Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan"— Presentationens avskrift:

1 Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan
Från jord till bord Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan

2 Livsmedelsförsörjningen
Hur skall maten räcka till alla? Vi blir 1,7 miljoner fler under de nästa 20 åren. Sveriges miljökvalitetsmål: Ett rikt odlingslandskap En giftfri miljö Ingen övergödning Begränsad miljöpåverkan Ett rikt växt – och djurliv Grundvatten av god kvalitet Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan

3 Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan
Produktionsledet Jordbruk (t.ex. nötköttsproduktion, veteodling) Trädgårdsodling (t.ex. fruktodling, salladsodling) Jakt och fiske (t.ex. viltfågeljakt, trålfiske) Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan

4 Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan
Odling av växter Potatis, frukt och grönsaker, vete, havre, korn, råg, raps etc. Odlingarna har mångdubblats med hjälp av konstgödsel Konventionell växtodling eller genmodifierad växtodling? (GMO) Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan

5 Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan
Djurhållning Nötkreatur, grisar, får och fjäderfä och hästar Jakt bidrar med 5 % av den totala köttkonsumtionen i Sverige. Ull och skinn är biprodukter från den här näringen Djuren håller landskapet öppet och den biologiska mångfalden Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan

6 Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan
Ekologisk mat Grundprincipen för den ekologiska produktionen är att använda lokala och förnyelsebara resurser och att arbeta för en långsiktig, hållbar utveckling. Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan

7 Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan
Fiske och vattenbruk 75 % av världens fiskebestånd är idag fullt utnyttjade. Miljöförändringar och miljögifter kan skada fisken. Vattenbruk innebär odling av djur och växter i vatten t.ex kräftor, musslor och fiskar. I andra länder odlas även alger. Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan

8 Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan
Förädlingsledet Säd blir mjöl Grönsaker djupfryses Fisk konserveras Mjölk pastöriseras Kött blir korv Potatistvättas och skalas Morötter tärnas Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan

9 Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan
Livsmedelsindustrin Det kan vara från en jätte internationell fabrik till den lokala ost producenten. Vilka har vi i Uppsala? Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan

10 Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan
Och i Uppland? Bondens mat Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan

11 Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan
Handelsledet Grossistföretag – Menigo, Servera mfl. Lagercentraler Transportföretag Detaljhandeln – ICA, COOP, Hemköp mfl Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan

12 Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan
Konsumentledet Restauranger Storkök Snabbmatsrestauranger Hushåll Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan

13 Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan
Bra Miljöval Bra Miljöval är Svenska Naturskyddsföreningens miljömärke. Med havet, skogen och luften i tankarna ställer Svenska Naturskyddsföreningen miljökrav för de produkter som ska få använda Bra Miljöval-märket. Systemet finns på både varor och tjänster. Läs mer: Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan

14 Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan
Ekologiskt jordbruk Får användas frivilligt av producenter vars system och produkter anses uppfylla bestämmelserna i EU-förordningarna om ekologisk produktion. Minst 95 procent av varans ingredienser är ekologiskt producerade. Finns i dagsläget på vissa charkvaror. Läs mer:                        Får användas frivilligt av producenter vars system och Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan

15 Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan
KRAV Krav är miljömärket för mat, men också för några andra produktområden, till exempel textilier. Syftet med ekologisk produktion är att producera livsmedel med så stor hänsyn till djur och miljö som möjligt. I korthet ska produktionen ske utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Inga genmodifierade organismer (GMO) får förekomma i produktionen. Hårda krav ställs på djurhållningen. Läs mer: Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan

16 Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan
Demeter Svenska Demeterförbundet är kontrollorganisation för biodynamisk odling i Sverige. Det är en ideell konsumentförening som kontrollerar och auktoriserar växtodling, djurhållning, slakterier, butiker, förädlare, grossister och importörer. Alla som blir auktoriserade av Demeterförbundet, är också kontrollerade enligt EU:s förordning nr 2092/91. Läs mer: Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan

17 Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan
MSC Marine Stewardship Council – är en oberoende global och inte vinstdrivande organisation, som arbetar för att säkra världens fisketillgångar för framtiden genom att främja de miljömässigt bästa alternativen. MSC-märket visar att fisken inte kommer från ett fiskebestånd som är överfiskat eller är fångad på ett sätt som skadar havets ekosystem. Läs mer:                        Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan

18 Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan
Nyckelhålet Nyckelhålet gör det enklare att välja hälsosamt. Märkningen signalerar mindre fett, mättat fett, salt eller socker och mer fibrer än motsvarande alternativ. Märkningen finns främst på färdigförpackade mejeri-, fisk och köttprodukter, bröd, müsli, pasta men återfinns även på oförpackad fisk, frukt och grönt. Läs mer:                        Nyckelhålet Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan

19 Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan
Rättvisemärkt Rättvisemärkningen är en "etisk" märkning och står för social rättvisa. Garanterar att producenten får skälig ersättning och en social trygghet i sitt arbete. Läs mer:                        Rättvisemärkt Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan

20 Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan
Svalan Astma- och Allergiförbundets egen märkning. Syftet är att hjälpa astmatiker och allergiker att hitta varor som är bra ur allergisynpunkt. Kriteriet för att få använda märket är att produkten ska vara fri från allergiframkallande ämnen. Märkningen ska ses som en vägledning, inte som en fullständig garanti för att den märkta produkten inte kan orsaka allergiska problem. Läs mer: Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan

21 Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan
Svenskt Sigill Kvalitetsmärket för svenska livsmedel och växter som garanterar att råvaran har producerats på kontrollerade svenska gårdar. Gårdarna möter Svensk Sigills krav på livsmedelssäkerhet, god djuromsorg, miljöhänsyn och öppna landskap. Att reglerna följs garanteras av ett oberoende certifieringsorgan. Gårdarna är märkta med IP ,integrerad produktion. Märkta produkter kan spåras tillbaka till producenterna. Läs mer:                        Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan Kvalitetsmärket för svenska livsmedel och växer som

22 Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan
SMAK SMAK AB är ett helägt dotterbolag till Stiftelsen Potatisbranschen där LRF, GRO, ICA, COOP, Solanum, LI (Livsmedelsindustrierna) och SPR (Potatishandlarnas Riksförbund) ingår. SMAK började arbeta med IP SIGILL-certifiering redan i mitten på 90-talet och har idag en rikstäckande certifieringsverksamhet av lantbruk, trädgård och livsmedelsförädling. Svensk Potatis genomför kampanjen Merpotatis.nu med stöd av EU och LRF Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan

23 Råvarornas näringsinnehåll
Näringsämnena vi behöver delas in i Vatten Mineralämnen Vitaminer Kolhydrater Fetter Proteiner Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan

24 Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan
Energi Kommer från Solenergin som med hjälp av ljusenerig från solen omvandlar de gröna växterna koldioxid vatten till socker. Ljusenergi - kemiskt bunden energi i växter - kemiskt bunden energi i den mat vi äter - frigjord energi i kroppen Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan

25 Livsmedelssäkerhet och lagstiftning
Vem bestämmer? Var ? Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan

26 Naturligt förekommande gifter
Vätecyanid – bittermandel, kärnor av stenfrukteer som plommon och körsbär Gyromitrin finns i stenmurklor Mykotoxiner tex aflatoxin bildas av mögesvampar tex nötter och mandlar Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan


Ladda ner ppt "Livsmedelskunskap lekt 1 Livsmedelskedjan"

Liknande presentationer


Google-annonser