Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationsmöte på Vinnova Marco Polo II 11 december 2007 *connectedthinking.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationsmöte på Vinnova Marco Polo II 11 december 2007 *connectedthinking."— Presentationens avskrift:

1 Informationsmöte på Vinnova Marco Polo II 11 december 2007 *connectedthinking

2 Öhrlings PricewaterhouseCoopers Date Page 2 Introduktion Syftet är att överföra gods från väg till andra trafikslag Varar under perioden 2007-2013 Budget 400 miljoner Euro (2004 års prisnivå) 57 miljoner € har reserverats för 2008 års utlysning, ev. mer. Utlysningen kommer antagligen att ske i mitten av januari och stänga den 15 mars. 55 ansökningar (varav 2 svenska) inkom i 2007 års utlysning. Ca 1/3 blir godkända

3 Omfattning Alla segment inom internationell fraktmarknad Tjänster, inte forskning och studier Stöd till kringliggande infrastruktur

4 Verktyg Endast kommersiella organisationer etablerade i EU eller i länder som stödjer programmet kan erhålla stöd (momsregistrerad/ registrerad i ett handelsregister) Stöd utbetalas endast för kostnader som uppkommer inom EU, EFTA/EES (om avtal finns) och ansökarländer (om avtal finns) Projektet måste omfatta minst två kommersiella organisationer etablerade i två olika länder som är berättigade att erhålla stöd där ett av länderna måste vara ett EU-land Högst 1 Euro per 500 tkm

5 Åtgärder Trafikomställningsåtgärder Katalysatoråtgärder Höghastighetsleder till sjöss ”Sjömotorvägar” Åtgärder för gemensamt lärande Trafikundvikandeåtgärder

6 Trafikomställningsåtgärder Inget nytänkande krävs! Det gäller bara att flytta över så mycket gods som möjligt från väg till andra transportslag. Stödet per projekt varar som längst under 3 år och stödet är 1 Euro per 500 tkm eller dess volymekvivalent som anses vara 2000 kubikmeterkilometer Stödet kan täcka maximalt 35 % av de verkliga kostnaderna Tröskel: Minst 250 miljoner tkm måste flyttas från vägtrafiken

7 Katalysatoråtgärd Nytänkande krävs! Stödet är till för projekt som syftar till att lösa strukturella marknadshinder. Stöd kan ges till viss infrastruktur Projektet skall leda till en faktisk, mätbar och hållbar trafikomställning inom 5 år. Perioden kan förlängas avseende finansiering av infrastruktur Stödet kan täcka maximalt 35 % av de verkliga kostnaderna Tröskel: Projektet skall vara av en storlek om minst [5,7] miljoner Euro eller som det är uttryckt i förordningstexten en minsta stödnivå om 2 miljoner Euro.

8 Sjömotorvägar Nytänkande krävs och projekten skall främja mycket storskaliga intermodala godstransporttjänster via närsjöfart över TEN-T kategori A hamnar. Kommissionen kommer att titta på frekvens, järnvägsanslutningar och logistiska lösningar för projektet. Stödet, som varar som längst 5 år, är 1 Euro per 500 tkm eller dess volymekvivalent som anses vara 2000 kubikmeterkilometer. Stödet kan täcka maximalt 35 % av de verkliga kostnaderna och stöd kan gå till viss infrastruktur. Tröskel: Projektet skall av en storlek på minst [7,1] miljoner Euro. I förordningstexten uttrycks detta som en minsta stödnivå om [2,5] miljoner Euro eller godstrafikomställning på 1,25 miljarder tkm.

9 Åtgärder för gemensamt lärande Projektet skall leda till att de kommersiella tjänsterna på marknaden blir bättre genom att förbättra samarbete och kunskapsöverföring och stöd kan ges i upp till 2 år. Stödet kan täcka maximalt 50 % av de verkliga kostnaderna. Tröskel: Projektet skall vara av en storlek om minst [0,5] miljoner Euro. I förordningstexten uttrycks detta som en lägsta stödnivå om [0,25] miljoner.

10 Trafikundvikandeåtgärder Projektet skall vara innovativt på europeisk nivå avseende integrering av produktionslogistik i transportlogistik med målet att ge en betydande minskning av godstrafiken på väg. Exempel som nämns är modifierade produktions- eller distributionsprocesser för att uppnå högre lastningsfaktorer, färre tomkörningar och mindre avfallsflöden. Projekten kan vara i upp till 5 år och förväntas leda till ett faktiskt mätbart och hållbart trafikundvikande på minst 10 % av fraktvolymen mätt i tkm eller fordonskilometer Stödet kan täcka maximalt 35 % av de verkliga kostnaderna Tröskel: Projektet skall vara av en storlek om minst [2,9] miljoner Euro. I förordningstexten uttrycks detta som en lägsta stödnivå om [1] miljoner eller godstrafikomställning på 500 miljoner tkm eller 25 miljoner fordonskilometer.

11 Erfarenheter från Marco Polo I Programmet har t.o.m. 2005 ställt om 36,9 mdr tkm av det uppsatta målet om 51 mdr tkm Ansökningar/anslag, 2003-05 (budget 57 miljoner Euro) TotaltKonsortier med SE-deltagare Ansökningar19812 Beviljade 41 3 Anslagsdel20%25% Konsortier med svenska deltagare erhöll 12% av anslagsmedlen (6,6 miljoner EURO).

12 Ansökan – utformning I Fokus på projektets trovärdighet och livskraft! Visa detta genom en bra marknadsanalys och affärsplan. Kommissionen kräver letter of intent från projektdeltagarna respektive CV:s och tillmäter erfarenhet och teknisk kapacitet stor vikt. Speciellt uppmärksammas undvikande av miljökänsliga och urbana miljöer Voluminöst gods kan omräknas med 1 ton = 4 kbm Ingen oacceptabel snedvridning av konkurrensen. Frågan skall tas upp i ansökan.

13 Ansökan – utformning II 3 delar, enligt checklista i utlysningen - I Projektöversikt, 1 sida + formalia om aktörerna - II Beskrivning av åtgärden, max 10 sidor - III Bilagor som stärker framställningen, affärsplan, inklusive en budget som sträcker sig över hela stödperioden plus ett år. Marco Polo Helpdesk: http://europa.eu.int/comm/transport/marcopolo/index_en.htm Exempel & ”Calculator” för beräkning av transportarbetet och miljövärden Svensk representant i Marco Polo kommittén är Bo Essle, Vinnova, 08-473 31 36

14 Information från kommissionen Den 30 januari arrangerar kommissionen ett informationsmöte i Oslo. Information kan erhållas från: Marco Polo Helpdesk:E-mail : tren-marco-polo@ec.europa.eu Tel : +32 2 29 96448 Fax : +32 2 29 63765 http://europa.eu.int/comm/transport/marcopolo/index_en.htm Exempel & ”Calculator” för beräkning av transportarbetet och miljövärden Svensk representant i Marco Polo kommittén Bo Essle, Vinnova, 08-473 31 36

15 Lycka till med ansökningarna! Johan Ericson Öhrlings PricewaterhouseCoopers Corporate Finance Adress: Torsgatan 21, 113 97 Stockholm Tel:08-55534181 E-post:johan.ericson@se.pwc.com © 2004 Öhrlings PricewaterhouseCoopers Gruppen AB. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering etc. *connectedthinking är ett varumärke inom PricewaterhouseCoopers LLP.


Ladda ner ppt "Informationsmöte på Vinnova Marco Polo II 11 december 2007 *connectedthinking."

Liknande presentationer


Google-annonser