Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är läsförståelse? Vilka olika faktorer påverkar möjligheten att förstå det man läser? Vad är lässtrategier? Vilka strategier använder sig en god läsare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är läsförståelse? Vilka olika faktorer påverkar möjligheten att förstå det man läser? Vad är lässtrategier? Vilka strategier använder sig en god läsare."— Presentationens avskrift:

1 Vad är läsförståelse? Vilka olika faktorer påverkar möjligheten att förstå det man läser? Vad är lässtrategier? Vilka strategier använder sig en god läsare av för att förstå texten? Vilken betydelse kan en god tillämpning av olika lässtrategier ha? Hur kan man undervisa i lässtrategier?

2 Reciprocal Teaching (RT) Modellen bygger på Browns och Palinscars forskning (1980) Reciprok undervisning ger dokumenterad effekt på läsförståelse både när det gäller skönlitteratur och faktatexter (Westlund 2010). Lärandet sker i dialog med andra och att eleverna skapar mening tillsammans.

3 Läsförståelse och de faktorer den är beroende av LÄSAREN Avkodning Ordförrådet Förkunskap Omvärldskunskap Kunskap om texter Kognitiv kapacitet Motivation Intresse Uppmärksamhet och koncentrationsförmåga Användning av lässtrategier

4 Texten Innehåll och ämne Genre Struktur Meningsbyggnad Ordval KONTEXTEN Aktivitet - uppgiftens utformning Sociokulturellt sammanhang

5 Förutsäga - Spågumma Klargöra – Herr Detektiv Ställa frågor – Reporter Sammanfatta – Cowboy - Jim

6 En explicita undervisningen kan bidra till att: Fler elever börjar läsa medvetet och strategiskt Strategierna gör eleverna mer aktiva Strategierna/verktygen – kan fungera som motor trots bristande motivation och intresse.


Ladda ner ppt "Vad är läsförståelse? Vilka olika faktorer påverkar möjligheten att förstå det man läser? Vad är lässtrategier? Vilka strategier använder sig en god läsare."

Liknande presentationer


Google-annonser