Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den finansiella elmarknadens betydelse för riskhantering - några kommentarer 2008-04-22 Björn Hagman

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den finansiella elmarknadens betydelse för riskhantering - några kommentarer 2008-04-22 Björn Hagman"— Presentationens avskrift:

1 Den finansiella elmarknadens betydelse för riskhantering - några kommentarer 2008-04-22 Björn Hagman hagmanenergy@bredband.net

2 Viktigt för den som vill hantera risk Riskanalys som analyserar den verkliga risken (systemprisrisk, prisområdesrisk, profilrisk, valutarisk, obalansrisk, motpartsrisk m m) Riskpolicy som definierar vilka risker som ska säkras och hur och i vilken utsträckning detta ska ske. Översäkring är också en risk. Låg ”försäkringspremie” Enkel administration Kan löpande anpassa sin säkringsportfölj till säkringsbehovet (uppåt och nedåt) Likvid och transparent marknad med många aktörer. Skräddarsydda produkter men sådana produkter är ofta illikvida. Alternativ strukturering?

3 Viktigt för finansiella traders Marknadsplats med många aktörer med olika inriktning – även aktörer med fundamentala säkringsbehov. Olikheter ger förutsättningar för handel. Transparent marknadsplats med hög likviditet – möjliggör också att stora positioner vid behov kan avvecklas snabbt Transaktionseffektivitet Anonymitet Låga transaktions-, administrations- och kapitalbindningskostnader Vill ha såväl konkurrens mellan marknadsplatser som en dominerande marknadsplats En konkurrenskraftig marknadsplats måste vara attraktiv för både riskhanterare och finansiella traders. Detta kräver neutralitet och brett fokus. Är detta ett huvudproblem för en aktörsägd marknadsplats?

4 Varför finansiell avräkning i stället för fysisk leverans? På andra råvarubörser (olja, gas, metaller, spannmål m m) leder en onettad position till en fysisk leverans i ett magasin eller en knutpunkt enligt villkor som är angivna i kontraktets produktspecifikation. Fysisk leverans av råvaror i stället för finansiell avräkning föredras av stora traders som vill kunna ”syna” referenspriset och inte har full tillit till referenspriset På Nord Pool leder onettade finansiella positioner i stället till en finansiell avräkning i förhållande till det referenspris som anges i kontraktets produktspecifikation Att fysiskt ta mot eller leverera en råvara enligt kontraktets specifikationer är ofta förenat med kostnader, särskilt för små aktörer utan anläggningar i leveranspunkten Särskilt svårt är det att ta mot eller leverera el som svårligen kan lagras. En aktör som köper ett finansiellt kontrakt för att hedga kommande spotköp är oskyddad under leveransperioden om han nettar ut sina positioner innan stängning. Förutsättningen för en riktig hedge av kommande spotköp är därför att det är finansiell avräkning i stället för fysisk leverans.

5 2007 prel. 2006200520042003200220012000 Elspot 29225117616711912411297 Finansiell 1.0607657865905451.019910359 Clearing (bil. fin.) 1.2991.3941.3161.2071.2192.0891,7481.180 Total 2.6512.4102.2781.9641.8833.2322.7701.636 Elspot %-andel av Nordisk konsumtion 68,961,445,242,230,931,92825 Nord Pool Gruppens marknader omsättning i TWh 2000-2007

6 Tidig börsstruktur med derivathandel Spotbörs Finansiell börs Clearinghus Balans- avräkning EL VPC Fondbörs Derivatbörs Clearinghus Aktier

7 Ny konkurrenssituation Andra börser (t ex EEX, Imarex, ICE) kan också lista nordiska elderivat (har dock alltid funnits konkurrens från mäklardrivna alternativ) Nu kan det dock bli en helt annan konkurrens när de stora börserna (Deutsche Börse, NYSE Euronext, NYMEX) börjat engagera sig i elbörser Många kunder handlar olika produkter – inte bara nordisk el. Multiplattformar ger ökad nytta för dessa kunder. Clearinghusets betydelse i värdekedjan allt starkare LCH.Clearnet clearar derivat på Liffe, LME, ICE/ECX, Powernext, OTC- marknader m m Blir den framtida huvudkonkurrensen mellan börser eller mellan clearinghus? De nordiska bankerna har hittills varit förvånande passiva men kan få en nyckelroll som distributörer (fonder, fond-i-fonder, handel utförd av företag och privatpersoner) Vilken börs/vilket clearinghus blir attraktivast partner för en bank?

8 Ny börsstruktur Spotbörs NP Spot Nordiska Elderivat NP ASA Balans- avräkning NCSD VPC Aktiebörser Energiderivat (int el, CO2, ??) NP International Clearinghus för alla derivat Nasdaq OMX Nordic Aktiederivat Räntederivat

9 Spotbörsens beroende av den finansiella börsen Förutsättningen för en stor spothandel i stället för bilateral handel är att aktörerna kan hedga sig på önskat sätt mot svängningarna i spotpriset. I annat fall blir spothandeln mer av en justeringshandel med relativt små volymer. En stor spothandel förutsätter därför tillit till den finansiella handeln. Vissa finansiella produkter med låg likviditet på den finansiella börsen kan vara viktiga för spotbörsen eftersom det kan göra kombinationen spothandel plus finansiell hedge attraktivare än bilateral handel för en elköpare eller en renodlad producent Sådan produkter är kontrakt avseende områdesprisskillnader, topplastkontrakt, långsiktiga kontrakt och optioner Vissa marknadsmanipulationer kan bara identifieras och förstås genom samordnad marknadsövervakning

10 Den finansiella börsens beroende av spotbörsen Om referenspriset beräknas av annan än finansiella börsen kan stora problem uppstå om beräkningsmetoden förändras innan kontraktet löpt ut. Detta gäller särskilt för clearinghuset som blir motparten för all handel på börsen i kontraktet. I praktiken nästan omöjligt att ändra kontraktsspecifikationer innan kontraktet löpt ut. Mycket komplicerade juridiska processer kan förväntas. Den finansiella börsen är också helt beroende av att spotbörsen kan upprätthålla tilliten till referenspriset.

11 Nord Pool och EEX spotpriser

12 Terminspriser avseende nästa kalenderår

13 Utbudsfaktorer som påverkar svenska kraftpriset Nätbegränsn Nordiskt pris Ryskt pris Hydrologi Vind Tyskt pris Svenskt pris EUA Kol Gas Franskt pris Kärnkraft


Ladda ner ppt "Den finansiella elmarknadens betydelse för riskhantering - några kommentarer 2008-04-22 Björn Hagman"

Liknande presentationer


Google-annonser