekström ALMU HK RTP klargör gemensam regional strategi ALMI medverkar i genomförande Rådgivning etc 100 000 kontakter / år Risk-Utlåning 1000 Mkr/år Stock 2800 Mkr Stimulerar/Stöder SME: (Nerdragning 2005 av statligt anslag 11%) Innovatörer – Groddföretag – Nystartade – - Företag som vill växa

16 Entreprenörsregionen 2004-11/ K L Sida 16 EURADA AGORADA 2004+ Resurser och resultat/utnyttjande Forskning Sverige bäst: Sthlm 5%, Väst 4%, Sydsv 4% sen: FI – UK – DK – NL – Humankapital Sverige bäst: sen: FI – DK – UK – NL – Utnyttjandegrad av Humankapial: Sverige sämst Utnyttja tekniska innovationer Sverige sämst

17 Entreprenörsregionen 2004-11/ K L Sida 17 EURADA AGORADA 2004+ High-Tech Innovation Index

18 Entreprenörsregionen 2004-11/ K L Sida 18 EURADA Intellectual Assets Centre, Scotland Ta fram och exploatera värdet av kunskapstillgångar. Identifiera tillgång - egen potential – värdering - realisering EX: Varumärken, patent, affärshemligheter, kunskap, upp till 80% av företagets värde, viktigt för konkurrens Jämför: IVF Göteborg / Innovation Relay Center / Intern. förmedling av teknisk kunskap, patent etc

19 Entreprenörsregionen 2004-11/ K L Sida 19 EURADA Regional Economic Growth Framgångskoncept gentemot hot från låglöneländer: ”Ständig produkt- och processutveckling” Innovativ verksamhet sker främst i regioner specialiserade inom samma eller relaterade verksamheter (kluster) förutsatt att näringslivets villkor är gynnsamma. BAK International Benchmark Club :

20 Entreprenörsregionen 2004-11/ K L Sida 20 EURADA Regional Economic Growth Slutledning av BAK International Benchmark Club, Basel: För att få åstadkomma hög ekonomisk tillväxt gäller att uppehålla och förbättra utvecklingsstimulerande ramverk på regional nivå. (Databas: 350 regioner i 18 Eu-länder+Norge+USA)

21 Entreprenörsregionen 2004-11/ K L Sida 21 EURADA Regional Economic Growth Faktorer för ekonomiska resultat:  Innovativ kapacitet:  Tillgång till högt kvalificerad arbetskraft  Forskningsnivå på regionens universitet  Öppenhet och flexibilitet för produkt- och arbetsmarknad  Beskattning av högt utbildad arbetskraft  Tillgänglighet - infrastruktur

22 Entreprenörsregionen 2004-11/ K L Sida 22 EURADA Regional Economic Growth Kluster initiativ som en del av regional strategi  Saknas sund företagsbas – ingen utveckling trots ekonomiskt stöd  Förutsättningar för framgång i kluster varierar klusterinitiativ bör utvärderas Regioners betydelse för utveckling ökar  Lagstiftning bör anpassas till SME

23 Entreprenörsregionen 2004-11/ K L Sida 23 EURADA Regional Economic Growth Utbildningens betydelse för utveckling 60 % av nyfödda går till arbeten som ännu inte finns. Rätt utbildning för arbetslivet är nyckeln till framgång Samhällets snabba förändringar kräver anpassning

24 Entreprenörsregionen 2004-11/ K L Sida 24 EURADA Regional Economic Growth Klusters utveckling Identifiera och tolka möjligheterna Skapa den kritiska infrastrukturen och viktig service för tillväxt av nya kluster Arbeta behovsorienterat Bygg på regionens (samverkans-)kultur

25 Entreprenörsregionen 2004-11/ K L Sida 25 EURADA Regional Economic Growth Reflektion  Regional samverkan viktigt verktyg  Intressefokus som i svensk utveckl-debatt  Klusterambitioner högaktuellt  Identifiera våra styrkefaktorer utveckla dessa för att klara oss i den internationella konkurrensen

26 EU-INBLICK Slut www.entreprenorsregionen.se krister.lindkvist@entreprenorsregionen.se


Ladda ner ppt "EU-kontakt Regioners närvaro EURADA konferens 2004-11/Krister Lindkvist."

Liknande presentationer


Google-annonser