Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Djahan Almasi1 Repetition inför slutprovet Programmering A 50p (JAVA) Slutprov: Onsdag 2009-05-27.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Djahan Almasi1 Repetition inför slutprovet Programmering A 50p (JAVA) Slutprov: Onsdag 2009-05-27."— Presentationens avskrift:

1 Djahan Almasi1 Repetition inför slutprovet Programmering A 50p (JAVA) Slutprov: Onsdag 2009-05-27

2 Djahan Almasi2 Datorns funktion Inenhet (sid 7) Utenhet Primärminne Processor  ALU  Styrenhet

3 Djahan Almasi3 Vad krävs det? Sid : 9 För att skriva och köra ett JAVA-program behövs en textredigerare, kompilator och en interpretator:  Textredigeringsprogram för att skriva källkoden in och spara den med tillägget.java  Java-koden (Källkoden) kompileras av kompilatorn till Javabytekod och även den lagras i en fil.  Instruktionerna i bytekoden utförs av en interpretator.

4 Djahan Almasi4 Minsta JAVA-program Public class hello { public static void main (String [] args){ System.out.print (”vallentuna gymnasium”); } Println = print + radbrytning \t \\ \* Kommentar ikoden // /* comments */

5 Djahan Almasi5 Olika typer av felsid: 17 Komplimeringsfel  t.ex, om du har stavfel Exekveringsfel  Division med noll Logiska fel  När du inte får det förväntade resultatet

6 Djahan Almasi6 Variabel deklaration Kap: 3 int tal= 6; = är tilldelningsoperator tal= tal +1; tal++; ++tal; double tal = 6.5; //Rätt int double = 6.5; //Fel float tal = 6.5f; // Rätt Char = ’b’; String namn = ”jahan”; Boolean svar = true; KONSTANTER  Final double PI = 3.14;

7 Djahan Almasi7 Typomvandlingar Char tecken = ’a’; System.out.ptint((int)tecken); Array (Fält)  int [] age = new int [10];  age [3] = 28; // fjärde cellen får värdet 28

8 Djahan Almasi8 Kap 5 sid 55 Algoritm & pseudokod  Kunna skriva algoritm till för att lösa ett problem  Använda ett alg för att skriva java-kod Kontrolstruktur (Rita och tolka)  Sekvens  Selektion  Iteration

9 Djahan Almasi9 Kap6: Vilkorsatser If-sats  med och utan else  else if  Användning av logiska operatorer såsom &&, ||, <, <= osv Switch-case sats,  Default  Break Villkorsoperatorn ? S:78

10 Djahan Almasi10 Kap 7 Repetitionssatser For-loop for (int n=0; n<20 ; n+=2)  n++ ökar värdet av variabeln ”n” med 1 efter varje varv  n+=2 ökar värdet av variabeln ”n” med 2 efter varje varv While loop int n= 0; // startvärde While (n<20) { //satser n+=2; } Skillnaden mellan while-loop och do_while? Sid 99

11 Djahan Almasi11 Kap 9: Metoder Hur man skriver en metod  Med en eller några in-argument eller helt utan  Metoder utan eller med returvärde Anrop av en metod Överlagrade metoder (Viktig!) Lokal och global variabel Värdeparametrar  Exempel 8.3 sid 116

12 Djahan Almasi12 Kap9: Applet Processen att skapa en Applet  Kod-skillnader  Känna till Drawstring Metoder för färg sid 135 fillRect (a,b,c,d); fillOval (a,b,c,d); vad står a,b, c, d för? …. Läs också frågor i slutet av varje kapital! Lycka till!


Ladda ner ppt "Djahan Almasi1 Repetition inför slutprovet Programmering A 50p (JAVA) Slutprov: Onsdag 2009-05-27."

Liknande presentationer


Google-annonser