Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur började det? Under och 1930-talets kriser var kvinnor inte välkomna på arbetsmarknaden Nedgången i nativitet skyldes på kvinnor. Kvinnliga rösträttsrörelsen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur började det? Under och 1930-talets kriser var kvinnor inte välkomna på arbetsmarknaden Nedgången i nativitet skyldes på kvinnor. Kvinnliga rösträttsrörelsen."— Presentationens avskrift:

1

2 Hur började det? Under och 1930-talets kriser var kvinnor inte välkomna på arbetsmarknaden Nedgången i nativitet skyldes på kvinnor. Kvinnliga rösträttsrörelsen blev ett internationellt nätverk med start i USA I den andan bildades Zonta 1919 i Buffalo 2 2

3 Lite extra fakta kring rösträttskampen..
Susan B Anthony ( ) MA USA. Räknas till den amerikanska och internationella kvinnorörelsens stora kämpar. Av Elin Wägner kallad ”rösträttsrörelsens moder”. Fr 1854 arb främst med kvinnosaken, rösträtt och lika-lönprincipen org första Int Council of Women. Skrivit bl a: ”History of women suffrage” =rösträtt, 4 band Ref: Qvinnor – kända och okända kvinnor från alla tider/ Elgklou L, Norstedts 1987.

4 Marian de Forest i Buffalo, USA 1919
”Kvinnor” och ”rättigheter” hörde inte ihop. Ledande positioner var vikta åt män. På Buffalo Express arbetade journalisten Marian de Forest som ville skapa ett starkt nätverk för kvinnor i ledande ställning. Nätverket skulle stärka kvinnornas positioner. 4

5 Sioux: Zonta = ”ärlig och trovärdig”
Den 8 november 1919 grundade M d F, tillsammans med fyra kvinnor, den första Zontaklubben i Buffalo, USA Sioux: Zonta = ”ärlig och trovärdig” 5

6 Marian de Forest skapade ett samråd: ”The Confederation of Zonta Clubs”
bestående av klubbar i Buffalo, Rochester Binghamton, Elmira Syracuse, Erie, Uticah, Itahca & Detroit. Dvs: 9 klubbar med 600 medlemmar på kort tid. Marian de Forest, President of the Zonta Club of Buffalo, 1919

7 Som första president för samrådet ” The Confederation” valdes
Mary E Jenkins

8 Blev den andra Presidenten för ”Confederation”
forts; Marian de Forest Blev den andra Presidenten för ”Confederation” Under Marians första 15 år som medlem växte Zonta Int från 9 till 124 klubbar, i Nordamerika & Europa. Marian de Forest dog 17 feb 1935, 70 år. 8

9 Kanadensiska klubbar ansluter sig: Confederationen
blir Zonta International på Convention i Seattle 1930. Canadazontor kommit med, blev Zonta International, , bild från juni 1948 9

10 Zonta Europa Första Europeiska klubben: Wien 1930
Året efter, 1931, chartras Hamburg 1933 tas frågan upp om Europeiskt distrikt.. Kriget kom emellan. 1935: Köpenhamn & Stockholm chartras. -- paus i Zontas aktiviteter under 2:a världskriget 1947 chartras Helsingfors

11 Vägen till europeiska distrikt;
Nordiska klubbar hade informella möten sedan 1947 Dessemellan ”ordförande- och sekreterarmöten” Det första europeiska mötet var 1955 i Zurich, därefter Paris Båda ggr besök av Int Pres och amerik gäster. Diskutera stadgar,klassifikationer,inval,service,distrikt,etc I Paris antogs att nordens klubbar skulle bilda ett konsultativt organ –Nordiska Rådet

12 I väntan på europeiska distrikt;
Redan i Zurich diskuteras att skapa två europeiska distrikt: Norden resp övr Eur. Nordens klubbar bildar ”Nordiska rådet” 1958. Eva Kihlbom första ordförande Fungerade som kontaktorgan inom och utom Norden, förbereda nordiska och europeiska konferenser Köpenhamnsmöte 1959, möte Reykjavik 1960. Oslomötet 1961: fastare bindning till ZI genom konkret nordiskt distriktförslag; D XIII (13) Ta ställning till aktuella Zontafrågor. I Oslo konkretiserades frågon om fastare bindning till ZI genom att bilda ett nordiskt distrikt dåvarande president Ellen Harris, och det beslöts att Europa skulle distriktiseras

13 Area Sweden i Distrikt 13 Convention 5-7 juli 1962 i New York beslutas, delning: D 13 bestående av fem nordisk länderna D 14 av övriga europeiska klubbar Distrikt 13: Magnhild Haarberg bllir första guvernör Består av 31 klubbar med >1000medl. Sverige 14 klubbar = Area Sweden. Finland 11 klubbar, Danmark, Island, Norge klubbar 2 vardera. 13

14 Norden delas; Distrikt 21 1986
När Distrikt 13 vuxit till 112 klubbar och över 3000 medlemmar, delades distriktet i tre: D 13: Danmark, Island och Norge D 20: Finland D 21: Sverige I Sverige fanns då 44 klubbar med 1840 medl.

15 Distrikt 21 2009 Idag finns 70 klubbar i Distrikt 21:
Idag finns 70 klubbar i Distrikt 21: i Sverige 66 klubbar från Kiruna i norr till Visby i öster och Trelleborg-Vellinge i söder och 4 klubbar i Lettland. Klubbarna indelade i 6 Areor, Visby tillhör Area 2. 2399 medlemmar 1/6 2009

16 Zonta i Lettland, A rea 06 1:a klubben Riga initiativ av Distrikt 21 På charterfesten deltog bl.a. Sonja Renfer Schweiz, Internat Pres , svenska, finska och danska Zontaklubbar Jelgava (1997) Valmiera (2002) Bauska (2005) 16

17 Zonta i Sverige 1:a klubben i Sverige Stockholm I, bildades 1935
Textilkonstnärinnan Elsa Gullberg, vid affärsresa i USA, kom i kontakt med Zonta. Efter hemkomsten bildade hon en svensk avdelning av Zonta International i Stockholm. 

18 Visby Zontaklubb Chartrades 23 dec 1980;
Visby Area Zontaklubb, klubbnr 961 Charterpresident: Ingrid Dufvenmark 2004: namnbyte till Visby Zontaklubb Lokala projekt: Kvinnojouren, Tjejjouren, Mörkervandring 2004, Brunnsprojekt i Palestina.

19 Visby Zontaklubbs presidenter
Ingrid Dufvenmark Violet Bergdahl Gun Westholm Gunvor Frank Norah Boman Svea Neogard Birgitta Rydberg Ann Egefalk Eva Brunius Gudrun Ström Helena Månsson Susanne Belfrage (fd Gustafsson) Eva Ernstson Christine Edström Karin Nyström 19

20 Zontas hjärtefrågor Att stärka kvinnas ställning ”worldwide” i alla avseenden, gm Stipendier Serviceprogram ”Antivåld”-program ZISVAW FN-samarbete Opinionsbildning – och nätverk

21 Amelia Earhart Stipendium
1928: kvinnors rätt till lika utbildning prioriterad fråga i Zonta. År 1938 instiftades ” Amelia Earhart Fellowship Program” efter Amelia Earhart, den första kvinnliga ensamflygaren över Atlanten. ”Please know I am quite aware of the hazards. I want to do it because I want to do it. Women must try to do things as men have tried. When they fail, their failure must be but a challenge to others.” Amelia Earhart (aktiv Zonta), 1937 21

22 Mänskliga rättigheter
När Zonta växte beslutades inriktningen byta till hjälpverksamhet runt om i världen. Framförallt ville Zonta arbeta för världsfred och kvinnans möjligheter att upprätthålla den. I takt med att ny teknologi växte fram krympte avstånden i världen och serviceprojekten kunde fördjupas. På 1946 års Convention gav Zonta sitt stöd till FN och ” Action for World Peace”. 22

23 Zonta International Foundation
Serviceprojekt: Administreras av ZIF, Zonta International Foundation 23

24 Ghana 1972-1974, mobila enheter för Mödra- och Barnhälsovård
24

25 Serviceprojekt forts Pan African Training Centre i samarbete med UNICEF Health Centre Project ,10st i samarbete med UNICEF Sri Lanka Well Water Project i samarbete med UNICEF 1986 Blev Zonta Int största NGO, Non Governmental Org. 1)Undervisning av afrikanska landsbygdskvinnor i hälsovård,kostfrågor oh familjeplanering 2)Uppbyggnad av hälsostationer för mödrar och barn i Colombia 3)FN:s projekt, borrning av brunnar

26 Young Mothers Hostel Project,Urugay i samarbete med UNESCO
Serviceprojekt forts.. Young Mothers Hostel Project,Urugay i samarbete med UNESCO Textil Project , Guatemala, i samarbete med UNICEF INSTRAN – International Research Training Institution for the advancement of Women

27 Serviceprojekt forts.. Girls Education Project i Sydafrika i samarbete med UNICEF Prevention og Female Genital Circumcision (FGC) i samarbete med UNICEF i Burkina Faso Burkina Faso forts Neonatal Tetanus Project India Project (antivåldsprojekt)

28 Afghanistan 2002-2006 öka flickors möjlighet till skolgång
28

29 Niger 2004-2006: HIV- AIDSbekämpning, microcreditprojekt.
29

30 2008-2010 ZISVAW Stoppa våld mot Kvinnor i Kambodja
30

31 I alla världens länder utsätts kvinnor för våld hemma
I alla världens länder utsätts kvinnor för våld hemma. Oftast av maken, sambon eller partnern. Ibland av pappan, brodern eller sonen. 1 av 3 kvinnor blir under sin livstid slagen, tvingad till sex eller utsatt för andra allvarliga övergrepp. Ibland resulterar det könsrelaterade våldet i att flickor och kvinnor mister livet. Men de flesta överlever och kan med stöd, hjälp och skydd återta makten över sina liv och skapa sig en bättre tillvaro. 31

32 16 dagar mot våld mot kvinnor internationell kampanj 25/11 – 10/12
25 november - internationella dagen mot våld mot kvinnor 1 december – internationella AIDS-dagen 10 december - mänskliga rättigheternas dag Hjälp våldsutsatta kvinnor. Kvinnojourer och skyddade boenden ger stöd, hjälp och skydd till de kvinnor som behöver det. Höj din röst, ge dem ditt stöd. 32 32

33 Sammanfattning: Kvinnors rättigheter på 5 kontinenter
Zonta International växte på1930-talet; klubbar i 6 länder på tre kontinenter. Vänskapen finns över hela världen för yrkesarbetande kvinnor som vill stödja kvinnor att få bättre hälsa, utbildning & yrkesutveckling Genom samarbete med FN & opinionsbildning kan vi ändra ex lagstiftning mot kvinnovåld. Idag i 67 länder 32 000 medlemmar 33

34 Fira Zontas 90-års födelsedag 8 november
Kvinnors mänskliga rättigheter är också din ensak Rosen betyder vänskap Jag är stolt och hedrad att få delta i 90-års-kalaset Leve Zonta - Hurra! 34 34

35 35 35


Ladda ner ppt "Hur började det? Under och 1930-talets kriser var kvinnor inte välkomna på arbetsmarknaden Nedgången i nativitet skyldes på kvinnor. Kvinnliga rösträttsrörelsen."

Liknande presentationer


Google-annonser