Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Repetition inför slutprovet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Repetition inför slutprovet"— Presentationens avskrift:

1 Repetition inför slutprovet
Programmering A 50p (JAVA) Slutprov: Onsdag Djahan Almasi

2 Datorns funktion Inenhet (sid 7) Utenhet Primärminne Processor ALU
Styrenhet Djahan Almasi

3 Vad krävs det? Sid : 9 För att skriva och köra ett JAVA-program behövs en textredigerare, kompilator och en interpretator: Textredigeringsprogram för att skriva källkoden in och spara den med tillägget .java Java-koden (Källkoden) kompileras av kompilatorn till Javabytekod och även den lagras i en fil. Instruktionerna i bytekoden utförs av en interpretator. Djahan Almasi

4 Minsta JAVA-program Public class hello {
public static void main (String [] args){ System.out.print (”vallentuna gymnasium”); } Println = print + radbrytning \t \\ \* Kommentar ikoden // /* comments */ Djahan Almasi

5 Olika typer av fel sid: 17 Komplimeringsfel Exekveringsfel Logiska fel
t.ex, om du har stavfel Exekveringsfel Division med noll Logiska fel När du inte får det förväntade resultatet Djahan Almasi

6 Variabel deklaration Kap: 3
int tal= 6; = är tilldelningsoperator tal= tal +1; tal++; ++tal; double tal = 6.5; //Rätt int double = 6.5; //Fel float tal = 6.5f; // Rätt Char = ’b’; String namn = ”jahan”; Boolean svar = true; KONSTANTER Final double PI = 3.14; Djahan Almasi

7 Typomvandlingar Char tecken = ’a’; System.out.ptint((int)tecken);
Array (Fält) int [] age = new int [10]; age [3] = 28; // fjärde cellen får värdet 28 Djahan Almasi

8 Kap 5 sid 55 Algoritm & pseudokod Kontrolstruktur (Rita och tolka)
Kunna skriva algoritm till för att lösa ett problem Använda ett alg för att skriva java-kod Kontrolstruktur (Rita och tolka) Sekvens Selektion Iteration Djahan Almasi

9 Kap6: Vilkorsatser If-sats Switch-case sats, Villkorsoperatorn ? S:78
med och utan else else if Användning av logiska operatorer såsom &&, ||, <, <= osv Switch-case sats, Default Break Villkorsoperatorn ? S:78 Djahan Almasi

10 Kap 7 Repetitionssatser
For-loop for (int n=0; n<20 ; n+=2) n ökar värdet av variabeln ”n” med 1 efter varje varv n+=2 ökar värdet av variabeln ”n” med 2 efter varje varv While loop int n= 0; // startvärde While (n<20) { //satser n+=2; } Skillnaden mellan while-loop och do_while? Sid 99 Djahan Almasi

11 Kap 9: Metoder Hur man skriver en metod Anrop av en metod
Med en eller några in-argument eller helt utan Metoder utan eller med returvärde Anrop av en metod Överlagrade metoder (Viktig!) Lokal och global variabel Värdeparametrar Exempel 8.3 sid 116 Djahan Almasi

12 Kap9: Applet Processen att skapa en Applet Kod-skillnader Känna till
Drawstring Metoder för färg sid 135 fillRect (a,b,c,d); fillOval (a,b,c,d); vad står a,b, c, d för? …. Läs också frågor i slutet av varje kapital! Lycka till! Djahan Almasi


Ladda ner ppt "Repetition inför slutprovet"

Liknande presentationer


Google-annonser