Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Modul 1 Använda teamwork-färdigheter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Modul 1 Använda teamwork-färdigheter"— Presentationens avskrift:

1 Modul 1 Använda teamwork-färdigheter

2 Läranderesultat 1.1 Förstå behovet av att komma överens om ett avtal för att arbeta tillsammans i team. 1.2 Förstå hur roller och ansvar kan fördelas i ett team. 1.3 Kunna arbeta i ett team met ett specifikt mål. 1.4 Kunna bedöma effektiviteten i ett team. 1.5 Förstå hur man löser konflikter i ett team.

3 Introduktion Teamwork är en viktig del av framgången på en arbetsplats. Som ett fotbollslag som arbetar tillsammans för att ställa in det perfekta skottet, har varje gruppmedlem en särskild roll att spela för att utföra uppgifter på jobbet. Även om det kan verka som om en spelare gjorde mål, blev detta mål möjligt tack vare många människors planering, samordning och samarbete för att få bollen till den spelaren

4 Teamwork Teamwork handlar om att bygga relationer och arbeta med andra människor med hjälp av ett antal viktiga färdigheter och vanor: Att arbeta i samverkan Att bidra till grupper med idéer, förslag och insats Kommunikation (både ge och ta emot) Känsla av ansvar Hälsosam respekt för olika åsikter, seder och individuella preferenser Möjlighet att delta i gruppbeslutsfattandet

5 Gruppavtal

6 Vad motiverar dig? Motivation är det som drar dig för att röra dig mot något. Det kan komma från en önskan eller en nyfikenhet inom dig, eller kan vara från en extern kraft som sporrar dig vidare. Motivationsstilar varierar för olika situationer och ämnen, men ändå, man drar på dem speciellt när man försöker lära sig något nytt. Om du kan känna igen din huvudsakliga motiverande stil kan du identifiera de situationer som bäst uppfyller dina behov.

7 Målinriktad Om du är målinriktad, sträcker du dig antagligen efter dina mål genom en direkt och självklar väg. Detta kan leda dig till en uppslagsbok, din dator, eller att ringa en expert-oavsett vilka medel som finns tillgängliga. Du brukar föredra personliga möten när det är den mest effektiva metoden och finner att det inte är så roligt att lära sig nya saker själv.

8 Relationsinriktad Om du är relationsinriktad, tar du del i lärandet och teamwork främst för social kontakt. När du möter och interagerar med människor, lär du dig saker på vägen. Du kanske inte gillar att arbeta självständigt eller med fokus på ämnen (separerad från människorna) eftersom det inte ger dig den interaktivitet som du har behov av .

9 Inlärningsinriktad Om du inlärningsinriktad, är utövandet av att lära sig, självt, som driver dig. Du söker efter kunskap eftersom lärande glädjer dig och du kan bli frustrerad av något som kräver att du spendera mer tid att följa rutiner än på faktiskt lärande.

10 Teamwork - En inventering av färdigheter
En del av att vara en bra teammedlem är att lära sig att förstå dina personliga styrkor (vad du har att erbjuda) och där du kan behöva ta hjälp från andra. Notera i arbetsboken 10 av de egenskaper som utgör en produktiv teammedlem. Betygsätt din nivå av självsäkerhet för varje färdighet (ärligt) - och ta sedan fram en plan för hur man kan förbättra vissa av de områden som du tror kan behöva förbättra.

11 Papperstorn film http://www.youtube.com/watch?v=IUMyHs_cMCk
(Video to be added and similar video sourced for Spain & Sweden)

12 Effektiviteten I Teamet
Hur gjorde DU? Vad gick bra? Hur presterade de ANDRA medlemmarna I gruppen ? Vad gick inte så bra……varför? Vad skulle DU ändra på nästa gång?

13 Konflikt i Teamet

14 Sköldpadda - Undvikare
Alla konflikter ska undvikas till varje pris. Tvistefrågor är skyddade och får förbli oemotsagda. Detta resulterar i en förlust av mål och i skador på relationer. Sköldpaddskaraktären kommunicerar en känsla av hjälplöshet inför konflikter, i tron ​​att lösa meningsskiljaktigheter och skillnader av energier som inte lätt kan hittas. Liksom sköldpaddan när faran hägrar, drar de sig snabbt tillbaka in i sin tjocka ryggsköld av undvikande .

15 Lejon - tävling Lejonet är kung och kungen måste ses för att ha kontroll och att vinna. Konflikter är ett sätt att visa kontroll. Relationer är bara viktiga för deras användbarhet. Hur andra ser på dem är inte lika viktigt som deras stolthet i den styrka som de kan visa över svaghet. Att förlora i konflikt, vilket för dem kan helt enkelt betyda ge vika, ses som ett tecken på svaghet.

16 Struts - Kompromissare
Föredrar mellanläget, vilket resulterar i alla sidor i konflikten vinner lite och förlorar lite. De anser att offra en del av målet är att föredra än att konflikten fortsätter. Attityden kan födas ur brist på erfarenhet, bristande förtroende, eller att inte ha en hållbar strategi för att hantera konflikter. Även om de kan identifiera problemet, om de känner att deras intressen löper risk kommer de att ignorera problemet och nöja sig med en kortsiktig lösning .

17 Teddybjörn - Anpassare
Undviker att diskutera konflikten för att skydda relationen. De tycker att det är lättare att tillgodose den andra parten genom att jämna över eventuella problem. De är rädda att ta upp frågan och riskerar att skada relationen genom att orsaka eventuell skada .

18 Uggla - Samarbete En klok gammal fågel, ugglan ser konflikten som en sund företeelse. Han vet att det kinesiska tecknet för konflikt kombinerar tecknen för fara och möjlighet. Ugglan är kreativ i att hjälpa de inblandade att finna en lösning som inte skadar relationen. De hjälper andra att utforska och identifiera svårigheter och är bara nöjda när ett problem är löst och spänningar löses .

19 Läranderesultat 1.1 Förstå behovet av att komma överens om ett avtal för att arbeta tillsammans i team. 1.2 Förstå hur roller och ansvar kan fördelas inom ett team. 1.3 Kunna arbeta i ett team mot ett specifikt mål. 1.4 Kunna bedöma effektiviteten i ett team. 1.5 Förstå hur man löser konflikter i team.


Ladda ner ppt "Modul 1 Använda teamwork-färdigheter"

Liknande presentationer


Google-annonser