Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sjöstjärnan Created by:.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sjöstjärnan Created by:."— Presentationens avskrift:

1 Sjöstjärnan Created by:

2 Sjöstjärnan Sjömanskap Meteorologi Sjömaning Kommunikation Navigation
Båtkännedom Proviant och matlagning Säkerhet Natur Detta är min uppfattning om kommunens agenda 21

3 Sjömanskap Manövrera Handha Ankra Längfärdsskridskosegling Båtvett
Förtöja 10 sjövettsregler Sjötermer Havskanoting Förtöja - Hur och var passar det att förtöja? Hur gör man praktiskt?

4 Manövrera Lämna och ta emot bogsering Du övar manöver med utombordare
Utläggning/tillägning Rodd Man-över-bord-manöver Vid bärgningsögonblicket skall båten röra sig så att hon har knapp styrfart och så att ni orkar hålla kvar den nödställde.

5 Handha Hålla ordning ombord Bärga segel Kliva i och ur båt
Segelbyte under gång Återställ båt Skota Sätta segel Reva Flaggan: Alla fartyg med självaktning för flagg. Du skall känna till vad som gäller för vår flagga till sjöss och på land. Tag också reda på hur man handskas med en fana och begrepp som stor flaggning, flaggspel och destinations- / gästflagga.

6 Ankra Olika botten I hamn Olika ankare
Ankra - Hur och var passar det att ankra? Hur gör man praktiskt?

7 Förtöja Hemmabryggan Utanpå annan båt Annan kaj/brygga Mot berg
Aldrig tampar som ligger kvejlade på bryggan eller kajen. Kvejlarna skall ligga ombord så att du vid behov kan justera förtöjningarna utan att behöva gå i land.

8 Mot berg Träd Kilar

9 Meteorologi Väderkartan Vindstyrka Läsa vädret Väderrapport
Väderrapport - Jag förstår sjöväderrapporten. Min kuststräcka sägs under område:__________________________

10 Sjömaning Dekorationsknopar Knopar ombord Andra knopar
Andra knopar - Andra knopar som är bra att kunna t.ex. när vi kommer iland.

11 Dekorationsknopar Makramé Fläta Andra dekorationsknopar
Dekorationsknopar - Hit hör vacker sjömaning som primärt görs för att dekorera.

12 Knopar ombord Överhandsknop i åtta Dubbelt halvslag om egen part
Göra fat på en moring / påle Skotstek Fiskarstek Dubbelt halvslag Bensling och tagling Vattenknop Belägga en ända Dubbel pålstek Aldrig i moringar

13 Knopar ombord (2) Splitsa Drejrepstek Pålstek
Pålstek - Även skarva tamp med 2 pålstekar.

14 Belägga en ända Belägga en ända på knap
Belägga en ända på beting/pållare På pollare i land lägger man en pålstek

15 Andra knopar Timmerstek Råbandsknop Trumpetstek Knyta fiskenät Surra
Slå rep Surra - Antingen du är ute till sjöss eller i skog och mark, är det bra att kunna surrningar. Du kan bli tvungen att göra t.ex. en nödrigg. Därför lär du dig raksurrning, vinkelsurrning, kryssurrning och trefotssurrning.

16 Kommunikation Semafor Nödsignaler Med radio/telefoni Signalflaggor
Dagsignaler Väderleksrapport Morse Bokstavering Bokstavering - Du lär dig internationell bokstavering. Detta är nödvändigt om du skall använda VHF och praktiskt om du i en vanlig telefon måste bokstavera. Redan våra olika dialekter bäddar för missförstånd och då är det ibland bra att bokstavera.

17 Navigation Nivå förarintyg Nivå kustskepparintyg
Det beror ju till viss del även på hur dels flottan ser ut och i vilken miljö man seglar.

18 Nivå förarintyg Utprickningssystemet Positionsbestämning
Dag och ljussignaler Lanternor Död räkning Instrument Väjningsregler Sjökortet T.ex. Optimistjollemärket:

19 Instrument GPS Kompass Logg Lod Pejlkompass 8 meter

20 Sjökortet Följa med på sjökortet Sjökort och verklighet Sjökortstermer

21 Nivå kustskepparintyg
Strömtriangeln Instrument Mörkernavigering Lanternor ovanliga Fyrar Lanternor ovanliga - För Kustskepparintyg behövs kunskaper om alla tänkbara lanternsättning.

22 Instrument Instrumentkontroll Radar

23 Instrumentkontroll Felkällor
Felkällor - avdrift, ström, missvisning och deviation

24 Båtkännedom Båtvård Val och underhåll av utrustning Båttyper
Båttyper - Lär dig känna igen olika båttyper, deras fördelar och nackdelar.

25 Båtvård Materielkunskap Skrovvård utan koppar- och tennfärger
Avfallshantering Arbetsmiljö Underhållsarbete Säkerhetsutrustning Säkerhetsutrustning - Att vårda säkerhetsutrustningen är lika viktigt som att kunna använda dom.

26 Arbetsmiljö Praktiskt arbete lim

27 Val och underhåll av utrustning
Instrument Tågvirke Stående och löpande rigg Segel Motor Toalett Motor - Jag kan serva, underhålla och felsöka motorn.

28 Motor Inombordare Utombordare bränslesystemet

29 Båttyper Klasser och typer Skrov Material och byggnadsmetoder
Riggtyper Riggtyper - Riggtyper och termer på riggen.

30 Proviant och matlagning
Hygien Råvaror Meny Laga mat Säkerhet med olika kök Färskvatten Se till att det alltid finns saft eller vatten att dricka när som helst ombord.

31 Hygien Undvik sommarsjuka

32 Råvaror Hantera råvaror Stuva mat
Stuva mat - Vilken mat bör ligga var i båten? Hur håller vi färskmat kyld?

33 Laga mat I land I hamn Under gång
Laga mat - Jag har tillsammans med en kamrat skött ett kök ombord eller i land och av råvaror berett och tillagat en måltid. Därefter har vi återställt efter matlagningen. Det gjorde vi den och vi tillagade

34 Säkerhet med olika kök Öppen eld Trangiakök T-sprit Fotogen Gasol
Ledningen skall vara av stål eller koppar och endast första och sista halvmetrarna får vara slang för anslutning till spis och flaska.

35 Färskvatten Hygien och försiktighet vid bunkring
Se till att lock till tank eller dunkar inte blir smutsiga.

36 Säkerhet Verktyg Lösningsmedel / kemikalier
Redogör för kårens regler i olika vatten Nödsituation Båtens utrustning Brand Livräddning Sjukvård Väderleksrapport Väderleksrapport - Att höra och förstå sjöväderrapporten är förebyggande säkerhet. När går den?

37 Verktyg Kniven Maskiner Yxa
Kniven är ett viktigt verktyg för sjömannen och seglaren och definitivt ingen leksak. Du skall visa att du kan vårda, bryna och hantera en kniv.

38 Lösningsmedel / kemikalier
Förvaring Risk för antändning Andas in innan du luktar

39 Redogör för kårens regler i olika vatten
Hemmaviken / hemmavatten Vatten utanför hemmaviken / hemmavatten Vattnet där utanför Hela havet Du lär dig kårens säkerhetsbestämmelser

40 Nödsituation Nödsignaler Överge fartyget Utrymma en lokal
Man över bord Nödutrustning Larma Kappsejsa Du lär dig att alltid stanna kvar vid båten tills du blir räddad om den efter kapsejsning flyter.

41 Nödutrustning VHF Nödraket Fallskärmsbloss Brandsläckare Flotte

42 Larma Vem? Hur? Nödbloss

43 Båtens utrustning Batteri Bordgenomföringar Kök
Du lär dig hur man hanterar batterier på ett säkert sätt.

44 Kök Bränslen Förvaring

45 Brand Brand ombord Brand iland
Hur man släcker en eld i kläder, stekpanna, runt en eld och hur man använder kårens brandsläckare.

46 Livräddning Simma 200 m Sele Ta upp en person ur havet
Frälsarkrans/Hansalina Flytväst Jag har testat hur flytvästen fungerar.

47 Simma 200 m Livräddarmärket
Simma 500 meter, 100 meter klädsim, 50 meter livräddning och dyka tre meter

48 Sjukvård Skeppsapotek LABC Hygien HLR Hjärnskakning Brännskador
Hypotermi Hypotermi - Svaret på vad som händer om man hamnar i kallt vatten allt för länge. Hur undviker vi detta, hur vårdar vi?

49 Natur Närmiljön Skärgårdsnatur Min kuststräcka Världen under ytan
Här lever också många djur, både skaldjur och fiskar. Fisksorter och hur man rensar fisk är bra sjöscoutövningar.


Ladda ner ppt "Sjöstjärnan Created by:."

Liknande presentationer


Google-annonser