Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-11-20Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan 1 Livsmedelskunskap Från jord till bord.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-11-20Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan 1 Livsmedelskunskap Från jord till bord."— Presentationens avskrift:

1 2014-11-20Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan 1 Livsmedelskunskap Från jord till bord

2 2014-11-20Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan 2 Livsmedelsförsörjningen Hur skall maten räcka till alla? Vi blir 1,7 miljoner fler under de nästa 20 åren. Sveriges miljökvalitetsmål: Ett rikt odlingslandskap En giftfri miljö Ingen övergödning Begränsad miljöpåverkan Ett rikt växt – och djurliv Grundvatten av god kvalitet

3 2014-11-20Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan 3 Livsmedelskedjan Produktionsledet Jordbruk (t.ex. nötköttsproduktion, veteodling) Trädgårdsodling (t.ex. fruktodling, salladsodling) Jakt och fiske (t.ex. viltfågeljakt, trålfiske)

4 2014-11-20Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan 4 Odling av växter Potatis, frukt och grönsaker, vete, havre, korn, råg, raps etc. Odlingarna har mångdubblats med hjälp av konstgödsel Konventionell växtodling eller genmodifierad växtodling? (GMO)

5 2014-11-20Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan 5 Djurhållning Nötkreatur, grisar, får och fjäderfä och hästar Jakt bidrar med 5 % av den totala köttkonsumtionen i Sverige. Ull och skinn är biprodukter från den här näringen Djuren håller landskapet öppet och den biologiska mångfalden

6 2014-11-20Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan 6 Ekologisk mat Grundprincipen för den ekologiska produktionen är att använda lokala och förnyelsebara resurser och att arbeta för en långsiktig, hållbar utveckling.

7 2014-11-20Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan 7 Fiske och vattenbruk 75 % av världens fiskebestånd är idag fullt utnyttjade. Miljöförändringar och miljögifter kan skada fisken. Vattenbruk innebär odling av djur och växter i vatten t.ex kräftor, musslor och fiskar. I andra länder odlas även alger.

8 2014-11-20Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan 8 Förädlingsledet Säd blir mjöl Grönsaker djupfryses Fisk konserveras Mjölk pastöriseras Kött blir korv Potatistvättas och skalas Morötter tärnas

9 2014-11-20Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan 9 Livsmedelsindustrin Det kan vara från en jätte internationell fabrik till den lokala ost producenten. Vilka har vi i Uppsala?

10 2014-11-20Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan 10 Och i Uppland? Bondens mat

11 2014-11-20Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan 11 Handelsledet Grossistföretag – Menigo, Servera mfl. Lagercentraler Transportföretag Detaljhandeln – ICA, COOP, Hemköp mfl

12 2014-11-20Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan 12 Konsumentledet Restauranger Storkök Snabbmatsrestauranger Hushåll

13 2014-11-20Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan 13 Bra Miljöval Bra Miljöval är Svenska Naturskyddsföreningens miljömärke. Med havet, skogen och luften i tankarna ställer Svenska Naturskyddsföreningen miljökrav för de produkter som ska få använda Bra Miljöval- märket. Systemet finns på både varor och tjänster. Läs mer: www.snf.sewww.snf.se

14 2014-11-20Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan 14 Ekologiskt jordbruk Får användas frivilligt av producenter vars system och produkter anses uppfylla bestämmelserna i EU- förordningarna om ekologisk produktion. Minst 95 procent av varans ingredienser är ekologiskt producerade. Finns i dagsläget på vissa charkvaror. Läs mer: http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/organic/logo/in dex_sv.htm http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/organic/logo/in dex_sv.htm Får användas frivilligt av producenter vars system och

15 2014-11-20Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan 15 KRAV Krav är miljömärket för mat, men också för några andra produktområden, till exempel textilier. Syftet med ekologisk produktion är att producera livsmedel med så stor hänsyn till djur och miljö som möjligt. I korthet ska produktionen ske utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Inga genmodifierade organismer (GMO) får förekomma i produktionen. Hårda krav ställs på djurhållningen. Läs mer: www.krav.sewww.krav.se

16 2014-11-20Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan 16 Demeter Svenska Demeterförbundet är kontrollorganisation för biodynamisk odling i Sverige. Det är en ideell konsumentförening som kontrollerar och auktoriserar växtodling, djurhållning, slakterier, butiker, förädlare, grossister och importörer. Alla som blir auktoriserade av Demeterförbundet, är också kontrollerade enligt EU:s förordning nr 2092/91. Läs mer: www.demeter.nuwww.demeter.nu

17 2014-11-20Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan 17 MSC Marine Stewardship Council – är en oberoende global och inte vinstdrivande organisation, som arbetar för att säkra världens fisketillgångar för framtiden genom att främja de miljömässigt bästa alternativen. MSC-märket visar att fisken inte kommer från ett fiskebestånd som är överfiskat eller är fångad på ett sätt som skadar havets ekosystem. Läs mer: www.msc.orgwww.msc.org

18 2014-11-20Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan 18 Nyckelhålet Nyckelhålet gör det enklare att välja hälsosamt. Märkningen signalerar mindre fett, mättat fett, salt eller socker och mer fibrer än motsvarande alternativ. Märkningen finns främst på färdigförpackade mejeri-, fisk och köttprodukter, bröd, müsli, pasta men återfinns även på oförpackad fisk, frukt och grönt. Läs mer: www.slv.sewww.slv.se Nyckelhålet

19 2014-11-20Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan 19 Rättvisemärkt Rättvisemärkningen är en "etisk" märkning och står för social rättvisa. Garanterar att producenten får skälig ersättning och en social trygghet i sitt arbete. Läs mer: www.rattvisemarkt.sewww.rattvisemarkt.se Rättvisemärkt

20 2014-11-20Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan 20 Svalan Astma- och Allergiförbundets egen märkning. Syftet är att hjälpa astmatiker och allergiker att hitta varor som är bra ur allergisynpunkt. Kriteriet för att få använda märket är att produkten ska vara fri från allergiframkallande ämnen. Märkningen ska ses som en vägledning, inte som en fullständig garanti för att den märkta produkten inte kan orsaka allergiska problem. Läs mer: www.astmaoallergiforbundet.sewww.astmaoallergiforbundet.se

21 2014-11-20Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan 21 Svenskt Sigill Kvalitetsmärket för svenska livsmedel och växter som garanterar att råvaran har producerats på kontrollerade svenska gårdar. Gårdarna möter Svensk Sigills krav på livsmedelssäkerhet, god djuromsorg, miljöhänsyn och öppna landskap. Att reglerna följs garanteras av ett oberoende certifieringsorgan. Gårdarna är märkta med IP,integrerad produktion. Märkta produkter kan spåras tillbaka till producenterna. Läs mer: www.svensktsigill.sewww.svensktsigill.se Kvalitetsmärket för svenska livsmedel och växer som

22 2014-11-20Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan 22 SMAK SMAK AB är ett helägt dotterbolag till Stiftelsen Potatisbranschen där LRF, GRO, ICA, COOP, Solanum, LI (Livsmedelsindustrierna) och SPR (Potatishandlarnas Riksförbund) ingår. SMAK började arbeta med IP SIGILL-certifiering redan i mitten på 90-talet och har idag en rikstäckande certifieringsverksamhet av lantbruk, trädgård och livsmedelsförädling. Svensk Potatis genomför kampanjen Merpotatis.nu med stöd av EU och LRF

23 Råvarornas näringsinnehåll Näringsämnena vi behöver delas in i –Vatten –Mineralämnen –Vitaminer –Kolhydrater –Fetter –Proteiner 2014-11-20Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan 23

24 Energi Kommer från Solenergin som med hjälp av ljusenerig från solen omvandlar de gröna växterna koldioxid vatten till socker. Ljusenergi - kemiskt bunden energi i växter - kemiskt bunden energi i den mat vi äter - frigjord energi i kroppen 2014-11-20Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan 24

25 2014-11-20Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan 25 Livsmedelssäkerhet och lagstiftning Vem bestämmer? Var ?

26 2014-11-20Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan 26 Naturligt förekommande gifter Vätecyanid – bittermandel, kärnor av stenfrukteer som plommon och körsbär Gyromitrin finns i stenmurklor Mykotoxiner tex aflatoxin bildas av mögesvampar tex nötter och mandlar


Ladda ner ppt "2014-11-20Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan 1 Livsmedelskunskap Från jord till bord."

Liknande presentationer


Google-annonser