Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.zonta21.org. Hur började det? Under 1920- och 1930-talets kriser var kvinnor inte välkomna på arbetsmarknaden Nedgången i nativitet skyldes på kvinnor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.zonta21.org. Hur började det? Under 1920- och 1930-talets kriser var kvinnor inte välkomna på arbetsmarknaden Nedgången i nativitet skyldes på kvinnor."— Presentationens avskrift:

1 www.zonta21.org

2 Hur började det? Under 1920- och 1930-talets kriser var kvinnor inte välkomna på arbetsmarknaden Nedgången i nativitet skyldes på kvinnor. Kvinnliga rösträttsrörelsen blev ett internationellt nätverk med start i USA I den andan bildades Zonta 1919 i Buffalo 2

3 www.zonta21.org Lite extra fakta kring rösträttskampen.. Susan B Anthony (1820-1906) MA USA. Räknas till den amerikanska och internationella kvinnorörelsens stora kämpar. Av Elin Wägner kallad ”rösträttsrörelsens moder”. Fr 1854 arb främst med kvinnosaken, rösträtt och lika- lönprincipen. 1888 org första Int Council of Women. Skrivit bl a: ”History of women suffrage” =rösträtt, 4 band 1881-1903. Ref: Qvinnor – kända och okända kvinnor från alla tider/ Elgklou L, Norstedts 1987.

4 www.zonta21.org Marian de Forest i Buffalo, USA 1919 ”Kvinnor” och ”rättigheter” hörde inte ihop. Ledande positioner var vikta åt män. På Buffalo Express arbetade journalisten Marian de Forest som ville skapa ett starkt nätverk för kvinnor i ledande ställning. Nätverket skulle stärka kvinnornas positioner.

5 www.zonta21.org Den 8 november 1919 grundade M d F, tillsammans med fyra kvinnor, den första Zontaklubben i Buffalo, USA Sioux: Zonta = ”ärlig och trovärdig”

6 www.zonta21.org Marian de Forest, President of the Zonta Club of Buffalo, 1919 Marian de Forest skapade ett samråd: ”The Confederation of Zonta Clubs” bestående av klubbar i Buffalo, Rochester Binghamton, Elmira Syracuse, Erie, Uticah, Itahca & Detroit. Dvs: 9 klubbar med 600 medlemmar på kort tid.

7 www.zonta21.org Som första president för samrådet ” The Confederation” valdes Mary E Jenkins

8 www.zonta21.org forts; Marian de Forest Blev den andra Presidenten för ”Confederation” Under Marians första 15 år som medlem växte Zonta Int från 9 till 124 klubbar, i Nordamerika & Europa. Marian de Forest dog 17 feb 1935, 70 år.

9 www.zonta21.org Kanadensiska klubbar ansluter sig: Confederationen blir Zonta International på Convention i Seattle 1930.

10 www.zonta21.org Zonta Europa Första Europeiska klubben: Wien 1930 Året efter, 1931, chartras Hamburg 1933 tas frågan upp om Europeiskt distrikt.. Kriget kom emellan. 1935: Köpenhamn & Stockholm chartras. -- paus i Zontas aktiviteter under 2:a världskriget 1947 chartras Helsingfors

11 www.zonta21.org Vägen till europeiska distrikt; Nordiska klubbar hade informella möten sedan 1947 Dessemellan ”ordförande- och sekreterarmöten” Det första europeiska mötet var 1955 i Zurich, därefter Paris 1957. Båda ggr besök av Int Pres och amerik gäster.

12 www.zonta21.org I väntan på europeiska distrikt; Redan i Zurich diskuteras att skapa två europeiska distrikt: Norden resp övr Eur. Nordens klubbar bildar ”Nordiska rådet” 1958. Eva Kihlbom första ordförande 1958-1961 Fungerade som kontaktorgan inom och utom Norden, förbereda nordiska och europeiska konferenser Köpenhamnsmöte 1959, möte Reykjavik 1960. Oslomötet 1961: fastare bindning till ZI genom konkret nordiskt distriktförslag; D XIII (13)

13 www.zonta21.org Area Sweden i Distrikt 13 Convention 5-7 juli 1962 i New York beslutas, delning: D 13 bestående av fem nordisk länderna D 14 av övriga europeiska klubbar Distrikt 13: Magnhild Haarberg bllir första guvernör Består av 31 klubbar med >1000medl. Sverige 14 klubbar = Area Sweden. Finland 11 klubbar, Danmark, Island, Norge klubbar 2 vardera.

14 www.zonta21.org Norden delas; Distrikt 21 1986 När Distrikt 13 vuxit till 112 klubbar och över 3000 medlemmar, delades distriktet i tre: D 13: Danmark, Island och Norge D 20: Finland D 21: Sverige I Sverige fanns då 44 klubbar med 1840 medl.

15 www.zonta21.org Idag finns 70 klubbar i Distrikt 21: i Sverige 66 klubbar från Kiruna i norr till Visby i öster och Trelleborg-Vellinge i söder och 4 klubbar i Lettland. Klubbarna indelade i 6 Areor, Visby tillhör Area 2. 2399 medlemmar 1/6 2009 Distrikt 21 2009

16 www.zonta21.org Zonta i Lettland, Area 06 1:a klubben Riga 1993 - initiativ av Distrikt 21 På charterfesten deltog bl.a. Sonja Renfer Schweiz, Internat Pres 1992-1994, svenska, finska och danska Zontaklubbar Jelgava (1997) Valmiera (2002) Bauska (2005)

17 www.zonta21.org Zonta i Sverige 1:a klubben i Sverige Stockholm I, bildades 1935 Textilkonstnärinnan Elsa Gullberg, vid affärsresa i USA, kom i kontakt med Zonta. Efter hemkomsten bildade hon en svensk avdelning av Zonta International i Stockholm.

18 www.zonta21.org Visby Zontaklubb Chartrades 23 dec 1980; Visby Area Zontaklubb, klubbnr 961 Charterpresident: Ingrid Dufvenmark 2004: namnbyte till Visby Zontaklubb Lokala projekt: Kvinnojouren, Tjejjouren, Mörkervandring 2004, Brunnsprojekt i Palestina.

19 www.zonta21.org Visby Zontaklubbs presidenter 1981-1983 Ingrid Dufvenmark 1983-1985 Violet Bergdahl 1985-1987 Gun Westholm 1987-1989 Gunvor Frank 1989-1991 Norah Boman 1991-1993 Svea Neogard 1993-1995 Birgitta Rydberg 1995-1997 Ann Egefalk 1997-1999 Eva Brunius 1999-2000 Gudrun Ström 2000-2003 Helena Månsson 2003-2005 Susanne Belfrage (fd Gustafsson) 2005-2007 Eva Ernstson 2007-2009 Christine Edström 2009 - Karin Nyström

20 www.zonta21.org Zontas hjärtefrågor Att stärka kvinnas ställning ”worldwide” i alla avseenden, gm Stipendier Serviceprogram ”Antivåld”-program ZISVAW FN-samarbete Opinionsbildning – och nätverk

21 www.zonta21.org Amelia Earhart Stipendium 1928: kvinnors rätt till lika utbildning prioriterad fråga i Zonta. År 1938 instiftades ” Amelia Earhart Fellowship Program” efter Amelia Earhart, den första kvinnliga ensamflygaren över Atlanten. ”Please know I am quite aware of the hazards. I want to do it because I want to do it. Women must try to do things as men have tried. When they fail, their failure must be but a challenge to others.” Amelia Earhart (aktiv Zonta), 1937

22 www.zonta21.org Mänskliga rättigheter När Zonta växte beslutades inriktningen byta till hjälpverksamhet runt om i världen. Framförallt ville Zonta arbeta för världsfred och kvinnans möjligheter att upprätthålla den. I takt med att ny teknologi växte fram krympte avstånden i världen och serviceprojekten kunde fördjupas. På 1946 års Convention gav Zonta sitt stöd till FN och ” Action for World Peace”.

23 www.zonta21.org Zonta International Serviceprojekt: Administreras av ZIF, Zonta International Foundation

24 www.zonta21.org Ghana 1972-1974, mobila enheter för Mödra- och Barnhälsovård

25 www.zonta21.org Serviceprojekt forts 1974-1976 Pan African Training Centre i samarbete med UNICEF 1976-1982 Health Centre Project,10st i samarbete med UNICEF 1982-1986 Sri Lanka Well Water Project i samarbete med UNICEF 1986 Blev Zonta Int största NGO, Non Governmental Org.

26 www.zonta21.org Serviceprojekt forts.. 1988-1990 1.Young Mothers Hostel Project,Urugay i samarbete med UNESCO 2.Textil Project, Guatemala, i samarbete med UNICEF 3.INSTRAN – International Research Training Institution for the advancement of Women

27 www.zonta21.org Serviceprojekt forts.. 1996-1998 Girls Education Project i Sydafrika i samarbete med UNICEF 1998-2000 Prevention og Female Genital Circumcision (FGC) i samarbete med UNICEF i Burkina Faso 2000-2002 1.Burkina Faso forts 2.Neonatal Tetanus Project 3.India Project (antivåldsprojekt)

28 www.zonta21.org Afghanistan 2002-2006 öka flickors möjlighet till skolgång

29 www.zonta21.org Niger 2004-2006: HIV- AIDSbekämpning, microcreditprojekt.

30 www.zonta21.org 2008-2010 ZISVAW Stoppa våld mot Kvinnor i Kambodja

31 www.zonta21.org I alla världens länder utsätts kvinnor för våld hemma. Oftast av maken, sambon eller partnern. Ibland av pappan, brodern eller sonen. 1 av 3 kvinnor blir under sin livstid slagen, tvingad till sex eller utsatt för andra allvarliga övergrepp. Ibland resulterar det könsrelaterade våldet i att flickor och kvinnor mister livet. Men de flesta överlever och kan med stöd, hjälp och skydd återta makten över sina liv och skapa sig en bättre tillvaro.

32 www.zonta21.org 16 dagar mot våld mot kvinnor internationell kampanj 25/11 – 10/12 32  25 november - internationella dagen mot våld mot kvinnor  1 december – internationella AIDS-dagen  10 december - mänskliga rättigheternas dag Hjälp våldsutsatta kvinnor. Kvinnojourer och skyddade boenden ger stöd, hjälp och skydd till de kvinnor som behöver det. Höj din röst, ge dem ditt stöd.

33 www.zonta21.org Sammanfattning: Kvinnors rättigheter på 5 kontinenter Zonta International växte på1930-talet; 130 klubbar i 6 länder på tre kontinenter. Vänskapen finns över hela världen för yrkesarbetande kvinnor som vill stödja kvinnor att få bättre hälsa, utbildning & yrkesutveckling Genom samarbete med FN & opinionsbildning kan vi ändra ex lagstiftning mot kvinnovåld. Idag i 67 länder 32 000 medlemmar

34 www.zonta21.org Fira Zontas 90-års födelsedag 8 november  Kvinnors mänskliga rättigheter är också din ensak  Rosen betyder vänskap  Jag är stolt och hedrad att få delta i 90-års-kalaset Leve Zonta - Hurra! 34

35 www.zonta21.org 35


Ladda ner ppt "Www.zonta21.org. Hur började det? Under 1920- och 1930-talets kriser var kvinnor inte välkomna på arbetsmarknaden Nedgången i nativitet skyldes på kvinnor."

Liknande presentationer


Google-annonser