Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ali Ghodsi 2000-10-02 Variabler En variabel är en sorts behållare som man kan placera data i Man måste ange typ och namn för alla variabler.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ali Ghodsi 2000-10-02 Variabler En variabel är en sorts behållare som man kan placera data i Man måste ange typ och namn för alla variabler."— Presentationens avskrift:

1 Ali Ghodsi aligho@ite.mh.se1 2000-10-02 Variabler En variabel är en sorts behållare som man kan placera data i Man måste ange typ och namn för alla variabler

2 Ali Ghodsi aligho@ite.mh.se2 2000-10-02 Variabler: deklarationer Syntax: typ namn; typ anger vilken typ av data som behållaren, ”lådan”, ska innehålla Variabeltyper: int= heltal : -5, 9.. float= decimaltal : -3.2, 9.1 char= bokstav : ’a’, ’z’, ’-’ long= stora heltal namn får endast bestå av alfanumeriska tecken (a-z och 0-9) ÅÄÖ samt blanksteg får exempelvis ej användas och kompilatorn skiljer på gemener/VERSALER

3 Ali Ghodsi aligho@ite.mh.se3 2000-10-02 Variabler: Deklarationer int=,,; int vanligt_heltal=-4, x, tal; long=,=; long stort=5, y=100000; float =,; float temporary=99.9, p; char=’’,=’’; char ch=’a’, z=’9’; Användaren får välja fritt om denne vill initiera variablerna till ett värde direkt vid deklarationen.

4 Ali Ghodsi aligho@ite.mh.se4 2000-10-02 Variabler: tillgänglighet En variabel finns endast tillgänglig inom sitt scope: Lokal variabel: endast tillgänglig inom den funktion den är deklarerad Global variabel: deklarerad utanför funktioner, och är därmed tillgänglig överallt i programmet

5 Ali Ghodsi aligho@ite.mh.se5 2000-10-02 Tilldelningar kan ske varsomhelst i en funktion: void main() { int x, y=3; sats; x=5; sats; y=x/2; } Variabler: tilldelningar

6 Ali Ghodsi aligho@ite.mh.se6 2000-10-02 Selektion: if-satser En if-sats används för att programmet ska reagera olika, beroende på ett villkor Exempel: if (pris>1000) cout<<”Priset är högt”; else cout<<”Priset går an”; Syntax: if (villkor) om_sant_sats; else om_falskt_sats;

7 Ali Ghodsi aligho@ite.mh.se7 2000-10-02 if-satser: nästlade Flera if-satser kan byggas på varandra exempel: if (val==1) cout<<”du har valt 1”; else if (val==2) cout<<”du har valt 2”; else cout<<”du har valt något annat”;

8 Ali Ghodsi aligho@ite.mh.se8 2000-10-02 if-satser : flera satser {} används då flera satser ska utföras då ett villkor stämmer exempel: if (antal>grans) { cout<<”Nollställer variabeln antal”; antal=0; }

9 Ali Ghodsi aligho@ite.mh.se9 2000-10-02 if-satser : operatorer Jämförelseoperatorer : == lika med> större än != icke lika med<= mindre än eller lika med = större än eller lika med

10 Ali Ghodsi aligho@ite.mh.se10 2000-10-02 if-satser : operatorer Flera jämförelser kan göras för att få fram önskvärt villkor Logiska operatorer: &&och ||eller !icke Exempel: if ( (x>100 && x<200) || x==0) cout<<”villkoret var sant”; else cout<<”villkoret var falskt”;


Ladda ner ppt "Ali Ghodsi 2000-10-02 Variabler En variabel är en sorts behållare som man kan placera data i Man måste ange typ och namn för alla variabler."

Liknande presentationer


Google-annonser